WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Scania CV AB (Publ) v. Yavuz Karaca Otomotiv Ltd Sti

Dava No. D2013-1873

1. Taraflar

Şikâyet Eden, İsveç’te yerleşik CSC Digital Brand Services AB tarafından temsil edilen, Södertälje, İsveç’te yerleşik Scania CV AB (Publ)’dir.

Şikâyet Edilen, Antalya, Türkiye’de yerleşik Yavuz Karaca Otomotiv Ltd Sti’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <scaniachiptuning.com> Reg2C.com Inc. tarafından tescil edilmiştir (“Tescil Eden Kuruluş”).

3. Usuli İşlemler

Şikâyet, 1 Kasım 2013 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 1 Kasım 2013 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 7 Kasım 2013 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettiren olarak kayıtlı olduğunu teyit etmiştir ve ilgili iletişim bilgilerini sağlamıştır.

Merkez, 12 Kasım 2013 tarihinde taraflara işlem dili belgesini İngilizce ve Türkçe olarak iletmiştir. 12 Kasım 2013 tarihinde Şikâyet Eden, işlem dilinin İngilizce olmasını talep etmiştir. Şikâyet Edilen, 12 Kasım 2013 tarihinde, işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 14 Kasım 2013’te başlatılmıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 4 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir. 14, 24 ve 26 Kasım 2013 tarihlerinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan üç adet Türkçe e-posta almıştır. 5 Aralık 2013 tarihinde, Merkez, taraflara hakem heyetinin atanma prosedürüne başlandığını bildirmiştir. 5 Aralık 2013 tarihinde, Merkez, Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan bir e-posta daha almıştır.

Merkez, 11 Aralık 2013 tarihinde tek hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

Tarafların görüşlerini ve Hakem kararını dikkate alarak, Merkez 30 Aralık 2013 tarihinde işlem dilinin Türkçe olması gerektiğini taraflara bildirmiştir. Şikâyet Eden tarafından Şikâyet’in Türkçe’ye tercüme edilmiş bir nüshası 9 Ocak 2014 tarihinde Merkez’e sunulmuştur. 10 Ocak 2014 tarihinde Merkez, Şikâyet Edilen’e Şikâyet’i Türkce bildirmiştir ve Cevap sunumu için yeni son tarih 30 Ocak 2014 olarak belirlenmiştir. 11 ve 19 Ocak 2014 tarihlerinde, Merkez, Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan üç e-posta daha almıştır.

4. Vaka Bilgileri

Şikâyet Eden, Scania CV AB (Publ) şirketi ağır iş kamyonları ve otobüs üretimi, motor ve servis alanlarında hizmet vermekte olan İsveç kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirkettir.

Ek 6’de gösterildiği üzere Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 31 Aralık 1996 tarihinde 91291 sayılı SCANIA marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Adı geçen marka 17 Mayıs 2006 tarihinde tescil edilmiştir. 100’u aşkın ülkede faaliyet gösteren Şikâyet Eden ayrıca Türkiye’de <scania.com.tr> alan adı ile faaliyet göstermektedir.

Şikâyet Edilen, <performanscenter.com> adresinde motorlu taşıtlarda güç artışı ve yakıt ekonomisi sağlanması yönünde hizmet verdiğini ifade etmektedir. Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını 7 Ağustos 2013 tarihinde tescil etmiştir.

Şikâyet Eden, Ek 10’da ihtilaflı alan adının “Performans Center. Arac güç artışı & yakıt ekonomisi merkezi” adlandırılmış web sitesi gibi olarak kullanıldığını gösteren ekran görüntülerini iletmiştir. Buna ek olarak, Hakem, 14 Kasım 2013 tarihinde, yani Şikâyet’in bildirme tarihinde, ihtilaflı alan adın (yukarıda bahsedilen aynı içerili) “www.performanscenter.com” web sitesine yönlendirildiğini fark etmiştir. Son olarak, Hakem ihtilaflı alan adını 10 Şubat 2014 tarihinde ziyaret etmiş ve itilaflı alan adının kullanımda olmadığını tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesine göre ihtilaflı alan adı <scaniachiptuning.com>’un Şikâyet Eden’e devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzerlik

