About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Xiaomi Inc. v. Mustafa Gülen

Dava No. D2020-1397

1. Taraflar

Şikayet Eden, Çin’de yerleşik, Dıs Patent Ltd. Co., Türkiye, tarafından temsil edilen, Xiaomi Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Mustafa Gülen’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <xiaomiteknikservisi.com> Nics Telekomunikasyon A.S. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 1 Haziran 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 2 Haziran 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 2 Haziran 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 8 Haziran 2020’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 28 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 29 Haziran 2020 Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 8 Temmuz 2020 tarihinde İdari Hakem olarak E. Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon, kulaklık, akıllı cihazlar gibi ürünler üreten ve pazarlayan Çin kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirkettir.

Şikayet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 28 Kasım 2012 tarihinde 2013/88272 sayılı XIAOMI marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Adı geçen marka 16 Ekim 2014 tarihinde tescil edilmiştir. 30 ülkede faaliyet gösteren Şikayet Eden ayrıca Türkiye’de “www.mi.com/tr” İnternet sitesi ile tüketicilere ulaşmaktadır. Ayrıca, Şikayet Eden, dosyadaki bilgilere göre, XIAOMI markasını içeren birçok alan adı tescil ettirmiştir.

İhtilaflı alan adı 27 Şubat 2017’de tescil ettirilmiştir. Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinde akıllı telefon tamiri hizmeti verdiği görülmektedir. Şikayet Eden, Şikayet’e Ek 10’da ihtilaflı alan adının aynı şekilde kullanıldığını gösteren ekran görüntülerini iletmiştir. Buna ek olarak, İdari Hakem, 8 Haziran 2020 tarihinde, yani Şikayet’in bildirim tarihinde, ihtilaflı alan adının aynı şekilde kullanıldığını tespit etmiştir. Son olarak, İdari Hakem ihtilaflı alan adını 26 Temmuz 2020 tarihinde ziyaret etmiş ve ihitlaflı alan adının aynı şekilde kullanımda olduğunu tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının XIAOMI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adına eklenen “teknik servisi” kelimelerini, jenerik ibareler olduğunu ve bu eklemenin, ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in markaları arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu, ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasının saygınlığından ve ününden yararlanarak ticari çıkar elde etmekte olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir. Kuralların 5 (e) maddesine göre, şikayet edilen taraf cevap vermediği takdirde, istisnai koşulların yokluğu halinde, idari hakem şikayeti esas alarak karar verecektir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını, Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği marka üzerinde hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden’in tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in XIAOMI markası, 2013 senesinden bu yana 9, 35, 38, ve 42. Uluslararası Nice Sınıflarında tescillidir. Ayrıca, XIAOMI markası, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescillere sahiptir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını ve “teknik servisi” ibarelerinin betimleyici olarak kullanıldığını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in XIAOMI ve türev markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “.com” genel Üst-Düzey Alan Adı (“gTLD”) uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politikanın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adı veya ihtilaflı alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) haklılığını ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Ayrıca İdari Hakem, Şikayet Eden’in işbu dava öncesinde Şikayet Edilen’den ihtilaflı alan adının bedelsiz bir şekilde devir edilmesi için e-posta da göndermiştir. Şikayet Edilen söz konusu e-postayı da cevapsız bırakmıştır. Söz konusu e-posta üzerine Şikayet Edilen Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde iki farklı marka başvurusu daha yapmış ve her iki marka başvurusu da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan ön incelemede res’en reddedilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in işbu Şikayet dilekçesine ve işbu dava öncesinde Şikayet Eden’in e-postasına cevap vermemesinin ve daha da önemlisi Şikayet Eden tarafından gönderilen e-postadan sonra iki defa marka başvuru yapmaya çalışmasının ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ve meşru menfaati olmadığının ve söz konusu alan adını kötü niyetli olarak tescil ettiğinin ve kullandığının önemli bir göstergesi olduğunu kanısındadır. The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company, WIPO Dava No. D2009-0610, “The failure of the Respondent to respond to the Complaint further supports an inference of bad faith” (Bayerische Motoren Werke AG v. (This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc., WIPO Dava No. D2002-0787).

Şikayet Eden tarafından dosyaya sunulan delillerden ihtilaflı alan adının işaret ettiği İnternet sayfaları görsellerine bakıldığında; Şikayet Eden’in rakiplerine ait ürünler için de teknik hizmet sunulduğu görülmüştür. Buna ilaveten, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinde, Şikayet Eden’in MI logolu markasını tamir aleti figürünü eklemek suretiyle kendi markası gibi düzenleyerek kullanmaktadır. Bu durum, Politika kuralları gereği ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 davasında üzerinde detaylıca tartışıldığı ve içtihat haline geldiği üzere iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunumu olarak değerlendirilemez.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen’in XIAOMI markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isime ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve kazanç sağlamak amacıyla, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için, İnternet kullanıcılarını kendi İnternet sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmesi, tescil sırasında Şikayet Eden’in markasından haberdar olduğunun kesin bir kanıtı niteliğindedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’i marka ve logosunu kullanması, ilgili şirketlerle arasındaki bağı çok net açıklamamış olması ve bu açıklamanın görünür olmaması sadece sitenin çok altında dikkat çekmeyecek bir yerde olması ve söz konusu sitede Şikayet Eden’in rakiplerinin ürünleri için de hizmet verilmesi, alan adının kötü niyetli kullanıldığının göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra (“Oki Data”).

Son olarak Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden tarafından irtibata geçilmesinin ardından, Şikayet Eden’e hiçbir cevap veya açıklama vermemesi, Şikayet Eden markalarını iki defa daha tescil ettirmeye çalışması, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak kullandığının açık göstergesidir.

Sonuç olarak, ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren İdari Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi İnternet sitesine çekmeyi amaçladığı ve Politika’nın 4(b)(iv) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı neticesine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca <xiaomiteknikservisi.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 26 Temmuz 2020