WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Modanisa Elektronik Magazacilik ve Ticaret A.S. v. mehtap geCkil

Dava No. D2014-2285

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul Türkiye’de yerleşik, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, Modanisa Elektronik Magazacilik ve Ticaret A.S.’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul Türkiye’de yerleşik mehtap geCkil’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <modanida.com> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 31 Aralık 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 31 Aralık 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 2 Ocak 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez taraflara 9 Ocak 2015 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikayet Eden 11 Ocak 2015 tarihinde Şikayet’in Türkçe tercümesini sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 15 Ocak 2015’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 4 Şubat 2015 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap 4 Şubat 2015 tarihinde sunulmuştur.

Şikayet Edilen tarafından Merkeze 3 ve 4 Şubat 2015 tarihlerinde ilave cevap süresi talebi sunulmuştur. 4 Şubat 2015 tarihinde Şikayet Eden bu talep hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. 5 Şubat 2015 tarihinde Merkez ilave cevap süresi talebini reddetmiştir.

4 Mart 2015 tarihinde Şikayet Eden ilave beyanda bulunmuştur.

Merkez, 4 Mart 2015 tarihinde üç üyeli İdari Hakem Heyeti olarak Selma Ünlü, Kaya Köklü ve Uğur G. Yalçıner’i atamıştır. İdari Hakem Heyeti, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

1. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğunu, MODANİSA ibaresini birebir ve esas unsur olarak içeren tescilli markaları ve adına tescilli <modanisa.com> ve <modanisa.com.tr> ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu beyan etmiştir.

2. Şikayet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını elinde bulundurmaya yönelik olarak hiçbir hakkı ya da meşru menfaati bulunmamasının yanında ayrıca, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil edildiğini ve kullanıldığını ileri sürmüş, bu sebeplerle ihtilaflı alan adının kendilerine devrini talep etmiştir.

3. Şikayet Edilen cevap süresi içerisinde cevap vererek ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in markalarının aynı olmadığını, dolayısı ile karıştırılma ihtimalinin olmadığını ve bu durumun bilirkişi raporu ile tespit edildiğini belirtmiştir.

4. İhtilaflı alan adı ilk kez 26 Ağustos 2013 tarihinde kayıt edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, Türkiye’de tesettür giyim sektöründe ilk online alışveriş merkezi olarak 2011 yılından beri hizmet verdiğini, yapılan tanıtım ve yatırımlar ile bilinir hale geldiğini, yurtdışında da ticari faaliyetlerde bulunduklarını ve Alexa verilerine göre günlük 23 milyon tekil ziyaretçisi olan Türkiye internet pazarında en çok ziyaret edilen 740. Web sitesi olduklarını belirtmektedir.

Şikayete dayanak olarak Şikayet Eden adına tescilli veya başvuru halinde MODANİSA ibaresini içerir 03, 10, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 35 ve 41. sınıflarının dahil olduğu aşağıdaki markalar gösterilirmiştir:

- 26 Ocak 2011 tarihli ve 2011 06634 sayı ile tescilli MODANİSA.COM

- 18 Kasım 2011 tarihli ve 2011 95158 sayı ile tescilli MODANİSA.COM

- 02 Şubat 2012 tarihli ve 2012 10651 sayı ile tescilli MODANİSA.COM

- 15 Mart 2012 tarihli ve 2012 24593 sayı ile tescilli MODANİSA MODERN MUHAFAZAKAR

- 17 Mart 2014 tarihli ve 2014 22377 sayı ile tescilli MODANİSA

- 16 Eylül 2014 tarihli ve 2014 75381 sayı ile başvurusu yapılan TUVA MODANİSA

- 10 Temmuz 2014 tarihli ve 2014 58288 sayı ile başvurusu yapılan MODANİSA MOOD

- 10 Temmuz 2014 tarihli ve 2014 58287 sayı ile başvurusu yapılan MODANİSA

Şikayet Eden’in yurtdışında tescilli olarak gösterdiği markaları ile ilgili bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

- 180225 sayı ile 04 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25. sınıf için Birleşik Arap Emirlikleri’nde tescillidir.

- 180226 sayı ile 04 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 35. sınıf içinBirleşikArap Emirlikleri’nde tescillidir.

- 187097 sayı ile 09 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25. sınıf için Suudi Arabistan’da tescillidir.

- 187098 sayı ile 09 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 35. sınıf için Suudi Arabistan’da tescillidir.

