About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

Daniel Metz v. Liviu Alexa

Numărul de caz DRO2021-0007

1. Părțile

Reclamantul este Daniel Metz, Monaco reprezentat de către Popovici Nitu & Asociatii SCA, România.

Pârâtul este Liviu Alexa, România, reprezentat de către Lapușan & Partners, România.

2. Numele de domeniu și Registratorul

Numele de domeniu în litigiu este <danielmetz.ro> înregistrat la ROTLD („Registratorul”).

3. Procedura

Plangerea a fost depusa la Centrul de Arbitraj si Mediere al OMPI („Centrul”) pe data de 27 septembrie 2021. La data de 28 septembrie 2021, Centrul a trimis prin e-mail catre Registrator o cerere prin care i se solicita o verificare cu privire la numele de domeniu in litigiu. În data de 29 septembrie 2021, Registratorul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său de verificare confirmând că Pârâtul este listat ca persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu și furnizând datele de contact ale acesteia.

Centrul a verificat că Plângerea și Plângerea rectificată îndeplinesc cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Politica” sau „UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii („Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 11 octombrie 2021. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 31 octombrie 2021. Pârâtul a transmis un răspuns Centrului pe 31 octombrie 2021.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca Membru unic al Completului Administrativ în acest caz la data de 2 noiembrie 2021. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

Limba procedurilor este cea română.

4. Situația de fapt

Reclamantul, Daniel Metz, este un om de afaceri nativ din România, fondatorul EBS România, o companie producătoare de software, care a fost preluată în 2013 de o companie multinațională japoneză de servicii și consultanță în tehnologia informației.

Reclamantul deține drepturi de marcă pentru DANIEL METZ, anume marca națională verbală nr. 168915, depusă pe 5 noiembrie 2019, înregistrată pe 8 septembrie 2020, și care revendică servicii în clasele internaționale 35, 36, 38, 41 și 42.

Numele de domeniu în litigiu <danielmetz.ro> a fost înregistrat de către Pârât pe 28 iunie 2018 și, la momentul formulării Plângerii, nu era utilizat activ fiind conectat cu o pagină de eroare.

Înainte de inițierea prezentei proceduri, pe 24 august 2021, Reclamantul l-a invitat pe Pârât la sediul Registratorului pentru o soluționare amiabilă a diferendului. Pârâtul nu a participat la întâlnire. Dovezi depuse ca Anexa 6 la Plângere susțin aceste afirmații.

5. Susținerile Părților

A. Reclamantul

Reclamantul solicită transferul numelui de domeniu în litigiu către el și susţine în principal următoarele:

- Numele de domeniu în litigiu reproduce identic marca DANIEL METZ, care reflectă numele personal al Reclamantului;

- La efectuarea unei căutări pentru sintagma „Daniel Metz” folosind motorul Google search, majoritatea rezultatelor obținute vor fi legate de Reclamant și compania pe care acesta o conduce;

- Pârâtul îl cunoștea foarte bine pe Reclamant la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu (28 iunie 2018), deoarece Pârâtul inițiase o acțiune legală împotriva Reclamantului cu câteva luni înainte (21 februarie 2018);

- Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu;

- Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă;

- Pârâtul utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă, impiedicându-l pe Reclamant sa-si reflecte numele personal intr-un nume de domeniu corespunzator si de asemenea pentru ca numele de domeniu în litigiu nu a fost utilizat activ de cel putin doi ani de la inregistrarea sa;

- Părțile au fost implicate în numeroase dispute și litigii în fața instanțelor române în legătură cu afirmațiile Pârâtului, în calitatea sa de jurnalist, cu privire la activitățile Reclamantului; și

- Înregistrarea numelui de domeniu în litigiu s-a facut în scop șicanator, precum și în scopul speculativ de a obține foloase materiale de la Reclamant în schimbul transferului ulterior al numelui de domeniu în litigiu de la Pârât către Reclamant.

B. Pârâtul

Pârâtul solicită respingerea remediului cerut de către Reclamant și susţine în principal următoarele:

- Numele de domeniu în litigiu a fost achiziționat (și achitat) de către Pârât, pentru scopuri comerciale;

- Marca Reclamantului a fost înregistrată ulterior înregistrării numelui de domeniu în litigiu și de aceea nu este relevantă în prezenta procedură;

- De la înregistrarea numelui de domeniu în litigiu până la data Plângerii, numelui de domeniu în litigiu nu a fost folosit în niciun fel astfel încât să afecteze reputația vreunei companii sau a vreunei persoane fizice;

- Conform practicii la nivel mondial, Reclamantul are posibilitatea să înainteze o ofertă Pârâtului în vederea transferării numelui de domeniu în litigiu către el.

