About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Yiğit Özgür v. Gökhan Yoran

Dava No. D2014-1111

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Purut Law Firm tarafından temsil edilen, Yiğit Özgür’dür.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Gökhan Yoran’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <yigitozgur.com> Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 19 Haziran 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 27 Haziran 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Haziran 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 2 Temmuz 2014 tarhihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluş tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 7 Temmuz 2014 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’ini değiştirmiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 10 Temmuz 2014’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 30 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap 30 Temmuz 2014 tarihinde sunulmuştur. 31 Temmuz 2014 tarihinde, Merkez taraflara Cevap’ın alındığını ve idari hakem ataması prosedürün başlanmasını belirtmiştir.

Merkez, 7 Ağustos 2014 tarihinde tek Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, 2000 yılından bu yana kendi adı altında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en tanınmış karikatüristlerindendir. Kendisi Türkiye’nin en çok satan mizah dergilerinden olan “Uykusuz”un ortaklarından olup, yine bu dergide karikatürist olarak çalışmaktadır. Daha önce ise, yine en bilinen mizah dergilerinden olan “Leman” ve “Penguen” dergilerinde karikatürist olarak çalışmıştır.

Şikâyet Edilen 3 Ağustos 2004 tarihinde ihtilaflı olan ve Şikâyet Eden’in ismini içeren alan adı <yigitozgur.com>’u tescil ettirmiştir.

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’e e-posta göndererek, USD 1,500 karşılığında ihtilaflı alan adını devredebileceğini belirtmiştir. Ayrıca, masraflar için USD 1,000, uzlaşma bedeli olarak ise en az USD 1,000 talep etmiştir.

Şikâyet Eden, 2012 yılında ihtilaflı alan adı için Merkez’e Şikayet sunmuş ancak, Şikayet Eden marka hakkını ispatlayamadığı gerekçesiyle Şikayet’in reddine karar verilmiştir, Yiğit Özgür v.Gökhan Yoran, WIPO Dava No. D2012-0414.

Şikayet Eden, aynı zamanda adı olan “Yiğit Özgür” ibaresini 2011 28889 numarası ile Türk Patent Enstitüsü nezdinde 14 Eylül 2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden gibi, Türkiye’de ikamet eden gerçek bir kişidir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Eden, 2000 yılından bu yana kendi adı olan YİĞİT ÖZGÜR markası üzerinden faaliyet gösterdiğini, Türkiye’nin en çok satan mizah dergilerinde karikatürist olarak çalıştığını ve Türkiye’nin en tanınmış karikatüristlerinden olduğunu belirtmiştir. Şikayet Eden, kendi ismini marka olarak kullandığı karikatür kitapları ve derleme karikatür kitapları bulunduğunu belirtmiştir.

Şikayet Eden, ortağı bulunduğu Mürekkep Basın Yayın Dağıtım Pazarlama ve İletişim San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdinde YİĞİT ÖZGÜR markasının tescili için başvuru yapıldığını, 22 Mayıs 2012 tarihli marka devir sözleşmesiyle de bu marka başvurusunun tüm haklarını devraldığını belirtmiştir. YİĞİT ÖZGÜR markasının tescil işlemlerinin 14 Eylül 2012 tarihinde tamamlandığını ifade etmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı için 2012 yılında yaptıkları Şikayet’in, marka başvurunun başkası adına yapıldığı ve markanın henüz tescil edilmemiş olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, ilk Şikayet’te belirtilen red gerekçesinin ortadan kalktığını, YİĞİT ÖZGÜR markasının kendisi adına tescilli olduğunu ifade etmiştir.

Şikayet Eden, ayrıca YİĞİT ÖZGÜR markasının Türkiye çapında tanınmışlığa sahip olduğunu ifade etmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının tescilli markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ileri sürmüştür.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e tescilli markasını kullanması için bir lisans ya da izin verilmediği, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile hiçbir fiili ilişkisi olmadığı ifade edilmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in 4 Ekim 2011 tarihinde Şikayet Eden’in temsilcisine elektronik posta gönderdiğini ve bu elektronik postada Şikayet Eden’in rızasını almadan ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğini ve bu alan adı altında Şikayet Eden’in karikatürlerini yayınlayacağını bildirdiğini ifade etmiştir (Şikayet’e Ek F).

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kullanımında Şikayet Edilen’in meşru bir menfaatinin olmadığını belirtmiştir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden’in isminden haberdar olduğunu belirtmiştir.

Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını 3 Ağustos 2004 tarihinde tescil ettirdiği esnada tanınmış bir karikatürist olan Şikayet Eden’den ve kitabından haberdar olmaması ve iyi niyetli olmasının söz konusu olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, markanın sahibi Şikayet Eden’e satmak üzere tescil ettirdiği belirtilmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına karşı Cevap’ını sunmuş ve Merkez’den Şikayet Eden tarafından ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesi yönündeki yapılan talebi reddetmesini talep etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’e hayranlığı nedeniyle, herhangi bir kötü niyeti olmadan, tesadüf eseri tescil ettirdiğini belirtmiştir. Şikayet Edilen’e eserlerini yayınlama teklifinde bulunduğunu ancak Şikayet Eden’in bu teklifi kabul etmediğini, bu nedenle ihtilaflı alan adını Şikayet Eden ile ilgili olmayacak şekilde kullandığını ve kendi takma adı olan <gokhen.com> alan adına yönlendirdiği belirtmiştir.

