WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Tyco Fire & Security GmbH v. Sarpada Elektronik Guvenlik Sistemleri, Armagan Demirel

Dava No. D2014-2007

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Neuhausen Am Rheinfall, İsviçre'de yerleşik, FairWinds Partners, LLC tarafından temsil edilen, Tyco Fire & Security GmbH'dir.

Şikâyet Edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik Sarpada Elektronik Guvenlik Sistemleri, Armagan Demirel'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <isensormatic.com> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 13 Kasım 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") İngilizce olarak sunulmuştur. 13 Kasım 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 14 Kasım 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet'te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen'in iletişim bilgileri aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez taraflara 20 Kasım 2014 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur ve ihtilaflı alan adının tescil sözleşmesinin Türkçe olduğunu belirtmiştir. Şikâyet Eden 21 Kasım 2014 tarihinde idari işlemin İngilizce yürütülmesini talep etmiştir. Şikâyet Edilen 24 Kasım 2014 tarihinde, bu konuya itiraz etmiştir.

Merkez, Şikâyet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikâyet'i İngilizce ve Türkçe olarak bildirmiştir ve idari işlem süreci 25 Kasım 2014'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 15 Aralık 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Merkeze resmi Cevap 14 Aralık 2014 tarihinde sunulmuştur. Şikayet Eden, 19 Aralık 2014 tarihinde ek beyan sunmuştur.

Merkez, 19 Aralık 2014 tarihinde tek İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe'yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 1966 yılında ABD'de kurulan elektronik ürün gözetleme sistemleri üreten bir firmadır. Farklı ülkelerde de tescilli olan SENSORMATIC markası Türk Patent Enstitüsü nezdinde 1994 yılından bu yana tescillidir. Şikayet Eden ayrıca, <sensormatic.com> alan adını kullanmaktadır.

Şikayet Edilen, 2007 yılında elektronik ürün gözetleme sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere şahıs şirketi olarak kurulmuştur ve <sarpada.com> alan adını kullanmaktadır. 1 Haziran 2014 tarihinden bu yana, aynı sektörde faaliyet gösteren Dexilon firmasının Türkiye'deki yetkili satıcısıdır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 28 Şubat 2014 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden, 6 Kasım 2014 tarihinde Şikayet Edilen'e ihtarname göndermiş ve ertesi gün Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını 100.000 ABD Dolarına satmayı teklif etmiştir.

Şikayet Edilen, Merkez'e işbu uyuşmazlığın başlaması için Şikayet'in sunulduğundan haberdar olunca teklifini 250.000 ABD Dolarına yükseltmiştir. İşbu sürecin başlamasından sonra, Şikayet Edilen ayrıca, 3 Aralık 2014 tarihinde ISENSORMATIC için Türk Patent Enstitüsü nezdinde 42. sınıfta marka başvurusunda ve 10 Aralık 2014 tarihinde <isensormatic.com.tr> alan adı başvurusunda bulunmuştur.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Eden, tescilli SENSORMATIC markasının sahibi olduğunu ve resmi web sitesinin <sensormatic.com> olduğunu ifade etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in tescilli markası ve alan adı ile aynı veya karıştırılacak düzeyde benzer olduğunu ileri sürmektedir. Şikayet Eden, yalnızca "i" harfini eklemenin yeterli ayırt ediciliği sağlamadığını belirtmektedir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in "Sensormatic" adıyla tanınmadığını ve web sitesinde SENSORMATIC markası ile tanındığına veya bu şekilde ticaret yaptığına ilişkin bir ibare bulunmadığını belirtmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in mal ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin iyi niyetli olarak yaptığı hiçbir hazırlık işlemi bulunmadığını ileri sürmektedir. Şikayet Eden, markalarının dünya genelindeki ünü ve Şikayet Eden'e ait markalar aleyhine oluşturulan benzerlik göz önüne alındığında, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı kullanımını bugün veya gelecekte meşru olarak gösterebilecek hiçbir menfaatinin olmadığını iddia etmektedir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden'in isminden haberdar olduğunu ileri sürmektedir. Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kullanmadığını, 100.000 ABD Dolarına satmayı teklif ettiğini ve bu durumun kötü niyeti gösterdiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in iddialarına karşı Cevap'ını sunmuş ve Merkez'den Şikayet Eden tarafından

ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesi yönündeki yapılan talebi reddetmesini talep etmiştir.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Edilen "sensormatic" kelimesinin "sensor" ve "automatic" kelimelerinden türetilmiş, jenerik bir ifade olduğunu, itilaflı alan adında yer alan "i" harfinin ise "akıllı" anlamında eklendiğini ifade etmektedir. Bu nedenle ihtilaflı alan adının "akıllı otomatik sensör" olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir. Ayrıca "sensormatic" ifadesinin başka firmalar tarafından da kullanıldığını belirtmektedir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Edilen, 3 Aralık 2014 tarihinde ISENSORMATIC için Türk Patent Enstitüsü nezdinde 42. sınıfta marka başvurusu yaptığını ve Şikayet Eden'in ISENSORMATIC üzerinde hiçbir hakkı olmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Edilen, ayrıca bu marka başvuru belgesine dayanarak 10 Aralık 2014 tarihinde <isensormatic.com.tr> alan adını da tescil ettirdiğini ifade etmektedir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını henüz kullanmadığı için kötü niyete ilişkin hiçbir delilin olmadığını ileri sürmektedir.

C. Şikâyet Eden'in Ek Beyanları

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in yetkili satıcısı olduğu Dexilon firmasının Şikayet Eden'in rakip firması olduğunu ve elektronik ürün gözetleme sistemleri sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın SENSORMATIC markasından haberdar olmamasının mümkün olmadığını belirtmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in iddiasının aksine "i" harfinin ayırt edicilik sağlamadığını ifade etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen tarafından yapılan ISENSORMATIC marka başvurusunun henüz tescil edilmediğini belirtmektedir. Ayrıca bu marka başvurusu ve <isensormatic.com.tr> alan adı başvurusunun işbu uyuşmazlığın başlangıç tarihinden sonra yapıldığını ve bunun Şikayet Edilen'in kötü niyetini gösterdiğini ifade etmektedir. Ayrıca, Şikayet Eden, her iki başvuruya karşı da itirazda bulunulabileceğini belirtmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

A. İşlemler Dili Hakkında Karar

Kurallar'ın 11 no'lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Şikayet Eden işlemler dilinin İngilizce olmasını

talep etmiştir. Şikayet Edilen bu talebe itiraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in İngilizce dilinde yazılmış Şikayet'e cevap verebildiğini ve Şikayet Eden'in de Türkçe dilinde yazılmış Cevap'a karşı ek beyan sunabildiğini göz önüne alarak, tarafların her iki dile de hakim olduklarını değerlendirmektedir. Bu nedenle İdari Hakem Şikayet ve Cevap'ın tercümesinin gerekmediği ve tescil sözleşmesinin dili olan Türkçe'nin işlemler dili olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatine varmıştır ve karar Türkçe verilecektir.

Davanın esasına gelince, Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen'den Şikayet Eden'e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikayet Eden aşağıda belirtilen üç şartın

mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaf konusu alan adlarının Şikayet Eden'in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu,

(b) Şikayet Edilen'in alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı,

(c) Alan adlarının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar'ın 15(a) no'lu maddesi uyarınca İdari Hakem, Şikayet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

B. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika uyarınca, temel olarak Şikâyet Eden'in ihtilaflı alan adlarının içerdiği markayla aynı ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir. İdari Hakem, SENSORMATIC markasının 1994 yılından bu yana Türkiye'de "malları gözetim altında tutmağa mahsus elektronik teçhizat" ürünleri için Şikayet Eden adına tescilli olduğuna kanaat etmiştir. Zira İdari Hakem, Türk Patent Enstitüsü kayıtlarını incelemiş ve SENSORMATIC markasının yenilendiğini ve markanın koruma süresinin 7 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldığını görmüştür.

