About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ Financière PB v. DOBREA BOGDAN

Numărul de caz DRO2021-0010

1. Părțile

Reclamantul este Financière PB, Franța reprezentat de către Păncescu & Asociații SCA, România.

Pârâtul este DOBREA BOGDAN, România.

2. Numele de domeniu în litigiu și Registratorul

Numele de domeniu în litigiu este <uriage.ro> înregistrat la ROTLD („Registratorul”).

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj si Mediere al OMPI („Centrul”) pe data de 23 decembrie 2021. La data de 23 decembrie 2021, Centrul a trimis prin e-mail către Registrator o cerere prin care i se solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. În data de 24 decembrie 2021, Registratorul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său indicand persoana care a înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia care diferă de Pârâtul indicat in Plângere și de datele lui de contact. Centrul a trimis o comunicare prin email Reclamantului la data de 29 Decembrie 2021 indicându-i persoana care are înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registrator, invitându-l pe Reclamant să depună o rectificare la Plângere. Reclamantul a depus o rectificare la Plângere la data de 3 ianuarie 2022.

Centrul a verificat că Plângerea și Plângerea rectificată îndeplinesc cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Politica” sau „UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii („Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 10 ianuarie 2022. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 30 ianuarie 2022. Pârâtul nu a formulat niciun răspuns. Drept consecință, la data de 3 februarie 2022, Centrul a transmis o notificare cu privire la neîndeplinirea acestei proceduri de către Pârât.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca Membru unic al Completului Administrativ în acest caz la data de 7 februarie 2022. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

Limba procedurilor este cea română.

4. Situația de fapt

Reclamantul este o societate cu sediul în Franța care, împreună cu societăți din grupul său, deține marca URIAGE. Marca URIAGE este utilizată în legătură cu produse dermato-cosmetice ce conțin apă termală Uriage din Alpii Francezi.

Reclamantul, împreună cu societăți din grupul său, dețin drepturi de marcă pentru URIAGE în diferite țări și jurisdicții în lume precum ar fi următoarele:

- marca națională franceză nr. 4309072, înregistrată pe 21 octombrie 2016, care revendică bunuri în clasele internaționale Nisa 9, 14 și 18;

- marca națională franceză nr. 1732473, înregistrată pe 24 decembrie 1991, care revendică bunuri și servicii în clasele internaționale Nisa 3, 5, 18, 21, 24, 25, 26, 32, 39, 41 și 44;

- marca internațională nr. 603480 înregistrată pe 19 mai 1993, care desemnează numeroase jurisdicții și revendică bunuri și servicii în clasele internaționale Nisa 3, 5, 18, 21, 24, 25, 26, 32, 39, 41 și 42.

Reclamantul împreună cu societăți din grupul său dețin nume de domenii pentru sau care cuprind marca URIAGE precum ar fi „www.uriage.com” sau „www.uriage.fr”.

Numele de domeniu în litigiu <uriage.ro> a fost înregistrat de către Pârât pe 6 octombrie 2019 și, la momentul formulării Plângerii, nu era utilizat activ fiind conectat cu o pagină de eroare.

Reclamantul a mai fost implicat într-o dispută UDRP, soluționată în defavoarea sa. A se vedea Alfasigna S.p.A. v. DOBREA BOGDAN, Cauza OMPI Nr. DRO2020-0013.

5. Susținerile Părților

A. Reclamantul

Reclamantul susţine că numele de domeniu în litigiu reproduce identic marca sa notorie URIAGE, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; și că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă. Reclamantul solicită transferul numelui de domeniu în litigiu către el.

B. Pârâtul

Pârâtul nu a răspuns susținerilor Reclamantului.

6. Discuții și constatări

Având în vedere lipsa unui Răspuns, discuțiile și constatările se vor efectua în baza susținerilor Reclamantului și având în vedere orice poziție rezonabilă care poate fi atribuită Pârâtului.

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;
(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi
(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

Completul va analiza în continuare eventualul cumul al acestor circumstanţe.

A. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie

Completul constată că Reclamantul deține drepturi de marcă pentru URIAGE.

Numele de domeniu în litigiu reproduce marca Reclamantului identic.

De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că indicatorii de coduri pentru domeniile de nivel superior („TLD”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii, sunt în mod obişnuit irelevanți când evaluăm similaritatea dintre o marcă şi un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia („Selecția OMPI 3.0”).

Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantului, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

B. Drepturi sau interese legitime

Reclamantul susține că nu i-a acordat Pârâtului nicio licență sau alt drept de utilizare sau înregistrare a mărcii sale, că Pârâtul nu este cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legătură cu o utilizare legitimă necomercială sau echitabilă sau o oferire a bunurilor și serviciilor cu bună credință.

