About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Afyon Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Ticaret

Limited Şirketi v. Emre Burak Tağ

Dava No. D2019-2690

1. Taraflar

Şikayet Eden, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, Afyon Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türkiye’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Emre Burak Tağ’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <cumhuriyetsucuklari.com> Reg2C.com Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 31 Ekim 2019 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 1 Kasım 2019 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 15 Kasım 2019 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, aynı tarihte Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 18 Kasım 2019 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 26 Kasım 2019’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 16 Aralık 2019 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 16 Aralık 2019 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 23 Aralık 2019 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, kökleri 1920 senesinde dayanan et ve et ürünleri üretimi ve satışı yapan bir şirkettir.

Şikayet Eden, 1985 tarihinden başlayarak, “cumhuriyet” ibaresini içeren birçok markayı Türkiye’de tescil ettirmiştir. Şikayet Eden’in CUMHURİYET SUCUKLARI ibareli ilk markası, 15 Mayıs 2013 tarihinde, 2010 57321 tescil numarasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiştir.

Şikayet Eden’in CUMHURİYET SUCUKLARI markası tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, T/02142 numarası altında, 25 Temmuz 2011 tarihinde kabul edilmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden, <cumhuriyetsucuklari.com.tr> alan adını, 6 Eylül 2007 tarihinde tescil etmiştir.

Şikayet Edilen’in Afyon’da ikamet etmekte olduğu, ihtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin Türkçe dilinde olduğu ve ihtilaflı alan adının 6 Ocak 2016 tarihinde tescil edildiği anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesini ziyaret ettiği 13 Ocak 2020 tarihinde, site içeriğinin aktif olmadığını tespit etmiştir. Daha öncesinde, ihtilaflı alan adı, Afyon ili yöresel ürün ve gıdalarının satışa sunulduğu bir e-ticaret açılış sayfasına bağlı olarak kullanılmıştır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı olduğunu, ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden markasından haberdar olmasının ancak kasti bir körlük ile açıklanabileceğini ve Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasının saygınlığından ve ününden yararlanarak ticari çıkar elde etmekte olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını fiilen kullanmasa ve park halinde bıraksa dahi ihtilafa konu alan adının elde tutulmasının gerçek ve haklı bir kullanım sayılamayacağını ve bu kullanımın iyi niyetle bağdaşmayacağını belirtmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in Şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarına karşı:

- Şikayet Eden’in bir anonim şirket olmadığı ve sahiplerinin gerçek kişilerden oluştuğunu;

-İdari işlem süreci başlayana kadar Şikayet Eden’in markasının varlığından, kapsamından ve faaliyet konusundan herhangi bir şekilde haberdar olmadığı;

-İhtilaflı alan adının Şikayet Eden’in de iddia ettiği gibi pasif bir şekilde park halinde olduğunu;

-“cumhuriyet” kelimesinin taşıdığı hassas değerler milli ve manevi hissiyatlarından dolayı kullanılmasını engellemek için 6 Ocak 2016 tarihinde tescil ettirdiğini ve daha sonraki yıllarda yenilemesini yaptığını;

Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ’in 4. Maddesi uyarınca “Bir ticaret ünvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimelerin yalın, sade ve eksiksiz olarak, Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir” olduğunu;

İhtilaflı alan adının tescil ettirmesindeki amacın art niyet oluşturacak şekilde olmadığını sadece milli ve manevi değerlerimize zarar verecek yapıda kullanılmasını engellemek olduğunu;

“cumhuriyetsucuklari” ibaresini taşıyan ve Şikayet Eden’e ait olmayan 387 adet alan adına rastladığını ve hatta <cumhuriyetsucuklari.net> alan adının da farklı bir firma tarafından tescil edildiğini ve pasif bir şekilde park halinde tutulduğunu;

İhtilaflı alan adını Şikayet Eden firma ile aynı iş iştigali alanında ticari bir kazanç elde etmek için kullanılmadığını;

İhtilaflı alan adı altında ticari ve gayri ahlaki herhangi bir yayın çalışması yapılmadığını, ihtilaflı alan adını sehven ve hiçbir ticari beklenti ve kazanç elde etme maksadı düşünülmeden teknik bir yönlendirme hatası sonucu <afyon724.com> alan adına bir yönlendirme oluştuğunu ve 15 Kasım 2019’da ihlalfı konu ile ilgili gelen e-postadan sonra durumun 20 Kasım 2019 tarihinde düzeltildiğini;

-Şikayet Eden’in 2007’de tescil ettirdiği <cumhuriyetsucuklari.com.tr> alan adını tescil ettirmesine rağmen neden <cumhuriyetsucuklari.com> alan adını tescil ettirmediğine anlam getiremediğini;

-İhtilaflı alan adının 2016 yılında tescil ettiğini dikkate alarak Şikayet Eden’in söz konusu idari süreci başlatmak için neden 4 sene beklediğini anlayamadığını;

