About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0023

1. Sökande

Sökanden är Uvell Opinion AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Synergies Limited, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <uvellopinion.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 1 maj 2018. Innehavaren lämnade inte in något Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 1 juni 2018.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 15 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Enligt ett av Bolagsverket utfärdat registreringsbevis som Sökanden har gett in är denne innehavare av firman ”Uvell Opinion AB” med registreringsdatum den 31 mars 2016. Domännamnet registrerades av Innehavaren den 21 mars 2018.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna om påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <uvellopinion.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till stöd för sitt yrkande anfört att det omtvistade domännamnet ursprungligen registrerades för denne som sedan 2016 bedrev verksamhet på den webbplats till vilken domännamnet var kopplat. På grund av en administrativ miss kom inte registreringen att förnyas. Sökanden har vidare anfört att den fortfarande bedriver verksamheten under den firma som anges i Bolagsverkets registreringsbevis. Enligt en skärmdump som Sökanden har gett in finns på den webbsida till vilken domännamnet nu är kopplat bland annat texten “Köp denna domän”.

B. Innehavaren

Innehavaren har som nyss har nämnts inte kommit in med något svar på ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet liknar i Registreringsvillkorens mening Sökandena registrerade firma, vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <uvellopinion.se> ska överföras till Sökanden, Uvell Opinion AB.

Henry Olsson
Datum: 17 juni 2018