6. Discuții și constatări

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;

(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

Completul va analiza în continuare aceste circumstanţe.

A. Aspect procedural preliminar. Procedura aplicabilă

Ambele Părți au menționat în Plângere, respectiv în Răspuns, că prezenta procedură se derulează în conformitate cu Regulile de Soluționare Alternativă a Disputelor privind domeniile .eu („Regulile ADR”). Însă, Regulile ADR se referă exclusiv la cazurile pentru domeniile „.eu” în timp ce numele de domeniu în litigiu este înregistrat sub indicatorul de țară „.ro” și prezentul este astfel un caz UDRP.

Paragraful 10 din Regulile UDRP investește Completul cu autoritatea de a determina admisibilitatea, relevanța și ponderea probelor, și de asemenea, să efectueze procedura cu celeritate.

De asemenea, având în vedere similaritățile de fond dintre Regulile ADR și Regulile UDRP și susținerile părților, acest Complet decide să procedeze la analizarea cauzei pe fond fără a mai solicita alte acte sau completări.

B. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie

Completul constată că Reclamantul deține marcă înregistrată pentru DANIEL METZ.

Numele de domeniu în litigiu <danielmetz.ro> reproduce marca Reclamantului identic.

Chiar daca UDRP nu face vreo referire specifică cu privire la data la care titularul de marcă de fabrică sau de comerț și-a obținut drepturile, aceste drepturi trebuie să fie în vigoare la momentul depunerii plângerii. Faptul că un nume de domeniu ar fi fost înregistrat înainte ca reclamantul să fi obținut drepturi de marcă nu exclude în sine dreptul unui reclamant de a formula o plângere UDRP, și nici a completului de a constata că numele de domeniu și marca sunt identice sau similare și duc la confuzie, în cadrul primului element. A se vedea secțiunea 1.1.3. din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia („Selecția OMPI 3.0”).

De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că extensia „.ro” sau alți indicatori pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior („ccTLDs”) sau indicatori pentru coduri generice pentru domeniile de nivel superior („gTLD”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii, este în mod obişnuit irelevantă când evaluăm similaritatea dintre o marcă şi un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din Selecția OMPI 3.0.

Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este identic virtual cu marca Reclamantului, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

C. Drepturi sau interese legitime

Reclamantul susține că nu i-a acordat Pârâtului nicio licență sau alt drept de utilizare sau înregistrare a mărcii sale, că Pârâtul nu este cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legătură cu o utilizare legitimă necomercială sau echitabilă sau o oferire a bunurilor și serviciilor cu bună credință.

Conform Politicii „când reclamantul demonstrează prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, dovada probei la acest element cade în sarcina pârâtului care trebuie să aducă dovezi relevante prin care să demonstreze drepturile şi interesele legitime cu privire la numele de domeniu. Daca pârâtul nu reuşeşte să aducă aceste dovezi concludente, se va considera că reclamantul a dovedit acest al doilea element”. A se vedea secțiunea 2.1 din Selecția OMPI 3.0.

Pârâtul a susținut că a achiziționat numele de domeniu în litigiu în scopuri comerciale dar nu l-a utilizat până la momentul Plângerii și că numele de domeniu în litigiu este anterior mărcii Reclamantului.

Paragraful 4(c) din UDRP enumeră câteva circumstanțe prin care Pârâtul îşi poate demonstra drepturile sau interesele legitime în legatură cu numele de domeniu în litigiu, anume:

“(i) înainte de orice notificare a disputei, deținatorul numelui de domeniu a utilizat numele de domeniu sau un nume care corespunde numelui de domeniu în legatură cu oferirea de bunuri sau servicii cu buna credință;

(ii) deținătorul numelui de domeniu (ca persoană fizică, societate, sau alta organizație) a fost cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu, chiar dacă deținătorul nu a obținut niciun drept de marcă; sau

(iii) deținatorul numelui de domeniu desfăşoară o activitate legitimă necomercială sau de bună credință a numelui de domeniu, fără intenția de a obține venit comercial prin redirecționarea greşită a consumatorilor sau pentru a leza marca în cauză.”