-CUMHURİYET SUCUKLARI markasını ihlal edebilmek için kendisinin aleni bir şekilde sucukçu bir firma olması gerektiği;

-İhtilaflı alan adını tescil ettirdiği sırada Şikayet Eden’den ve tanınmış markasından haberdar olmasının mümkün olmadığını ve her halükarda Şikayet Eden’in markasını bilmek zorunda olmadığını;

-İhtilaflı alan adına bağlı site içeriğinde hediyelik eşya, lokum, kaymak vb. gibi ürünler satışı ile ilgili bir bilgilendirme sayfasının Şikayet Eden’in tanınmış markasından haksız yere faydalanmayacağını;

-Şikayet Eden’den haberdar olsaydı söz konusu ihtilaflı alan adını hiçbir karşılık beklemeden devredeceğini ve Şikayet Eden’in kendisi ile iletişime geçmediğini;

- Alan adının pasif bir şekilde tutmanın kötü niyetli tescil ve kullanım ile ilgisi olmadığını;

cevaben beyan etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını,

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikayet Eden’in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in “cumhuriyet” ibaresini içeren markalarının 1985 yılından itibaren tescil ettirmeye başlamış, CUMHURİYET SUCUKLARI markasını 2013 yılında Türkiye’de tescil edilmiştir ve halen de tescilli durumdadır.

Öte yandan, İdari Hakem, ihtilaflı alan adı <cumhuriyetsucuklari.com> ile CUMHURİYET SUCUKLARI markalarının birebir aynı olduğunun tartışmasız olduğu görüşündedir. İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının genel Üst-Seviye Alan Adı (“gTLD”) “.com” uzantısıyla kullanımı, söz konusu alan adının, CUMHURİYET SUCUKLARI markasıyla ayniyetini ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla birebir aynı olduğuna ve Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde, Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde; Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kanaatine varmıştır.

Öte yandan İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, sunmuş olduğu Cevap dilekçesinde, ihtilaflı alan adını milli ve manevi değerlere bağlı olarak tescil ettirdiğini ve <afyon724.com> alan adına teknik bir hata sonucu yönlendirme yapıldığını ve bu hatanın idari süreci öğrenmesinin hemen ardından kısa bir süre içinde düzeltildiğini ve alan adını pasif bir şekilde tuttuğunu beyan etmiştir. Şikayet Edilen, Cevap dilekçesinde, cumhuriyet ibaresini içeren kullanımların Türk mevzuatına aykırı olduğunu ileri sürmekte ve ihtilaflı alan adını bu amaçla, yani başkalarının bu alan adını kullanmasını engellemek için, tescil ettirdiğini ifade etmektedir.

İdari Hakem, öncelikle, Şikayet Edilen tarafından tescili yapılan ihtilaflı alan adının Politika’nın 4(c)(iii) maddesi uyarınca ticari olmayan ve meşru bir şekilde kullandığına ikna olmamıştır. Zira, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak “cumhuriyet” ibaresini içeren birçok tescilli marka olduğunu ve Şikayet Eden’in de “cumhuriyet” ibaresini içeren Türkiye’de Türk kanun ve mevzuatına uygun olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdine tescilli bir çok markası olduğunu not etmiştir. Şikayet Edilen’in dilekçesinde belirttiği mevzuat (Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ), markaları değil ticaret unvanlarına dair bir izin mekanizmasıdır. Açıklanan sebeplerle, İdari Hakem, söz konusu kullanımın Politika’nın 4(c)(iii) maddesi uyarınca belirtilen bir kullanım olmadığı sonucuna varmıştır.

Diğer taraftan, Şikayet Edilen’in, Politika’nın 4(c)(ii) maddesi uyarınca, ihtilaf konusu alan adıyla bilindiğine dair bir iddası yoktur.

Son olarak Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden’in de belirttiği gibi pasif bir şekilde tuttuğunu beyan etmektedir. İhtilaflı alan adının, pasif ve park halinde elde tutulmasının iyi niyetli bir (“bona fide”) kullanım olarak değerlendirilemeyeceğine dair emsal UDRP kararları mevcuttur:

- Missoni S.p.A. v. 米索尼股份有限公司/Missoni Limited, WIPO Dava No. D2015-0843davasında idari hakem heyeti, bir alan adının aktif kullanılmaması ve alan adı sahibinin Şikayet Eden ile irtibata geçmemiş olmaması, kötü niyetli kullanım olduğuna ilişkin sonuca varmayı engellemez. İdari hakem, tüm olguları ve durumları dikkate alarak karar verir. Örnek olarak, Şikayet Eden’in markasının tanınmış marka olması, Şikayet Edilen’in cevap vermemesi veya Şikayet Edilen’in kimliğini saklama gibi kümülatif durumları kötü niyet göstergesi olarak değerlendirebilir.

- Chanel, Inc. v. Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında idari hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır.