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in Türk Patent Enstitüsü nezdinde 91291 sayısı ile tescilli markası SCANIA ile aynı veya iltibas uyandıracak derecede benzer olduğunu ve Şikâyet Eden'in bu markasının 150’den fazla ülke nezdinde de tescil edilmiş olduğunu belirtmiştir. Şikâyet Eden ayrıca söz konusu markasının Paris Konvansiyonu’nun 6 maddesi uyarınca “tanınmış marka” statüsünü kazandığını ve bu statü kapsamında Şikâyet Eden’in herhangi bir ürün veya hizmet ile ilgili olarak aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer markaların her türlü kullanımını önleme hakkı olduğunu ileri sürmektedir. Şikâyet Eden tescilli markasının tanınmış olduğunun daha önce hakem kararları ile teyit edildiğini ileri sürmektedir. Scania CV AB v. Leif Westlye, WIPO Dava No. D2000-0169.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in tescilli markası SCANIA ile iltibas uyandıracak derecede benzer olduğunu, ayrıca ihtilaflı alan adında bulunan ve SCANIA kelimesine ilave olan “chip tuning” kelimelerinin ilgisiz olduğunu ve adın baskın unsuru olan dünyaca ünlü bir marka olarak dikkat çeken SCANIA’nın yarattığı genel izlenim üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını ileri sürmektedir. Ayrıca, Şikâyet Eden, “.com” uzantısının da ihtilaflı alan adının baskın unsurunun genel izlenimi üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını ileri sürmektedir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili herhangi bir tescilli ticari markası veya ticari unvanına rastlamadığını, ve ihtilaflı alan adının “Performans Center” isimli şirket ile ilgili olarak kullanılmasından ötürü Şikâyet Edilen’in yaygın kullanımdan doğan bir hakkının olmayacağını, ihtilaflı alan adının sadece tescil edilmiş olmasının, sahibine söz konusu alan adı ile ilgili herhangi bir hak veya meşru menfaat tanımayacağını belirtmiştir.

Şikâyet Eden ayrıca ihtilaflı alan adını iyi niyetli mal veya hizmet sunumu için kullanılmadığını, zira ilgili web sitesinde AUDİ ve MERCEDES gibi rakip markaların tanıtıldığını ve dolayısıyla Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 davasında ele alınan (i) marka sahibi ile ilişkinin doğru şekilde açıklanması ve (ii) sadece marka sahibinin ürün ve hizmetlerinin pazarlanması şartlarının burada mevcut olmadığını ileri sürmüştür. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in, ziyaretçileri çekmek ve daha sonra kendi Şirketinin web sitesine yönlendirmek için tanınmış bir markayı içeren ihtilaflı alan adını tescil ettiğini ileri sürmektedir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir.

Şikâyet Eden, SCANIA markasının ağır vasıtalar ve endüstriyel motorlarla ilgili olarak dünyada köklü ve yaygın bir itibara sahip saygın bir marka olduğunu ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmedeki amacının SCANIA markasının değer ve itibarından yararlanmak olduğunu ileri sürmektedir.

Şikâyet Eden, tescilli markasının kullanımı ile ilgili olarak Şikâyet Edilen’e herhangi bir izin vermediğini ve markanın izinsiz kullanımının dahi kötü niyetli tescile işaret ettiğini ileri sürmektedir.

Şikâyet Eden ayrıca WhoIs veri tabanında yer alan e-posta adresine bir ihtarname yollayarak ihtilaflı alan adının tescil masrafları karşılığında devrini talep ettiğini ancak Şikâyet Edilen’in cevap vermediğini belirtmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in araç performansını artırmak isteyen şirketlere tuning hizmeti sağladığını ve ayrıca Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını, web sitesinin kaynağı, sponsoru, ilişkisi veya doğrulaması açısından Şikâyet Eden’in markası ile karışıklık yaratarak ticari kazanç sağlamak amacıyla bilinçli olarak Internet kullanıcılarını çekmeye yönelik olarak kullandığını ileri sürmekte ve ilgili web sitesinde taraflar arasında herhangi bir ilişki olmadığına dair bir beyanın yer almadığına dikkat çekmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, resmi bir Cevap sunmamıştır.

