WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Medyabil Reklam ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. v. Özcan Karatay

Dava No. D2014-0513

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik, Medyabil Reklam ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.'dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye'de yerleşik Özcan Karatay'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <altin-sepeti.com>, <altinsepetim.com>, <altinsepetim.net>, <altınsepet.com> ve <altınsepeti.net> Domainsite.com ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 31 Mars 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 1 Nisan 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 2 Nisan 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet'te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen'in iletişim bilgileri aynı olduğunu berlirtmiştir. Merkez tarafından idari olarak Şikayet'in yetersiz olduğuna dair yapılan bildirim üzerine, Şikayet Eden, 12 ve 15 Nisan 2014 tarihlerinde değiştirilmiş Şikayetlerini sunmuştur. Merkez, Şikayet Edilen'den, 15 Nisan 2014 tarihinde resmi cevap olmayan Türkçe e-posta iletileri almıştır.

Merkez taraflara 10 Nisan 2014 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 10 Nisan 2014 tarihinde idari işleim Türkçe yürütülmesini talep etmiştir. Şu konuda, Şikâyet Edilen tarafından Merkez'e herhangi bir yorum sunulmamıştır.

Merkez, Şikâyet'in değiştirilmeleri ile, Şikâyet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikâyet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 25 Nisan 2014'de başlamıştır. Aynı gün, Merkez, davanın durumunu ve yapılan bildirimleri göz önüne alarak: 1) Türkçe olarak sunulan Şikayet'i kabul etme; 2) İngilizce veya Türkçe yapılacak olan Cevabı kabul etme; 3) mümkünse, belirtilen iki dile hakim olan bir Hakem atama kararını taraflara bildirmiştir. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 15 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir. 14 Mayıs 2014 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen'den resmi Cevap olmayan e-postalar almıştır. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. 16 Mayıs 2014 tarihinde, Merkez taraflara idari Hakem ataması prosedürün başlanmasını belirtmiştir.

Merkez, 21 Mayıs 2014 tarihinde tek Hakem olarak Gökhan Gökçe'yi atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar'in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde sırasıyla 11 Mart 2010 ve 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren koruma altında bulunan ALTINSEPETİ WWW.ALTİNSEPETİ.COM 2008'DEN BERİ ve ALTINSEPETİ markalarının sahibidir. Şikayet Eden ayrıca 8 Ekim 2006 'da tescil ettirdiği <altinsepeti.com> alan adı üzerinden altın ve mücevher satışı yapmaktadır.

Şikayet Edilen, <altin-sepeti.com>, <altinsepetim.com>, <altinsepetim.net>, <altınsepet.com> ve <altınsepeti.net> ihtilaflı alan adlarını sırasıyla 27 Haziran 2011, 27 Haziran 2011, 23 Kasım 2013, 2 Ocak 2013 ve 16 Aralık 2012 tarihlerinde tescil ettirmiştir.

Hakem ihtilaflı alan adlarını 1 Haziran 2014 tarihinde ziyaret etmiş, <altin-sepeti.com> ve <altinsepetim.com> ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından Dostlar Kuyumculuk tanıtımı ve reklamı amacıyla kullanıldığını ve altinsepetim.net>, <altınsepet.com> ve <altınsepeti.net> ihtilaflı alan adlarının aktif olmadığını görmüştür.

Şikayet Edilen'in TPE nezdinde 22 Ocak 2013 tarihli 14. ve 35. Sınıflarda yapılmış ALTIN SEPETİ başvurusu (başvuru no: 2013/06169) bulunmaktadır. Söz konusu başvuru sadece 35. Sınıf bakımından yayına çıkmış olup, Şikayet Eden'in bu başvuruya karşı yaptığı itiraz reddedilmiştir. Söz konusu başvuru henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarına ilişkin tescilli markası bulunmamaktadır. Başvuru yapılan 35. Sınıfa dahil olan hizmetler "Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık hizmetleri (muhasebecilik hizmetleri dahil). İthalat ihracat acente hizmetleri. Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri" olarak TPE kayıtlarında geçmektedir.