İhtilaflı alan adı ile Şikayet Eden'in markası arasındaki tek fark "i" harfidir. Bu farklılık anlamsal olarak fark yaratmamaktadır. İdari Hakem, bir karakter farkının bulunmasının Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını, Şikâyet Eden'e ait markadan ayırmadığı kanısındadır; zira markalardan oluşan alan adlarının iltibasa mahal verecek şekilde benzerlik göstermeye devam edebileceği Politika uyarınca istikrarlı biçimde ortaya konulmaktadır.

Yukarıda belirtilenler ışığında İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden'e ait markaya iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır; bu sebeple Şikâyet Eden Politika'nın 4(a)(i) no'lu maddesinde öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

C. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(a)(ii) maddesine göre, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika'nın 4(a) maddesine göre Şikâyet

Eden madde 4(a)'da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için genelde zor olduğu dikkate almakta ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir. Croatia Airlines d.d. v Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adında Şikâyet Eden'in tescilli markasının karıştırılabilecek düzeyde benzerinin kullanıldığını ve Şikâyet Eden'in, Şikâyet Edilen'e bu markayı kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini kabul etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını kullanmadığını ve ayrıca elektronik ürün gözetleme sistemleri sektörü ile ilgili olmayan hizmetler için ISENSORMATIC marka başvurusu yaptığını belirtmektedir. Ancak, İdari Hakem, Davada sunulan deliller ışığında Şikayet Edilen'in daha önce tescil edilmiş SENSORMATIC markasından faydalanma amacı olduğuna karar vermiştir:

1) Şikayet Edilen, Şikayet Eden ile aynı sektörde faaliyet göstermektedir ve bu durum Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in markasından önceden haberdar olduğu kanısını uyandırmaktadır.

2) Şikayet Edilen, ISENSORMATIC marka başvurusunu işbu dava sürecinin başlamasından sonra yapmıştır ve bu durum Şikayet Edilen'in kötü niyeti olduğu kanısı uyandırmaktadır. Ayrıca, İdari Hakem, söz konusu marka henüz tescil edilmediği için, Şikayet Edilen'in sadece bu marka başvurusuna dayanarak ihtilaflı alan adına ilişkin meşru menfaatini ortaya koyamadığı kanısına varmıştır.

İdari Hakem, işbu uyuşmazlıkta Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in tescilli markasının ilgili sektördeki tanınmışlığından hareket ederek internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etme amacında olduğu kanaatindedir. Dolayısıyla İdari Hakem, Politika'nın 4(c)(iii) maddesi bağlamında Şikâyet Edilen'in meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L., WIPO Dava No. D2008-1379.

İdari Hakem ayrıca, Şikâyet Edilen'in Politika'nın 4(c)(i), (ii) ve (iii) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğuna karar vermiştir.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

D. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikâyet Eden, Politika'nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının aktif olmadığını görmüştür. İdari Hakem, söz konusu ihtilaflı alan adının aktif olarak kullanılmayarak pasif olarak elde bulundurulması ve ayrıca ihtilaflı alan adının önce 100.000 ABD Dolarına daha sonra ise 250.000 ABD Dolarına satışının teklif edilmesi ile Şikayet Edilen'in kötü niyetini tespit etmiştir, The South African Football Association (SAFA) v. Fairfield Tours (Pty) Ltd, WIPO Dava No. 2009-0998.

İdari Hakem, ayrıca işbu dava sürecinin başlamasından sonra Şikayet Edilen'in farklı bir sektöre ilişkin olarak marka başvurusunda bulunmasının da kötü niyeti gösterdiği kanaatindedir. Tüm bu hususları değerlendiren İdari Hakem, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikâyet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <isensormatic.com> alan adının Şikâyet Eden'e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 04 Ocak 2015