Şikayet Eden, <modanisa.com>ve <modanisa.com.tr>alan adlarının da sahibidir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu yukarıda belirtilen markalar ve alan adları ile ayniyet derecesinde benzer olduğunu, tek harf farkının benzerliği ortadan kaldırmadığını belirtmiş ve söz konusu tek harf farkının “s” ve “d” harflerinin Q Klavyede yan yana olması dolayısıyla karışıklık yaratacağını ve genel olarak iltibas yaratma tehlikesinin bulunduğunu iddia etmiştir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir yasal ve meşru bir hakkı bulunmadığını belirtmiştir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının ayniyet derecesinde benzeri olan <modanisa.com> alan adını uzun zamandır aktif olarak kullandığını ve markanın yoğun kullanım neticesinde Türkiye’de ve yurtdışında tanınır hale geldiğini, Şikayet Edilen’in de tesettür giyim sektöründe faaliyet göstermesi sonucu olarak Şikayet Eden’den, MODANİSA markasından ve alan adlarından haberdar olmamasının imkansız olduğunu belirtmiştir.

Alan adlarının yanında web sitesi içeriklerinin de aynı olması ile Şikayet Eden’in müşterilerini kendi sitesine çekmeye çalıştığı iddia edilmektedir.

Ayrıca Şikayet Eden, alan adlarındaki farklı tek harf olan “s” ve “d” harflerinin Q Klavyede yanyana olması nedeniyle müşterilerinin yanlışlıkla Şikayet Edilen’in internet sitesine erişeceğini ve aynı türde ürünler satılması neticesinde müşterilerinin yanılarak buradan alışveriş yapabileceğini ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in MD MODANİDA markasının tescili için Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuruda bulunduğunu, bu marka başvurusunun Şikayet Eden’in itirazı sonucu Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedildiğini ve ilgili başvurunun benzerliği ve aynı sektörde kullanılması nedeni ile kötü niyetli olduğunu iddia etmektedir.

Bu sebeplerle de, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini ve kullandığını belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına süresi içerisinde yanıt vermiş ve Hakem’in Şikayet Eden’in iddialarını kabul etmemesini talep etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 2013 yılından beri kullandığını belirtmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Edene ait markanın “moda” ve “nisa” (kadın) kelimelerinden oluştuğunu, ihtilaflı alan adının ise “moda” ve “nida” (ses) kelimelerinden oluştuğunu, kullanıcı kitlesinin bilinçli kitle olması nedeniyle her iki ismi rahatlıkla ayırabilecek durumda olduğunu belirtmiştir.

Şikayet Edilen, MODANİDA ve MODANİSA markalarının ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığını ve iltibas yaratmayacağını savunmaktadır. Bu iddiasını Şikayet Eden tarafınca Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 27 Mayıs 2014 tarihinde açılan tespit davası kapsamında sunulan bilirkişi raporu ile desteklemektedir. 11 Haziran 2014 tarihli bilirkişi raporunda ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in tescilli markalarının genel olarak ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığı ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kanaatine varıldığı belirtilmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden kuruluştan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir. Şikayet Eden’in Şikayet dilekçesini ve Şikayet Edilen’in Cevap dilekçesini Türkçe olarak sundukları görülmüştür. Dolayısıyla Şikayet Eden’in ve Şikayet Edilen’in idari işlemin dilini Türkçe olarak kabul ettikleri anlaşılmıştır. Bütün bu hususlar dikkate alınarak işbu Türkçe Şikayet ve Şikayet’e verilen Cevap İdari Hakem Heyeti tarafından kabul edilmiştir.

Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli MODANİSA markasına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikâyet dilekçesi ile birlikte Merkeze ibraz etmiştir. Şikayet Eden adına tescilli markaların bir kısmı ihtilaflı alan adının tescilinden önce başvurusu yapılan ve tescil edilen markalardır. Ayrıca Şikayet Eden’in <modanisa.com> alan adının da sahibi olduğu Merkeze sunulan WhoIs kayıt bilgilerinden anlaşılmaktadır.

İhtilaflı alan adı <modanida.com>’un Şikayet Eden’in tescilli MODANİSA ibareli markaları ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğuna kanaat getirilmiştir. Nitekim Şikayet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adı arasında tek bir harf farklılığı mevcut olup, söz konusu harf farklılığının ibarelerin ortasında yer alması ve bu harflerin Q Klavyede yan yana yer almaları farklılığın belirginleşmesine imkan tanımamaktadır. Dolayısıyla ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’in markalarından ve alan adlarından ayırmak çok zor bir ihtimaldir. Hakem, sonuç olarak ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratma ihtimali olduğu kanaatine varmıştır.