În prezenta cauză numele de domeniu în litigiu reflectă marca Reclamantului, care reprezintă numele personal al Reclamantului, și este ținut inactiv. Acestea nu pot fi considerate dovezi care să demonstreze faptul că Pârâtul a făcut vreo utilizare de bună credință în legatură cu numele de domeniu în litigiu, sau că ar fi fost cunoscut după numele de domeniu în litigiu, sau că efectuează o utilizare necomercială legitimă sau echitabilă a numelui de domeniu în litigiu.

În plus, în general, completele UDRP au constatat că numele de domenii identice cu marca comercială a reclamantului prezintă un risc ridicat de afiliere implicită. A se vedea secțiunea 2.5.1 din Selecția OMPI 3.0.

Având în vedere cele de mai sus, Completul constată că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii).

D. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Reclamantul deține drepturi de marcă pentru DANIEL METZ din noiembrie 2019.

Pârâtul a achiziționat numele de domeniu în litigiu în iulie 2018.

Ca regulă generală, când pârâtul înregistrează numele de domeniu înainte să se nască drepturile de marcă ale reclamantului, în mod normal, completele nu vor constata rea credință din partea pârâților. Totuși, în anumite situații limitate, în cazul în care circumstanțele cauzei stabilesc că intenția pârâtului la înregistrarea numelui de domeniu a fost aceea de a valorifica în mod nedrept drepturile de marcă în curs de dezvoltare ale reclamantului (de obicei, încă neînregistrate), completele au înclinat să constate că pârâtul a acționat cu rea-credință.

Astfel de scenarii includ înregistrarea unui nume de domeniu: (i) cu puțin timp înainte sau după anunțul unei fuziuni corporative, (ii) pe baza cunoștințelor din interior ale pârâtului (de exemplu, un fost angajat), (iii) în urma unei promovări semnificative în mass-media (de exemplu, în legătură cu o lansare a unui produs sau un eveniment important) sau (iv) în urma depunerii de către reclamant a unei cereri de marcă. A se vedea secțiunea 3.8.2 din Selecția OMPI 3.0.

În cazul de față, (i) numele Reclamantului este reprodus identic în numele de domeniu în litigiu; (ii) marca DANIEL METZ reflectă numele personal al Reclamantului, care este distinctiv și nu are nicio legătură cu Pârâtul; (iii) părțile au fost implicate într-un conflict juridic cu câteva luni înainte de înregistrarea numelui de domeniu în litigiu și, prin urmare, completul este de părere că Pârâtul cunoștea pe deplin Reclamantul, afacerea sa și a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea credință, vizându-l pe Reclamant. Explicația Pârâtului că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat în scopuri comerciale, în circumstanțele prezentei cauze, nu echivalează cu o înregistrare de bună credință.

În plus, numele de domeniu în litigiu <danielmetz.ro> nu este utilizat în mod activ. Cu toate acestea, încă de la începutul UDRP, completele au constatat că neutilizarea unui nume de domeniu (inclusiv o pagină goală sau „în curând” sau o altă pagină similară inactivă) nu ar împiedica o constatare a relei-credinței în temeiul doctrinei deținerii pasive. Completul trebuie să examineze toate circumstanțele cazului pentru a determina dacă Pârâtul acționează cu rea-credință. Exemple de circumstanțe relevante considerate a fi indicative de rea-credință includ gradul de distinctivitate sau reputația mărcii Reclamantului și eșecul Pârâtului de a furniza orice argument sau dovezi în favoarea sa, sau de a furniza vreo dovadă a faptelor reale sau preconizate de utilizare cu bună-credință. A se vedea secțiunea 3.3 din din Selecția OMPI 3.0.

În această speță marca Reclamantului reflectă numele personal al Reclamantului pe care Pârâtul îl cunoștea înainte de înregistrarea numelui de domeniu în litigiu, Pârâtul nu a furnizat dovezi relevante care să susțină vreo utilizare necomercială sau cu bună credință sau vreo explicație plauzibilă privind alegerea denumirii numelui de domeniu în litigiu sau a neutilizării sale.

Pârâtul nu a negat susținerile Reclamantului că se cunoșteau la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu.

Având în vedere cele enumerate mai sus, în baza documentelor și susținerilor părților, Completul nu poate găsi nicio explicație în sensul că Pârâtul a înregistrat sau a utilizat numele de domeniu în litigiu cu bună credință și astfel constată că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, în conformitate cu Politica, paragraful 4 (a)(iii).

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu <danielmetz.ro> să fie transferat Reclamantului.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 16 noiembrie 2021