WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. v. Sinan Aksu / Kurtulus Mengukan

Dava No. D2014-2288

1. Taraflar

Şikâyet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Göksu Safi Işık, Türkiye tarafından temsil edilen, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’dir.

Şikâyet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Kurtulus Mengukan ve İstanbul, Türkiye’de yerleşik Sinan Aksu’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <istanbulgrandhavalimani.com> GoDaddy.com, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 22 Aralık 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkez’ine (“Merkez”) sunulmuştur. 5 Ocak 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 6 Ocak 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren kişi bilgilerini sunmuştur.

14 Ocak 2015 tarihinde, Merkez Şikayet Eksiklik Bildirimi’nde bulunmuştur. 14 Ocak 2015 tarihinde, Birinci Değiştirilmiş Şikayet Merkez’e sunulmuştur. 16 Ocak 2015 tarihinde, Merkez ikinci Şikayet Eksiklik Bildirimi’nde bulunmuştur. 16 Ocak 2015 tarihinde, İkinci Değiştirilmiş Şikayet Merkez’e sunulmuştur.

Merkez, 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde 1. Şikâyet Edilen’in e-posta iletilerini ve ekini almıştır ve 31 Ocak 2015 tarihinde 2. Şikâyet Edilen’in e-posta iletisini almıştır.

3 Şubat 2015 tarihinde Üçüncü Değiştirilmiş Şikayet Merkez’e sunulmuştur.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilenler’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 4 Şubat 2015’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 24 Şubat 2015 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilenler tarafından Merkez’e ilave bir Cevap sunulmamıştır.

Merkez, 5 Mart 2015 tarihinde tek İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

Merkez, işbu uyuşmazlık hakkında şikayetin alındığını 5 Ocak 2015 tarihinde teyit etmiştir. Aynı gün, Merkez, ihtilaflı alan adının Tescil Kuruluşu olan FBS Inc.’den alan adını tescil ettiren kişi hakkında bilgi talep etmiştir ve ihtilaflı alan adı olan <istanbulgrandhavalimani.com>‘un İdari İşlem süreci boyunca kilitli kalacağını teyit etmesini talep etmiştir.

26 Ocak 2015 tarihinde Merkez tarafından yapılan WhoIs incelemesinde ise ihtilaflı alan adını Tescil Eden Kuruluş’un ve alan adını tescil ettiren kişinin değiştiği fark edilmiştir.

27 Ocak 2015 tarihinde, eski Tescil Kuruluşu (FBS Inc.) tarafımıza sunduğu cevapta ihtilaflı alan adının GoDaddy.com, LLC isimli Tescil Kuruluşu’na devredildiğini teyit etmiştir. Sözkonusu devir UDRP Yeknesak Kurallar madde 8(a) ve madde 8(b)’nin açık bir ihlalidir. Eski Tescil Eden Kuruluş, “sistematik bir problem sebebiyle” bu durumun oluştuğunu belirtmiştir.

28 Ocak 2015 tarihinde, Merkez, GoDaddy.com, LLC’den ihtilaflı alan adını tescil ettiren kişi hakkında bilgileri talep etmiş ve ihtilaflı alan adının kilitli olduğunun teyidini talep etmiştir. Bu nedenle, yeni Tescil Eden Kuruluş olan GoDaddy.com, LLC, ihtilaflı alan adının güncel Tescil Eden Kuruluşu olduklarını teyit etmiş, ihtilaflı alan adının kilitli olduğunu teyit etmiş ve ihtilaflı alan adını tescil ettiren kişinin İkinci Değiştirilmiş Şikayet’te Şikayet Edilen olarak belirtilen kişiden farklı olduğunu teyit etmiştir.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, 03 Mayıs 2013 Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından İstanbul’da yeni bir havaalanı inşa edilmesi için yapılan ihalenin “CMLKK” kısaltmalı ortak girişim grubu tarafından 25 seneliğine kazanılmasından sonra ortak girişim grubu katılanları tarafından 07 Ekim 2013 tarihinde kurulmuş ve 28 Ekim 2013 Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şikâyet’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikayet Eden 2014/68787 numaralı İGA İstanbul Grand Airport + Şekil ibareli marka başvurusunu 22 Ağustos 2014 tarihinde yapmıştır. Öte yandan Şikayet Eden 2014/68781 numaralı İGA ibareli marka başvurusunu 22 Ağustos 2014 tarihinde yapmıştır. İdari Hakem’in kendi araştırmalarında tespit ettiği gibi, Türk Patent Enstitüsü marka veri tabanına göre her iki marka da yayına çıkmış ve 12 Şubat 2015 tarihinde sona eren yayın süresince 3. şahıs itirazlarına konu olmamıştır.

