WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

Creaton South-East Europe KFT v. Creaton Studio Srl

Numarul de caz DRO2016-0014

1. Părțile

Reclamanta este Creaton South-East Europe KFT din lenti, Hungary reprezentatā de către Claudia Gheorghița, Hungary.

Pârata este Creaton Studio Srl din București, România.

2. Numele de domeniu si Registrul

Numele de domeniu in litigiu este <creaton.ro> înregistrat la ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 4 noiembrie, 2016. La data de 4 noiembrie, 2016, Centrul a trimis prin e-mail către Registru o cerere prin care i se solicita o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu confirmând faptul că Pârâta este înregistrată ca deținătoare a numelui de domeniu și furnizând datele de contact ale acesteia.

Centrul a verificat că Plângerea îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Politica" sau "UDRP"), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii ("Regulamentul"), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politică de Soluționare Uniforma a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Regulile Suplimentare").

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 si 4, Centrul a comunicat în mod formal Pâratei Plângerea și procedurile au început la data de 9 noiembrie, 2016. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 29 noiembrie, 2016. Pârâta nu a formulat nici un răspuns. Drept consecință, Centrul a notificat neîndeplinirea acestei proceduri de către Pârâtă la data de 30 noiembrie, 2016.

Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 12 decembrie, 2016. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

4. Situația de fapt

Reclamanta a fost înființată pe 1 mai, 2004 în Ungaria. Reclamanta face parte din grupul Creaton AG, care produce materiale de construcții si accesorii, în special, țigle presate pentru acoperișuri. Creaton AG este proprietara mărcii comunitare CREATON, înregistrată la data de 11 noiembrie, 2008. Creaton AG a licențiat marca sa CREATON, Reclamantei.

Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu pe data de 23 august, 2004.

5. Sustinerile Părților

A. Reclamanta

Susținerile Reclamantei pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar până la confuzie cu marca CREATON înregistrată de Creaton AG.

(b) Utilizarea actuală a numele de domeniu în litigiu nu este o utilizare serioasă de către Pârâtā și aceastā utilizare nu se face cu bună-credință. Pârâta nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu în litigiu. Nu a utilizat și nu utilizează acest numele de domeniu în legătură cu acte de comercializare de bunuri și servicii desfășurate cu bună credinţă și nu utilizează numele de domeniu în afara circuitului comercial și nici nu desfășoară acte de utilizare ce sunt permise fără consimţămăntul titularului unui drept exclusiv asupra numelui de domeniu în litigiu.

(c) Reclamanta nu a autorizat utilizarea de către Pârâtă a mărcii CREATON.

(d) Pârâta nu este și nu a fost niciodată cunoscută prin numele de domeniu în litigiu.

(e) Pârâta a inregistrat numele de domeniu în litigiu, și îl folosește pertru un site operat de Digital Design Echipa S.r.l., care oferă servicii IT. Datele de pe acest site sunt fictive, având in vedere faptul că Pârâta nu răspunde la mailuri și telefoane.

(f) Pârâta a fost contactată de către Reclamantă. Pârâta nu a răspuns.

B. Pârâta

Pârâta nu a răspuns la susținerile Reclamantei.

6. Discuții si Constatări

În conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) ale Politicii, Reclamanta trebuie să demostreze următoarele trei elemente:

(i) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă la care Reclamanta are drepturi;

(ii) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele numele de domenu în litigiu; și

(iii) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință.

A. Identica sau similară astfel încât să producă confuzie

Completul Administrativ acceptă că Reclamanta are drepturi în marca CREATON, pe baza mărcii comunitare înregistrată la data de 11 noiembrie, 2008 de către CREATON AG.

Numele de domeniu în litigiu include în întregime marca Reclamantei. Numele de domeniu în litigiu prezintă o singură diferenţă faţă de marca înregistrată de Reclamantā, anume adăugarea codului de ţară ".ro", Completul Administrativ consideră că aceast fapt nu face numele de domeniu în litigiu să fie distinctiv faţă de marca Reclamantei (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SC Evergreen Consult & Aviation SRL (Catalin Mogoseanu), WIPO Case No. DRO2001-0001; și Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG v. Pertshire Marketing, Ltd, WIPO Case No. D2006-0762).

Completul Administrativ consideră că Reclamanta a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(i) al Politicii.

B. Drepturi sau interese legitime

Versiunea 2.1 al WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview") prevede că odată ce o reclamantă dovedeşte prima facie ca pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu, pârâta trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu. Dacā pârâta nu reușește să facă acesta dovadă se consideră ca reclamanta a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

Completul Administrativ acceptă că Reclamanta nu a autorizat pe Pârâtă să utilizeze marca sa CREATON, și că Pârâta nu a devenit cunoscută prin numele de domeniu în litigiu.

În conformitate cu paragraful (4)(c) al Politicii, Pârâta poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu prin demonstrarea oricăruia dintre următoarele elemente:

(i) înainte de orice notificare a litigiului, Pârâta a utilizat sau a făcut pregatiri pentru utilizarea numelui de domeniu în litigiu sau a unui nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; sau

(ii) Pârâta a fost cunoscutā sub numele de numele de domeniu în litigiu, chiar dacă aceasta nu a dobândit o marcă comercială sau drepturi de mărci de serviciu; sau

(iii) Pârâta face uz necomercial sau legitim de numele de domeniu în litigiu, fără intenția de câștig comercial sau fără intenţia de a înșela consumatorii.

Numele de domeniu în litigiu rezolvă la un site care ofertā servicii IT. Pârâta opereazā într-o industrie diferitā de cea aa Reclamantei şi Pârâta a inregistrat numele de domeniu în litigiu înainte ca Creaton AG să înregistreze marcă CREATON. Completul Administrativ consideră că Pârâta utilizeatā şi a utilizat numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii, si că astfel de uz a fost făcut incā înainte de primirea notificării plângerii.

Completul Administrativ considerā că Reclamanta nu a reuşit să îndeplineasa condițiile prevāzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

C. Inregistrat şi utilizat cu rea-credinţă

Completul Administrativ nu are nevoie sā considere al treilea element, dar noteazā cā rea-credinţă la înregistrare nu poate fii stabilitā în cazuri în care numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat înainte ca Creaton AG să înregistreze marcă CREATON (paragraful 3.1 din WIPO Overview 2.0 și Alphyra România S.A. v. Redpoint Software Impex S.R.L., WIPO Case No. DRO2008-0001). Completul Administrativ nu poate să ajungă la concluzia că Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea-credinţă în 2004, cu patru ani înainte ca Creaton AG să înregistreze marcă CREATON și numai la treiluni după de Reclamanta a fost înființată.

Nici o dovadă nu a fost adusā care sā demonstreze că Reclamanta a folosit marca sa în România înainte ca Pârâta sā fii inregistrat numele de domeniu în litigiu mai mult, şi Pârâta este nu în aceeași industrie ca şi Reclamanta.

Completul Administrativ noteazā cā Reclamanta nu ar fii reuşit să dovedească acest element, chiar dacā el au fii trebuit să fie luat în considerație de cātre Completul Administrativ.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plangerea se respinge.

Gabriela Kennedy
Unic Membru
Data: 26 decembrie 2016