Şikayet Edilen’in, dosyaya Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 27 Mayıs 2014 tarihinde açılan 2014/45. D.İş. sayılı tespit davası kapsamındaki bilirkişi raporunu sunduğu görülmüştür. Bu rapora göre MN MODANİDA markasının MODANİSA markası ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı tespit edilmiştir. Ancak ilgili raporda her ne kadar markaların benzemediği sonucuna varılmış ise de bu raporda karşılaştırılan, Şikayet Eden’e ait olan “modanisa” esas unsurlu markaları ile işbu şikayetin tarafı olmayan Yahya Düşünüklü’ye ait olan MN MODANİDA marka başvurusudur. Yani karşılaştırmada tek başına “modanida” ibaresi değil MN MODANİDA marka başvurusu dikkate alınmıştır. “mn modanida” ibaresinin “modanida” ibaresinden ayrıldığı düşünülmektedir. Ancak, işbu dava uyarınca, İdari Hakem Heyeti gerekli değerlendirmenin ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in MODANİSA.COM markaları arasında olduğu kanaatindedir.

Her ne kadar Şikayet Edene ait MODANİSA markası “moda” ve “nisa” (kadın) kelimelerinden oluşturulmuş, ihtilaflı alan adı da “moda” ve “nida” (ses) kelimelerinden oluşturulmuş ise de, İdari Hakem Heyeti “modanisa” ve “modanida” kelimelerinin karıştırılacak derecede benzer olduğuna kanaat getirmiştir.

Bu çerçevede İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürülmesi halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir.

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) “Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilen’in hiçbir marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı”.

İdari Hakem Heyeti, Şikayet Edilen’e MODANİDA ibaresinin marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki verilmediğini kabul etmektedir. Ayrıca Şikayet Edilen adına tescilli herhangi bir marka kaydına da rastlanmamıştır. Şikayet Eden dilekçesinde 2014/20353 sayılı “mn modanida” ibareli marka başvurusunun bulunduğunu iddia etmektedir. Ancak söz konusu marka başvurusunun Yahya Düşünüklü adına yapılmış olduğu görülmüştür. İhtilaflı alan adı sahibi Şikayet Edilen Mehtap Geckil olarak kayıtlara geçmiştir. Dolayısı ile söz konusu marka başvurusu için tescil kararı kesinleşse dahi başvuru sahibinin faklı bir gerçek kişi olması neticesinde Şikayet Edilen’in söz konusu ihtilaflı alan adı üzerinde markaya dayalı hak sahibi olduğunu söylemenin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır.

İdari Hakem Heyeti, bu bilgiler ışığında ve aşağıda açıklanan ihtilaflı alan adının kullanımı uyarınca, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlayamamış olması sebebiyle İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(a)(ii) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) “Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden’in ticari rakibine, Şikayet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.”

İdari Hakem Heyeti, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve ihtilaflı alan adı altında tesettür giyim ürünlerinin tanıtım ve satışını yaptığını kabul etmektedir. Şikayet Eden’in sunduğu delillerden de MODANİSA ibaresi adı altında tesettür giyim ürünlerinin satışının yapıldığı üstelik bu ürünlerin <modanisa.com> alan adı altında satıldığı açıkça görülmektedir.

İdari Hakem Heyeti, Şikayet Eden’in sunduğu delillerden MODANİSA markasını tesettür giyim sektöründe bilinir hale getirdiğini kabul etmektedir. Söz konusu ürün pazarının kısıtlı olduğu göz önüne alındığında ve Şikayet Edilen’in bu alana Şikayet Eden’den sonra girdiği ve aynı ürünlerin online satışı için hizmet sunduğu göz önüne alındığında Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden’e ait markayı bildiği ya da bilmesi gerektiğine kanaat getirilmiştir. WIPO Dava No. D2010-0463, Seiko EPSON Corporation adına EPSON Europe BV v. Hanedan Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti. Davasındaİdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikayet Eden’in markasının varlığından haberdar olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile doğrudan rekabet içinde olan mal ve hizmetlerin tanıtımı için kullanılmakta olduğu ve Şikayet Edilen’in alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden’e ait markadan, tanınmışlığından ve bu marka altında temin edilen mal ve hizmetlerinden kuvvetle muhtemel haberdar olduğu sonucuna varmıştır.

İdari Hakem Heyeti, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden’e ait markayı bildiğine ve bunun kötü niyetinin göstergesi olduğuna kanaat getirmiştir. Sonuç olarak Hakem Politikanın 4(b)(iv) maddesinin işbu somut olay için gerçekleştiği kanaatine varmıştır.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğunu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğunu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut değildir. İdari Hakem Heyeti, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 3. şartı konusunda da Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <modanida.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem Heyeti

Uğur G. Yalçıner
Baş İdari Hakem

Selma Ünlü
İdari Hakem

Kaya Köklü
İdari Hakem

Tarih: 24 Mart 2015