About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0003

1. Sökande

Sökanden är TaskRunner AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är A. P., Danmark.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <taskrunner.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 30 januari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 2 mars 2018.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 16 mars 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av den svenska firmaregistreringen för TaskRunner AB. Firman registrerades den 4 juni 2013 och Sökanden har uppgett att de sedan juli 2013 ägt rätten till varumärket TASKRUNNER.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 8 juni 2013.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Utöver Sökandens firma äger Sökanden även rätten till varumärket TASKRUNNER. I samband med varumärkesregistreringen för TASKRUNNER registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet. Sökanden kontaktade en tredje part – Hellbay Entreprenad KB – som vid den aktuella tidpunkten tycktes vara innehavare av domännamnet enligt söktjänsten “www.whois.com”. Sökanden och Hellbay Entreprenad KB ingick en överenskommelse av innebörden att Sökanden skulle förvärva det omtvistade domännamnet mot en köpeskilling om SEK 1,500. Trots att köpeskillingen erlades, genomfördes ingen överföring av domännamnet. Sökanden har dessutom, sedan tidpunkten för erläggandet av köpeskillingen, stått för alla kostnader förenade med det omtvistade domännamnet.

Sökanden har förgäves sökt Innehavaren för att tillse att överföringen sker. Sökanden har emellertid varit i kontakt med en av de tidigare delägarna i Hellbay Entreprenad AB. Delägaren ifråga har sagt sig veta vem som kan skriva skriva under de dokument som krävs för att genomföra överföringen av domännamnet. Efter kontakten har Sökanden emellertid inte hört från delägaren.

Sökanden betalade Hellbay Entreprenad KB i tron att sistnämnda bolag var rättmätig ägare av det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett näringskännetecken, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet har registrerats i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <taskrunner.se> ska överföras till Sökanden.

Jonas Gulliksson
Datum: 26 mars 2018