WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Eczacıbaşı Holding A.Ş v. Fatih Nalbantbaşı

Dava No. D2013-1730

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Avukat Yasin Beceni tarafından temsil edilen, Eczacıbaşı Holding A.Ş’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Fatih Nalbantbaşı’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <nejateczacıbaşı.com> [xn--nejateczacba-b5bc30e.com] Reg2C.com Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 4 Ekim 2013 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 8 Ekim 2013 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 8 Ekim 2013 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 18 Ekim 2013’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 7 Kasım 2013 olarak belirlenmiştir. 29 Ekim 2013 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap’i e-posta ile almıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından gönderilen Cevap’ın alındığını 1 Kasım 2013 tarihinde taraflara bildirmiştir. 8 Kasim 2013 tarihinde, Merkez taraflara idari Hakem ataması prosedürünün başlatıldığını belirtmiştir.

Merkez, 13 Kasim 2013 tarihinde tek Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial’ı atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet eden Eczacıbaşı Holding A.Ş, 41 kuruluşu ve 11,730 çalışanı ile Türkiye’nin lider sanayi toplulukları arasındadır.

Dr. Nejat Eczacıbaşı, 1942 yılında, soyadını verdiği Eczacıbaşı Topluluğu’nun temellerini atmıştır. Dr. Nejat Eczacıbaşı yürüttüğü çalışmaları neticesinde Eczacıbaşı Holding’i Dünya çapında bilinen bir başarıya ulaştırmış ve tıbbi ürünler, kişisel bakım ürünleri, tüketici ürünleri ve finansal hizmetler gibi birçok alanda Türkiye’de öncü sanayici konumuna sahip hale getirmiştir. Dr. Nejat Eczacıbaşı; iş adamı ve sanayici unvanlarının ve bu yönde gösterdiği önemli faaliyetlerin yanı sıra, Türk toplumunun birçok alanda gelişimini önemli girişimleri ile desteklemiştir. Bunlar:

- Türk Eğitim Vakfı’nın kurucularından olması;

- 1973 yılından beri Uluslararası İstanbul Festivali’ni düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etmiş olması;

- 1974 yılında ise İstanbul Festivali’nin başarılarından dolayı Avrupa Konseyi tarafından ödüllendirilmesi;

- 1976 yılında da Almanya Federal Cumhuriyeti Büyük Liyakat Nişanı’na layık görülmesi;

- 1978 yılında kurulan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı bünyesinde Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırmaları desteklemek, Türk kültür ve sanatını korumak ve geliştirmek, Türk eğitimine ve köy kalkınmasına yardımda bulunmak için faaliyetler sayılabilir.

Şikayet Eden Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı Topluluğu; kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın soyadı ile oluşturulmuştur. Ayrıca ECZACIBAŞI markası tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(ı) bendi çerçevesinde Türk Patent Ensititütü (TPE) nezdinde tescil edilmiştir (marka numarası 203262, tescil tarihi 18 Şubat 2009). İlave olarak ECZACIBAŞI ibareli markadan türeyen TPE nezdinde yurt içinde tescilli 30 adet, yurt dışında da Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve farklı sınıflarda toplam 247 adet tescilli marka bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak:

1) Şikâyet Eden’in markası ihtilaflı alan adının içinde aynı şekilde geçmektedir.

2) İhtilaflı alan adı 3 Ağustos 2013 tarihinde yani Dr.Nejat Eczacıbaşı’nın doğumundan 100 yıl (1 asır) sonra tescil edilmiştir.

3) Ihtilaflı alan adı altındaki Internet sitesinde söz konusu alan adının “Bu Alan Adı Satılıkdır” olduğu ibaresi ile yayınlandığı Şikayet Eden tarafından ileri sürülmüşse de iş bu kararın yazıldığı tarihte ihtilaflı alan adı altında herhangi bir Internet sitesine rastlanmamıştır.

4) Şikayet Eden 4 Eylül 2013 tarihinde Şikayet Edilen’e bir ihtarname göndererek ihtilaflı alan adını müvekkillerine devretmesini talep etmiştir. Şikayet Edilen de 18 Eylül 2013 tarihli bir e-mail ile yanıt vermiş ve uyuşmazlık konusu alan adı için 12.850 amerikan doları talep etmiştir.

