About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi v. İhale Yazılım Yayıncılık Reklamcılık Ltd. Şti. / Levent Eribol, İhale Yazılım Yayıncılık Reklamcılık Ltd Şti. / Domain Admin, Privacy Protection Service Inc d/b/a PrivacyProtect.org

Dava No. D2014-2115

1. Taraflar

Şikâyet Eden, İstanbul Türkiye’de yerleşik, dahili olarak temsil edilen, Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikâyet Edilen, Ankara Türkiye’de yerleşik İhale Yazilim Yayıncılık Reklamcılık Ltd. Şti / Ankara Türkiye’de yerleşik Levent Eribol, İhale Yazılım Yayıncılık Reklamcılık Ltd Şti. / Queensland, Avustralya’da yerleşik Domain Admin, Privacy Protection Service Inc d/b/a PrivacyProtect.org’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ekap.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 3 Aralık 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 3 Aralık 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 3 Aralık 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 9 Aralık 2014’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 29 Aralık 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap 29 Aralık 2014 tarihinde sunulmuştur. Bunu takiben, Şikâyet Edilen, 29 Aralık 2014 tarihinde değiştirilmiş Cevab’ını Merkez’e sunmuştur.

9 Ocak 2015 tarihinde, Şikâyet Eden ilk ilave Beyanını Merkez’e sunmuştur. 10 Ocak 2015 tarihinde ise, Şikâyet Eden’in ikinci ilave Beyanı ve ekleri Merkez tarafından alınmıştır. 23 Ocak 2015 tarihinde ise Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e ilave beyan ve ekleri sunulmuştur. 2 Şubat 2015 tarihinde ise Şikâyet Eden üçüncü ilave Beyanını ve eklerini Merkez’e sunmuştur.

Merkez, 27 Ocak 2015 tarihinde tek İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet Edilen, 23 Eylül 2008 tarihinde kurulmuş olup Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren koruma altında bulunan E-KAP & Şekil markasının sahibidir. Şikâyet Edilen, <ekap.com> ihtilaflı alan adını 29 Nisan 2013 tarihinde devralmıştır ve ihtilaflı alan adı üzerinden kamu ihaleleri yayın hizmetleri sunmaktadır. İhtilaflı alan adı üçüncü bir şahıs tarafından 29 Aralık 1999 tarihinde tescil edildiği belirtilmektedir.

Şikâyet Eden’in ortaklarından Kürşat Özel daha önce Şikâyet Edilen’in ortağı olup 3 Ocak 2012 tarihinde ortaklıktan çıkmıştır ve Şikâyet Edilen’in diğer ortakları ile birlikte Ekap Yazılım Reklamcılık Limited Şirketi’ni kurmuştur. Ekap Yazılım Reklamcılık Limited Şirketi daha sonra tasfiye edilmiştir.

Şikâyet Eden, Fikriaktif Bilişim Reklam Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile 13 Nisan 2011 tarihinde kurulmuş olup 19 Haziran 2013 tarihinde unvan değiştirerek Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi ticaret unvanını almıştır.

Şikâyet Eden, TPE nezdinde 3 Ekim 2012 tarihinden itibaren koruma altında bulunan EKAP markasının sahibidir. Söz konusu markanın tesciline Şikâyet Edilen itiraz etmiş olup, söz konusu itiraz TPE tarafından reddedilmiş ve marka tescil edilmiştir.

