WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi / Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi v. Kaya Zeren

Dava No. D2014-0137

1. Taraflar

Şikâyet Edenler, Türkiye’de yerleşik Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri tarafından temsil edilen, Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi / Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi’dirler.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Kaya Zeren’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <yurtbay.com> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 29 Ocak 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 29 Ocak 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Ocak 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 7 Şubat 2014 tarhihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Edenler’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 10 Şubat 2014 tarihinde Şikâyet Edenler Şikâyet’ini değiştirmiştir.

Merkez taraflara 6 Şubat 2014 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 10 Şubat 2014 tarihinde Şikâyetin Türkçe çevirisini Merkez’e sunmuştur. Bu konuda, Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e herhangi bir yorum sunulmamıştır.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 12 Şubat 2014’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 4 Mart 2014 olarak belirlenmiştir. 2 Mart 2014 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan bir e-posta almıştır. 4 Mart 2014 tarihinde, Şikâyet Edilen’in e-postasına karşılık olarak Şikâyet Edenler’den İlave Dilekçe sunulmuştur. 5 Mart 2014 tarihinde, Merkez taraflara idari Hakem ataması prosedürün başlanmasını belirtmiştir.

Merkez, 13 Mart 2014 tarihinde tek Hakem olarak Uğur Yalçiner’i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet ve eklerde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

1. Şikayet Edenler, Yurtbay şirketler topluluğu ilk ticari faaliyetlerine Türkiye’nin Zonguldak ilçesine bağlı Çaycuma ilçesinde 1955 yılında Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayı Ticaret Anonim Şirketi’ni kurmuş, bu alanda yapı sektörünün ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerinin üretimine başlamış ve bu alanda lider kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayi Tocaret Anonim Şirketi 60 yıla yaklaşan faaliyetini halen bu alanda ara vermeden sürdürmekte ve yapı malzemeleri sektöründe döşeme, izolasyon ve cephe tuğlaları üretmektedir. Yurtbay şirketler topluluğu 1995 yılındaTürkiye’deki bilinirliği yüksek şirketi Türkiye’nin Eskişehir ilinde Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi’ni kurarak seramik malzemesi üretimine başlamıştır. Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi Türkiye’nin resmi kurumlarından İstanbul Ticaret Odası’nın her yıl yaptığı Türkiye’nin en büyük 2500 şirketi araştırmasında 149.482.552 TRY (~ 70,000,000 USD) ticaret hacmiyle Türkiye’nin en büyük 58 inci sanayi şirketi olmuştur.

2. Şikâyet Edenler, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu markalar ve adına tescilli <yurtbay.com.tr> ile aynı olduğunu beyan etmiştir.

3. Şikâyet Edenler, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını elinde bulundurmaya yönelik olarak hiçbir hakkı ya da haklı menfaati bulunmadığını ileri sürmüştür.

4. Şikâyet Edenler, ayrıca, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil edildiğini ve kullanıldığını ileri sürmüşler, bu sebeplerle ihtilaflı alan adının kendilerine transferini talep etmiştir.

5. Şikâyet Edilenin resmi bir cevap vermediği ancak WIPO ile iletişime geçtiği görülmektedir.

6. İhtilaflı alan adı 29 Aralık 2001 tarihinde oluşturulmuştur.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Edenler

Şikâyet Edenler, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edenler’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Edenler’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu:

Şikâyet Edenler, Yurtbay şirketler topluluğu ilk ticari faaliyetlerine Türkiye’nin Zonguldak ilçesine bağlı Çaycuma ilçesinde 1955 yılında Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayı Ticaret Anonim Şirketi’ni kurmuş bu alanda yapı sektörünün ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerinin üretimine başlamış ve bu alanda lider kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayi Anonim Şirketi 60 yıla yaklaşan faaliyetini halen bu alanda ara vermeden sürdürmekte ve Yapı malzemeleri sektöründe döşeme, izolasyon ve cephe tuğlaları üretmektedir. Yurtbay şirketler topluluğu 1995 yılındaTürkiye’deki bilinirliği yüksek şirketi Türkiye’nin Eskişehir ilinde Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi’’ni kurarak seramik malzemesi üretimine başlamıştır. Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi Türkiye’nin resmi kurumlarından İstanbul Ticaret Odası’nın her yıl yaptığı Türkiye’nin en büyük 2500 şirketi araştırmasında 149.482.552 TRY (~ 70,000,000 USD) ticaret hacmiyle Türkiye’nin en büyük 58 inci sanayi şirketi olmuştur.

Şikayet Edenler, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu aşağıda belirtilen markalar ile aynı olduğunu beyan etmiştir.

- 1997 yılı tescil tarihli 95927 numaralı 19 sınıf kapsamında Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayı Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı YURTBAY markası,

- 1997 yılı tescil tarihli 176991 numaralı 19 sınıf kapsamında Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı YURTBAY SERAMİK şekil markası,

- 2013 yılı tescil tarihli 2012 00064 numaralı 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 sınıflar kapsamında Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı YURTBAY şekil markası.