Şikâyet Edilenler gerçek kişilerdir. İhtilaflı olan alan adı <istanbulgrandhavalimani.com> 27 Mart 2014 tarihinde 1. Şikâyet Edilen tarafından tescil edilmiştir ve 27 Ocak 2015 tarihinde 2. Şikayet Edilen’e devredilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nin 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <istanbulgrandhavalimani.com>’un kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet’ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendi marka başvurularıyla ve aynı zamanda tescilsiz olarak elde ettiği marka ile aynı olduğunu iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını iddia etmektedir.

Son olarak, Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, kendisine devri için 1. Şikayet Edilen ile temasa geçmiş ve 1. Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının devri için 25000 Amerikan Doları talep etmiştir. Şikayet Eden bu talebi kabul etmeyerek Şikayet dilekçesini WIPO’ya sunmuştur. İdari işlem sürecinde ihtilaflı alan adının devrinin kilitlenmek suretiyle engellenmesi gerekirken, ihtilaflı alan adını Tescil eden kuruluş bu yükümlülüğünü yerine getirememiş ve bunun sonucunda ihtilaflı alan adı 27 Ocak 2015 tarihinde 2. Şikayet Edilen’e devredilmiştir. Şikayet Eden 2. Şikayet Edilen’in uyuşmazlıktan haberdar olduğunu kendisi tarafından gönderilen 31 Ocak 2015 tarihli e-postadan açıkça anlaşıldığını iddia etmektedir

B. Şikâyet Edilen

1. Şikayet Edilen cevap süresi içinde cevap vermiştir. 1. Şikayet Edilen, cevap dilekçesinde bilişim sektöründe, özellikte internet ağı üzerinde geliştirdikleri çeşitli uygulamalarla bir çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade etmekte ve bu kapsamda internet ile iç içe olabilecek yeni projeleri takip ederek, kendilerine yeni iş fırsatları yaratmaya çalışmakta olduklarını ifade etmektedir. Bu itibarla İstanbul Grand Havalimanının kendileri için yeni iş fırsatı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu iş fırsatları arasında “uçuş bilgileri, bilet rezarvasyon-satış ve diğer işlemler, havalimanı haberleri, havaalanı yolcu ulaşımı...” gibi faaliyetlerden bahsetmişlerdir. İhtilaflı alan adı üzerinden, proje bitip havaalanı açıldığında insanların havaalanıyla ilgili bir çok işlerini kolaylıkla halledebilecekleri çözümleri sunmayı hedeflediklerini açıkça ifade etmişlerdir. İhtilaflı alan adını tescil etmelerinden itibaren 3. havaalanı projesini tanıtmak amacıyla faaliyette bulunduklarını ifade etmişlerdir.

2. Şikâyet Edilen cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiş olsa da gayri resmi olarak 31 Ocak 2015 tarihinde Merkez’e bir e-posta göndererek konuyu bilmediği için 1. Şikayet Edilen ile irtibata geçtiğini ve site içeriği ile ilgili bir husumet olduğu bilgisinin aldığını bunun dışında bir bilgiye sahip almadığını ifade etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet dilekçesinde, Şikayet Eden Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir.