Conform Politicii „când reclamantul demonstrează prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, dovada probei la acest element cade în sarcina pârâtului care trebuie să aducă dovezi relevante prin care să demonstreze drepturile şi interesele legitime cu privire la numele de domeniu. Daca pârâtul nu reuşeşte să aducă aceste dovezi, se va considera că reclamantul a dovedit acest al doilea element”. A se vedea secțiunea 2.1 din Selecția OMPI 3.0.

Paragraful 4(c) din UDRP enumeră câteva circumstanțe prin care Pârâtul îşi poate demonstra drepturile sau interesele legitime în legatură cu numele de domeniu în litigiu, anume:

„ (i) înainte de orice notificare a disputei, deținatorul numelui de domeniu a utilizat numele de domeniu sau un nume care corespunde numelui de domeniu în legatură cu oferirea de bunuri sau servicii cu bună credință;

(ii) deținătorul numelui de domeniu (ca persoană fizică, societate, sau altă organizație) a fost cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu, chiar dacă deținătorul nu a obținut niciun drept de marcă; sau

(iii) deținatorul numelui de domeniu desfăşoară o activitate legitimă necomercială sau de bună credință în legătură cu numele de domeniu, fără intenția de a obține venit comercial prin redirecționarea greşită a consumatorilor sau pentru a prejudicia marca în cauză.”

În prezenta cauză numele de domeniu în litigiu încorporează identic marca Reclamantului (și a entitătilor affiliate) și este ținut inactiv. Acestea nu pot fi considerate dovezi care să demonstreze faptul că Pârâtul a făcut vreo utilizare de bună credință în legatură cu numele de domeniu în litigiu, sau că ar fi fost cunoscut după numele de domeniu în litigiu, sau că efectuează o utilizare necomercială legitimă sau echitabilă a numelui de domeniu în litigiu. În lipsa unui răspuns al Pârâtului care să prezinte drepturile sau interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, Completul constată că Reclamantul a stabilit, prima facie, un caz necontestat.

În plus, completele UDRP au constatat că, în general, numele de domenii identice cu marca comercială a reclamantului sugerează un risc ridicat de afiliere implicită. A se vedea secțiunea 2.5.1 din Selecția OMPI 3.0.

Având în vedere cele de mai sus, Completul constată că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii).

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Reclamantul deține drepturi de marcă pentru URIAGE care sunt anterioare datei înregistrării numelui de domeniu în litigiu de către Pârât, în 2019. Pe baza probelor disponibile, Completul constată că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu datorită semnificației sale ca marcă comercială deținută de Reclamant.

Numele de domeniu în litigiu nu este utilizat în mod activ. Cu toate acestea, încă de la începutul UDRP, completele au constatat că neutilizarea unui nume de domeniu (inclusiv o pagină goală sau „în curând” sau o altă pagină similară inactivă) nu ar împiedica o constatare a relei-credințe în temeiul doctrinei deținerii pasive. Completul trebuie să examineze toate circumstanțele cazului pentru a determina dacă Pârâtul acționează cu rea-credință. Exemple de circumstanțe relevante considerate a fi indicatori ai relei-credințe includ gradul de distinctivitate sau reputația mărcii Reclamantului și eșecul Pârâtului de a furniza orice argument sau probă în favoarea sa, sau de a furniza vreo dovadă efectivă sau planificată de utilizare cu bună-credință. A se vedea secțiunea 3.3 din Selecția OMPI 3.0.

În această cauză numele de domeniu în litigiu reflectă marca Reclamantului, Pârâtul nu a furnizat dovezi care să susțină vreo utilizare necomercială sau cu bună credință sau vreo explicație plauzibilă privind alegerea numelui de domeniu în litigiu sau a neutilizării sale.

În plus, așa cum am arătat în secțiunea 4 de mai sus, Pârâtul a mai fost implicat într-o cauză UDRP anterioară.

Paragraful 4(b)(ii) din Politică enumeră și situația în care pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu pentru a-l împiedica pe titularul mărcii să-și reflecte propria marcă într-un nume de domeniu corespunzător, cu condiția ca pârâtul să se fi angajat într-un tipar de astfel de comportament. Secțiunea 3.1.2. din Selecția OMPI 3.0 explică faptul că un astfel de tipar poate include scenarii în care pârâtul, în ocazii diferite, a înregistrat în mod abuziv nume de domenii care includ mărci ale unor terți, precizând de asemenea că, pentru a stabili un tipar comportamental de rea credință, este necesar să fie mai mult de un domeniu, dar nu mai mult de două cazuri de înregistrare abuzivă de nume de domenii.

Având în vedere cele enumerate mai sus, Completul constată că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, în conformitate cu Politica, paragraful 4 (a)(iii).

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu <uriage.ro> să fie transferat Reclamantului.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 18 februarie 2022