WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Eczacıbaşı Holding Anonim Şirketi v. Domain Admin / Sedat Gedik

Dava No. D2014-0432

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye'nde yerleşik BTS & Partners tarafından temsil edilen, Eczacıbaşı Holding Anonim Şirketi'dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye'de yerleşik Domain Admin / Sedat Gedik'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <eczacibasigroup.com> FBS Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 20 Mart 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 20 Mart 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 20 Mart 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet'te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen'in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. 28 Mart 2014 tarhihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluş tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden'e e-posta ile iletip, Şikâyet'i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 1 Nisan 2014 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet'e değişiklik sunmuştur.

Merkez, Şikayet'e değişiklik ile, Şikâyet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikâyet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 2 Nisan 2014'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 22 Nisan 2014 olarak belirlenmiştir. 2 ve 4 Nisan 2014 tarihlerinde, Merkez Şikâyet Edilen'den resmi Cevap olmayan iki e-posta almıştır. Şikâyet Edilen tarafından Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. 23 Nisan 2014 tarihinde, Merkez taraflara idari Hakem ataması prosedürünün başladığını belirtmiştir.

Merkez, 30 Nisan 2014 tarihinde tek Hakem olarak Selma Ünlü'yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar'ın 7-ci maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyette aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

(1) Şikâyet Eden, Eczacıbaşı Holding A.Ş., 41 kuruluşu ve 11,730 çalışanı ile Türkiye'nin lider sanayi toplulukları arasındadır. Topluluk, temel yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri, finans, bilgi teknolojileri, kaynak teknolojileri, madencilik ve gayrimenkul geliştirme ve işletme yönetimi alanında faaliyet göstermektedir ve etkin olduğu alanların büyük çoğunluğunda Türkiye çapında lider konumdadır.

(2) İhtilaflı alan adının içerisinde Şikâyet Eden'in ticaret unvanı da olan "Eczacıbaşı" ifadesi yer almaktadır.

(3) Şikâyet Eden'in ECZACIBAŞI markası tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1(ı) bendi çerçevesinde Türk Patent Enstitüsü ("TPE") nezdinde tanınmış marka olarak tescil edilmiştir.

(4) ECZACIBAŞI ibareli markadan türeyen Türk Patent Enstitüsü nezdinde yurtiçinde tescilli 30 adet, yurtdışında 162 adedi ülke ofislerinde (ulusal) tescilli ve 3 tanesi WIPO üzerinde kayıtlı olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde tescilli birçok marka bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli 203262 numaralı ve 18 Şubat 1999 tarihli ECZACIBAŞI markası olup, söz konusu markalardan bazılarına ait kayıtların ek olarak verildiği görülmüştür.

(5) İhtilaflı alan adı Şikayet Eden`in ECZACIBAŞI markasını içermektedir.

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) Şikayet Edilen'in Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen bilgiler ile isim ve adresi doğrultusunda Şikayet Edilen'in Türkiye'de ikamet etmekte olduğu ve ihtilaflı alan adı kaydına ilişkin sözleşmenin Türkçe dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

(2) Hakemin Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adına sahip web sitesini ziyaret ettiği 7 Mayıs 2014 tarihinde söz konusu alan adı aktif olmayıp herhangi bir içerik mevcut değildir.

(3) Şikâyet Eden'in ticari ünvanı ve tescilli markalarında yer alan "Eczacıbaşı" ifadesi ihtilaflı alan adının içinde aynı şekilde geçmektedir.

(4) Şikayet Edilen tarafından Merkez'e ve Şikayet Eden'e gönderilen yazışmalarda ihtilaflı alan adının talepte bulunanlara ücret karşılığı satmak veya kiralamak amacıyla satın alındığı açıkça ifade edilmiştir.

(5) Şikayet Eden, Şikayet Edilen ile 20 Şubat 2014 tarihli e-posta ile iletişime geçmiştir.

