About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Mes Makina Elektrik Kimya Sanayi A.Ş. v. Mennan Mennan

Dava No. D2020-2403

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik, RightPro IP & Legal Consultancy Ltd., Birleşik Krallık, tarafından temsil edilen, Mes Makina Elektrik Kimya Sanayi A.Ş.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Mennan Mennan’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <mesaluminium.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usulî İşlemler

Şikâyet 16 Eylül 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 16 Eylül 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 20 Eylül 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 23 Eylül 2020’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 13 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap 5 Ekim 2020 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 14 Ekim 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, 1965 yılında kurulmuş olup alüminyum alaşımları şekillendirilmesinde faaliyet gösteren Türk kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirkettir.

Şikâyet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 7 Mart 2008 tarihinde 2008/12686 sayılı MES ALUMINIUM marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Adı geçen marka 25 Mayıs 2009 tarihinde tescil edilmiştir. Şikâyet Eden, müşterilerine “www.mesaluminium.com.tr” İnternet sitesi ile ulaşmaktadır.

Ayrıca, Şikâyet Eden, dosyadaki bilgilere göre, ihtilaflı alan adını ilk defa 28 Şubat 2000 senesinde tescil ettirmiş ve ihtilaflı alan adının 2019 senesindeki yenilenmesi sırasında Şikâyet Eden’in herhangi bir izni ve yetkisi olmadan Şikâyet Edilen tarafından sahiplenilmiştir.

Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğu anlaşılmakla beraber Şikâyet Edilen’in gerçek kimliğinin gizlenmiş durumda olduğu anlaşılmaktadır.

Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinde Şikâyet Eden’e ait aynı bilgi ve belgeler olduğu görülmektedir. Şikâyet Eden, dilekçesinde Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının aynı şekilde kullanıldığını gösteren ekran görüntülerini iletmiştir. Buna ek olarak, İdari Hakem ihtilaflı alan adını 30 Ekim 2020 tarihinde ziyaret etmiş ve ihtilaflı alan adının aynı şekilde kullanımda olduğunu tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikâyet Eden, Şikâyet’ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının MES ALUMINIUM markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını öne sürmektedir. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in kimliğinin gizlendiğini ve Şikâyet Edilen’in E.K. ve E.B. isimli şahıslar olduğunu iddia etmektedir. Şikâyet Edilen olduğu iddia edilen E.K. ve E.B. isimli şahısların Şikâyet Eden’in alan adı tescil ve yenilemelerini yapan dava dışı firmanın sahibi olduğu iddia edilmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendisine ait olduğunu ve 2019 senesindeki yenileme sırasında, Şikâyet Edilen tarafından, yetkisiz ve izinsiz şekilde sahiplenildiğini iddia etmektedir. Şikâyet Eden’in ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinin içeriğinin kendi İnternet sitesi ile aynı olduğu, müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesi üzerindeki e-postalar ile Şikâyet Edilen’e ulaştığını ve böylelikle Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden’e ait ticari bilgilere haksız ve kanunsuz olarak ulaştığını ve bu itibarla haksız rekabet teşkil ettiğini iddia etmektedir. Şikâyet Edilen’in, Şikâyet Eden’in markasının saygınlığından ve ününden yararlanarak ticari çıkar elde etmekte olduğunu iddia etmekte ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ileri sürmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir. Kuralların 5(e) maddesine göre, şikâyet edilen taraf cevap vermediği takdirde, istisnai koşulların yokluğu halinde, idari hakem şikâyeti esas alarak karar verecektir.

Öte yandan, Şikâyet dilekçesine dava dışı ve Şikâyet dilekçesinde Şikâyet Edilen olarak adlandırılan E.B. isimli şahıs cevap vermiştir ve verdiği Cevap’ta, Şikâyet Eden’in eski çalışanı olduğunu ve Şikâyet Eden’in iddiaları doğrultusunda ihtilaflı alan adının kendisine ait olmadığını teyit etmektedir. Dilekçesinde E.B., işbu idari sürece hiçbir şekilde taraf olmadığını ve şahsına yapılan iddiaları reddettiğini belirtmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet dilekçesinde, Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını,

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikâyet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus Şikâyet Eden'in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikâyet Eden'in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikâyet Eden'in MES ALUMINIUM markası ilk defa 2009 yılında Türkiye'de tescil edilmiş ve halen de tescilli durumdadır.

