WIPO Arbitration and Mediation Center

DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV

M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság v. S.C. Camigi Concept S.R.L., Colteanu Mirela

Cazul Nr. DRO2012-0002

1. Părţile

Reclamantul este M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság din Budapesta, Ungaria, reprezentat de către Ratza & Ratza, Romania.

Pârâtul este S.C. Camigi Concept S.R.L., Colteanu Mirela din Bucuresti, Romania.

2. Nume de domeniu şi Registratorul

Numele de domeniu <intimissimi.com.ro> în litigiu este înregistrat la ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) la data de 22 Februarie 2012. La data la care Plângerea a primit număr de caz, 22 Februarie 2012, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 23 Februarie 2012, ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia.

Centrul a verificat ca plângerea să indeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (Politica), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea şi procedurile au fost începute la data de 29 Februarie 2012.

Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea raspunsului a fost 20 Martie 2012. Pâratul nu a formulat Raspuns. Drept urmare Centrul a notificat Pârâtul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile la data de 21 Martie 2012.

Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 27 Martie 2012. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independentă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar Plangerea a fost formulata in limba română impotriva unor persoane fizice române, respectiv persoane juridice de drept român, Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie limba română (A se vedea, spre exemplu, în acest sens Harald Georg Muller v. SC Toalete Ecologice S.R.L. si Veres loan, Cazul OMPI nr. DRO2011-0009, M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság v. S.C. Minos S.r.l., Cazul OMPI nr. DRO2011-0012).

4. Situaţia de fapt

Reclamantul este o societate cu sediul in Ungaria care face parte din grupul Calzedonia (Calzedonia S.p.a.) avand in cadrul grupului calitatea de societate detinatoare a drepturilor de proprietate intelectuala asupra marcilor. Marca INTIMISSIMI este inregistrata la nivel international, iar in Romania beneficiaza de protectie inca din anul 1998. Reclamantul foloseste marcile INTIMISSIMI in mod special in legatura cu articole de lenjerie intima, create atat pentru femei cat si pentru barbati.

Numele de domeniu in litigiu a fost inregistrat la data de 27 Ianuarie 2009 de o societate comerciala din Romania, S.C. Camigi Concept S.R.L.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamantul

Reclamantul sustine ca detine drepturi asupra marcii INTIMISSIMI pe teritoriul Romaniei inca din anul 1998 pentru produse si servicii incluse in clasele 3, 9, 14, 18, 24, 25, 35 si 39. De asemenea, sustine Reclamantul ca numele de domeniu in litigiu este identic din punct de vedere verbal cu marcile INTIMISSIMI care ii apartin.

De asemenea, Reclamantul invoca faptul ca pagina de Internet la care trimite numele de domeniu in litigiu nu este folosita si nici nu a facut obiectul unei folosiri efective si cu buna credinta pentru oferirea de bunuri si/sau servicii. Din informatiile detinute de Reclamant, Paratul a fost pana recent reprezentant in Romania al S.C. Luisa Spagnoli S.p.a., o companie italiana producatoare de imbracaminte. Avand in vedere faptul ca si Reclamantul face parte dintr-un grup de societati din Italia, considera Reclamantul ca, prin prisma acestei legaturi comerciale, alegerea de catre Parat a numelui de domeniu in litigiu nu a fost deloc una intamplatoare, ci mai degraba una speculativa. A aratat Reclamantul ca intre societatea sa si cea a Paratului nu a existat niciodata vreo legatura comerciala, iar Reclamantul nu a autorizat niciodata Paratul sa foloseasca marcile sale sau sa rezerve un nume de domeniu de Internet care sa incorporeze marcile sale inregistrate. Totodata, invedereaza Reclamanutul ca din cercetarile efectuate reiese faptul ca Paratul nu detine niciun alt drept de proprietate intelectuala care sa protejeze denumirea „intimissimi”. Reclamantul concluzioneaza ca Paratul nu detine niciun drept si niciun interes legitim asupra numelui de domeniu in litigiu.

