WIPO Arbitration and Mediation Center

DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV

Plantas de Navarra, S.A. v. Herta Laurențiu Robert

Numarul de caz DRO2018-0009

1. Partile

Reclamantul este Plantas de Navarra, S.A. din Valtierra, Spania, reprezentat de către Clarke, Modet y Cía., S.L., Spania.

Pârâta este Herta Laurențiu Robert din Călărași, România.

2. Numele de domeniu și Registrul

Numele de domeniu în litigiu este <planasa.ro> înregistrat la ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 24 august 2018. La data de 24 august 2018, Centrul a trimis prin e-mail catre Registru o cerere prin care i se solicita o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia și dacă diferă de Pârâta indicată în Plângere și datele ei de contact. Centrul a trimis o comunicare prin email Reclamantului la data de 27 august 2018 indicându-i acestuia persoana care a înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registru, invitându-l pe Reclamant să depună o rectificare la Plângere. Reclamantul a depus o Plângere modificată la data de 5 septembrie 2018.

Centrul a verificat că Plângerea împreuna cu Plângerea modificată îndeplinesc cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), și al Regulamentului Politicii de Soluționare Uniforma a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtei Plângerea și procedurile au început la data de 14 septembrie 2018. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 4 octombrie 2018. Răspunsul a fost depus pe 3 octombrie 2018.

Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 11 octombrie 2018. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declaratia de Imparțialitate și Independență, dupa cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

4. Situatia de fapt

Reclamantul a fost înființată în 1973 în Spania. Reclamantul se ocupă de propagarea și comercializarea varietăților de plante. Reclamantul deține, de asemenea, numeroase înregistrări de marcă pentru marca PLANASA (cuvânt și logo) în Uniunea Europeană și Spania, ca de exemplu marca No. M0742417 înregistrată în Spania la data de 27 septembrie 1996, sau marca comunitară No. 002638476 înregistrată la data de 20 octombrie 2003. Reclamanta și-a extins activitatea și pe piața din România în 2017.

Pârâta a înregistrat numele de domeniu disputat pe data de 4 iunie, 2018.

5. Sustinerile Părtilor

A. Reclamantul

Susținerile Reclamantului pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar până la confuzie cu marca PLANASA înregistrată de Reclamant.

(b) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu disputat. Nu a utilizat și nu utilizează acest numele de domeniu în legătură cu acte de comercializare de bunuri și servicii desfășurate cu bună credinţă și nu utilizează numele de domeniu în afara circuitului comercial și nici nu desfășoară acte de utilizare ce sunt permise fără consimţămăntul titularului unui drept exclusiv asupra numelui de domeniu în litigiu.

(c) Reclamanta nu a autorizat utilizarea de către Pârâtă a mărcii PLANASA.

(d) Pârâta nu este și nu a fost niciodată cunoscută prin numele de domeniu în litigiu.

(e) Marca PLANASA a Reclamantului este renumită. Pârâta, prin urmare, trebuie să fi știut de marca PLANASA a Reclamantului la data de înregistrare a numelui de domeniu în litigiu.

(f) Numele de domeniu în litigiu nu a fost încă activat. Nu există nici o dovadă că Pârâta face pregătiri pentru lansarea vreunui site sau pentru stabilirea unei alte prezenţe online în legătură cu numele de domeniu în litigiu.

(g) Pârâta a înregistrat numele de domeniu disputat pe data de 4 iunie, 2018, care este la numai câteva luni după ce Reclamantul și-a extins activitatea și pe piața din România în 2017. Pârâta oferă numele de domeniu în litigiu pentru vânzare contra USD 9,300, o suma care depăşeşte costul înregistrării acestuia. Prin urmare, Pârâta a înregistrat numele de domeniu cu rea-credință, în scopul de a-l vinde Reclamanțului sau concurenților săi pentru profit.

B. Pârâta

Susţinerile Pârâtei pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Reclamantul nu are drepturi valabile asupra mărcii PLANASA în România pe baza consultanței juridice obținute de Pârâta. Singura marcă asupra căreia Reclamantul deține drepturi cu efect în România este mărca Uniunea Europeană pentru PLANASA PLANTAS DE NAVARRA. Această marcă nu este identică cu numele de domeniu în litigiu.

(b) Celelalte înregistrări de mărci deținute de Reclamant pentru PLANASA sunt limitate pe teritoriul Spaniei și, prin urmare, nu sunt relevante în ceea ce privește numele de domenii „.ro”.

(c) Drepturile Reclamantului sunt limitate la clasele în care și-a înregistrat mărcile, iar acestea nu acoperă serviciile online.

(d) Marca comercială PLANASA a Reclamantului nu este bine cunoscută în România, deoarece activitățile Reclamantului se limitează la un segment mic de piață.