Şikâyet Edilen Merkez’e gönderdiği e-postalarda ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak kullanmadığını ve hali hazırda ihtilaflı alan adının kullanılmadığını ileri sürmüştür. Şikâyet Edilen, ihtilafı alan adını daha sonra çalışmalarında lazım olabileceği düşüncesiyle tescil ettirdiğini belirtmiş, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir çalışma, yayınlama veya reklam çalışmasında bulunmadığını ileri sürmüştür.

Ayrıca Şikâyet Edilen sadece Şikâyet Eden’in taşıtlarına değil, <performanscenter.com> adresi üzerinden bütün kara taşıtlarına yönelik hizmet sunduğunu belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İşlemler Dili Hakkında Karar

Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlem dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Şikâyet Eden işlem dilinin İngilizce olmasını talep etmiş, Şikâyet Edilen ise Türkçe olmasını talep etmiştir. Taraflar arasında işlem dili konusunda mutabakat sağlanamadığı ve tescil kayıt sözleşmesinde aksi belirtilmediği için, Hakem, tescil kayıt sözleşmesinin dilinin işlem dili olması gerektiği kanaatine varmıştır. Hakem, tescil kayıt sözleşmesi dilinin Türkçe olması ve Şikâyet Edilen’nin işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmesi sebebiyle, işlem dilinin Türkçe olacağı görüşündedir.

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca, Hakem işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Esas Hakkında Değerlendirme

Davanın esasına gelince, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’den Şikâyet Eden’e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikâyet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu;

(b) Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

(c) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar’ın 15(a) no’lu maddesi uyarınca Hakem, Şikâyet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika uyarınca, temel olarak Şikâyet Eden’in ihtilaflı alan adının içerdiği markayla benzer ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir.

Hakem, Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi’nde yaptığı araştırmada 91291 numaralı SCANIA markasının Scania CV Aktiebolag adına tescilli olduğunu tespit etmiştir. Hakem, yaptığı araştırma, Şikâyet Eden tarafından Ek 6’da sunulan Tescil Kayıtları ve daha önce verilmiş WIPO kararları ışığında Şikâyet Eden’in SCANIA markasının sahibi olduğuna kanaat getirmiştir. Scania CV AB (Publ) v. Hydro-Moto-Technika, Nina Lewandowska, WIPO Dava No. D2009-1211

İhtilaflı alan adı, SCANIA markasını, İngilizce tanımlayıcı olan “chip tuning” kelimeleri ile birlikte içermektedir. Hakem, tanımlayıcı kelime eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı düşüncesindedir. Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010; Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024.

İhtilaflı alan adında kullanılan “chip tuning” tanımlayıcı kelimeleri benzer davalarda olduğu gibi doğrudan Şikâyet Eden’in işi ile kesin bir ilişki kurmaktadır, zira Şikâyet Eden motorlu araç üreticisi ve hizmet sağlayıcısıdır ve “chip tuning” motor performansını artırmaya yönelik olarak kullanılan bir motor modifikasyon yöntemidir. Söz konusu markanın Şikâyet Eden’in işi ile ilgili olan tanımlayıcı kelimeler ile birlikte ihtilaflı alan adında kullanılmasının Internet kullanıcıları nezdinde karışıklık yaratması muhtemeldir. Aktiebolaget Electrolux v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Teknik Servis, WIPO Dava No. D2013-1609.

Üstelik, Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adında bulunan “.com” uzantısının teknik bir gereklilik olması ve ayırt edici niteliği olmaması nedeniyle, söz konusu SCANIA markasıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmamaktadır.

