About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0004

1. Sökande

Sökanden är Bonnier Holding AB, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är T. M. G., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <bonnierutbildning.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 21 februari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 28 mars 2018. Den 26 april 2018 skickade Innehavaren ett e-post meddelande till WIPO Center, vilket besvarades av Sökanden den 27 april 2018.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 april 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är Bonnier Holding AB, ett bolag som ingår i Bonnierkoncernen, ett familjeägt företag verksam inom media. Sökanden har anfört att den innehar två varumärkesregistreringar för ordet BONNIER med verkan i Sverige. Den ena avser en registrering av ett EU-varumärke med ansökningsnummer 002074797 och ansökningsdatum den 27 februari 2001 och den andra en svensk registrering med registreringsnummer 354819 och ansökningsdatum den 4 december 2000.

Domännamnet registrerades den 26 januari 2017. Det är kopplat till en webbsida som bland annat innehåller omfattande information om de tjänster som erbjuds och om Sökanden och dess förlagsverksamhet.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna om påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <bonnierutbildning.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till stöd för sitt yrkande åberopat att domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärken eftersom Innehavaren i domännamnet endast lagt det generiska uttrycket ”utbildning” till varumärket. Sökanden har vidare åberopat att Innehavaren varit i ond tro vid registreringen av domännamnet och vid dess senare användning och att Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. Sökanden har också uppgett att Innehavaren inte har getts någon licens att använda Sökandens varumärke, firmarätt eller företräda dem på något sätt.

B. Innehavaren

Innehavaren har som ovan nämnts inte kommit in med något formellt svar på ansökan. Innehavaren skickade ett e-post meddelande till WIPO Center, efter att tvistlösaren hade blivit utsedd, med följande innehåll:

”Hej.

Som sagt tidigare, jag ger mer än gärna upp domänen som min klient registrerat. Hur fortsätter vi?

Om ni skickar detaljerna för domänöverförelsen kan jag ha det signerat idag.”

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet liknar i Registreringsvillkorens mening Sökandens registrerade varumärken, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <bonnierutbildning.se> ska överföras till Sökanden.

Henry Olsson
Datum: 3 maj 2018