 

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya iltibas düzeyinde benzerdir, ve;

(ii) Şikâyet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır, ve;

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetle kayıt ettirilmiş ve kullanılmaktadırlar.

(i) Ayniyet veya İltibas Düzeyinde Benzerlik

Şikâyet Eden, ECZACIBAŞI markası ve "Eczacıbaşı" ibareli markadan türeyen çeşitli markalarının Türk Patent Enstitüsü ve yurtdışındaki birçok ülke ofisi nezdinde tescilli olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, Şikâyet Edilen tarafından <eczacibasigroup.com> alan adının kaydettirildiğini ve "group" ve ".com" ekleri haricinde ihtilaflı alan adının Eczacıbaşı Topluluğu adına tescil edilmiş olan tanınmış ECZACIBAŞI markasını içerdiğini ifa edilmektedir.

Şikâyet Eden, Eczacıbaşı Holding'in Eczacıbaşı Topluluğu veya Eczacıbaşı Grup olarak da bilindiğini ve çeşitli arama motorlarına "Eczacıbaşı Group" yazılarak araştırma yapıldığında çeşitli internet sitelerinin Eczacıbaşı Holding için "Eczacıbaşı Group" ifadesinin kullandığının görülmekte olduğunu iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının Eczacıbaşı Topluluğu adına tescilli olan ECZACIBAŞI markasını kapsaması sebebiyle Şikayet Eden'ne ait olan markalara iltibas yaratacak derece benzer olduğunu savunmaktadır.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Politika'nın 4(c) maddesinde sayılan ve hak veya meşru menfaat oluşturabilecek üç durumdan hiç birinin ihtilafa konu olayda mevcut olmadığını savunmaktadır.

Bu kapsamda Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını iyi niyet içerisinde servis ve hizmet sağlama amacıyla kullanmadığını bilakis söz konusu internet sitesinde daha önce yer alan "Bu alan adı satılıktır veya kiralıktır" ifadesi sebebi ile doğrudan satış amacını taşıdığını iddia etmektedir. Ayrıca, Şikâyet Edilen'in söz konusu alan adını yasal ad veya şirket adı olarak kullandığının bilinmediği, Şikâyet Edilen'in söz konusu kelimeler ile biliniyor olması gibi bir durumun da olmadığı ve Şikâyet Edilen ile Eczacıbaşı ailesi arasında bilinen herhangi bir kan bağı veya manevi bağın da bulunmadığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Edilen'in ECZACIBAŞI markasını kullanmak için marka üzerinde hak sahibi olduğu iddia edilen Eczacıbaşı Topluluğu'ndan zımni veya sarih herhangi bir lisans veya izin alınmadığı ve bu yönde bir talepte de bulunulmadığı iddia edilmektedir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını kaydettirmesinin ve kullanmasının Politika'nın 4(b) maddesinde sayılan koşullar çerçevesinde kötü niyetli olduğunu savunmaktadır.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adını fark ettiğinde Şikâyet Edilen'e bir bildirim göndererek alan adının Şikâyet Eden'e barışçıl yollarla devredilmesini talep ettiğini ve bu bildirime bir cevap alınmaması üzerine de ihtilaflı alan adında belirtilen telefon numarasından Şikâyet Edilen ile iyi niyet kuralları çerçevesinde irtibata geçilerek aynı talebin tekrar edildiğini belirtmiştir. Şikâyet Eden, Ek-8'de sunduğu yazı ile Şikâyet Edilen'in cevap olarak ihtilaflı alan adını 30.000 amerikan doları ödenmesi halinde Şikâyet Eden'e devredilebileceğini teklif ettiğini iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, ECZACIBAŞI markasının Türkiye'deki tanınmışlığına ve geniş çaplı kullanımına dayanarak, Şikâyet Edilen'in söz konusu markadan haberdar olmamasının mümkün olmadığını ve herhangi bir meşru menfaat olmadan ihtilaflı alan adını kendi adına kaydettirmesinin ve alan adını Şikâyet Eden'e devri için yapılan masrafları aşacak şekilde 30.000 amerikan doları değerinde fahiş bir fiyata satabileceğini bildirmesinin açıkça kötü niyet teşkil ettiğini belirtmektedir. Şikâyet Eden, bu iddialarına dayanak olarak Dell Inc. v. Pateh Mbowe, WIPO Dava No. D2004-0689, BellSouth Intellectual Property Corporation v. Jaclyn aka Jaclyn Thomas, WIPO Dava No. D2001-1409, Telefonaktiebolaget L.M Ericsson v. iNuntius Inc, WIPO Dava No. D2005-0732 ve Yılmaz Özdil v. Akif Tufan, WIPO Dava No. D2012-0591 kararlarına atıfta bulunmuştur.