Şikâyet Eden 11 Haziran 2013 tarihinde kendisine devredilen <ekap.com.tr> alan adı üzerinden Şikâyet Edilen ile benzer hizmetler sunmaktadır. Söz konusu alan adı daha önce Şikâyet Edilen tarafından tescil edilmiş olup, Şikâyet Eden’in Şikâyeti üzerine, alan adının kiralanmış olduğu gerekçesiyle 6 Haziran 2013 tarihinde DNS Çalışma Grubu tarafından iptal edilmiştir. Söz konusu iptalin akabinde Şikâyet Eden, EKAP markasına dayanarak <ekap.com.tr> alan adını kendi adına tescil ettirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesine göre ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, EKAP markasının ve <ekap.com.tr> alan adının sahibi olduğunu, ihtilaflı alan adının tescilli markası ile bire bir aynı olduğunu ve Şikâyet Edilen’in kendisinin sunduğu ihale yayın hizmetlerini ve websitesini bire bir kopyaladığını ileri sürmektedir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in 2012 yılında <ekap.com.tr> alan adı üzerindeki tüm meşru haklarından feragat ettiğini, sonrasında ise bu alan adı üzerinde usulsüz işlemlerle hak sahibi olmaya çalıştığını iddia etmektedir. Söz konusu iddiayı destekleyici delil olarak, Şikâyet Edilen’in ortaklarından Levent Eribol tarafından 29 Şubat 2012 tarihinde gönderilen bir elektronik posta iletisini sunan Şikâyet Eden, ayrıca söz konusu alan adının daha sonra şikâyeti üzerine DNS Çalışma Grubu tarafından iptal edildiğini ileri sürmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in 2012/96809 başvuru numaralı EKAP marka başvurusunda bulunduğunu ve bu başvurunun reddedildiğini ileri sürmektedir. Ayrıca Şikâyet Edilen’in E-KAP & Şekil markasını gerekçe göstererek, Şikâyet Eden’in marka başvurusuna itiraz ettiğini ancak bu itirazın da TPE tarafından reddedildiğini belirtmektedir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, şirketinin kazançlarından haksız olarak fayda elde etmek için Şikâyet Edilen’in kötü niyetle ihtilaflı alan adını satın aldığını ileri sürmektedir. İhtilaflı alan adının bağlantılı olduğu web sitenin “www.ekap.com.tr”nin kopyası olduğunu ve bu nedenle iltibas yaratacak nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. Şikâyet Eden ayrıca, Şikâyet Edilen’in kendi kullandığı alan adı ve markalara ilişkin kelimelere reklam vererek müşteri kazanmaya çalıştığını, bu müşterileri yanıltarak ödeme aldığını, marka tescil süreçlerini yavaşlatma gayesi ile mesnetsiz itirazlarda bulunduğunu ileri sürmektedir.

Diğer Hukuki Davalar

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e karşı haksız fiilden kaynaklanan tazminat davası açtığını ileri sürmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına karşı Cevap’ını sunmuş ve Merkez’den Şikâyet Eden tarafından ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesi yönündeki yapılan talebi reddetmesini talep etmiştir.

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in ortaklarından Kürşat Özel’in daha önce kendisinin ortağı olduğunu, daha sonra diğer ortakları ile beraber Ekap Yazılım Reklamcılık Limited Şirketi’ni kurduklarını, bu şirkete <ekap.com.tr> alan adının idari, mali ve teknik yetkisini devrettikleri, ancak daha sonra bu şirketin tasfiye sürecine girmesi ile söz konusu alan adının tekrar kendisine devredildiğini ileri sürmektedir.

Ekap Yazılım Reklamcılık Limited Şirketi’nin tasfiyesinden sonra Kürşat Özel’in E-KAP & Şekil markasına benzeyen EKAP markasını tescilinin ve daha sonra şirket unvanını Ekap Yazılım Reklamcılık Limited Şirketi’ne benzeyen Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi unvanına değiştirmesinin kötü niyetli olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca söz konusu marka ve alan adı tesciline karşı hukuki süreç başlattığını belirtmiştir.

Şikâyet Edilen, Kürşat Özel’in şirket ortağı olarak öğrendiği bilgileri ve kurallardaki boşluğu kullanarak <ekap.com.tr> alan adını hukuka aykırı bir şekilde kendi adına tescil ettirdiğini ve Şikâyet Edilen’e ait internet site içeriğini kopyaladığını ileri sürmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet Eden 9 Ocak, 10 Ocak ve 2 Şubat 2015 tarihlerinde, Şikâyet Edilen ise 23 Ocak 2015 tarihlerinde İlave Beyanlar sunmuşturlar. Kurallar’ın 10(d) maddesine göre, İdari Hakem, İlave Beyanları kabul edip etmeme konusunda takdir yetkisine sahiptir. Şikâyet Eden ve Şikâyet Edilen’in İlave Beyanları incelendikten sonra, beyanlar sonradan ortaya çıkan bilgiler içermediği için, İdari Hakem söz konusu İlave Beyanları değerlendirmeye almamaya karar vermiştir.