Ne var ki işbu ihtilafta “Cyberflight” durumu oluşmuştur. “Cyberflight” durumundan önce tescil sözleşmesinin dili Türkçe idi. Bu sebeble, Merkez tüm işlemleri Türkçe dilinde yürütmüştür. Gerek Şikayet Eden’in, gerek cevap veren 1. Şikayet Edilen’in, gerekse 2. Şikayet Edilen’in resmen cevap vermemesine rağmen Merkez’e gönderdiği e-posta Türkçe dilindedir.

Bu bilgiler ışığında özellikle Groupe Auchan v. xmxzl, WIPO Case No. DCC2006-0004 davasında verilen karar dikkate alarak, İdari Hakem, idari işlemin dilini Türkçe olarak belirlemiştir.

Öte yandan, İdari Hakem, özellikle Şikâyet Eden tarafından Şikâyet dilekçesinin 22 Aralık 2014 tarihinde Merkez’e sunulmasından sonra devredilmesinin Politika’nın 8(a) bendi uyarınca “cyberflight” olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varmıştır. Benzer bir dava olan PREPADOM v. Domain Drop S.A. (PREPADOM-COM-DOM), WIPO Case No. D2006-0917 kararı uyarınca “cyberflight”, Şikâyet Eden tarafından yapılan Şikâyet öğrenildikten sonra Politika prosedürünü veya yargılama prosedürünü geciktirmek veya önlemeye teşebbüs amaçlı alan adı tescil bilgilerini veya tescil edenleri değiştirmek olarak tanımlanmıştır.

Politika’nın 8(a) bendi uyarınca devam eden idari işlem süresince Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını devir etmesi açıkça yasaklanmıştır. Buna benzer “Cyberflight” durumu ile kararlar için bakınız CanWest Mediaworks Publications Inc. v. Laksh Internet Solutions Private Limited/ SA c/o FP, WIPO Case No. D2008-0687ve Rediff.com India Ltd. v. Laksh Internet Solutions Private Limited, WIPO Case No. D2008-0804.

İdari Hakem, özellikle de ihtilaflı alan adının kilitlendiğinin Merkez’e bildirilmesinden sonra devir edildiği için, hem 1. Şikayet Edilen’i hem de 2. Şikayet Edilen’i bir bütün olarak değerlendirmekte ve dolayısıyla Şikayet Edilenler diye adletmektedir. (Bakınız Humana Inc. v. CDN Properties Incorporated WIPO Case No. D2008-1688).

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikayet Eden’in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden 2014/68787 numaralı İGA İstanbul Grand Airport + Şekil ibareli marka başvurusunu 22 Ağustos 2014 tarihinde yapmıştır. Öte yandan Şikayet Eden 2014/68781 numaralı İGA + Şekil ibareli marka başvurusunu 22 Ağustos 2014 tarihinde yapmıştır.

Şikayetin yapıldığı tarihte her iki marka da 3. şahısların itiraz edebilmeleri için 3 aylık yayına çıkmıştır. İdari Hakem, 21 Mart tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nün çevirimiçi veri tabanında yaptığı araştırma sonucunda her iki markanın da yayın süresinin 12 Şubat 2015’te sona erdiğini ve bu süre içinde herhangi bir itiraz yapılmadığını tespit etmiştir. İdari Hakemin kendi inisiyatifi ile bağımsız araştırma yetkisi bir çok UDRP kararı tarafından teyit edilmiştir (bakınız Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited, WIPO Case No. D2002-1038). Kısaca, işbu uyuşmazlık 5 Mart 2015 tarihinde İdari Hakem’e atandığında marka hakkı elde edilmiştir ve İdari Hakem İGA + Şekil ibareli markanın 18 Mart 2015 tarihinde tescil edildiğini teyit etmektedir.

