WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Migros Genossenschafts Bund v. Murat Gülbahar

Dava No. D2015-2375

1. Taraflar

Şikayet Eden, Zürih, İsviçre’de yerleşik, Gün + Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Migros Genossenschafts Bund’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Murat Gülbahar’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <migrosjet.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 30 Aralık 2015 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 30 Aralık 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 31 Aralık 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez 1 Ocak 2016 tarihinde Şikayet Edilen’in iletisini almıştır.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 8 Ocak 2016’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 28 Ocak 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap 25 Ocak 2016 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 2 Şubat 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, İsviçre’de yerleşik, gıda pazarında, dünyada ve özellikle Türkiye’de iyi bilinen tanınmış bir firmadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden MIGROS ibaresini farklı kelime ve şekil markaları olarak dünya çapında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil ettirmiştir. Dosyaya göre, Şikayet Eden’in ilk MIGROS markası 1980 yıllarında tescil edilmiştir. Türkiye’de yüksek bir tanınmışlığa ulaşmış olduğundan, MIGROS markası “tanınmış marka” olarak kayıt altına alınmıştır.

Ayrıca, 6 Şubat 2015 tarihinde TPE nezdinde Şikayet Eden adına MJET markası tescil edilmiştir.

Şikayet Eden MIGROS markasını içeren <migros.com.tr> alan adını 1996’da tescil ettirmiştir ve o zamandan beri kullanmaktadır.

İhtilaflı alan adı <migrosjet.com> 18 Temmuz 2014 tarihinde Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını çok çeşitli ev ürün ve eşyaları pazarlamak amacıyla kullanmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi MIGROS ve MJET markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Üstelik, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, davanın reddedilmesini istemektedir.

Şikayet Edilen savunması aşağıdaki husulara dayandırmaktadır.

(alıntı olarak)

“1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ücretini ödeyip <migrosjet.com> alan adını satın aldım.

2) Şikayet edenin resmi internet sitesi “www.migroskurumsal.com” bulunan iletişim adresine [...]@migros.com.tr gönderdiğim mailde <migrosjet.com> alan adı bir projeleri olup olmadığını sorduğumda, tarafıma gelen mail cevabında firmanın (Migros) <migrosjet.com> alan adı ile ilgili firmanın herhangi bir planı ve isteği bulunmadığını tarafıma belirtilmiştir.

3) 30.07.2015 tarihinde şikayet edenden tarafıma gelen mail ekte bulunmaktadır.

4) 18.07.2014 tarihinde tescil edilen <migrosjet.com> alan adı 31.08.2015 kadar pasif olarak bekletilmiştir.

5) 1 yıldan daha uzun bir süre pasif bekletilen <migrosjet.com> alan adının kötü niyetle kayıt ettirilmiş ve kullanılmaktadır” ifadesinin haksız ifade olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır.

6) Şikayetçinin migrosjet.com alan adı ile ilgili herhangi bir planı ve isteği bulunmadığını tarafıma yazılı olarak iletmesi, adıma tescilli olan migrosjet.com alan adını kullanma hakkı oluşmuştur.

7) 31.08.2015 tarihinde Online Mağaza Elektronik Ticaret ve İnternet Hizmetleri Ltd.Şti. “www.onlinemagaza.com” e­ticaret sitesinin kurulumu tarafımıza fatura karşılığı ücreti ödenerek gerçekleştirilmiştir.

8) <migrosjet.com> alan adı ile kurulumunu gerçekleştirdiğim e­ticaret sitesinin sol üst köşesinde “'migros ile hiç bir bağımız yoktur” yazılı beyan etmem iyi niyetimin tartışmasız kanıtıdır.

9) <migrosjet.com> alan adı ile kullandığım e­ticaret sitesinde ziyaretçilerin şikayet edenin iltibas veya karışıklık yaratmaması için logo, renk vs. farklı kullanılmıştır.

10) <migrosjet.com> alan adı ile kullandığım e­ticaret sitesinde bulunan hakkımızda açıklaması “E­ticaret sitemiz hızlı ve güvenli alışveriş yapabilmeniz için gerekli tüm teknolojik alt yapıya sahiptir. Hedefimiz daima yenilikçi bir anlayışla, müşterilerimizin sipariş ettikleri ürünleri ekonomik, güvenli ve en hızlı şekilde kendilerine ulaştırmaktır. E­ticaret sitemiz Online Mağaza Elektronik Ticaret ve İnternet Hizmetleri Ltd.Şti bünyesinde sizlere en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.” şikayet edenle ile baglantısı olmadığının açık ispatıdır.

