About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Juriului Administrativ

S.C. VIVA CREDIT IFN S.A. v. S.C. MTB Services Corp S.R.L.

Număr de caz DRO2014-0015

1. Părţile

Reclamantul este S.C. VIVA CREDIT IFN S.A. din Bucureşti, România reprezentat de către Societatea Civilă de Avocati RĂDULESCU, ILIESCU & ASOCIAȚII din Bucureşti, România.

Pârâtul este S.C. MTB Services Corp S.R.L. din Bucureşti, România reprezentat de către Cabinet avocat Liviu Păncescu din Bucureşti, România.

2. Numele de domeniu şi Registratorul

Numele de domeniu în litigiu <creditpanalasalariu.ro> este înregistrat la ROTLD ("Registratorul").

3. Procedura

Plângerea a fost depusă în limba română la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI ("Centrul") pe data de 26 noiembrie 2014. Pe 26 noimbrie 2014 Centrul a trimis către Registrator o cerere prin e-mail prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 27 noiembrie 2014, Registratorul a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca deţinător al numelui de domeniu în litigiu, furnizând datele de contact ale acestuia şi confirmând că limba Contractului de înregistrare este cea română.

Centrul a verificat ca Plângerea să îndeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii ("Politica" sau "UDRP"), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii ("Regulile") şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii ("Regulile Suplimentare").

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea în limba română şi procedurile au început la data de 19 decembrie 2014. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 8 ianuarie 2015. Răspunsul Întârziat a fost transmis Centrului în limba română la data de 20 ianuarie 2015.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 22 ianuarie 2015. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de Acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, aşa cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 71 .

Limba prezentei proceduri este cea română.

4. Situaţia de fapt

Reclamantul este o societate română care furnizează împrumuturi financiare pe termen scurt.

Reclamantul deţine înregistrare pentru marca verbală naţională CREDIT PANA LA SALARIU, având număr de înregistrare marcă 114314 depusă pe 4 ianuarie 2011 pentru servicii în clasa 36.

Pârâtul este o societate română care furnizează servicii de consultanţă pentru afaceri și management.

Numele de domeniu în litigiu <creditpanalasalariu.ro> a fost înregistrat la data de 14 ianuarie 2011 iar websiteul corespunzător acestuia este inactiv de la momentul înregistrării sale.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamantul

Reclamantul susţine că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca sa CREDIT PANA LA SALARIU, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul a înregistrat şi foloseşte numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă.

Reclamantul susţine că a creat şi dezvoltat produsul "credit până la salariu" şi l-a introdus "pe piaţa de profil" din anul 2010. Reclamantul a făcut investiţii substanţiale în promovarea mărcii sale CREDIT PANA LA SALARIU în România, depunând ca probe diverse contracte datate începând cu iunie 2011.

În continuare, Reclamantul afirmă că marca sa este înregistrată înainte de înregistrarea numelui de domeniu în litigiu, nu este nicio legătură între Reclamant și Pârât, Reclamantul nu i-a acordat Pârâtului niciodată vreun drept să utilizeze sau să înregistreze un nume de domeniu care să încorporeze marca sa, Pârâtul nu a folosit numele de domeniu în litigiu niciodată. Mai mult, când l-a contactat pe Pârât în vederea solicitării transferului numelui de domeniu în litigiu, Pârâtul i-a pretins o sumă de bani care depăşea costurile directe legate de înregistrarea numelui de domeniu în litigiu.

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este utilizat cu rea credinţă, chiar dacă, conform Reclamantului, cerinţele UDRP sunt întrunite și în situaţia în care un nume de domeniu ar fi iniţial înregistrat cu bună credinţă dar utilizat pe parcurs cu rea credinţă. Astfel, Reclamantul afirmă că nu poate proba susţinerile privind înregistrarea numelui de domeniu în litigiu cu rea credinţă altfel decât prin faptul că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat după publicarea mărcii sale în Gazeta Mărcilor relevantă. În continuare, Reclamantul îşi întemeiază susţinerile privind utilizarea cu rea credinţă în particular pe neutilizarea numelui de domeniu în litigiu de patru ani și pe reacţia Pârâtului la notificarea Reclamantului de a-i transfera numele de domeniu în litigiu.