Yukarıda belirtilenler ışığında Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait markaya iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır; bu sebeple Şikâyet Eden Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(a)(ii) maddesine göre, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikâyet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için genelde zor olduğu dikkate almakta ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki hakkın veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

Politika madde 4(c)’de Şikâyet Edilen’e ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan verilmektedir.

Hakem, ihtilaflı alan adında Şikâyet Eden’in tescilli markasının birebir aynen kullanıldığını ve Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e bu markayı kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini kabul etmiştir.

Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adını daha sonra çalışmalarında lazım olabileceği düşüncesiyle tescil ettirdiğini belirtmiş, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir çalışma, yayınlama veya reklam çalışmasında bulunmadığını ileri sürmüştür. Şikâyet Edilen’in “ Performans Center” adlı web sitesi incelendiğinde sitenin motor modifikasyonuna ilişkin hizmetlerin tanıtımı için kullanıldığı belli olmuştur. Bu içeriğe ek olarak, 19 Ocak 2014 tarihli e-postasında, Şikâyet Edilen’in “www.performanscenter.com” web sitesinden “sadece scania değil bütün kara taşıtlarına hitap” sunduğunu ifade etmesi, Hakem’in görüşüne göre, Şikayet Edilenin SCANIA markasından ticari bir amaç güdüldüğü kanaatini uyandırmaktadır. Hakem, işbu uyuşmazlıkta markanın tanınmışlığından hareket eden Şikâyet Edilen’in, Internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etme amacında olduğu kanaatine varmıştır. Dolayısıyla Hakem, Politika’nın 4(c)(iii) maddesi bağlamında Şikâyet Edilen’in meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Ayrıca Hakem Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikâyet Edilen’in ilgili web sitesinde rakip markaları tanıtması ve Şikayet Eden’le ilişkisini açıklamaması nedeniyle, ihtilaflı alan adının iyi niyetli mal veya hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Hakem ayrıca, Şikâyet Edilen’in yukarıda belirtilen Politika’nın 4(c)(i) ve 4(c)(ii) maddesi bağlamında da hak ve meşru menfaati olduğunu gösterecek herhangi bir resmi Cevap, bilgi, savunma veya belgeyi sunmamış olması sebebiyle Şikâyet Edilen lehine Politika’nın 4(c)(i), (ii) ve (iii) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlayamamış olduğuna karar vermiştir.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikâyet Eden’e ait marka, Şikâyet Edilen tarafından ihtilaflı alan adını tescil ettirilmesinden çok uzun süre önce Şikâyet Eden tarafından tescil ettirilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet’in ekleri ve Şikâyet Edilen’in “www.performanscenter.com” adlı web sitesi incelendiğinde “Ağır vasıta Tuning Kitler” başlığı altında bulunan “http://www.performanscenter.com/?islem=kitler&islem2=AgirVasita” sayfasında Şikâyet Eden’in tescilli markası ve logosunun kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği sırada Şikâyet Eden’in markasından haberdardır. Hakem, daha önce verilen kararlar doğrultusunda, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kayıt ettirdiği sırada Şikâyet Eden’in markasından haber olmasının kötü niyetli tescili gösterdiği kanaatindedir. Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226.

Ayrıca, işbu davanın açılmasından önce Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını “ Performans Center” adlı siteyle bağlantılı olarak kullandığı dikkate alındığında Şikâyet Edilen’in kendini Şikâyet Eden’in yetkili satıcısı/bayii gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca, Şikâyet Edilen’in kullandığı marka ve logolara ilişkin olarak, ilgili şirketlerle arasındaki bağı açıklamamış olması ve söz konusu sitede Şikâyet Eden’in rakiplerinin ürünlerine yer verilmesi alan adının kötü niyetli kullanıldığının göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

Sonuç olarak, ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile karıştırılma ihtimali yaratarak Internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesine çekmeyi amaçladığı ve Politika’nın 4(b)(iv) maddesi uyarınca alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı neticesine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikâyet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <scaniachiptuning.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 17 Şubat 2013