Reclamantul afirma de asemenea ca, avand in vedere succesul de care se bucura produsele purtand marca INTIMISSIMI la nivel international (succes datorat in mare parte unei retele de franciza extrem de solide si de extinse ce detine in momentul de fata peste 1000 de magazine deschise in tari din intreaga lume), precum si legatura comerciala intre Parat si o alta societate italiana ce actioneaza pe aceeasi piata, este evident ca Paratul a incercat sa beneficieze in mod nejustificat de pe urma succesului inregistrat de catre produsele comercializare sub marca INTIMISSIMI si sa obtina un profit necuvenit de pe urma inregistrarii numelui de domeniu in litigiu. De asemenea, Reclamantul considera ca nefolosirea mai bine de 3 ani a numelui de domeniu in litigiu poate fi conduce la concluzia ca Paratul a inregistrat numele de domeniu in litigiu cu rea-credinta.

B. Pârâtul

Părâtul nu a răspuns la susţinerile Reclamantului.

6. Discuţii şi Constatări

Este esenţial pentru procedurile administrative ca cerinţele fundamentale cu privire la un proces echitabil să fie îndeplinite. Astfel de cerinţe presupun ca pârâtul să fie notificat cu privire la desfăşurarea procedurilor care i-ar putea afecta în mod semnificativ drepturile. Politica şi Regulile stabilesc proceduri menite să asigure că pârâţilor le sunt comunicate în mod adecvat notificările cu privire la începerea procedurilor împotriva lor, precum şi o posibilitate rezonabilă de a răspunde (a se vedea, e.g. paragraful 2(a) din Reguli).

Având în vedere măsurile luate pentru a furniza Pârâtului notificarea Plângerii, obligaţiile Pârâtului în temeiul contractului de înregistrare de a menţine informaţii de contact corecte şi actuale, Completul Administrativ consideră că Centrul a luat toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a notifica Pârâtul cu privire la depunerea Plângerii şi iniţierea acestor proceduri, şi că lipsa furnizării unui răspuns de către Pârât nu este rezultatul unei omisiuni din partea Centrului. Vezi, de asemenea, Hoffmann-La Roche Inc. vs. Samuel Teodorek, Cazul OMPI nr. D2007-1814.

“Un Complet Administrativ va decide asupra unei plângeri în baza declaraţiilor şi documentelor depuse în conformitate cu Politica, aceste Reguli şi orice reguli şi principii de drept pe care le consideră aplicabile.”, Paragraful 15(a) din Reguli.

Aplicat la acest caz, paragraful 4(a) al Politicii stabileşte că Reclamantul trebuie să dovedească fiecare din următoarele elemente:

(i) că numele de domeniu înregistrat de Pârât este identic sau similar până la confuzie cu marca cu privire la care Reclamantul are drepturi; şi

(ii) că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu; şi

(iii) că numele de domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă.

A. Identică sau suficient de similara astfel încât să producă confuzie

Completul Administrativ trebuie să stabilească faptul că: (a) Reclamantul are drepturi cu privire la o marcă; şi (b) că numele de domeniu in litigiu este identic sau similar încât să producă confuzie cu acea marcă.

Numele de domeniu in litigiu este identic cu marca anterioara a Reclamantului INTIMISSIMI. Astfel, Reclamantul detine numeroare marci inregistrate in intreaga lume, printre care se numara marca INTIMISSIMI, inregistrata in sistemul Protocolului de la Madrid sub nr. 692492, pentru clasele de produse sau servicii 25 si 35, cu data de inregistrare 20 Aprilie 1998, indicand Romania ca ţară desemnată. De asemenea, Reclamantul deţine mai multe inregistrari anterioare numelui de domeniu in litigiu la nivel comunitar ale marcii INTIMISSIMI in formă verbală sau combinată sub numerele 001978808, 002774032, 004456307 si 007255938.

In ceea ce priveste adaugarea codului de tara pentru domeniile de nivel superior (“.com.ro”), Completul Administrativ considera, in spiritul jurisprudentei anterioare a Completelor Administrative UDRP sub egida OMPI, ca nu asigura distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului – INTIMISSIMI (a se vedea, spre exemplu VAT Holding AG v. vat.com, Cazul OMPI nr. D2000-0607, Billa Aktiengesellschaft v. Ganea Nicolae, Cazul OMPI nr. DRO2002-0001, Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L., Cazul OMPI nr. DRO2006-0001, Auchan v. Web4comm SRL Romania, Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).

Avand in vedere cele aratate mai sus, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu in litigiu este identic cu marca INTIMISSIMI si ca Reclamantul a facut dovada indeplinirii primei cerinte a Politicii.

