WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

LeoVegas Gaming Ltd v. Valdemar Seflin

Ärende Nr. D2015-2335

1. Parterna

Klaganden är LeoVegas Gaming Ltd, Sliema, Malta representerad av Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Sverige.

Svaranden är Valdemar Seflin, Stockholm, Sverige.

2. Domännamnet och Registraren

Det omtvistade domännamnet <leovegasbonus.com> är registrerat hos Binero AB.

3. Handläggning

Klagomålet ingavs till WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 22 december 2015. Den 22 december 2015 översände Centret via e-post till Binero AB en begäran om bekräftelse av registreringsuppgifterna för det omtvistade domännamnet. Den 25 december 2015 bekräftade Binero AB, via e-post, till Centret att Motparten är antecknad som innehavare av domännamnet, samt angav dennes kontaktuppgifter.

Centret kontrollerade att Klagomålet uppfyllde de formella kraven enligt the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Policyn”), the Rules for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Reglerna”) och the WIPO Supplemental Rules for the Domain Name Dispute Resolution Policy (“Tilläggsreglerna”).

Den 28 december 2015 informerade Centret Parterna att språket i berörd Registrar’s registreringsavtal är svenska, och inbjöd Klaganden att i) uppvisa tillfredsställande bevisning om att Sökanden och Motparten ingått en överenskommelse om att språket i det administrativa tvistlösningsförfarandet skall vara engelska; eller ii) översätta Klagomålet till svenska; eller iii) inlämna en begäran om att språket i det administrativa tvistlösningsförfarandet skall vara engelska. Klaganden skickade Klagomålet på svenska December 29, 2015.

I enlighet med paragraf 2 och 4 i Reglerna, underrättade Centret formellt Motparten om Klagomålet, och handläggningen påbörjades den 19 januari 2016. I enlighet med pragraf 5 i Reglerna var sista dagen för ingivande av Svaromål den 8 februari 2016. Svaranden skickade Svaromål den februari 7, 2016.

Centret utsåg Mathias Lilleengen som ensam Panel i detta ärende den 16 februari 2016. Panelen finner att denne har blivit utsedd på ett korrekt sätt. Panelen har till Centret formellt accepterat uppdraget och ingivit en förklaring om opartiskhet och oberoende, enligt paragraf 7 i Reglerna.

4. Sakomständigheter

Klaganden är ett maltesiskt bolag grundat av två svenskar. Bolaget registrerades den 13 februari 2013. I LeoVegas-koncernen ingår moderbolaget LeoVegas International Ltd registrerat den 11 augusti 2011, samt systerbolaget LeoVegas Operational Ltd, registrerat den 11 augusti 2011.

Klaganden är innehavare av varumärket LEOVEGAS, som gavs in den 4 mars 2013 och som registrerades den 23 juli 2013.

Klagandens affärsverksamhet omfattar tillhandahållande av betting- och casinotjänster online på webbplatsen ”www.leovegas.com”. Klaganden är en stor aktör inom mobil- och onlinespel och kasinotjänster. Webbplatsen ”www.leovegas.com” startades i januari 2012. Klaganden har över 350 olika spel och speltyper.

Svaranden registrerade det omtvistade domännamnet den 23 augusti 2012.

5. Parternas argument

A. Klaganden

Klaganden innehar firmanamn och ett antal varumärken och domännamn innehållandes ordet LEOVEGAS.

Domännamnet <leovegasbonus.com> är förväxlingsbart med Klagandes registrerade rättigheter. Det omtvistade domännamnet <leovegasbonus.com> skiljer sig från Klagandens registrerade rättigheter enbart beträffande tillägget "bonus". Ordet "bonus" är beskrivande i förhållande till spel. Tillägget "bonus" kan inte anses tillföra något till särskiljningsförmågan eller helhetsintrycket för domännamnet. Tvärtom så förstärker tillägget "bonus" förväxlingsrisken.

Svaranden har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Klaganden har inte gett Svaranden licens eller tillstånd att använda sig av varumärket LEOVEGAS. Svaranden har inte egna registrerade varumärken eller rättigheter som skulle kunna berättiga registreringen och innehavet av <leovegasbonus.com>.

Domännamnet <leovegasbonus.com> har varit parkerat sedan det registrerades i augusti 2012. Svaranden verkar aldrig ha haft någon reell avsikt att använda domännamnet för legitimt användande, vilket stärker påståendet att domännamnet registrerats i ond tro. LEOVEGAS är ett fiktivt kännetecken. Det är osannolikt att Svaranden skulle ha registrerat detsamma utan vetskapen om Klagandens verksamhet. Svaranden registrerade domännamnet ungefär vid samma tidpunkt som när Klagandens verksamhet tog fart. Svaranden är verksam inom spel- och casinobranschen. Svaranden kan kopplas till andra domännamn som relaterar till olika spelaktörer.

B. Svaranden

Svaranden hävdar att han registrerade domänen under slumpmässiga förhållanden. Hemsidan är enligt Svaranden dedikerad till familjens sköldpaddor. Domänen är uppkallad efter familjens sköldpaddor Leo, Vegas og Bonus.

Svaranden ser inte att hemsidan skulle kunna vara förväxlingsbar med Klagandens spelverksamhet.

Svaranden har aldrig kontaktat spelbolaget och frågat om de vill köpa domänen.

6. Diskussion och Slutsatser

A. Identiskt eller förväxlingsbart

Domännamnet <leovegasbonus.com> är förväxlingsbart med Klagandes registrerade rättigheter. Tillägget "bonus" förändrar inte det.

B. Rätt eller Berättigat Intresse

Svaranden har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Mer om Svarandens redogörelse om familjens sköldpaddor nedanför.

C. Registrerat och Använt i Ond Tro

Generellt, när ett domännamn är registrerade av motparten innan klagendens varummärket har visat sig ha etablerad först (antingen registrerad eller inte), registreringen av domännamnet skulle inte ha varit in ond tro eftersom registeranten kunde inte ha övervägt Klagandens då obefintlig rätt WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition 3.1 ("WIPO Overview 2.0").

Dock, i vissa situationer, när motparten är klart medveten om klaganden och det är klart att objektivet med registreringen var att dra fördel av den förvirring mellan domännamnet och eventuella Klagande rättigheter, Panelen kan fästtälla ond tro.

Klaganden har dokumenterat att Svaranden har registrerat domännamnet vid samma tidpunkt som när Klagandens verksamhet tog fart. Svaranden har varit verksam inom spelbranschen, och Svaranden kan kopplas till andra domännamn som relaterar till olika spel. LEOVEGAS är ett fiktivt kännetecken. Det är osannolikt att Svaranden skulle ha registrerat utan vetskapen om Klagandens verksamhet. Svarandens förklaring är inte dokumenterad, och inte trovärdig.

Panelisten anser att domännamnet <leovegasbonus.com> är registrerat och använt i ond tro enligt bestämmelserna.

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan, och i enlighet med paragraf 4(i) i Policyn och paragraf 15 i Reglerna, beslutar Panelen att domännamnet <leovegasbonus.com> skall överföras till Klaganden.

Mathias Lilleengen
Ensam Panelist
Datum: 18 februari, 2016