Ayrıca, Şikâyet Eden'in ECZACIBAŞI markası üzerindeki haklarının ve Şikâyet Eden'in itibarının zedelenmesi ihtimalinin mevcut olduğu belirtilmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, 2 ve 4 Nisan 2014 tarihlerinde, Merkez'e resmi Cevap olmayan iki e-posta göndermiştir.

Bu e-postalardan ilkinde ihtilaflı alan adının Tescil Eden Kuruluş'tan bedel ödenmek suretiyle alındığı ve bunun öncesinde TPE sitesinde Şikâyet Eden'e ait markaların incelendiği ve "eczacıbaşıgroup" şeklinde herhangi bir kayda rastlanmadığı belirtilmiştir. Buna ilaveten Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden'in kendisiyle iletişime geçmesi üzerine ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden'e 30.000 amerikan doları karşılığı vermeyi teklif ettiğini beyan etmiştir.

Şikâyet Edilen 4 Nisan 2014 tarihinde Merkez'e gönderdiği ikinci e-posta ile de ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden'in lehine veya aleyhine kullanmak amacıyla almadığını, sadece ticari amaçlı olarak devretme amacı ile kendi adına kayıt yaptırdığını ve ihtilaflı alan adı dışında da kendisi adına kayıtlı 40 farklı alan adının bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden ile herhangi bir bağlantısı ve ilgisi bulunmadığını, ihtilaflı alan adlı web sitesinde Şikâyet Eden veya ürünleri hakkında herhangi bir yayında veya bunları küçük düşürecek edep ve ahlak dışı bir harekette bulunmadığı ve bundan ticari veya manevi bir kazanç sağlamadığını ifade etmiştir. Şikâyet Eden açıkça, ihtilaflı alan adını isteyene satmak veya kiralamak için almış olduğunu belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet Eden Şikâyet dilekçesini Merkez'e Türkçe dilinde sunmuştur ve Tescil Eden Kuruluş'un beyanlarından da ihtilaflı alan adı tescil sözleşmesinin Türkçe olduğu anlaşılmıştır. Kurallar'ın 11 nolu maddesi uyarınca da, Hakem, tescil kayıt sözleşmesinin dili olan Türkçe'nin işlem dili olması gerektiği kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen'in Merkez'e 2 ve 4 Nisan 2014 tarihlerinde iki e-posta göndermiş olmasına rağmen, söz konusu e-postalar resmi Cevap niteliğinde bulunmamaktadır. Şikâyet'in esasına gelindiğinde, Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, resmi Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikâyet kapsamında verecektir. Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ve karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden'in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikâyet Eden 1999 yılından beri "Eczacıbaşı" ifadesi üzerindeki TPE nezdinde tescilli marka haklarını kanıtlamıştır. Aynı zamanda "Eczacıbası" ifadesi üzerindeki WIPO nezdinde 947010 numaralı uluslararası marka tescili ve OHIM nezdinde 005026893 numaralı Birlik Markası tesciline ilişkin belgeler de sunulmuştur. Söz konusu tescil belgelerinde görülmüş olduğu üzere "Eczacıbası" ifadesinin Şikâyet Eden'in ticaret unvanında yer aldığı da görülmüştür.

