WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ömer Deveci v. Perfect Privacy, LLC / Fatma Yakici

Dava No. DCO2016-0015

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Ankara, Türkiye’de yerleşik, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, Ömer Deveci’dir.

Şikâyet Edilen, Jacksonville, Florida, ABD’de yerleşik Perfect Privacy, LLC / Fatma Yakici’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <sikayetvar.co>, Network Solutions, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 11 Nisan 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 11 Nisan 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 11 Nisan 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 11 Nisan 2016 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e sunmuş ve Şikâyet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 12 Nisan 2016 tarihinde, Şikâyet Eden değiştirilmiş Şikâyet sunmuştur.

Şikâyet Edilen, 14 Nisan 2016 tarihinde Merkez’e iki eposta mesajı göndermiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 21 Nisan 2016’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 11 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez 13 Mayıs 2016 tarihinde taraflara İdari Hakem atama prosedürünün başladığını bildirmiştir. Şikâyet edilen, Merkez’e 13 Mayıs 2016 tarihinde iki eposta mesajı göndermiştir.

Merkez, 27 Mayıs 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, ürün veya hizmet satın alan tüketicilerin satın almış olduğu ürünler veya Şikâyetlerini ilgili firmaya iletebilecekleri ve firmaların da bu Şikâyetlere cevaplar sunabileceği, tüketici ile firma arasında köprü vazifesi gören <sikayetvar.com> alan adı üzerinde yayın yapan web sitesinin sahibidir. Şikâyet Eden <sikayetvar.com> alan adını 10 Mart 2001 yılında tescil etmiştir ve 16 Mayıs 2001 yılından itibaren bu alan adı üzerinden hizmet sunmaktadır.

Şikâyet Eden ayrıca sırasıyla tescil tarihleri 6 Kasım 2006, 31 Ocak 2008 ve 8 Mayıs 2014 olan ŞİKAYET VAR (2005/37132), ŞİKAYET VAR (2007/01130) ve ŞİKAYET VAR (2014/38853) markalarının sahibidir.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını 22 Kasım 2015 tarihinde tescil ettirmiştir ve ihtilaflı alan adı üzerinden tüketicilere satın almış olduğu ürünler hakkında şikâyetlerini web sitesinde yayınlama imkanı sunmaktadır. Ayrıca, Şikâyet Eden tarafından sunulan ekran görüntülerinde, Şikâyet Edilen’in söz konusu web sitesinde “www.mailyaz.com” sitesi ile anlaşma yaptığını belirttiği ve “Sadece 19 TL ile Şikâyetinize Daha Hızlı Çözüm” sloganı ile tüketicilerin Şikâyetlerini e-posta ile gönderme hizmetlerine yönlendirildiği görülmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesine göre ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının tescilli markaları ile aynı ve iltibas uyandıracak derecede benzer olduğunu belirtmektedir. Şikâyet Eden, TPE nezdinde ŞİKAYET VAR (2005/37132), ŞİKAYET VAR (2007/01130) ve ŞİKAYET VAR (2014/38853) tescilli markalarının sahibi olduğunu ve 10 Mart 2001 tarihinde tescil olmuş <sikayetvar.com> alan adı üzerinden tüketicilerin satın almış olduğu ürünler veya Şikâyetlerini ilgili firmaya iletebilecekleri ve firmaların da bu şikâyetlere cevaplar sunabileceği tüketici ile firma arasında

köprü vazifesi gören bir web sitesi sunduğunu belirtmektedir.

Şikâyet Eden, 2001’de kurduğu web sitesini sürekli ve kesintisiz olarak kullandığını ve aylık 2.8 milyon ziyaretçisi ile Türkiye’de en çok ziyaret edilen web siteleri arasına girdiğini ileri sürmektedir.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in tescilli markaları ve alan adı ile birebir aynı olduğunu, alan adı uzantısında sadece “.com” uzantısı yerine “.co” uzantısı kullanılarak sadece “m” harfinin eksik olduğu bir alan adı tescil ettirildiği, bu bakımdan ihtilaflı alan adı ile Şikâyet Eden’in tescilli alan adı arasındaki benzerlikten ötürü kullanıcıların yanılgıya düşmelerinin kaçınılmaz olduğunu ileri sürmektedir.