Öte yandan, İdari Hakem, ihtilaflı alan adı <mesaluminium.com> ile MES ALUMINIUM markalarının birebir aynı olduğunun tartışmasız olduğu görüşündedir. İdari Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının ".com” genel Üst-Düzey Alan Adı (“gTLD”) uzantısıyla kullanımı, söz konusu alan adının MES ALUMINIUM markasıyla aynılığını ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden'in markasıyla birebir aynı olduğuna ve Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politikanın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikâyet Edilen’in herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adı veya ihtilaflı alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikâyet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), herhangi bir marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak ispat yükü Şikâyet Eden’dedir. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikâyet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (“prima facie”) haklılığını ortaya koyduğu takdirde Şikâyet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun Şikâyet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

İdari Hakem, Şikâyet Edilen olarak cevap veren E.B.’nin Cevabında Şikâyet Eden’in iddia ettiği gibi Şikâyet Eden’in eski bir çalışanı olduğunu; fakat ihtilaflı alan adının kendisi adına tescilli olmadığı iddia etmektedir. Bununla ilgili olarak Şikâyet Eden’in Şikâyet dilekçesinde ileri sürdüğü delilde ihtilaflı alan adının E. B.’den E.K.’ye devredildiği iddia edilmekte ve E.K.’nin Şikâyet Edilen olduğu ileri sürülmektedir. Şikâyet Eden Şikâyet dilekçesinin E.K. isimli şahsın Şikâyet Eden’in uzun yıllardır alan adı tescillerini yapan şirketin sahibi olduğunu deliller ile iddia etmektedir. E.K. ise bu iddialara cevap vermemiştir. Öte yandan ihtilaflı alan adının tescilini yapan şahış “Mennan Mennan” olarak gözükmektedir. Söz konusu ismin Türkiye’de yaşayan gerçek bir kişi olmadığı ve bu itibarla ihtilaflı alan adını gerçekten tescil eden kişinin isminin sakladığı açıktır.

Her halükârda, ihtilaflı alan adı hangi kişi adına tescil edilmiş olursa olsun, gerçek Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı veya meşru menfaati olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulmamıştır.

İdari Hakem Şikâyet Eden’in Politika’ nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’ nın 4(b) maddesi, varlığının hakem tarafından tespiti halinde, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) alan adının, şikâyet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikâyet eden veya şikâyet edenin ticari rakibine, şikâyet edilenin alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa; veya

(ii) böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikâyet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse; veya

(iii) şikâyet edilen, alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa; veya

(iv) şikâyet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikâyet edenin markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikâyet edilenin internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kasten kendi internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikâyet dilekçesinde belirtildiği ve delillendirildiği üzere, ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinde, Şikâyet Eden’in şirketi, markaları ve faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Şikâyet Eden’e ait içerik ve fotoğraflar kullanılmaktadır. Dolayısıyla Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikâyet Eden’in markalarından haberdar olduğunu şüphesizdir.

Daha da dikkat çekici olan, Şikâyet Edilen’in gerçek kimliğini saklamakta olduğudur. Şikâyet Edilen kimliğini saklayarak ve ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinde Şikâyet Eden’in bilgilerini kopyalamak suretiyle, kendisini Şikâyet Eden gibi göstermektedir. Şikâyet Edilen’in amacının ihtilaflı alan adını kullanarak Şikâyet Eden’in markası ile karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendine çekmek, Şikâyet Eden’in ticari faaliyetini engellemek, ticari faaliyetine zarar vermek ve Şikâyet Eden’in müşterileri hakkında bilgi toplanmakta olduğu tespit edilmiştir.

Dosyaya sunulan tüm deliller ve olgular ışığında, İdari Hakem, Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, Şikâyet Eden’in tescil esnasında kendisi tarafından bilinen itibarından faydalanarak, Şikâyet Eden’in ihtilaflı alan adını kullanmasını engellemek ve Şikâyet Eden’in ticari faaliyetine zarar vermek sureti ve tehdidi ile ihtilaflı alan adını tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, emsal teşkil edecek UDRP kararları uyarınca, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’ nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’ lu maddeleri uyarınca <mesaluminium.com> ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 31 Ekim 2020