İdari Hakem yukarıdaki bilgi ışığında ve İGA İstanbul Grand Airport + Şekil ibareli markanın önünde tescil edilmesi için bir engel kalmadığından yola çıkarak Şikayet Eden’in marka hakkı elde ettiğini tespit etmiştir. (WagJAg Ltd. v. Oneup Media, WIPO Case No. D2011-1313, Fashiontv.com GmbH v. Mr. Chris Olic, WIPO Case No. D2005-0994).

Öte yandan İdari Hakem İhtilaflı alan adı <istanbulgrandhavalimani.com> ile İstanbul Grand Airport ibarelerini bir bütün olarak değerlendirildiğinde karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Her ne kadar Istanbul ve havaalanı/airport ibareleri jenerik ibareler olsa da bu ibarelerin arasında getirilen “grand” ibaresi, ortaya çıkan ibareye ayırt edicilik katmıştır. Şikayet Edilen tarafından tescil edilen ihtilaflı alan adı sözkonusu bu ayırt edicilikten farklı değildir.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politikanın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) sizin [Şikayet Edilen] herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığınız veya

(ii) sizin [Şikayet Edilen] (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmanıza rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olmanız veya

(iii) sizin [Şikayet Edilen], alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımınız.”

Kural olarak ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır. Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta haklılığını ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilenler’e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir. İdari Hakem, Şikayet Edilenler tarafından 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilenler’in İGA İstanbul Grand Airport markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isime ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Eden’in Politikanın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem Şikayet Edenin Politikanın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak Şikayet Eden Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

İdari Hakem, 1. Şikayet Edilen’in, cevap dilekçesinde belirttiği üzere ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikayet Eden’in markasının varlığından haberdar olduğunu itiraf ettiği görüşündedir.

Ayrıca ihtilaflı alan adı Şikayet Eden ile doğrudan ve dolaylı rekabet içinde olan hizmetlerin tanıtımı için kullanılmaktadır. Bu sebeple, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyi niyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir (Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003).

Şikayet Eden’in talebi üzerine 1. Şikayet Edilen tarafından Şikayet Eden’e yapılmış olan 25000 ABD Dolarlık devretme teklifi, 1. Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetli tescil ettiğini ve kullandığını göstermektedir. Öte yandan, 1. Şikayet Edilen “yeni projelerden biri olan İstanbul Grand Havalimanı bizim için mükemmel bir fırsattır. Yeni havaalanı yeni iş fırsatlarıdır. En önemlileri; uçuş bilgileri, bilet rezarvasyon-satış ve diğer işlemler, havalimanı haberleri, havaalanı yolcu ulaşımı... vb.” ve “bu domain üzerinden, proje bitip havaalanı açıldığında insanların havaalanıyla ilgili bir çok işlerini kolaylıkla halledebilecekleri çözümleri sunmayı hedefliyoruz” ifadeleriihtilaflı alan adını en başta ticari kazanç elde etme amacıyla tescil ettiğini itiraf etmektedir.

Dolayısıyla İdari Hakem, 1. Şikâyet Edilen’in, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçladığına kanaat getirmiştir.

İşbu idari işlemde ihtilaflı alan adının devri, 2. Şikayet Edilen’in beyanına göre 27 Ocak 2015 tarihinde olmuştur. Yani 1. Şikayet Edilen şikayet dilekçesine 19 Ocak 2015 tarihinde cevap sunduktan sonra 27 Ocak 2015 tarihinde ihtilaflı alan adını 2. Şikayet Edilen’e devretmiştir. Bu durum, Politika’nın 8(a) bendine açıkça ihlal anlamına gelmektedir. İdari Hakem, bu tavrın tek başına Politika’nın 4(b) paragrafı uyarınca kötü niyetli tescil ve kullanımın bir göstergesi olduğuna kanaat getirmiştir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <istanbulgrandhavalimani.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

E. Kerim Yardımcı
Tek İdari Hakem
Tarih: 26 Mart 2015