About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0012

1. Sökande

Sökanden är Huhtamäki Oyj, Finland, företrädd av Zacco Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Admin, Global Internet Development, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <huhtamaki.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 20 mars 2018. Innehavaren inte kommit in med något svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 20 april 2018.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 15 maj 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av EU-varumärket HUHTAMAKI som registrerades som ordvarumärke den 26 maj 2005.

Innehavaren registrerade domännamnet <huhtamaki.se> den 15 februari 2013.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <huhtamaki.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte avhörts.

6. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är i princip identiskt med Sökandens EU-varumärke som har rättsgrund i Sverige.

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro. Även om webbplatsen som är kopplad till domännamnet, med adress "www.huhtamaki.seˮ, på ytan ägnar sig åt recensioner av förpackningsdesign går det inte att utesluta att det ligger kommersiella intressen bakom som avser att hindra Sökanden från att använda sitt varumärke som domännamn. Detta stärks av att det inte av webbplatsen framgår vem som står bakom sidan och att inget svar inkommit från Innehavaren. Att domännamnet dessutom är i princip identiskt med Sökandens varumärke innebär att det föreligger risk för association mellan de båda.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Det finns inget som talar för att Innehavaren har ett berättigat intresse av <huhtamaki.se> eftersom det är ett rent fantasiord som används som varumärke av en global förpackningstillverkare.

7. Beslut

Domännamnet <huhtamaki.se> ska överföras till Sökanden.

Monique Wadsted
Datum: den 25 maj 2018