WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

FC Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. v. Domain Admin Domain Admin / Baran Sari

Dava No. D2017-0691

1. Taraflar

Şikayet Eden, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, FC Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Domain Admin Domain Admin / Baran Sari’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <fırsatcaddesi.com>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 6 Nisan 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 6 Nisan 2017 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 7 Nisan 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 13 Nisan 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 13 Nisan 2017 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 24 Nisan 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 14 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 15 Mayıs 2017 Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 30 Mayıs 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak Selma Ünlü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

İşbu dosyadan anlaşıldığı üzere, Şikayet Eden, hediyelik eşya, kozmetik, takı, aksesuar, elektronik ve bilgisayar sektöründe ithalat ve toptan satış yapan, ürün ve servislerini internette e-ticaret yöntemiyle sunan bir şirkettir.

Şikayet dilekçesinde verilen bilgilerden anlaşıldığı ve Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarından teyit edildiği üzere, Şikayet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, 2013 66670 tescil numaralı FIRSAT CADDESİ marka tesciline sahiptir. FIRSAT CADDESİ markasının koruma tarihi 1 Ağustos 2013 olup, tescil tarihi 10 Haziran 2015’tir.

Şikayet Eden, <firsatcaddesi.com> alan adını da, 3 Mart 2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

İhtilaflı alan adı <fırsatcaddesi.com> ise, 20 Mart 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı, herhangi bir aktif internet sitesine bağlı olarak kullanılmamaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(i) maddesine göre ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu ihtilaf için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden e-ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu açıklamakta ve faaliyet kapsamındaki alanları sıralamaktadır. Şikayet Eden, adına tescilli <firsatcaddesi.com> alan adı üzerinden faaliyetlerinin bir kısmını yürüttüğünü, bir e-ticaret yöntemi olan “günün fırsatı” modelini 2012 yılından beri bu alan adı üzerinden hayata geçirdiğini belirtmekte ve bu faaliyetlerinde kullandığı FIRSAT CADDESİ markasının, bilinirliği yüksek bir marka olduğunu ifade etmektedir.

Şikayet Eden, FIRSAT CADDESİ markasını, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2013 66670 tescil numarası ile tescil ettirdiğini göstermektedir.

Şikayet Eden, <firsatcaddesi.com> alan adının kendi adına tescilli olduğunu ifade etmektedir.

Tüm bunlardan yola çıkarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden adına tescilli marka ile aynı olduğunu ve Şikayet Eden’in alan adı ile arasındaki tek farkın, ihtilaflı alan adında “i” yerine “ı” harfinin kullanılması olduğunu, “.com” uzantısının yerleşik UDRP kararları gereği karşılaştırmada dikkate alınmaması gerektiğini, dolayısıyla Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markalar ile birebir benzerlik gösterdiğini vurgulamaktadır.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e tescilli markasını kullanması için bir lisans ya da izin verilmediği, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile hiçbir fiili ilişkisi olmadığı ifade edilmiştir.

İhtilaflı alan adının içerik barındırmadığına ve yalnızca <aksesuarmodasi.com> alan adına yönlendirme yapıldığına yer vermiştir.

Şikayet Edilen’in herhangi bir tescilli markası ve FIRSAT CADDESİ unvanlı bir şirketi bulunmadığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kullanımında Şikayet Edilen’in meşru bir menfaatinin olmadığını belirtmiştir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden’in isminden haberdar olduğunu belirtmiştir.

Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını 20 Mart 2015 tarihinde tescil ettirdiği esnada Türkiye’de belli bir düzeyde tanınmış olan Şikayet Eden’in FIRSAT CADDESİ markasından haberdar olmamasının ve iyi niyetli olmasının söz konusu olamayacağı belirtilmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı içeriğinde yer alan ve <aksesuarmodasi.com> alan adına yapılan yönlendirmenin bu durumu kanıtladığını, Şikayet Edilen’in amacının Şikayet Eden ile iltibas yaratarak yanlışlıkla Türkçe karakterler kullanarak alan adı ismini giren kullanıcıları başka bir e-ticaret sitesine yönlendirerek haksız ticari fayda elde etmek olduğunu vurgulamıştır.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikayet kapsamında verecektir. Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden’in sunduğu bilgi ve belgeler kapsamında FIRSAT CADDESİ markasının ihtilafa konu <fırsatcaddesi.com> alan adında aynen yer aldığı ve ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’e ait <firsatcaddesi.com> alan adı ile arasındaki tek farkın, ihtilaflı alan adında “i” yerine “ı” harfinin kullanılması olduğu görülmüştür.

Yukarıdakiler ışığında Hakem, Şikayet Eden’in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır.

Bu nedenle Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in FIRSAT CADDESİ markası ile karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu sonucuna ulaşmış ve Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(i) maddesindeki birinci unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

“(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.”

Politika’nın 4(a) maddesine göre, Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koymuştur. İdari Hakem, ihtilaflı alan adları üzerinde Şikayet Edilen’in bir hak veya meşru menfaati olduğunu belirten herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati bulunduğunu kanıtlayamamış olduğundan; Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartı yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

“(i) Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden’in ticari rakibine, Şikayet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak Internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.”

İhtilaflı alan adı, kararın ihdas edildiği tarihte, herhangi bir aktif internet sitesi ile bağlantılı olarak kullanılmamaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının başka bir e-ticaret sitesine yönlendirme yaptığını iddia etmiş olsa da, bu yönde bir kanıt sunulmadığından, söz konusu iddia, İdari Hakem tarafından teyit edilememiştir. Bu nedenle, kötü niyet iddiaları, bu iddiadan ayrık olarak incelenmiştir.

Hakem, ihtilaflı <fırsatcaddesi.com> alan adının, FIRSAT CADDESİ markasını aynen barındırması dolayısıyla, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’le bir şekilde bağlantılı olduğu ve/veya onun alan adının bir versiyonu olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratma ihtimali bulunduğuna kanaat getirmiştir.

Hakem, Şikayet Eden’in markasının bilinirliğini dikkate alarak; ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından ticari kazanç elde etmek adına, Şikayet Eden’in ticari faaliyetlerine zarar vermek ve Şikayet Eden’in öncelikli hakları ile karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kendi internet sitesine yönlendirmek ve böylece ticari kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetle tescil ettirildiğini düşünmektedir. Hakem’e göre, usulüne göre bir Cevap sunmamış olan Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile bir şekilde bağlantılı olduğuna ilişkin olarak karıştırılma ihtimali ve yanlış izlenim yaratıyor olmakla ve üçüncü şahısların markalarından haksız kazanç elde etmeyi amaçlamakla, kötü niyetli davranmıştır.

Bu tür yanıltıcı durumların kötü niyetle yapılan tescillerden kaynaklandığı hususu daha önceki UDRP kararlarına da konu olmuştur. Bkz. Columbia Insurance Company v. Pampered Gourmet, WIPO Dava No. D2004-0649; ChemRite CoPac, Inc. v. Isaac Goldstein, WIPO Dava No. D2010-0279.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaf konusu alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(iii) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <fırsatcaddesi.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
İdari Hakem
Tarih: 12 Haziran 2017