5. Tarafların İddiaları

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesine göre ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden'e devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının tescilli markaları ile aynı ve iltibas uyandıracak derecede benzer olduğunu belirtmektedir. Şikayet Eden, TPE nezdinde ALTINSEPETİ, ALTIN SEPETİ ve ALTINSEPETİ WWW.ALTINSEPETİ.COM 2008'DEN BERİ tescilli markalarının sahibi olduğunu ve 8 Ekim 2006 tarihinde tescil olmuş <altinsepeti.com> alan adı üzerinden altın ve mücevherat satışı yaptığını belirtmektedir.

Şikayet Eden, 2006'da kurduğu web sitesini sürekli ve kesintisiz olarak kullandığını ve tanıtım yaparak "altınsepeti" ibaresini tanınmış hale getirdiğini ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden'nin tescilli markası ve alan adı ile birebir aynı olduğunu, ya da "-" işaretinin ve "m" harfinin kullanılarak anlamda değişiklik oluşturmayan eklemeler yapılarak kullanıldığını ileri sürmektedir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adları üzerinde hiçbir meşru hakkının olmadığını, kendisiyle hiçbir ilişkisi veya bağlantısı olmadığını, ihtilaflı alan adlarını bir ad veya ticari unvan olarak kullanmadığını, ALTINSEPETİ markasını kullanmak için hiçbir lisans veya izin almadığını, aksine kuyumculuk faaliyetleri yürüttüğünü ve Şikayet Eden'in rakibi olduğunu ileri sürmektedir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in mağazasını kendisinin bir şubesi olarak göstermeye çalıştığını ve ihtilaflı alan adlarını Şikayet Eden'in markasının tescilli olduğu kuyumculuk faaliyetlerine ilişkin 14. sınıfta kullanıldığını ve müşterilerin mağazaya çekilmek istendiğini ileri sürmektedir.

Şikayet Edilen'in <altinsepetim.net>, <altınsepet.com> ve <altınsepeti.net> alan adlarını ise domain parking geliri elde etmek amacıyla aldığı ileri sürülmüştür.

(i) <altinsepetim.com>

Şikayet Eden, <altınsepetim.com> ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in tescilli ALTIN SEPETİ ve ALTINSEPETİ markaları ve faal olarak kullandığı <altinsepeti.com> alan adı ile iltibas oluşturacak şekilde benzer olduğunu, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiği sırada Şikayet Eden'in haklarından haberdar olduğunu ve Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adlarının kötü niyetli olarak kullanıldığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in hali hazırda kuyumculuk yaptığını ve ihtilaflı alan adının bağlantılı olduğu, sitede "SİTEMİZ E TİCARETE ÇOK UYGUN FİYATLAR VE AVANTAJLARLA YAKINDA HİZMETE GİRİYOR" şeklinde duyuru yapıldığını ve ihtilaflı alan adlarının gelecekte internet ortamında satış yapmak için kullanılmak üzere alındığını ileri sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in tescilli markası ve alan adına "m" harfinin ekleyerek typosquating yaptığı ve tüketiciyi yanıltma girişiminde olduğu ileri sürülmektedir.

(ii) <altin-sepeti.com>

Şikayet Eden, ilgili ihtilaflı alan adlarının "-" işareti kullanımı haricinde tescilli markası ve alan adı ile aynı olduğunu, bu alan adının <altınsepetim.com> ihtilaflı alan adlarına yönlendirildiğini ve bunun sonucunda tüketicileri yanıltma girişiminde bulunulduğunu ileri sürmektedir.

(iii) altinsepetim.net>, <altınsepet.com> ve <altınsepeti.net>

Şikayet Eden, ilgili alan adlarının tescilli markası ve alan adı ile iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve bu alan adlarının domain parking sitesine yönlendirildiğini belirtmektedir. Şikayet Edilen elde ettiği domain parking gelirini "Altın Sepeti" markasının bilinirliği sayesinde elde ettiği ileri sürülmüştür.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in iddialarına karşı Merkez'e resmi cevap olmayan e-posta iletileri göndermiştir.

Şikayet Edilen, e-posta iletilerinde;

1) "altınsepeti"nin genel bir ifade olduğunu,

2) ihtilaflı alan adlarını alırken Şikayet Eden'in tescilli markasından bilgisinin olmadığını,

3) ihtilaflı alan adlarını kötü niyetli olarak kullanmadığını, sadece firmasının kolay bulunması amacıyla kullandığını iletmiştir.