B. Pârâtul

Părâtul susţine că are interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu care a fost înregistrat și este utilizat cu bună credinţă datorită în special următoarelor argumente:

- Pârâtul este o societate înregistrată în 2007 care efectuează activităţi de consultanţă pentru afaceri și management și este deţinută și condusă de către o persoană fizică cu o experienţă profesională semnificativă în domeniul financiar bancar;

- Pârâtul mai deţine alte nume de domenii, anume <baniimprumut.ro>, <baniurgent.ro> și <banipanalasalariu.ro>, toate înregistrate pe 3 iunie 2009. Aceste nume de domenii împreună cu numele de domeniu în litigiu au fost înregistrate de către Pârât pentru a crea un website care să furnizeze informaţii cu privire la tipurile de împrumut pe termen scurt, proiect care este încă în derulare. În opinia Pârâtului, această activitate reprezintă un interes legitim și reprezintă pregătiri demonstrabile pentru folosirea numelui de domeniu în litigiu în legătură cu oferirea cu buna credinţă de bunuri şi servicii conform alin 4(c)(i) din Politică;

- Reclamantul a înregistrat un nume de domeniu similar <creditulpanalasalariu.ro> pe 19 ianuarie 2011, cinci zile după ce Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu;

- Marca Reclamantului CREDIT PANA LA SALARIU este descriptivă și a fost depusă pe 4 ianuarie 2011 dar a fost acordată pe 20 iunie 2011 și certificatul de marcă a fost transmis Reclamantului abia pe 25 iulie 2011, ca atare ulterior datei la care Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu;

- Produsul în sine, anume creditul cu o valoare redusă acordat până la salariu, este cunoscut pe piaţa internaţională relevantă încă din 1990, fiind cunoscut și în România la data înregistrării numelui de domeniu în litigiu;

- Conform susţinerilor Pârâtului, la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu, Reclamantul nu era cunoscut după marca sa, nu deţinea drepturi de marcă sau alte nume de domenii similare, serviciile Reclamantului privind împrumuturi pe termen scurt nu erau cunoscute pe piaţă, fapt confirmat de asemenea de documentele depuse de către Reclamant ca anexe la Plângere care conţin contracte încheiate cu diverși furnizori ulterior înregistrării numelui de domeniu în litigiu.

Din contră, Pârâtul afirmă că Reclamantul încearcă să obţină în mod abuziv numele de domeniu în litigiu și astfel solicită Completului să constate folosirea abuzivă a Politicii (Reverse Domain Name Hijacking) pentru următoarele motive:

- Reclamantul a înregistrat numele de domeniu <creditulpanalasalariu.ro> care este similar cu numele de domeniu în litigiu cinci zile după ce Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu, acest nume de domeniu fiind diferit de marca Reclamantului CREDIT PANA LA SALARIU;

- afirmaţiile nereale ale Reclamantului cu privire la reacţia Pârâtului la cererea de transfer a numelui de domeniu în litigiu făcută anterior începerii procedurii UDRP; și

- faptul că marca Reclamantului este descriptivă neputându-și îndeplini funcţia de marcă iar cuvintele care o compun sunt deseori folosite de competitorii Reclamantului pentru a-și descrie produsele similare cu cele oferite de Reclamant sub marca sa CREDIT PANA LA SALARIU.

6. Discuţii şi Constatări

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea următoarelor circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care Reclamantul are drepturi;

(ii) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

Completul va analiza în continuare aceste elemente.

A. Chestiune procedurală prealabilă: Depunerea Răspunsului cu întârziere

Răspunsul a fost depus după expirarea termenului limită fixat pe 8 ianuarie 2015, cu solicitarea de a accepta această întârziere care a fost cauzată de sărbătorile de iarnă, primirea cu întârziere a Plângerii deoarece Pârâtul a lipsit din ţară și necesitatea angajării unui apărător care să reprezinte interesele Pârâtului în această procedură.

Din motive de echitate şi pentru a permite ambelor părţi să-şi prezinte punctele de vedere în această cauză, în temeiul puterilor sale (paragrafele 10 şi 12 din Reguli), Completul acceptă documentele Pârâtului şi Răspunsul său întârziat și trece la analizarea fondului cauzei.