11) <migrosjet.com> alan adı ile kullandığım e­ticaret sitesinde bulunan telefon numarası [...] şikayet edenle hiç bir benzerliği olamadığını göstermektedir.

12) <migrosjet.com> alan adı ile kullandığım e­ticaret sitesinin tanıtımı için 10.10 ­ 31.12.2015 tarihleri arasında “www.facebook.com” toplam 352.27 ödenerek reklam yayınlanmıştır.

13 ) <migrosjet.com> alan adı ile kullandığım e­ticaret sitesi sosyal medya hesaplarında “Migros ile hiçbir bağımız yoktur” açıklaması mevcuttur.

14) <migrosjet.com> alan adı ile kullandığım e­ticaret sitesinde satılan ürünlerin, şikayet edenin satışa sunduğu ürünler ile hiç bir yakınlık yoktur. Ürün gamlarında tamamen farklı sektörler hedef alınmıştır.

15) şikayetçinin <migrosjet.net> alan adınında tarafımında kayıtlı olduğunu bildiği halde neden sadece <migrosjet.com> alan adına şikayetçi olduğu ve “migrosjet” diğer alan adı uzantılarını neden tarafına kayıt etmemiştir?

16) <migrosjet.com> alan adı ile kullandığım e­ticaret sitesine yapılan yatırımların gerekçesi yukarıda belirttiğim 6.maddede yazmaktadır.

17) Şikayet edenin <migrosjet.com> alan adı ile ilgili firmanın (Migros) herhangi bir planı ve isteği bulunmadığını yazılı ifade ettikten sonra, tarafımdan açılan e­ticaret sitesi sosyal medyada yapılan güncel reklamlar ile popülerite kazanmaya başlamasıyla şikayetçinin <migrosjet.com> alan adını devri veya iptali ile ilgili itirazı tarafımda çelişkili bir durum yaratmaktadır.

18) Şikayetçinin “Alan adı kötü niyetle kayıt ettirilmiş ve kullanılmaktadır” ifadesini marka tescili haricinde tahkime belge olarak sunmalarını talep ediyorum.”

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in MIGROS ve MJET markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden MIGROS ve MJET markalarının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede MIGROS markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir. Ayrıca, Şikayet Eden MJET markasının sahibi olduğunu kanıtlayabilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in markalarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait marklarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Esasen ihtilaflı alan adı, “jet” kelimesi çıkarıldığında, Şikayet Eden’in tanınmış MIGROS markası ile birebir aynıdır. İdari Hakem’e göre, Şikayet Edilen tarafından eklenmiş olan “jet” kelimesinin ayırt edici niteliği bulunmamaktadır. İdari Hakem, “jet” kelimesi çıkarılmasa bile, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in MJET markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu düşünmektedir.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e MIGROS ve / veya MJET markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Özellikle, taraflar arası dava öncesi gerçekleşmiş olan yazışmadan, Şikayet Edilen adına her hangi bir kullanım hakkı doğmamıştır. Bir hak sahibin kendi markasını kapsayan alan adı ile bir kullanım planı veya isteği olmasa bile, bu durum üçüncü kişilere markayı kapsayan o alan adı ile ilgili bir kullanım hakkı verilmiş olduğu anlamına gelmez.

İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olduğundan, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, Şikayet Eden’in Türkiye’de tanınmış MIGROS ve MJET markaların bilincinde olmuş olduğunu düşünmektedir. Özellikle, Şikayet Edilen’in web sitesinde kullanılmış olduğu “migros ile hiçbir bağımız yoktur” ifadesi, MIGROS ve MJET markalarının bilincinde olduğunu açıkca göstermektedir. Şikayet Eden’in markalarını biliyor olmasına rağmen ihtilaflı alan adını tescil ettirmesi, İdari Hakem’in kanaatine göre Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesidir.

Ayrıca, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı ile bağlantılı web sitesinde Şikayet Eden’in mağazalarında da bulunabilecek ev eşya ve ürün türleri pazarlamaktadır. Bu nedenle, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız kazanç elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır.

Üstelik, WIPO Overview 2.0 paragraf 3.5’i dikkate alarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile bağlantılı web sitesinde kullanmış olduğu “migros ile hiçbir bağımız yoktur” ifadesi, İdari Hakem’in Şikayet Edilen’in kötü niyeti hakkında yapmış oldugu değerlendirmelerini değiştirmemektedir.

Sonuçta, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in savunmasında yer alan tüm argümanları değerlendirmiş olup, verecek kararı için hukuki açıdan etkileyici önem taşımadığı kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <migrosjet.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 16 Şubat 2016