About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. v. Domain Admin Domain Admin, whoisprotection biz / Zehra Cigdem Altinalev

Dava No. D2016-2481

1. Taraflar

Şikayet Eden, Dericioğlu & Yaşar Law Office, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'dir.

Şikayet Edilen, kendini temsil eden, İstanbul, Türkiye'de yerleşik, Domain Admin Domain Admin, whoisprotection biz / Zehra Cigdem Altinalev'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <yapikredigayrimenkul.com>, FBS Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 7 Aralık 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 8 Aralık 2016 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 21 Aralık 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 29 Aralık 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden'e sunmuş ve Şikayet'te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 1 Ocak 2017 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet'in ve değiştirilmiş Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 3 Ocak 2017'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 23 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap, 22 Ocak 2017 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 30 Ocak 2017 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı'yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi, 1944 yılında kurulmuş ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla toplam 237,9 milyar TL konsolide aktif hacmi ile Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biridir. Şikayet Eden, Türkiye'de 997 şube ve 19.550 çalışanı ile 11,1 milyon müşterisine hizmet sunmaktadır.

Şikayet Eden, 1944 yılından bu yana kullanmakta olduğu ticari ünvanını, marka olarak 1997 tarihinden başlayarak, "Yapı Kredi" ibaresini içeren birçok marka için tescil ettirmiştir. Şikayet Eden'in "Yapı Kredi" ibaresini içeren ilk markası YAPI KREDİ OTOMATİK ÖDEME, 12 Ağustos 1999 tarihinde, 199442 tescil numarasıyla tescil edilmiştir. Şikayet Eden'in YAPI KREDİ şekil markası, 4 Nisan 2005 tarihinde, 2004 11449 tescil numarasıyla tescil edilmiştir.

Şikayet Eden'in YAPI KREDİ markası tanınmış marka olup tanınmış marka statüsü, Türk Patent Enstitüsü ("TPE") nezdinde, T/01015 numarası altında, 7 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden;

- <yapikredi.com.tr> alan adını, 19 Mart 1997,

- <yapikredibankasi.com> alan adını, 13 Kasım 1996,

- <yapikredi.com> alan adını, 5 Şubat 2001

tarihlerinde tescil etmiştir.

Şikayet Edilen'in İstanbul'da ikamet etmekte olduğu, ihtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin Türkçe dilinde olduğu ve ihtilaflı alan adının 6 Ocak 2016 tarihinde kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesini ziyaret ettiği 12 Şubat 2017 tarihinde, site içeriğinin aktif olduğunu ve gayrimenkul alımı ve satışı ile bilgilerin bulunduğunu tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, kendisine ait YAPI KREDİ markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, YAPI KREDİ markasının gayrimenkul hizmetleri için de marka olarak korunduğunu, dolayısıyla ihtilaflı alan adında yer alan "gayrimenkul" ibaresinin, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in markasıyla karıştırılma ihtimalini artırdığını ve seri marka izlenimi yarattığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu, ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in markasının saygınlığından ve ününden yararlanarak ticari çıkar elde etmekte olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in Şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarına karşı;

- İhtilaf konusu alan adını oluşturan "yapı" ve "kredi" ibarelerinin jenerik olduğunu ve herkes tarafından kullanıma açık olduğunu, ayrıca "gayrimenkul" ibaresinin de jenerik olduğunu belirterek,

- İhtilaf konusu alan adı altında gayrimenkul hizmetleri verdiğinin ve bu itibarla, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Şikayet Eden ile rekabet etmediğini ve ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinin içeriği ve düzeninin, Şikayet Eden'in logo ve kurumsal kimliğine benzemediğine dikkat çekerek,

- İhtilaf konusu alan adını Şikayet Eden'e satmak veya Şikayet Eden ile rekabet etmek veya Şikayet Eden'in müşteri kitlesi ve internet trafiğinden yararlanmak için tescil ettirmediğini,

cevaben beyan etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe'dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Şikayet Edilen'in, cevap dilekçesi İngilizce hazırlanmıştır. İdari Hakem, İngilizce olarak hazırlanan cevap dilekçesini kabul etmiş ve Şikayet Edilen'in iddia ve cevaplarını dikkate almıştır.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği marka üzerinde hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden'in tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden'in tanınmış YAPI KREDİ markası, 1944 tarihinde itibaren kullanılmaya başlanmış, 2005 yılında Türkiye'de tanınmış marka olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından tespit edilmiştir. Bununla beraber, tescil edilmiş tüm YAPI KREDİ markalarının, "gayrimenkul hizmetleri" için korunmakta olduğu tespit edilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in marka haklarını ve "gayrimenkul" ibaresinin jenerik olarak kullanıldığını dikkate alarak, ihtilaflı <yapikredigayrimenkul.com> alan adının, Şikayet Eden'in YAPI KREDİ ve türev markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan ".com" uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika' nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politikanın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen'in herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya

(ii) Şikayet Edilen'in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya

(iii) Şikayet Edilen'in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden'dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen'in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde; Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'e, markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaf konusu alan adını gayrimenkul alım ve satımı hizmetleri vermek için kullandığını tespit etmiş olmasına rağmen bu durumun tek başına ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten bir durumu ortaya koymaya yetmediği kanaatindedir.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak; Şikayet Edilen'in YAPI KREDİ markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı; ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isime ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen'in Politikanın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem Şikayet Eden'in Politikanın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak Şikayet Eden, Politika'nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, Cevap dilekçesinde, ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikayet Eden'in markasının varlığından haberdar olduğunu itiraf ettiği görüşündedir. Zira, Cevap dilekçesinde, Şikayet Eden dahil birçok bankanın internet sitelerinde "gayrimenkul" sayfasının olduğunu belirtilmektedir.

Ayrıca İdari Hakem, Şikayet Eden'in YAPI KREDİ markalarının Türkiye'de yoğun kullanımı ve tanınmışlık düzeyi göz önüne alındığında ve Şikayet Edilen'in Türkiye'de ikamet etmesi sebebiyle; Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in markasından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir.

Dolayısıyla, ihtilaflı alan adı, Şikayet Eden ile doğrudan ve dolaylı rekabet içinde olan hizmetlerin tanıtımı için kullanılmaktadır. Bu sebeple, Şikayet Edilen'in, tescil tarihi itibarıyla, ihtilaflı alan adının ticari kullanımının, Şikayet Eden'e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyi niyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir (Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003).

Bu çerçevede, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen'in internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kasten kendi internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçladığına kanaat getirmiştir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <yapikredigayrimenkul.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 20 Şubat 2017