4) Web sitesine girildiğinde Şikayet Eden'in web sitesi ile bir benzerliğin olmadığını,

5) ihtilaflı alan adlarını firma tanıtımı amaçlı olarak kullandığını, ihtilaflı alan adları üzerinden ticari bir faaliyet yürütmediğini,

6) yapmış olduğu ALTIN SEPETİ başvurusuna karşı Şikayet Eden'in itirazının reklam, fuar düzenleme ve aracılık hizmetleri sınıfında reddedildiğini ileri sürmüştür.

Şikayet Edilen'in sunduğu delillerde, ALTIN SEPETİ başvurusu ile Şikayet Eden'in ALTINSEPETİ tescilli markasının iltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri kapsadığının tespit edildiği görülmüştür.

6. Değerlendirme ve Tespitler

İşlemler Dili Hakkında Karar

Kurallar'ın 11 no'lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Şikayet Eden işlemler dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir. Şikayet Edilen bu talebe itiraz etmemiş olup, resmi olmayan e-posta iletisini Türkçe olarak göndermiştir. Hakem, Tarafların Türk olduğu ve Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in işlemler dilinin Türkçe olması talebine itiraz etmediği, aksine Türkçe olarak resmi olmayan cevap verdiği göz önüne alarak, işlemler dilinin Türkçe olması gerektiği kanaatine varmıştır.

Davanın esasına gelince, Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen'den Şikayet Eden'e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikayet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaf konusu alan adlarının Şikayet Eden'in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu,

(b) Şikayet Edilen'in alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı,

(c) Alan adlarının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar'ın 15(a) no'lu maddesi uyarınca Hakem, Şikayet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika uyarınca, temel olarak Şikâyet Eden'in ihtilaflı alan adlarının içerdiği markayla benzer ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir.

Hakem, TPE Çevrimiçi Evrak Sistemi'nde yaptığı araştırmada ALTINSEPETİ WWW.ALTİNSEPETİ.COM 2008'DEN BERİ ve ALTINSEPETİ markalarının Şikayet Eden adına tescilli olduğunu tespit etmiştir. Hakem ayrıca, Şikayet Eden'in 8 Ekim 2006 'da <altinsepeti.com> alan adını tescil ettirdiğini tespit etmiştir.

İhtilaflı alan adları, Şikayet Eden'in ALTINSEPETİ markası ile karşılaştırıldığında <altin-sepeti.com> ihtilaflı alan adının "-" işareti kullanılarak markada yer alan kelimelerin ayrılması suretiyle , <altinsepetim.com> ve <altinsepetim.net> ihtilaflı alan adlarının markanın sonuna "m" harfi eklenmek suretiyle , <altınsepet.com> ihtilaflı alan adının markanın sonunda yer alan "i" harfinin çıkarılması suretiyle ve son olarak <altınsepeti.net> ihtilaflı alan adının Türkçe karakter ile markayı kullanmak suretiyle oluşturulduğu gözlemlenmiştir.

İhtilaflı alan adlarındaki farklılıklar sadece bir karakterden oluşmakta olup, söz konusu farklılıklar anlamsal olarak fark yaratmamaktadır. Hakem, bir karakter farkının bulunmasının Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adlarını, Şikâyet Eden'e ait markadan ayırmadığı kanısındadır; zira markalardan oluşan alan adlarının iltibasa mahal verecek şekilde benzerlik göstermeye devam edebileceği Politika uyarınca istikrarlı biçimde ortaya konulmaktadır.

Yukarıda belirtilenler ışığında Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden'e ait markaya iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır; bu sebeple Şikâyet Eden Politika'nın 4(a)(i) no'lu maddesinde öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(a)(ii) maddesine göre, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika'nın 4(a) maddesine göre Şikâyet Eden madde 4(a)'da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için genelde zor olduğu dikkate almakta ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir. Croatia Airlines d.d. v Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

Politika madde 4(c)'de Şikâyet Edilen'e ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan verilmektedir.