(e) Reclamantul nu are dreptate cînd face afirmația că „planasa” nu este un cuvânt obișnuit în limba română și că are drepturi exclusive asupra mărcii PLANASA în România sau în Uniunea Europeană.

(f) Paginea web la care duce numele de domeniu în litigiu nu are legătură cu Reclamanta sau cu marca sa PLANASA. Pagina de web oferă numele de domeniu în litigiu pentru vânzare și oferă informații despre cum să fie valorificat. Numele de domeniu în litigiu constă din 2 cuvinte românești „plan” și „așa”, care este un termen comun și descriptiv folosit în limba română și înseamnă „așa planificat”.

(g) Înregistrarea de către Pârâtă a numelui de domeniu în litigiu în 2018 nu a fost legată de Reclamant care a intrat pe piața românească în 2017. Sfera de activitate a Reclamantului este de nișă, iar Pârâta nu îl cunoștea pe Reclamant în momentul în care a înregistrat numelui de domeniu în litigiu.

(h) Pârâta a înregistrat numelui de domeniu în litigiu în 2018, deoarece ea a decis să intre pe piața dezvoltarii de site-uri, inclusiv sub numele de domenii pe care le deține și pe care le consideră valoroase.

Pârâta a înregistrat mai multe nume de domenii în acest interval de timp. Pârâta a început deja să dezvolte o pagină web în legătură cu un alt nume de domeniu pe care îl deține (<thecanaryislands.com>). Până când Pârâta finalizează dezvoltarea paginilor web legate de numele de domeniu pe care le deține, ea afișează numele de domenii pe care le deține, la vânzare. Tranzacțile de nume domeniu sint o formă comună de afaceri. Afișarea numelui de domeniu în litigiu pentru vânzare nu este o dovadă de rea-credință. Pârâta a stabilit prețul numelui de domeniu în litigiu avînd în vedere costul său pentru achiziționarea numelui de domeniu în litigiu și a valorii acestui nume de domeniu în litigiu, pentru a putea genera venituri pasive, similare cu prețurile altor nume de domenii generice, cum ar fi <easyprint.ro> și <warehousefinder.ro>.

6. Discuții și Constatări

În conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) ale Politicii, Reclamanta trebuie să demostreze următoarele trei elemente:

(i) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă la care Reclamantul are drepturi;

(ii) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele numele de domenu în litigiu; și

(iii) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință.

A. Identica sau similara astfel incat sa produca confuzie

Completul Administrativ acceptă că Reclamanta are drepturi asupra marcii PLANASA, pe baza mărcilor din Uniunea Europeană și Spania.

Numele de domeniu în litigiu include în întregime marca Reclamantului. Numele de domeniu în litigiu prezintă o singură diferenţă faţă de marca înregistrată de Reclamant, anume adăugarea codului de ţară „.ro”, Completul Administrativ consideră că aceast fapt nu face numele de domeniu în litigiu să fie distinctiv faţă de marca Reclamantului (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SC Evergreen Consult & Aviation SRL (Catalin Mogoseanu), WIPO Case No. DRO2001-0001; și Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG v. Pertshire Marketing, Ltd., WIPO Case No. D2006-0762).

Completul Administrativ consideră că Reclamantul a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(i) al Politicii.

B. Drepturi sau interese legitime

Întrucât Reclamantul nu a reuşit să demonstreze cerintele paragrafului 4(a)(iii) al Politicii, Completul Administrativ nu are nevoie să ia în considerare cerinţele prevăzute de paragraful 4(a)(ii) din Politică.

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credinta

Pârâta utilizează numele de domeniu în litigiu pentru a-l oferi spre vânzare contra USD 9,300. De asemenea, Pârâta deţine numede domeniu generice în scopul dezvoltării sau vânzării lor (de exemplu, <photograher.org>, <naturistele.ro>, <thecanaryislands.com> și <myeventplanner.app>). Astfel de activități comerciale pot fi legitime și nu constituie, în sine, o încălcare a Politicii, atâta timp cât acestea nu încalcă drepturile de marcă ale unui terț.

Pârâta nu este, de asemenea, în aceeași industrie ca și Reclamantul. Nu există nici o dovadă că Reclamantul a devenit atât de bine cunoscut încât Pârâta trebuie să fi știut despre drepturile Reclamantului în marca PLANASA atunci când a achiziționat numele de domeniu în litigiu.

Luând în considerare toate cele de mai sus, Completul Administrativ consideră că Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu datorită sensului lui generic, mai degrabă decât pentru a viza marca PLANASA a Reclamantul.

Completul Administrativ considerā deci că Reclamantul nu a reușit să demonstreze cerinţele prevăzute de paragraful 4(a)(iii) al Politicii.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plângerea se respinge.

Gabriela Kennedy
Unic Membru
Data: 15 noiembrie 2018