Hakem, ihtilaflı alan adında Şikâyet Eden'in tescilli ECZACIBAŞI Türk markası ve ECZACIBASI uluslararası markası olan ve aynı zamanda ticaret unvanı olan "Eczacıbaşı" ifadesinin tamamının yer aldığını belirlemiştir. Yukarıdakiler ışığında Hakem, Şikâyet Eden'in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır.

İhtilaflı alan adında yer alan "group" ifadesi Türkçe'de "topluluk" anlamına gelmektedir. Buna göre Şikâyet Edilen'in internet sitesi çıktıları ile karşılaştırıldığında, "group" ifadesi ihtilaflı alan adında ayırt edici nitelik göstermemektedir zira "group" gibi ifadeler şirket topluluklarından oluşan büyük firmalar için yoğunlukla kullanılmaktadır. Nitekim, ihtilaflı alan adı büyük bir şirket topluluğunun parçası olan Şikayet Eden'in faaliyet alanına girmekte olup Şikayet Eden'in hem ticaret unvanıyla hem de markasal haklarıyla kesişmektedir.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017, Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Somut olayda eklenen ifadenin "group" ifadesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin ihtilaflı alan adın sitesinden Şikâyet Eden tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hizmet alabileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Benzer dosyalarda, Hakemler URL başlangıçlarının ya da genel üst seviye alan adı uzantılarının da önem arz eden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle Hakem, ".com" son ekinin herhangi bir önem arz etmediği görüşündedir.

Sonuç olarak Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden'in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) "Şikâyet Edilen'in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen'in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen'in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı".

İspat yükü kural olarak, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikâyet Eden'de olmaktadır. Şikâyet Eden'in Şikâyet'inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem Şikâyet Eden'in ECZACIBAŞI markası üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır. Ayrıca Hakem, Politika'nın amacı gereğince Şikâyet Eden'in, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu da yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'e ECZACIBAŞI markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Hakem, Şikâyet Edilen tarafından Politika'nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Aksine, Şikâyet Edilen Merkez'e gönderdiği resmi Cevap niteliği bulunmayan e-postalar ile Şikâyet Eden ile hiçbir bağlantısı veya ilgisi bulunmadığını da açıkça ifade etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen'in "eczacibasigroup" ifadesini kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen'in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli ("bona fide") sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adına haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartın yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden'in ticari rakibine, Şikâyet Edilen'in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen'in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak Şikâyet Eden'in markasının tanınmışlık nedeniyle ve Türkiye'de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen'in bu tür markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Dosyada sunulan delillerde de görüldüğü üzere ihtilaflı alan adı altında geçmişte yer alan internet sitesinde söz konusu alan adının satılık veya kiralık olduğuna dair Şikâyet Edilen'in iletişim bilgilerini de içeren açık bir not bulunmaktadır (Ek 5). Sadece bu not dahi Şikâyet Edilen'in Şikayet Eden'i tanıdığını ve ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'e satmak amacıyla aldığını kanıtlamaktadır. Şikâyet Edilen ayrıca, Şikâyet Eden'in Şikâyet dilekçesinde Ek 8 ile sunmuş olduğu internet yazışmalarından da anlaşıldığı üzere Şikâyet Eden firmadan ve markalarından haberdar olduğunu ve özellikle TPE nezdinden Şikâyet Eden'in markaları ile ilgili araştırma yaptığını açıkça ifade etmiştir. Dosya içerisinde bulunan ve Şikâyet Edilen'in Merkez'e gönderdiği resmi Cevap niteliği bulunmayan e-postalar ile de ihtilaflı alan adını sadece ticari amaçlı olarak alıp devretmek veya kiralamak amacıyla kendi adına kayıt ettirdiğini ve 30.000 amerikan doları karşılığında Şikâyet Eden'e devredebileceğini belirtmiştir.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <eczacibasigroup.com> alan adının Şikâyet Eden'e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 14 Mayıs 2014