Hakem, ihtilaflı alan adlarında Şikâyet Eden'in tescilli markasının birebir aynen kullanıldığını ve Şikâyet Eden'in, Şikâyet Edilen'e bu markayı kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini kabul etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarını e-ticaret amacıyla kullanmadığını, sadece kuyumculuk yaptığı işletmesinin tanıtımını yapmak amacıyla kullanıldığını ileri sürmektedir. Bu kullanıma ilişkin olarak TPE nezdinde yaptığı ALTIN SEPETİ başvurusuna karşı Şikayet Eden'in itirazının reklam, fuar düzenleme ve aracılık hizmetleri sınıfında reddedildiğini ileri sürmüştür. Ancak davada sunulan deliller Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in daha önce tescil edilmiş ALTINSEPETİ markasından faydalanma amacı olduğunu göstermektedir:

1. Şikayet Edilen, Şikayet Eden ile aynı olan kuyumculuk sektöründe faaliyet göstermektedir ve bu durum Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in markasından önceden haberdar olduğu kanısını uyandırmaktadır.

2. Şikayet Edilen, <altin-sepeti.com>, <altinsepetim.com> ihtilaflı alan adlarını söz konusu marka tescil başvurusundan önce, 2011 yılında tescil ettirmiştir.

3. Ayrıca, Şikayet Eden'in sunduğu deliller incelendiğinde, Şikayet Edilen'in sitesinde yakında doğrudan satış yapacağına ilişkin bir duyuru yaptığı ileri sürülmüştür.

Hakem, işbu uyuşmazlıkta Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in tescilli markasının tanınmışlığından hareket ederek internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etme amacında olduğu kanaatindedir. Dolayısıyla Hakem, Politika'nın 4(c)(iii) maddesi bağlamında Şikâyet Edilen'in meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L., WIPO Dava No. D2008-1379

Hakem ayrıca, Şikayet Edilen'in yukarıda belirtilen Politika'nın 4(c)(i) ve 4(c)(ii) maddesi bağlamında da hak ve meşru menfaati olduğunu gösterecek herhangi bir cevap, bilgi, savunma veya belgeyi sunmamış olmasından bahisle Şikâyet Edilen'in Politika'nın 4(c)(i), (ii) ve (iii) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğuna karar vermiştir.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikâyet Eden, Politika'nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikâyet Eden'e ait marka, Şikâyet Edilen tarafından ihtilaflı alan adlarını tescil ettirilmeden önce Şikayet Eden tarafından tescil ettirilmiş ve kullanılmıştır. İhtilaflı alan adlarından <altin-sepeti.com> ve <altinsepetim.com> incelendiğinde Şikayet Edilen'in kuyumculuk işletmesini tanıtıma amacıyla kullanıldığı görülmüştür. Şikayet Eden'in markaları kuyumculuk hizmetlerinin yer aldığı 14. sınıfta tescillidir. Ayrıca, Şikayet Eden sunduğu delillerde Şikayet Edilen'in yakında online satışa başlayacağına ilişkin duyuru yaptığını belgelemiştir. Her ne kadar Şikayet Edilen'in reklamcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin olarak devam etmekte olan bir marka başvurusu bulunsa dahi, söz konusu alan adları Şikâyet Eden'in ürünleri ile doğrudan rekabet içindeki mal ve hizmetlerin tanıtımı için kullanmaktadır.

Bunun yanı sıra ihtilaflı alan adlarından <altinsepetim.net>, <altınsepet.com> ve <altınsepeti.net> alan adlarının aktif olmadığını görmüştür. Hakem, söz konusu ihtilaflı alan adlarının aktif olarak kullanılmayarak ve alan adının pasif olarak elde bulundurulması ile Şikayet Edilen'in kötü niyetini tespit etmiştir, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon, WIPO Dava No. D2004-0245; CareerBuilder, LLC v. Finity Development Group, WIPO Dava No. D2006-0615.

Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131 davasında olduğu gibi, ihtilaflı alan adları ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikâyet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <altin-sepeti.com>, <altinsepetim.com>, <altinsepetim.net>, <altınsepet.com> ve <altınsepeti.net> alan adlarının Şikâyet Eden'e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 8 Haziran 2014