WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Xiaomi Inc. v. Domain Proxy Service / Frank Tyson

Dava No. D2020-1385

1. Taraflar

Şikayet Eden, Çin’de yerleşik, Dışpatent, Türkiye tarafından temsil edilen, Xiaomi Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Birleşik Krallık’ta yerleşik Domain Proxy Service / Frank Tyson’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <xiaomievaletleri.com> Register SPA (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 1 Haziran 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 2 Haziran 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 5 Haziran 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 5 Haziran 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 8 Haziran 2020 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Tescil Eden Kuruluş ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin İngilizce olduğunu bildirmiştir. Merkez, 5 Haziran 2020 tarihinde Şikaye Eden’e; idari işlem dilinin Türkçe olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in İngilizce tercümesini ya da Türkçe’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunması gerektiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, 6 Haziran 2020 tarihinde, idari işlem dilinin Türkçe olmasını belirtilen bir talep sunmuştur. Şikayet Edilen’den idari işlem diline ilişkin bir ileti teslim alınmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 12 Haziran 2020’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 2 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 3 Temmuz 2020 Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 14 Temmuz 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon, kulaklık, akıllı cihazlar gibi ürünler üreten ve pazarlayan Çin kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirkettir.

Şikayet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 28 Kasım 2012 tarihinde 2013/88272 sayılı XIAOMI marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Adı geçen marka 16 Ekim 2014 tarihinde tescil edilmiştir. 30 ülkede faaliyet gösteren Şikayet Eden ayrıca Türkiye’de “www.mi.com/tr” İnternet sitesi ile tüketicilere ulaşmaktadır. Ayrıca, Şikayet Eden, dosyadaki bilgilere göre, XIAOMI markasını içeren birçok alan adı tescil ettirmiştir.

İhtilaflı alan adı 20 Mart 2020'de tescil ettirilmiştir. İhtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin İngilizce dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

Şikayet Edilen’in, hali hazırda ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesini aktif olarak kullanmadığı tespit edilmiştir. Ancak, Şikayet Eden tarafından sunulan 1 Nisan 2020 tarihli ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesine ait ekran görüntülerinden, bu sitenin Şikayet Eden’in XIAOMI marka ürünlerini satışa sunmak üzere kullandığı görülmketedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının XIAOMI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adına eklenen “ev aletleri” kelimelerini, jenerik ibareler olduğunu ve bu eklemenin, ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in markaları arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu, ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasının saygınlığından ve ününden yararlanarak ticari çıkar elde etmekte olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir. Kuralların 5 (e) maddesine göre, şikayet edilen taraf cevap vermediği takdirde, istisnai koşulların yokluğu halinde, İdari Hakem şikayeti esas alarak karar verecektir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Ancak, Kurallar’ın 11(a) maddesi gereği, İdari Hakemin aksini tayin etme hakkı bulunmaktadır.

Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce'dir.

Şikayet ve ekleri Türkçe sunulmuştur. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı ile ilgili dava öncesi bilgilendirme mektubunun Türkçe dilinde iletilmiş olduğunu ve bunun üzerine ihtilaflı alan adının içeriğinin kaldırıldığını, ihtilaflı alan adının aktif olduğu dönemde İnternet sitesinde bir Türk şirketi ve Türk hesap numaraları olduğunu, ev aletleri ibaresinin Türkçe olduğunu, ihtilaflı alan adının aktif olduğu dönemde kullanılan para biriminin ve ihtilaflı alan adının dilinin Türkçe olduğunu ileri sürerek işlem dilinin Türkçe dilinde olması gerektiğini savunmuştur.

Şikayet Edilen'in, idari işlem dili ile ilgili bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını, Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını, Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği marka üzerinde hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden’in tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in XIAOMI markası, 2013 senesinden bu yana 9, 35, 38, ve 42. Uluslararası Nice Sınıflarında tescillidir. Ayrıca, XIAOMI markası, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescillere sahiptir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını ve “ev aletleri” ibarelerinin betimleyici olarak kullanıldığını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in XIAOMI ve türev markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “.com” genel Üst-Düzey Alan Adı (“gTLD”) uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politikanın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adı veya ihtilaflı alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak ispat yükü Şikayet Eden'dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen'in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) haklılığını ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Ayrıca İdari Hakem, Şikayet Eden’in işbu dava öncesinde Şikayet Edilen’den ihtilaflı alan adının bedelsiz bir şekilde devir edilmesi için e-posta da göndermiştir. Şikayet Edilen söz konusu e-postayı da cevapsız bırakmıştır. Şikayet Eden’in bildiriminin hemen arkasından ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesi kapatılarak ihtilaflı alan adı pasif hale getirilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in işbu Şikayet dilekçesine ve işbu dava öncesinde Şikayet Eden’in e-postasına cevap vermemesinin ve daha da önemlisi Şikayet Eden tarafından gönderilen e-postadan sonra ihtilaflı alan adının pasif hale getirilmesinin ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ve meşru menfaati olmadığının ve ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettiğinin ve kullandığının önemli bir göstergesi olduğunu kanısındadır. The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company, WIPO Dava No. D2009-0610, "The failure of the Respondent to respond to the Complaint further supports an inference of bad faith" (Bayerische Motoren Werke AG v. (This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc., WIPO Dava No. D2002-0787)".

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen'in XIAOMI markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isime ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen'in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem Şikayet Eden'in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve kazanç sağlamak amacıyla, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için, İnternet kullanıcılarını kendi internet sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmesi, tescil sırasında Şikayet Eden’in markasından haberdar olduğunun kesin bir kanıtı niteliğindedir.

Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden tarafından ihtilaflı alan adının devri için gönderilen e-postanın hemen ardından ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesini kapatarak pasif hale getirmesinin, Şikayet Edilen’in kimliğini saklamasının, kimlik gizliliğinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan, alan adının tescil edilirken kullanılan isimler, adresler, telefon numaraları ve e-posta adreselerinin tutarsızlığının da ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil edildiğinin ve kötü niyetli kullandığının açık göstergesidir.

Sonuç olarak, ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren İdari Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi İnternet sitesine çekmeyi amaçladığı ve Politika’nın 4(b)(iv) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı neticesine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca <xiaomievaletleri.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 28 Temmuz 2020