B. Drepturi şi interese legitime

Opinia unanima a completelor administrative UDRP sub egida OMPI cu privire la sarcina stabilirii existentei de drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu este urmatoarea:

“In timp ce, in general, sarcina probei incumba reclamantului, completele administrative au recunoscut ca aceasta ar putea conduce uneori la imposibilitatea dovedirii unui fapt negativ, fiind necesare informatii care sunt cunoscute in primul rand de parat. Prin urmare, reclamantul trebuie sa dovedeasca prima facie ca paratul nu are drepturi sau interese legitime. Odata facuta aceasta dovada prima facie, sarcina probei este rasturnata astfel incat paratul trebui sa furnizeze argumentele sau dovezile necesare pentru a demonstra ca are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu. In cazul in care paratul nu reuseste sa furnizeze asemenea argumente sau dovezi, se considera in general ca reclamantul a indeplinit conditiile prevazute in paragraful 4 (a) (ii) ale Politicii”. (A se vedea WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, (“WIPO Overview 2.0”), paragraful 2.1.).

In cazul de fata Reclamantul a stabilit prima facie ca Paratul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu in litigiu iar Paratul nu a reusit sa sustina sau sa dovedeasca asemenea drepturi sau interese legitime. (A se vedea, spre exemplu Barbara Brennan Inc. v. Texas International Property Associates, Cazul OMPI nr. D2008-0351, Sanford Winery Company v. Matt Geiser, Cazul OMPI nr. D2008-0210).

Datorita faptului ca nu a depus un Raspuns in termenul acordat in acest sens, Paratul nu a reusit sa invoce o anumita circumstanta care ar fi putut sa dovedeasca orice drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu in litigiu. Mai mult decat atat, avand in vedere ca Paratul nu a contestat faptul ca in prezent nu foloseste numele de domeniu in litigiu (nu conduce la un website creat de catre Parat sau orice alta prezenta on-line a Paratului), nu exista nici un fel de indicii in sensul ca Paratul ar putea demonstra orice drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu in litigiu. (A se vedea, spre exemplu Pizza Hut International, LLC v. Kim Beom Sung, Cazul OMPI nr. DRO2002-0003).

In consecinta, Completul Administrativ stabileste ca Paratul nu are drepturi sau interese legitime in legatura cu numele de domeniu in litigiu.

C. Înregistrat si utilizat cu rea-credinţă

In vederea indeplinirii celei de-a treia cerinte, Reclamantul trebuie sa dovedeasca faptul ca numele de domeniu in litigiu a fost inregistrat si este folosit cu rea-credinta. Paragraful 4(b) al Politicii stabileste un numar de circumstante care, in mod special, dar fara a fi stabilite limitativ, vor dovedi inregistrarea si folosirea cu rea-credinta:

(i) Circumstante care indica faptul ca Paratul a inregistrat sau a dobandit numele de domeniu in principal in scopul de a vinde, inchiria sau transfera in orice alt mod numele de domeniu catre Reclamant care este titularul dreptului de proprietate asupra marcii, sau unui competitor al Reclamantului, in schimbul unei valori considerabile, mai mare decat costul dovedit aflat in legatura directa cu Numele de Domeniu.

(ii) Circumstante care indica faptul ca Paratul a inregistrat Numele de Domeniu in vederea prevenirii titularului dreptului de proprietate asupra marcii sa isi reflecte marca in numele de domeniu corespunzator, cu conditia ca reclamantul sa se fi angajat intr-un model comportamental in acest sens.

(iii) Circumstante care indica faptul ca Reclamantul a inregistrat Numele de Domeniu in principal pentru scopul intreruperii activitatii unui competitor.

(iv) Prin folosirea Numelui de Domeniu, Paratul a intentionat sa atraga, in vederea obtinerii de castiguri comerciale, utilizatorii de Internet pe website-ul sau sau alta locatie on-line, prin crearea unei posibilitati de confuzie cu marca Reclamantului in ceea ce priveste sursa, sponsorul, afilierea, aprobarea numitului website/locatie sau cu privire la un produs sau serviciu aflat pe acel website/locatie.