Şikâyet Edenler, ayrıca <yurtbay.com.tr> alan adını 27 Nisan 1998 yılında tescil etmiştir.

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikâyet Edenler, Şikayet Edilenin ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir yasal ve meşru bir hakkı bulunmadığını belirtmiştir.

Şikayet Edenler , “www.archive.org” kayıtlarında yaptığı inceleme sonucu ihtilaflı alan adının tescil ettiği tarihten itibaren kullanılmadığını sadece “Yakinda yayinda / Available Soon NETRIUM” şeklinde Türkçe/İngilizce dillerinden oluşan yazı ibaresinin yer aldığını belirtmiştir.

Şikayet Edilen’in YURTBAY olarak herhangi bir tescilli markası bulunmamaktadır. Aynı zamanda Şikayet Edenler Şikayet Edilene YURTBAY markasının kullanılması için herhangi bir izin veya lisans vermediklerini belirtmişlerdir.

(iii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikâyet Edenler, Şikayet Edilenin ihtilaflı alan adını 29 Aralık 2001 tarihinde tescil ettirdiğini belirtmiştir. Türkiye’de ikamet eden Şikayet Edilenin 1997 yılından itibaren tescilli olan tanınmış YURTBAY markasından haberdar olmamasının mümkün olmadığını iddia etmektedir.

Şikayet Edilen, Şikayet Edenlerin uluslararası ticaret organizasyonuna sahip olduğunu düşünüldüğünde uluslararası olan <yurtbay.com> alan adını elinde bulundurarak Şikayet Edenlerin bu alan adına sahip olmasını engellediğini belirtmiştir.

Şikayet Edenler, Şikayet Edilenin 20 Ocak 2014 tarihinde alınan WhoIs bilgilerinde de görüleceği üzere isim adres ve telefon gibi bilgilerinin tamamını silmiş ve kendisine ulaşma imkanı tanımadığını; Şikayet Edilen’in tüm bilgilerini boş bırakması da kendisine ulaşmasını engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini; UDRP sürecine başvuru yapıldıktan sonra tescil eden kuruluş tarafından ihtilaflı alan adına ait boş olan WhoIs kayıt bilgileri güncellenerek Şikayet Edilen’in bilgileri yayımlandığını belirtmiştir.

Bu sebeplerle de, Şikâyet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, 2 Mart 2014 tarihinde Merkez’e resmi olmayan cevap niteliğinde bir e-posta göndermiştir. Söz konusu bu e-postada ihtilaflı alan adını 2001 yılında Kerim Özgür Yurtbay adına aldığını, Yurtbay’ın soy ismi olması nedeniyle ihtilafı alan adı üzerinde meşru menfaati olduğunu, Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kurucularıyla akrabalık ilişkisinin olduğunu, ihtilaflı alan adı tescilin kötü niyetle yapılmadığını, ihtilaflı alan adının satışı için hiçbir zaman Şikayet Edenler ile iletişime geçilmediğini, aksine Şikayet Edenlerin geçen yıl kendisini arayarak ihtilaflı alan adının sahibini sorduklarını, dolayısıyla kendisine ulaşılamadığı iddiasının doğru olmadığını iddia etmiştir. Hakem Şikayet Edilenin beyanlarını değerlendirmeye almaktadır.

4 Mart 2014 tarihinde, Şikâyet Edilen’in e-postasına karşılık olarak Şikâyet Edenler İlave Dilekçe sunmuşlar ve Hakem’den Şikayet Edilen’in iddialarını dikkate almamasını rica etmişlerdir. Hakem, Şikayet Edenler’in Ilave Dilekçesini Kararın neticesine tesir etmediğinden dikkate almamaktadır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Edenler’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Edenler’dedir.

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden kuruluştan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli YURTBAY markasına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikâyet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir. Ayrıca Şikâyet Edenler’in <yurtbay.com.tr> alan adının da Yurtbay Tuğla Ve Toprak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına sahibi olduğu Merkeze sunulan WhoIs kayıt bilgilerinden anlaşılmaktadır.

Genelde, “.com”, “.net” gibi alan adının sonunda yer alan eklerin benzerlik değerlendirmesinde göz ardı edildiği de düşünüldüğünde Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Edenler’in hak sahibi olduğu YURTBAY markaları ile birebir aynı olduğu ve ihtilaflı alan adının Şikayet Edenler ile bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır.

Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 “bir alan adı Şikâyet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu Politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir” demektedir. Diğer birçok UDRP hakem kararında, bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Edenler’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Madde 4(a)(ii)’ye göre Şikâyet Edenler, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Şikâyet Edenler madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Edenler için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikâyet Edenler tarafından Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatinin mevcut olmadığı yönünde ortaya karine konabildiği takdirde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir.