B. Chestiune procedurală prealabilă: Scopul Politicii

Politica este menită să soluţioneze dispute referitoare la acuzaţii legate de înregistrarea și utilizarea abuzivă a numelor de domenii. A se vedea Milwaukee Electric Tool Corporation v. Bay Verte Machinery, Inc. d/b/a The Power Tool Store, Dosar OMPI Nr. D2002-0774. Astfel, autoritatea acestui Complet este limitată în a oferi remedii în cazuri de înregistrare abuzivă de nume de domenii, cunoscută de asemenea sub denumirea de "cybersquatting". Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, Dosar OMPI Nr. D2000-0187.

C. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie; Drepturi şi interese legitime

Pentru motivele enumerate la litera D de mai jos, Completul nu consideră necesar să analizeze aspectele privind identitatea/similaritate mărcii Reclamantului cu numele de domeniu în litigiu sau eventualele drepturi sau interese legitime ale Pârâtului cu privire la numele de domeniu în litigiu.

D. Înregistrat şi utilizat cu rea-credinţă

Reclamantul însuși precizează că nu a furnizat suficiente probe care să dovedească înregistrarea numelui de domeniu în litigiu cu rea credinţă, dar susţine că doar utilizarea cu rea credinţă ar fi suficientă pentru a îndeplini cerinţele celui de-al treilea element al Politicii, citând în susţinerea acestei analize câteva decizii UDRP. Prezentul Complet nu este de acord cu aceste susţineri, aplicabilitatea Politicii este direct legată de îndeplinirea cumulativă a tuturor criteriilor enumerate în paragraful 4(a) din Politică.

Majoritatea completelor UDRP sunt de acord cu faptul că cerinţele de înregistrare și utilizare cu rea credinţă trebuie întrunite cumulativ pentru a avea succes într-o procedură UDRP. A se vedea de asemenea comentariile completului în Poundland Limited v. Dealz.com, Dosar OMPI Nr. D2012-0918: "Obiectivul Politicii a fost de a combate înregistrarea nejustificată și abuzivă a numelor de domenii în cazuri de "cybersquatting". Prin definiţie, înregistrarea a intervenit cu rea credinţă. Dacă intenţia ar fi fost ca "înregistrarea" și "utilizarea" să fie luate în considerare alternativ, acest fapt ar fi fost reflectat în formularea textului Politicii. De exemplu, politicile de soluţionare a disputelor pentru alte domenii (e.g. ".au", ".uk", ".eu") prevăd faptul că al treilea element poate fi satisfăcut prin dovedirea fie a înregistrării cu rea credinţă, fie a utilizării cu rea credinţă." A se vedea de asemenea Georgia-Pacific Consumer Products v. Mark Gallo, Dosar OMPI Nr. D2010-2062; Mile, Inc. v. Michael Burg, Dosar OMPI Nr. D2010-2011; Validas, LLC v. SMVS Consultancy Private Limited, Dosar OMPI Nr. D2009-1413; Softway AG v. Web Master Internet Services Private Limited, Dosar OMPI Nr. D2014-0376.

În acest caz, singurul argument furnizat de către Reclamant în susţinerea relei credinţe la înregistrarea numelui de domeniu în litigiu este faptul că această înregistrare a survenit la scurt timp după publicarea mărcii sale în publicaţia relevantă privind mărcile. Într-adevăr, deși Reclamantul nu furnizează această informaţie complet și nici nu o demonstrează, și în contradicţie cu susţinerile Pârâtului, din cercetările Completului2 efectuate în baza de date publică a mărcilor, cererea de marcă a Reclamantului pentru CREDIT PANA LA SALARIU a fost publicată pentru prima dată pentru eventuale opoziţii ale terţilor pe data de 6 ianuarie 2011.

În orice caz, numai publicarea cererii de marcă a Reclamantului per se nu este suficientă pentru a convinge acest Complet că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă, cu intenţia de a beneficia de marca Reclamantului.

Conform documentelor prezentate în faţa Completului, Reclamantul a furnizat dovezi privind utilizarea mărcii sale începând cu iunie 2011, dată care este ulterioară înregistrarii numelui de domeniu în litigiu în ianuarie 2011, nu este nicio dovadă în sensul că marca Reclamantului era cunoscută pe piaţa de profil înainte de înregistrarea numelui de domeniu în litigiu, Pârâtul deţine alte trei nume de domenii compuse din cuvinte generice care sunt similare din punct de vedere conceptual cu termenii care formează numele de domeniu în litigiu (anume <baniimprumut.ro>, <baniurgent.ro> și <banipanalasalariu.ro>) înregistrate din iunie 2009 și nu există nicio dovadă care să ateste faptul că Pârâtul avea cunostinţă de sau viza în orice fel Reclamantul sau marca sa când a înregistrat numele de domeniu în litigiu. Având în vedere toate circumstanţele acestui caz Completul concluzionează că Pârâtul nu a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă.