Söz konusu kararlar, bu işbu dava için de aynen geçerlidir. İdari Hakem, Şikayet Eden’in markasının tanınmış olduğu, Şikayet Edilen’in kimliğini sakladığı ve Şikayet Edilen ile Şikayet Eden’in aynı şehirde olduğu durumlarını dikkate alarak ve ihtilaflı alan adını fiilen kullanmayarak park halinde elde tutulmasının gerçek ve haklı bir kullanım sayılamayacağını ve bu kullanımın iyi niyetle bağdaşmadığı kanısına varmış ve söz konusu kullanımın Politika’nın 4(c)(i) maddesi uyarınca Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını mal ve hizmetlerin iyi niyetli (“bona fide”) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği sonucuna varmıştır.

İdari Hakem Heyeti, yukarıda anılan emsal UDRP kararları uyarınca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru bir menfaatinin bulunmadığı ve 4(c) maddesinde yer alan şartların hiçbirini yerine getirmediği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır. Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının İdari Hakem tarafından tespiti halinde, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden'in ticari rakibine, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa; veya

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ihtilaflı alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse; veya

(iii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa; veya

(iv) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen'in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikayet Eden, Politika’ nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır. Buna göre kötü niyetli tescilden bahsedebilmek için tescilin kötü niyetli olarak yapılması, yani alan adı sahibinin alan adını tescil ettirmek istediği anda kötü niyetli olması ve ayrıca kullanımın da kötü niyet ihtiva etmesi gerekmektedir.

Öncelikle, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescili ile ilgili olarak, İdari Hakem, Şikayet Eden'in CUMHURİYET SUCUKLARI markasının Afyon’da ve hatta Türkiye'de yoğun kullanımı ve tanınmışlık düzeyi göz önüne alındığında ve Şikayet Edilen'in de Afyon’da ikamet etmesi sebebiyle, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in markasından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir.

Dolayısıyla İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla, ihtilaflı alan adının tescilinin, Şikayet Eden’e ait marka haklarına ihlal oluşturabileceğini bilebilecek durumda olduğunu kanısındadır.

Diğer taraftan, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in markasını bilmese dahi İnternette yapacağı çok basit bir araştırma ile ihtilaflı alan adını içeren CUMHURİYET SUCUKLARI markasının başka bir şirkete ait olduğunu kolaylıkla bilmesi gerektiği kanısındadır.

Politika kurallarınının 2. maddesi, herhangi bir alan adını tescil ettirene başkalarını haklarını ihmal edip etmeme hususunda araştırma sorumluluğu yüklemektedir. Böyle bir araştırma yükümlülüğü varken, Şikayet Edilen’in çok basit bir araştırma yapmaktan imtina ederek Şikayet Eden’in markasından haberdar olmaması kasti bir körlük teşkil etmektedir. Bu husus aşağıda belirtilen emsal UDRP kararında belirtilmiştir:

Compart AG v. Compart.com / Vertical Axis, Inc., WIPO Dava No. D2009-0462 davasında idari hakem heyeti, Şikayet Edilen’in markalar siciline bakma yükümlülüğü olmasa da “compart” kelimesi için yapılacak çok basit bir Google araştırması ile çıkan sonuçlardan itibaren markanın Şikayet Eden’e ait olduğuna dair birçok açık referanslara ulaşabilir olduğu sonucuna varmıştır.

Yukarıda belirtilen emsal kararda, Şikayet Eden Almanya’da faaliyet gösteren bir şirket iken Şikayet Edilen Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren bir şirkettir. Oysa, işbu davada ise tarafların her ikisi de aynı ülke ve hatta aynı şehirde bulunmaktadır. Dolayısıyla Şikayet Edilen’den beklenen çok basit bir araştırmayı yapmaması İdari Hakem tarafından en hafifinden basit bir körlük suretiyle kötü niyetli tescil olarak değerlendirilmiştir.

İhtilaf konusu alan adının kötü niyetli kullanımı ile ilgili olarak yukarıda (B. Haklar ve Meşru Menfaatler başlığı altında) belirtildiği gibi Şikayet Edilen tarafından beyan edilen ihtilaflı alan adını pasif olarak veya park halinde tutmanın iyi niyetli bir kullanım olarak değerlendirilemeyeceği öncelikle belirtilmiştir.

Son olarak, ihtilaflı alan adına ilişkin iletişim bilgileri, Tescil Eden Kuruluş aracılığı ile gizlenmiştir. Bu tür gizlilik programlarının kullanımı, kötü niyetin göstergesi olarak kabul edilmemekle beraber, bu tarz bir kullanımın kötü niyetle bağlantılı olduğu pek çok kararda kabul edilmiştir (WSFS Financial Corporation v. Private Registrations Aktien Gesellschaft 2, WIPO Dava No. D2012-0033).

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <cumhuriyetsucuklari.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardmcı
İdari Hakem
Tarih: 13 Ocak 2020