Şikayet Edilen, 2 Mart 2014 tarihinde Merkez’e iletmiş olduğu e-postada ihtilaflı alan adını 2001 yılında Kerim Özgür Yurtbay adına aldığını, Yurtbay’ın soyismi olması nedeniyle ihtilaflı alan adı üzerinde meşru menfaati olduğunu, Yurtbay Seramik ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kurucularıyla akrabalık ilişkisinin olduğunu ileri sürmüştür. Merkez’in da Tescil Eden’den teyit ettiği üzere, ihtilaflı alan adının kayıtlarda görünen sahibinin “Kaya Zeren” olması nedeniyle, değerlendirmeler Şikayet Edilen olarak bu şahıs dikkate alınarak yapılacaktır.

Hakem, Şikayet Edenler’in Şikayet Edilen’e YURTBAY markasının alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediğini kabul etmektedir. Bununla birlikte Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hakem Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikâyet Edenler’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikâyet Edenler’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(a)(iii) no’lu maddesi uyarınca Şikayet Edenler, ihtilaflı alan adının hem kötü niyetle tescil edildiğini ve hem de kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

Hakem, Şikâyet Edilen’in Türk vatandaşı olduğu, Türkiye’de ikamet ettiği ve Şikâyet Eden’in alanında önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşmış olduğunun anlaşılması sebepleri ile tescil tarihi itibarıyla Şikâyet Edenler’den ve Şikâyet Edenler’in yaygın olarak bilinen ticari namından ve markasından haberdar olmamasının mümkün olmadığı görüşündedir. Şikayet Edilen de 2 Mart 2014 tarihli beyanları ile Şikayet Edenler’in varlığını bildiğini kabul etmektedir. Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226 sayılı dosya üzerinde de görüleceği üzere Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikâyet Edenler’e ait markayı bildiğini ve bunun kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Hakem, “www.archive.org” kayıtlarından ihtilaflı alan adının tescil edildiği 2001 yılından itibaren yapmış olduğu araştırmada Şikayet Edenler’in de belirttiği üzere hiçbir aktif kullanıma rastlayamamıştır ve Şikayet Edilen’in söz konusu web sitesini iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaç ya da etkinlik için kullanma yönündeki niyetini gösteren bir delile ulaşamamıştır. Benzer davalardan Nike, Inc. v. Azumano Travel, WIPO Dava No. D2000-1598 davasında: “Şikâyet eden, Şikâyet edilen’in <nikesportstravel.com> veya <niketravel.com> alan adlarında aktif bir web sitesi geliştirmediğini iddia etmiştir. Söz konusu davada, alan adı 14 Mayıs 1999’da tescil edilmiştir ve o tarihten itibaren herhangi bir meşru amaç için kullanılmamıştır. Geçerliliğin olmayışı, kötü niyetli kullanım izlenimi vermektedir” yönünde bir karar verilmiştir.

Şikayet Edenler, dilekçesinde 20 Ocak 2014 tarihinde ihtilaflı alan adının isim, adres, telefon gibi sahip bilgilerinin WhoIs kayıtlarında görülmediği ancak; UDRP sürecine başvuru yapıldıktan sonra Tescil Eden kuruluş tarafından ihtilaflı alan adına ait bilgilerin güncellenerek yayınlandığını belirtmiştir. Sunulan deliller çerçevesinde bu iddianın doğru olduğu anlaşılmaktadır. Gizli sunucu servislerinin kullanılması bazı durumlarda kötü niyetin gösteren bir faktör olarak ortaya çıkabilir. Örneğin tescil eden gizlilik servisini böyle bir hizmet için eksik iletişim bilgilerinin birleştirerek sağlaması veya “esas” veya “gerçek”’ tescil edenin (muhtemelen tescil ettirenin asıl elde ettiği tarihte dahil olmak üzere) UDRP usulün kurumu üzerine, böyle bir hizmet için eksik iletişim bilgileri sağlanması kötü niyetin delili olabilir. Akbank Türk A.Ş. v. Nurullah Akın, WIPODava No. D2011-1411 sayılı davada“Şikayet Edilen, ihtilaf konusu alan adlarının tescili esnasında kimliğini gizli tutmuş, daha sonra Şikayet Edilen’e 20 Nisan 2011 tarihinde gönderdiği e-postada kimlik bilgilerini vermeyeceğini belirtmiş ve iletişimi kendi adına kayıtlı olmayan bir e-posta adresinden sağlamıştır. Hakem, Şikayet Edilen’in gizlilik servisini kullanarak kimliğini gizlediğini ve Şikayet Edilen’in kimlik bilgilerine tescil eden FBS Inc. kayıtlarından ulaşabildiğini görmektedir. Hakem, tescil eden kayıtlarına kasten eksik veya yanlış kimlik bilgilerinin verilmesinin kötü niyetin göstergesi sayılacağı kanaatindedir”denilmektedir.

Hakem, tescil edilen ihtilaflı alan adının çevresindeki tüm koşulları değerlendirerek kötü niyetli kullanım olduğu neticesine varmıştır. Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut değildir. Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğuna kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikâyet Edenler lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <yurtbay.com> alan adının Şikâyet Edenler’e devrine karar vermiştir.

Uğur G. Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 1 Nisan 2014