În continuare, Pârâtul susţine că a înregistrat numele de domeniu în litigiu împreună cu celelalte trei nume de domenii în vederea creerii unui website care să prezinte publicului larg diferitele tipologii de credite pe termen scurt. Nu este nicio dovadă că Pârâtul ar fi înregistrat alte nume de domenii conţinând mărci ale terţilor.

Acest Complet este de acord cu raţionamentul din EMAP USA, Inc. v. Dick Jurgens d/b/a Mobile Dick's Cycle Clinic, Dosar OMPI Nr. D2001-0311 "(…), simpla cunoaștere numai [a mărcii reclamantului] nu este suficientă pentru a stabili reaua credinţă, cel puţin în cazuri precum cel de faţă în care pârâtul nu este angajat într-un tipar care implică înregistrarea de nume de domenii care corespund unor mărci deţinute de terţi și unde pârâtul prezintă o motivaţie a bunei credinţe care ar justifica alegerea numelui de domeniu în dispută]."

Cu privire la utilizarea numelui de domeniu în litigiu, Reclamantul afirmă că opinia generală a completelor UDRP este aceea că neutilizarea unui nume de domeniu pentru o perioadă de timp ar reprezenta înregistrare și utilizare cu rea credinţă, enumerând de asemenea câteva cazuri UDRP. Din nou, acest Complet trebuie să contrazică respectuos Reclamantul: în toate cazurile în care deţinerea pasivă a numelor de domenii a fost considerată ca fiind dovadă de rea credinţă, completele și-au întemeiat deciziile pe toate circumstanţele relevante ale respectivelor cazuri asociate într-adevăr și cu deţinerea pasivă a numelui de domeniu o perioadă îndelungată, circumstanţe precum ar fi notorietatea mărcii Reclamantului, lipsa răspunsului la plângerea UDRP și ascunderea identității Pârâtului. A se vedea de asemenea paragraful 3.2 din Rezumatul Opiniilor Completelor OMPI cu privire la anumite întrebări UDRP selectate, Ediţia a doua.

În cazul de faţă, din circumstanţele expuse mai sus, Completul nu poate concluziona că deţinerea pasivă a numelui de domeniu în litigiu ar presupune în vreun fel un comportament cu rea credinţă al Pârâtului.

Având în vedere toate cele menţionate mai sus, Completul constată că Reclamantul nu a reusit să demonstreze cerinţele prevăzute de paragraful 4(a)(iii) din Politică, anume acela că numele de domeniu în litigiu <creditpanalasalariu.ro> a fost înregistrat și este utilizat cu rea credință.

E. Deturnarea scopului Politicii (Reverse Domain Name Hijacking)

Pârâtul solicită Completului să constate faptul că Reclamantul a folosit abuziv Politica (Reverse Domain Name Hijacking).

Pentru a demonstra deturnarea scopului Politicii (Reverse Domain Name Hijacking), un pârât trebuie să demonstreze completului faptul că reclamantul a făcut plângerea cu rea credinţă și aceasta constituie un abuz al procedurilor administrative. Prin această susţinere, pârâtul trebuie să convingă completul UDRP asupra faptului că reclamantul știa sau ar fi trebuit să stie că plângerea sa este neîntemeiată și astfel a depus-o practic ca să-l hărțuiască pe pârât. Simpla respingere a plângerii și a remediilor solicitate în plângere nu sunt suficiente. Astfel, dacă reclamantul a schiţat și și-a întemeiat pretenţiile din plângere conform Politicii, chiar dacă pretenţiile sale s-au dovedit a fi incomplete sau greșite, atunci nu se va considera folosire abuzivă a Politicii. A se vedea de asemenea paragraful 4.17 din Rezumatul Opiniilor Completelor OMPI –Ediția a doua.

