WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0007

1. Sökande

Sökanden är E. Öhman J:or Aktiebolag, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är F. J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <ohmancapital.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 6 mars 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 12 april 2018.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 27 april 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är moderbolag i Öhman-koncernen som bedriver verksamhet inom den finansiella sektorn. Sökanden innehar sedan 2012 EU-varumärket ÖHMAN. Ett bolag i koncernen har firman (företagsnamnet) E. Öhman J:or Capital AB.

Domännamnet <ohmancapital.se> skapades den 16 september 2017.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <ohmancapital.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött sökandens yrkande.

6. Diskussion och Slutsatser

Sökanden har visat att bolaget har rätt till varu- och näringskännetecken, enligt p. 7.2.1 i Registreringsvillkoren, vilka innehåller ordet “Öhmanˮ, som ett dominerande kännetecken. Domännamnet är i vart fall liknande med Sökandens företagsnamn.

Omständigheterna i ärendet får sägas utvisa att domännamnet registrerats i ond tro.

Omständigheter som talar för att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet har inte framkommit.

7. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <ohmancapital.se> ska överföras till Sökanden.

Tomas Norström
Datum: den 7 maj 2018