Şikayet Eden, “Yiğit” ve “Özgür” kelimelerinin Türkçe’de günlük dilde çokça kullanıldığını ve Yiğit Özgür isminde birçok kişinin olduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple, Şikayet Eden’in bu isim üzerinde hak talep

edemeyeceğini ileri sürmüştür.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adından şahsi ve/veya ticari bir çıkar elde etmediğini belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

A. Şikayet’in Tekrar Sunulması Hakkında Karar

Şikayet Eden’in aynı alan adına yönelik daha önce sunduğu Şikayet reddedilmiştir. Kural olarak aynı alan adına ilişkin ikinci kez yapılan Şikayet’in reddedilmesi gerekmektedir. Ancak, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısına (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) göre, önemli konularda yeni gelişmelerin olması veya yeni delillerin ortaya çıkması durumunda ikinci kez sunulan Şikayet’in incelenmesi uygun olacaktır. Bu durum her somut olaya göre değerlendirilecektir.

Şikâyet Eden, 2012 yılında aynı alan adına ilişkin olarak Merkez’e Şikayet sunmuş ancak, Şikayet Eden marka hakkını ispatlayamadığı gerekçesiyle Şikayet’in reddine karar verilmiştir, Yiğit Özgür v.Gökhan Yoran, WIPO Dava No. D2012-0414. İşbu Davada Şikayet Eden marka tesciline ilişkin delil sunmuştur. Önceki Dava’da bu delil olmadığı için, Hakem işbu Davanın incelenmesine karar vermiştir.

Davanın esasına gelince, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen’den Şikayet Eden’e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikayet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu;

(b) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

(c) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar’ın 15(a) no’lu maddesi uyarınca Hakem, Şikayet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

B. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i), Şikayet Eden’in, ihtilaflı alan adının üzerinde, hakları bulunduğunu iddia ettiği markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde kullanıldığını göstermesi gerektiğini öngörmektedir.

İlk olarak, Şikayet Eden’in Türk Patent Enstitüsü nezdinde söz konusu markaya ilişkin tescili bulunmaktadır. Hakem, Şikayet Eden’in YİĞİT ÖZGÜR markası üzerinde münhasır hakkı bulunduğu kanaatine varmıştır, T. Rowe Price Associates, Inc. v. J A Rich, WIPO Dava No. D2001-1044.

İkinci olarak, Hakem ihtilaflı alan adın “.com” uzantısının teknik gereklik olduğu nedeniyle ayırt edici niteliği olmadığı kanaatinder.

Üçüncü olarak, Hakem, ihtilaflı alan ad’da kalan “yigitozgur” kelimesinin Şikayet Eden’in YİĞİT ÖZGÜR markası ile ayni veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Bu yüzden, Hakem, Şikayet Eden’in söz konusu tescilli marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait marka ile aynı olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin Şikayet Eden tarafından sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika, madde 4(a)(ii)’ye göre, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Politika, madde 4(c)’de Şikayet Edilen’e alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan vermektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını (prima facie) ortaya koymuştur. Şikayet Edilen Cevap’ında hak ve meşru menfaati olduğuna dair bir delil sunmadığından ve aleyhine ileri sürülen iddiaların aksini kanıtlayamadığından Hakem, Şikayet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir. De Agostini S.p.A v. Marco Cialone, WIPO Dava No. DTV2002-0005.

Hakem, 1) Türkiye’de yaygın olarak bilinen bir karikatüristin adının alan adı olarak tescil edilmesi ve ihtilaflı alan adının <gokhen.com> adresine yönlendirme yapılmasını; 2) Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını, ve; 3) Şikâyet Eden tarafından Şikayet Edilen’e YİĞİT ÖZGÜR markasını içeren alan adını kayıt etmek için hiçbir izin veya lisans verilmemesini göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı kanaatindedir.

Nihayet ve önemli olarak, Hakem, Şikayet Eden’in Şikayet’e Ek F’de sunduğu delille istinaden, Şikayet Edilen’in “ben bu alanadını kullanımıyorum, kullanmayacağım da..” ifade etmesi, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hiçbir özgün hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının kanıt’ı gibi değerlendirmektedir.

Yukarıdaki sebepler nedeniyle, Hakem Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. Politika, madde 4(a)(ii)’nin gerekleri yerine getirilmiş olup, Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

D. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikayet Eden’in isminden haberdar olduğu kanaatindedir. Zira Şikayet Edilen, Cevap’ında Şikayet Eden’e hayranlığı nedeniyle ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğini ifade etmiştir. Yaygın olarak bilinen bir karikatüristin adını ve ilgili markasını hiçbir hak veya meşru menfaat olmadan Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilmesi ve sonradan alan adının ayni karikatürist’e para karşılığında teklif edilmesi nedeniyle, Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği kanaatine varılmıştır (Politika, madde 4(b)(i).

Şikayet Eden, Şikâyet Edilen’in USD 1,500 karşılığında ihtilaflı alan adını devretmeyi teklif ettiğini, ayrıca, masraflar için USD 1,000, uzlaşma bedeli olarak ise en az USD 1,000 talep ettiğini iddia etmiştir (Şikayet, Ek F). Şikayet Edilen bu iddialara cevap vermediği için, bu iddiaya itiraz edilmediği kabul edilmektedir. Bunun yanısıra, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını iyi niyetli olarak tesciline ve kullandığına dair herhangi bir kabul edilebilir argüman veya delil sunmamıştır. Bu durum Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettiğini ve kullandığını göstermektedir, Benetton Group SpA v. Domain for Sale, WIPO Dava No. D2001-1498.

Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararı ve Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131 davalarında olduğu gibi, söz konusu ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <yigitozgur.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 29 Ağustos 2014