Cu toate acestea, cerinta Politicii ca un nume de domeniu „sa fie folosit cu rea-credinta” nu este limitata la o actiune pozitiva (a se vedea, spre exemplu Beiersdorf AG v. Web4comm SRL Romania, Cazul OMPI nr. DRO2005-0002).

In acest caz, urmatoarele actiuni sunt considerate ca folosire cu rea-credinta:

- Paratul nu a furnizat nici o dovada de orice fel cu privire la orice folosire de catre el cu buna-credinta actuala sau avuta in vedere cu privire la numele de domeniu in litigiu, dimpotriva din documentele aflate la dosar rezulta ca numele de domeniu in litigiu nu este folosit desi au trecut mai mult de 3 ani de la inregistrarea sa.

- Paratul nu a contestat in termenul acordat nici una din afirmatiile facute de catre Reclamant.

- Orice folosire a numelui de domeniu in litigiu ar conduce publicul la concluzia ca acesta este asociat cu Reclamantul.

- Marcile Reclamantului sunt bine cunoscute in domeniul vanzarii de articole de lenjerie intima (astfel cum a retinut si completul administrativ in decizia pronuntata in cazul M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság v. S.C. Minos S.r.l., Cazul OMPI nr. DRO2011-0012), fiind protejate la nivel international si al Uniunii Europene prin diferite inregistrari, unele datand din 1998.

- Paratul activeaza in acelasi domeniu de activitate cu Reclamantul (fapt necontestat de catre Parat), deci Paratul avea cunostinta de marca Reclamantului la data inregistrarii numelui de domeniu in litigiu (a se vedea CareerBuilder, LLC v. Names for sale, Cazul OMPI nr. D2005-0186).

In lumina acestor circumstante, Completul Administrativ concluzioneaza ca detinerea pasiva a numelui de domeniu in disputa de catre Parat intruneste in cazul de fata cerintele paragrafului 4(a)(iii) ca numele de domeniu sa „fie folosit cu rea-credinta” de catre Parat.

De asemenea, Completul Administrativ este de acord cu opinia exprimata in AT&T Corp. v. Linux Security Systems, Cazul OMPI nr. DRO2002-0002, conform careia:

“De cele mai multe ori este destul de dificil, daca nu imposibil, sa dovedesti reaua-credinta cu dovezi concrete, mai ales avand in vedere scopul limitat al investigatiilor din cadrul acestor proceduri; nu te poti astepta sa gasesti usor „arma fumegand”. In timp ce reaua-credinta nu poate fi prezumata, odata ce Reclamantul a prezentat anumite dovezi indicand in acea directie, este in sarcina Paratului fie sa raspunda fie sa explice de ce comportamentul sau nu ar trebui asimilat relei-credinte. Intelegerea Completului cu privire la Politica este ca, desi sarcina initiala a probei relei-credinte a Paratului cu privire la inregistrarea sau folosirea Numelui de Domeniu in litigiu incumba numai Reclamantului, aceasta obligatie este numai de prima facie, iar din acel moment, astfel cum Completul considera ca este cazul de fata, este sarcina Paratului sa justifice sau sa explice comportamentul sau (daca nu sa demonstreze contrariul). Esecul de a demonstra va da posibilitatea Completului, in anumite circumstante, sa atraga anumite implicatii negative. In cazul de fata Paratul nu a depus un raspuns prin care sa justifice inregistrarea si folosirea Numelui de Domeniu si, in aceste circumstante, Completul Administrativ va antrena implicatiile negative aferente lipsei raspunsului in termen. A se vedea Société Des Bains De Mer Et Du Cercle Des Étrangers à Monaco v. Iggi Networks Media Group, Cazul OMPI nr. D2000-1324, Hebdomag Inc. v. Illuminaty Marketing, Cazul OMPI nr. D2001-0206 si InterTrade Systems Corporation v. Donna Lawhorn, FA0204000112488 Nat. Arb. Forum.”

Avand in vedere circumstantele de mai sus, Completul Administrativ concluzioneaza ca numele de domeniu in litigiu este inregistrat si folosit cu rea-credinta.

Completul Administrativ decide ca Reclamantul a reusit sa dovedeasca cele trei elemente prevazute de paragraful 4(a) al Politicii.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu <intimissimi.com.ro> să fie transferat catre Reclamant.

Mihaela Maravela
Unic Membru al Completului Administrativ
Data: 10 Aprilie 2012