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir yasal menfaate sahip olmadığını, Şikâyet Edilen’in uyuşmazlığa konu olan alan adını içeren herhangi bir tescilli markasının olmadığını ve Şikâyet Eden’in, tescilli markasının kullanılması konusunda Şikâyet Edilen’e herhangi bir izin veya lisans vermediğini belirtmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden’in sunmuş olduğu hizmetleri taklit eden bir web sitesi ile bağlantılı olarak kullandığını ve ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden’in alan adının tescilinden 14 yıl sonra, tescilli markalarının tescilinden ise 8,5 yıl sonra tescil ettirdiğini, bu nedenle Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden’den habersiz olmasının mümkün olmadığını iddia etmektedir.

(iii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tahsis ederken, Şikâyet Eden’in isminden haberdar olduğunu, zira ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in tescilli alan adı ile tek bir harf eksiği haricinde aynı olduğunu belirtmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirdikten sonra Şikâyet Eden’in sunmuş olduğu hizmeti taklit eden bir içerik yayına aldığını ve bu şekilde Şikâyet Eden’e ulaşmak isteyen kullanıcılardan, arama motorunda veya adres çubuğunda alan adı uzantısını yanlışlıkla “.com” yerine “.co” şeklinde yazan kullanıcıların kendi sitesine gelmesini sağlayarak Şikâyet Eden’in tanınmışlığından haksız bir şekilde ticari menfaat elde etme amacı olduğunu ileri sürmüştür.

Ayrıca Şikâyet Eden kendi müşteri portföyünde kayıtlı olan firmalara Şikâyet Edilen’in gönderdiği şikâyet e-postalarının, üye firmalar tarafından Şikâyet Eden tarafından gönderildiği yönünde algı yarattığını belirtmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına karşı Cevap’ını sunmamış, ancak farklı tarihlerde Merkez’ e-posta mesajları göndermiştir. Söz konusu e-posta mesajlarında Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in kendisini telefonuna mesaj göndermek ve aramak suretiyle taciz ettiğini, Şikâyet Eden’in hizmetlerini Şikâyet edilen firmalardan ücret alma karşılığında sunduğunu, Şikâyet Edilen’in ise hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğunu ileri sürmektedir.

Şikâyet Edilen ayrıca web sitesinin “Şikâyetvar CO” olarak kullanıldığını, bu nedenle Şikâyet Eden’in markası ile doğrudan bir benzerlik olmadığını, diğer yandan web sitesi tasarımları arasında büyük farklılıklar olduğunu, farklı sloganların kullanıldığını ve bu nedenle kişilerin karıştırma ihtimallerinin bulunmadığını ileri sürmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1 İşlemler Dili Hakkında Karar

Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Tescil sözleşmesinin dili İngilizce olup, Şikâyet Eden işlemler dilinin Türkçe olmasını, Şikâyet Edilen ise İngilizce olmasını talep etmiştir.

Daha önceki Hakem kararlarında da belirtildiği üzere, işlemler dili hakkında karar verilirken Kurallar’ın 10(b) ve 10(c) maddeleri uyarınca taraflara eşit davranılması, her bir tarafa iddialarını sunmak için adil fırsat sağlanması ve davanın tamamlanması gereken süre içinde tamamlanması hususlarına bakılmalıdır. General Electric Company v. Edison Electric Corp. a/k/a Edison Electric Corp. General Energy, Edison GE, Edison-GE and EEEGE.COM, WIPO Dava No. D2006-0334. Bu nedenle, Kurallar’ın 11 no’lu maddesinin katı bir şekilde uygulanması gecikmelere sebep olabilir ve belgelerin tercümesi bakımından önemli ve gereksiz masrafların doğmasına sebebiyet verebilir.