Nu este nicio dovadă scrisă în fața Completului în sensul că Reclamantul a făcut afirmaţii neadevarate sau l-a hărţuit cumva pe Pârât pentru a-i transfera numele de domeniu în litigiu. Transmiterea unei notificări să-i transfere numele de domeniu și depunerea prezentei plângeri UDRP în sine nu dovedesc hărţuire.

Reclamantul însuși afirmă că nu a întemeiat susţinerile de înregistrare cu rea credinţă a numelui de domeniu în litigiu, dar își pledează în continuare cauza interpretând textul Politicii și extrăgând raţionamente din jurisprudenţa relevantă care îi servesc cel mai bine cauza. Deși așa cum a menționat mai sus, prezentul Complet nu îmbrățișează această opinie minoritară, chiar și în cazurile citate de Reclamant se menţionează faptul că "dacă utilizarea ulterioară a numelui de domeniu reprezintă înregistrare cu rea credință retroactivă depinde numai de analiza faptelor și circumstanțelor din fiecare caz în parte", a se vedea City Views Limited v. Moniker Privacy Services / Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE, Dosar OMPI Nr. D2009-0643 si Octogen Pharmacal Company, Inc. v. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions, Dosar OMPI Nr. D2009-0786. Faptul că prezentul Complet a decis că Reclamantul nu a dovedit în special cerințele celui de-al treilea element al Politicii nu duce neapărat la concluzia că Reclamantul știa sau ar fi trebuit să știe faptul că Plângerea sa este neîntemeiată.

Reclamantul a înregistrat un nume de domeniu care conţinea elementele verbale din marca sa la câteva zile după ce a făcut cererea de marcă. Într-adevăr numele de domeniu în discuţie are două litere diferite faţă de marcă și, atunci când a solicitat înregistrarea acestui nume de domeniu este foarte probabil ca Reclamantul să fi aflat că numele de domeniu în litigiu <creditpanalasalariu.ro> fusese deja înregistrat de către Pârât, dar aceste fapte nu duc la concluzia vreunui comportament de rea credință al Reclamantului, concluzia cea mai simplă ar fi că acesta pur și simplu a reflectat marca sa într-un nume de domeniu similar disponibil.

În continuare, chiar dacă Pârâtul susține că elementele verbale care compun marca Reclamantului sunt generice și ca atare nu sunt susceptibile de a fi protejate ca marcă, evaluarea cu privire la faptul că un termen sau o combinație de cuvinte este generică și întrunește sau nu condițiile de a fi înregistrată/e ca marcă este cu siguranță în afara competenței jurisdicționale foarte limitate a unui complet UDRP. Mai mult, natura mai degrabă sumară a procedurilor administrative UDRP nu este potrivită pentru analizarea cerințele complexe implicate de o astfel de evaluare. Pe cale de consecință, această evaluare trebuie făcută de către oficiile guvernamentale de marci competente și de către instanțele locale, iar nu de către un complet UDRP. A se vedea Softway AG Case supra. De asemenea, utilizarea unor denumiri similare pentru produse similare de către competitorii Reclamantului și strategia Reclamantului de protejare a mărcii sale sunt desigur în afara sferei de competență și evaluare a prezentului Complet.

Nu în ultimul rând, Reclamantul deține cerere de marcă, depusă și publicată prima dată înainte de data înregistrării numelui de domeniu în litigiu.

Având în vedere cele de mai sus, Completul concluzionează că Plângerea nu a fost făcută abuzând Politica.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plângerea este respinsă.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 4 februarie 2015


1 Pe data de 22 ianuarie 2015, Centrul a primit o comunicare de la reprezentantul Pârâtului prin care i se solicita: lista care cuprinde documentele transmise Completului Administrativ şi o copie a Declaraţiei de Acceptare şi Declaraţiei de Imparţialitate şi Independenţă semnată de către Completul Administrativ; Completul observă faptul că Lista documentelor a fost transmisă Pârâtului pe 27 ianuarie 2015. Cu privire la Declaraţia de Acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, Completul informează Pârâtul că aceasta este disponibilă pe websiteul Centrului la adresa https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/statement-panel-eudrp.doc.

2 A se vedea paragraful 4.5 din Rezumatul Opiniilor Completelor OMPI cu privire la anumite întrebări UDRP selectate, Ediţia a doua ("Rezumatul Opiniilor Completelor OMPI –Editia a doua"), dreptul Completului de a efectua cercetari independente pentru a emite decizia.