Davanın esasına gelince, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’den Şikâyet Eden’e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikâyet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaf konusu alan adının Şikâyet Eden’in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu,

(b) Şikâyet Edilen’in alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı,

(c) Alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar’ın 15(a) no’lu maddesi uyarınca İdari Hakem, Şikâyet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika temel olarak Şikâyet Eden’in ihtilaflı alan adının belirttiği markayla benzer ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir.

İdari Hakem, Şikâyet Eden’in EKAP markasının tescilli sahibi olduğuna kanaat getirmiştir. İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait markayı tamamen içermesi ve bu durumun ayniyet veya iltibas oluşturacak benzerlik teşkili için yeterli olması sebebiyle, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marka ile fiilen aynı olduğu görüşündedir, bkz. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525.

İdari Hakem ihtilaflı alan adının “.com” uzantısının teknik gereklilik olduğu nedeniyle ayırt edici niteliği olmadığı kanaatindedir, bkz. PRL USA Holdings, Inc. v. Spiral Matrix, WIPO Dava No. D2006-0189.

Yukarıda belirtilenler ışığında İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait markayla aynı olduğu kanaatine varmıştır; bu sebeple Şikâyet Eden Politika’da öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika, madde 4(a)(ii)’ye göre, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikâyet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ortaya koyması halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Politika, madde 4(c)’de Şikâyet Edilen’e ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan vermektedir.

Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunup bulunmadığını tespit edebilmek için her iki tarafın sahip olduğu hak ve menfaatlerin geçerliliği tespit edilmelidir. Öncelikle, Şikâyet Eden, EKAP markasının ve <ekap.com.tr> alan adının sahibidir. Ayrıca, Şikâyet Edilen’in <ekap.com.tr> alan adı üzerindeki tüm meşru haklarından 2012 yılında feragat ettiğini, sonrasında ise bu alan adı üzerinde usulsüz işlemlerle hak sahibi olmaya çalıştığını ve Şikâyet Eden’in web sitesini kopyaladığını iddia etmektedir.

Her ne kadar Şikâyet Edilen tarafından daha önce tescil edilen <ekap.com.tr> alan adı söz konusu alan adının kiraya verilmesi sebebiyle iptal edilmiş olsa da, Şikâyet Edilen’in alan adı tesciline dayanak oluşturan E-KAP & Şekil markasına halen sahiptir. Şikâyet Eden’in web sitesini kopyaladığı iddialarını reddeden Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in EKAP markasını tescilinin ve Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi unvanı kullanımının kötü niyetli olduğunu ve iddiaların aksine aslında Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’e ait internet site içeriğini kopyaladığını ileri sürmektedir.

Tarafların iddiaları mahkemelerce görülen davalara konu olmakla birlikte ayrıca ayrıntılı delil tespiti gerektirmektedir. Dolayısıyla söz konusu ihtilafların çözümü UDRP sistemi amacı kapsamı dışındadır. Match, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG, WIPO Dava No. D2004-0230.

Yukarıdaki sebepler nedeniyle, İdari Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatinin olabileceği, ancak Şikâyet Eden’in tescilli markasının ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen tarafından kullanımını engelleyip engellemediği veya bu süreç kapsamında hakların Şikâyet Eden’e devredilip devredilmediği konusunun açık ve belirlenebilir olmadığı görüşündedir. Bkz. Db Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi v. Piko Danişmanlik Hizmetleri ltd. şti., WIPO Dava No. D2014-0240. Bu nedenle, İdari Hakem’in, Şikâyet Edilen’in meşru hak ve menfaatlerinin olmadığı yönünde bir kanaati oluşmamış ve Politika, madde 4(a)(ii)’nin gerekleri yerine getirilmemiş olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Edilen lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Alan adlarının devrine karar verilmesi için her üç şartın mevcudiyetini ispat edilmesi zorunlu olup, Şikâyet Edilen’in hak ve meşru menfaatleri konusunda İdari Hakem’in kararı göz önüne alındığında ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil ve kullanımının mevcut olup olmadığı konusunda İdari Hakem’in değerlendirme yapması gerekli değildir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem, Şikâyet’in reddine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 10 Şubat 2015