WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Bentley Motors Limited v. Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / AYTEN AKCA

Dava No. D2014-0121

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Birleşik Krallık’da yerleşik Demys Limited tarafından temsil edilen, Bentley Motors Limited’dir.

Şikâyet Edilen, Avustraliya’da yerleşik Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Türkiye’de yerleşik AYTEN AKCA’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <bentleyservis.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 27 Ocak 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 28 Ocak 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 29 Ocak 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 6 Şubat 2014 tarhihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluş tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 17 Şubat 2014 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’ini değiştirmiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 17 Şubat 2014’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 9 Mart 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 10 Mart 2014 tarihinde taraflara bildirmiştir. 10 Mart 2014 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan iki e-posta almıştır.

Merkez, 17 Mart 2014 tarihinde tek Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

İşlemler dili hakkındaki Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Bu dosyada, ihtilaflı alan adın Tescil Anlaşması’nın dili Türkçe olduğu için, Hakem idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiği kanaatindedir ve Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, lüks otomobiller üreten meşhur bir imalatçıdır. Şikâyet Eden’in geçmişi 1919 yılına dayanmaktadır. Şikâyet Eden’in tüm dünyada yaklaşık 4,000 çalışanı ve toplam 200’den fazla şubesi var. Şikâyet Eden’in faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ABD, Almanya, Türkiye ve çok sayıda farklı ülkeler bulunmaktadır.

Dosyada belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden birçok yurtiçi ve yurtdışı tescilli BENTLEY markalarına sahiptir. Şikâyet Eden’in sunmuş olduğu belgelere göre, ilk marka başvuru 1956 yılında ABD’de yapılmıştır. Türk Patent Enstitüsü nezdinde ilk kez 2008’de başvurup, 2009 yılında BENTLEY markası tescil edilmiştir.

Ayrıca, Şikâyet Eden 26 Eylül 1996 tarihinde markasını içeren <bentleymotors.com> alan adını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web siteyi kullanmaktadır.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adının 30 Eylül 2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

Dosyada sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde ‘Porschem Motor’ ismi altında oto servis ve yedek parça sunmuştur. Hakem 26 Mart 2014’te ihtilaflı alan adını ziyaret ettiğinde, artık bir web sitesine bağlı olmadığını ve aktif kullanım durdurulmuş olduğunu tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikayet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendi BENTLEY markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının tek farkı eklenmiş olan “servis” kelimesi olduğunu öne sürmektedir. Şikâyet Eden, “servis” kelimesinin genel bir kavram olduğundan dolayı ayırt edici niteliği olmadığını düşünmektedir.

Üstelik Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait olan markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet hakkında bir cevap vermemiştir.

Ancak, 10 Mart 2014 tarihinde üçüncü bir kişi tarafından gönderilmiş ve Şikâyet Edilen’in ismi ile imzalanmış olan e-posta mesajında, gönderen ihtilaflı alan adının sadece sahibi olduğunu ve kendisi ihtilaflı alan adını “www.porscheservis.com” web sitesine yönlendirmemiş olduğunu belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen Cevap vermediği taktirde ve Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

Hakem’in değerlendirmesine göre, Şikâyet Edilen olarak hem PrivacyProtect.org’u, hem de Ayten Akca’yı görmektedir. Hakem, böylece işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in BENTLEY markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden BENTLEY markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkede BENTLEY markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Ayrıca Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marklarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Esasen ihtilaflı alan adı, genel bir kavram olan “servis” kelimesi çıkarıldığında, Şikâyet Eden’in BENTLEY markası ile birebir aynıdır. Bu nedenle Hakem, ihtilaflı alan adının tek farkın “servis” kelimesinin eklenmiş olduğu ve bunun ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır.

Üstelik Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının “.com” uzantısıyla kullanımı, söz konusu BENTLEY markalarıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikâyet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikâyet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e BENTLEY markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikâyet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, Hakem, Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden’in BENTLEY markasının dünyadaki tanınmışlık düzeyi ve Türkiye’yi de kapsayan yaygın kullanımı nedeniyle, Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının tescil edildiğinde BENTLEY markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. Hakem, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adının kullanımı ile Şikâyet Eden’in BENTLEY markasını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Üstelik Şikâyet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre (Ek 6), Şikâyet Edilen, BENTLEY markalı arabaları için orijinal servis arayan kullanıcılara, bir dönem ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde ‘Porschem Motor’ ismi altında çeşitli lüks arabalar için oto servis ve yedek parça sunmuştur. Karar tarihinde, bu tür kullanım durdurulmuş olsa bile, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adını BENTLEY markasıyla iltibas yaratmak ve bundan haksız kazanç elde etmek için kullanmış olduğunu açıkça göstermektedir.

10 Mart 2014 tarihinde üçüncü bir kişi tarafından Merkez’e gönderilmiş ve Şikâyet Edilen’in ismi ile imzalanmış olan e-posta mesajında ihtilaflı alan adının “www.porscheservis.com” web sitesine yönlendirilmemiş olduğuna dair bilgi verilmiştir, ancak dava dosyasında Şikâyet Eden böyle bir iddiada zaten bulunmadı ve Hakem bu bilginin – doğru olsa bile – verecek kararı için etkileyici önem taşımadığı kanaatindedir.

Sonuçta, Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <bentleyservis.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 31 Mart 2014

<