Dolayısıyla, işlemler dilinin tescil sözleşmesinin dili olmasına ve Şikâyet Eden’in tüm belgeleri tercüme etmesine karar vermeden önce, Hakem tarafından tüm şartların dikkate alınması gerekmektedir. Bu şartlar, Şikâyet Edilen’in Şikâyetin dilini etkin bir şekilde anlayıp kullanma bilgisinin olup olmadığı, belgelerin çevirisinin dava sürecini gereksiz bir şekilde uzatıp uzatmayacağı ve ek masraf doğmasının taraflar arasında herhangi bir adaletsizliğe sebep olup olmayacağıdır, SWX Swiss Exchange v. SWX Financial LTD, WIPO Dava No. D2008-0400.

Olayda, davanın her iki tarafı da Türkiye’de ikamet etmektedir. Diğer taraftan, Şikâyet Edilen’in web sitesinin Türkçe dilinde olması ve Şikâyet Edilen’in işlemler dilinin İngilizce olması yönünde Merkez’e gönderdiği e-posta mesajlarında dahi Türkçe dilini kullanması Şikâyet Edilen’in Türkçe’ye hakim olduğunu göstermektedir. Şikâyet Edilen, işlemler dilinin İngilizce olması gerekçesi olarak “wix.com” ile işbirliği olduğunu ve bu web sitesinden destek aldığını belirtmiştir. Bu iddiayı ispatlayıcı delil olarak söz konusu web sitesine üye olduğuna dair bir ekran görüntüsü paylaşmıştır. Hakem, sunulan delillerin Şikâyet Edilen’in iddiasını ispatlamaya yeterli olmadığı kanaatindir. Hakeza, söz konusu web sitesi Merkez ile olan iletişiminde Şikâyet Edilen’e sadece alan adı tescil ve web sitesi hosting hizmetleri sunduğunu ve davaya her hangi bir şekilde katılımının söz konusu olmadığını iletmiştir.

Sonuç olarak, Hakem, Şikâyet Edilen’in Türkçe’ye hakim olduğunu göz önüne alarak, Şikâyet’in Şikâyet Eden tarafından İngilizce’ye tercüme edilmesinin gereksiz zaman kaybına ve masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır. Bu nedenle Hakem, işlemler dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2 Esas Hakkında Karar

Davanın esasına gelince, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen’den Şikâyet Eden’e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikâyet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaf konusu alan adının Şikâyet Eden’in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu;

(b) Şikâyet Edilen’in alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

(c) Alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar’ın 15(a) no’lu maddesi uyarınca Hakem, Şikâyet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika uyarınca, temel olarak Şikâyet Eden’in ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in tescilli markasıyla benzer ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir.

Hakem, Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi’nde yaptığı araştırmada ŞİKAYET VAR (2005/37132), ŞİKAYET VAR (2007/01130) ve ŞİKAYET VAR (2014/38853) markalarının Şikâyet Eden adına tescilli olduğunu tespit etmiştir.

Öncelikle, ihtilaflı alan adı, ŞİKAYET VAR markasını, tamamen içermektedir.

İkinci olarak, Hakem ihtilaflı alan adın “.co” uzantısının teknik gereklilik olduğu nedeniyle ayırt edici niteliği olmadığı gibi, ihtilaflı alan adında özel olarak “.co” uzantısının kullanılmasının Şikâyet Eden’in tescillli alan adında kullandığı “.com” uzantısına çok benzer olması sebebiyle ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in web sitesi ile benzerliği arttırdığı kanaatindedir.

Bu yüzden, Hakem, Şikâyet Eden’in söz konusu tescilli marka ve alan adı haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marka ile aynı olduğu kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(a)(ii) maddesine göre, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikâyet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455. Politika madde 4(c)’de Şikâyet Edilen’e ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pekçok imkan verilmektedir.

Hakem, ihtilaflı alan adında Şikâyet Eden’in tescilli markasının birebir aynen kullanıldığını ve Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e bu markayı kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini kabul etmiştir.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını ücretsiz bir hizmet sunmak için kullandığını ileri sürmektedir. Ancak davada sunulan deliller Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden’in daha önce tescil edilmiş ŞİKAYET VAR markasından faydalanma amacı olabileceğini göstermektedir:

1. Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden ile aynı olan tüketici şikayetlerinin duyurulması hizmetlerini sunmaktadır.

2. Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden’in ŞİKAYET VAR markalarının ve “www.sikayetvar.com” alan adının tescilinden çok sonra tescil ettirmiştir.

3. Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adında alan adı uzantısı olarak Şikâyet Eden’in tescilli alan adına çok benzer olan “.co” alan adı uzantısını kullanmıştır.

4. Ayrıca, Şikâyet Eden’in sunduğu deliller incelendiğinde, Şikâyet Edilen’in sitesinde “www.mailyaz.com” sitesi ile anlaşma yaptığını belirttiği ve “Sadece 19 TL ile Şikâyetinize Daha Hızlı Çözüm” sloganı ile tüketicilerin şikâyetlerini e-posta ile gönderme hizmetlerine yönlendirildiği görülmekte olup Hakem bu durumun Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını ticari kazanç için kullanma amacı olduğuna delil teşkil ettiği kanaatindedir.

Hakem, işbu uyuşmazlıkta Şikâyet Edilen’in, Şikâyet Eden’in tescilli markasının tanınmışlığından hareket ederek internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etme amacında olduğu kanaatindedir. Dolayısıyla Hakem, Politika’nın 4(c)(iii) maddesi bağlamında Şikâyet Edilen’in meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L., WIPO Dava No. D2008-1379.

Hakem ayrıca, Şikâyet Edilen’in yukarıda belirtilen Politika’nın 4(c)(i) ve 4(c)(ii) maddesi bağlamında da hak ve meşru menfaati olduğunu gösterecek herhangi bir cevap, bilgi, savunma veya belgeyi sunmamış olmasından bahisle Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c)(i), (ii) ve (iii) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğuna karar vermiştir.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikâyet Eden’e ait marka, Şikâyet Edilen tarafından ihtilaflı alan adı tescil ettirilmeden önce Şikâyet Eden tarafından tescil ettirilmiş ve kullanılmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in markasını tamamen içermesi ve ihtilaflı alan adında Şikâyet Eden’in tescilli alan adına çok benzer bir alan adı uzantısı olan “.co” uzantısının kullanılmış olması nedeniyle, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikâyet Eden’in markasının varlığından haberdar olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ve hatta yazılış hatalarını öngörerek ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği görüşündedir.

Ayrıca ihtilaflı alan adı Şikâyet Eden ile doğrudan rekabet içinde olan hizmetler için kullanılmakta olduğundan, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikâyet Eden’e ait markadan, tanınmışlığından ve bu marka altında temin edilen hizmetlerinden haberdar olmasının kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine varmıştır. Bu sebeple, Şikâyet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının Şikâyet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyiniyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Hakem, Şikâyet Edilen’in alan adını tescil ettirmekteki amacının rakibin faaliyetlerine zarar vermek olduğu konusunda açık delil bulunduğu görüşündedir. Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden’in sunduğu hizmet ile doğrudan rekabet içindeki hizmetlerin sunulduğu bir web sitesine yönlendirmek için kullanmakta olup, Şikâyet Eden bu web sitesinin Şikayet Edilen tarafından ticari kazanç için kullanıldığı yönünde yeterli delil sunmuştur. Ayrıca Hakem, yukarıda açıklandığı üzere Şikâyet Edilen’in yazım hatalarını öngörerek ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği görüşündedir, Wachovia Corporation v. Peter Carrington, WIPO Dava No. D2002-0775. Sonuç olarak Hakem, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden’in markasıyla iltibas oluşturarak Internet kullanıcılarını ticari amaçla online ortama çekmeye kasten girişimde bulunduğu görüşüne varmıştır, General Electric Company v. Fisher Zvieli, a/k/a Zvieli Fisher, WIPO Dava No. D2000-0377.

Söz konusu ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikâyet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <sikayetvar.co> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Gökhan Gökçe
Tarih: 16 Haziran 2016