5) Şikayet Edilen Türkiye’de ikamet etmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır, ve;

(iii) İhtilaflı alan adı kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadırlar.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının Eczacıbaşı Topluluğu’nun kurucusu olan Nejat Eczacıbaşı’nın adının tamamını ve Eczacıbaşı Topluluğu adına tescil edilmiş olan ECZACIBAŞI markasını içermesi nedeni ile Nejat Eczacıbaşı’nın adı ve soyadının bütünüyle ve Eczacıbaşı Topluluğu adına tescilli olan ECZACIBAŞI markası ile özdeş olduğunu ileri sürmektedir.

Yine Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin, ihtilaflı alan adını iyi niyet içerisinde servis ve hizmet sağlama amacıyla kullanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını iddia etmektedir. Ayrıca, Şikâyet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmiş değildir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden’den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır. Şikâyet Edenin markalarının tanınmışlığı karşısında ihtilaflı alan adı üzerinde Şikâyet Edilene ait herhangi bir meşru hakkı olması mümkün değildir.

Son olarak; Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen yasal cevap süresi içerisinde yanıt vermiş ve aşağıdaki savunmalarda bulunmuştur:

- İhtilaflı alan adı “ilk gelen ilk alır” kuralına uygun olarak satın alınmış ve yasal yolla elde edilmiştir;

- İhtilaflı alan adı herhangi bir şirketin markası değildir. Şikayet Edenin ECZACIBAŞI markası ile ihtilaflı alan adı arasında karıştırmaya yol açacak bir benzerlik bulunmamaktadır;

- Türkiye’de Eczacıbaşı soyadını taşıyan pek çok kişi bulunmaktadır;

- Kötü niyetin varlığı söz konusu değildir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in ECZACIBAŞI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden “eczacibaşı” ibaresini içeren ve bu özellikle Türkiye’de ve dışarıda taninmiş markaların sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 18 Şubat 2009 tarihinde tescil olmuş 203262 numaralı ECZACIBAŞI markasına sahipdir.

Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adın Şikâyet Eden’in ECZACIBAŞI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adın Şikayet Eden'in ECZACIBAŞI markasından tek farkı “nejat” ibaresinin (isminin) eklenmiş olduğunu görmektedir ve bunun ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır. Tam tersi, “nejat” ibaresi (ismi) ihtilaflı alan adın Şikayet Eden’in kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşıyla ve dolayısıyla Şikayet Eden’le iltibas ve ilişki yaratmaktadır.

Ayrıca, Hakem ihtilaflı alan adın “.com” uzantısının ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır.

Yukarıda açıklanan tüm nedenleri göz önüne alarak Hakem Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine gerildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı, veya;

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması, veya;

(iii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Hakem Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Ayrıca, Şikâyet Eden tarafından Şikayet Edilen’e hiçbir lisans verilmemişdir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden’den ECZACIBAŞI markasını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır. Bu sebeple Hakem, mevcut koşullarda, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Dosyada belirtilen bilgilerden Şikayet Edilen’in Türkiye’de mukim bir Türk vatandaşı olduğu anlaşılmaktadır. Şikayet Edilen’in aynı ülkede Şikayet Eden’in de parçası olduğu eylemlerden ve firmalardan haberdar olmadığı düşünülemez.

Şikayet Edilen tarafından ileri sürüldüğü üzere Türkiye’de pek çok kişinin soyadında “Eczacıbaşı” ibaresinin yer aldığı bilgisi iş bu dosyanın Hakemi tarafından inandırıcı bulunmamaktadır. Şöyle ki, bu durum basit bir online arama yaparak kolaylıkla tespit edilebilecektir. İlk ve devam eden birçok sayfa da Şikayet Eden’e ait, ilgili şirketlere ve vakıflara ait ve ayrıca da kurucusu Nejat Eczacıbaşı’na ait bilgilere ulaşıldığı görülmektedir.

Burada özellikle belirtmek gerekir ki, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’e göndermiş olduğu ihtarnameye yanıt da zaten Nejat Eczacıbaşı hakkında “Ülkemizin Tanınmış Hayırsever Ve Yeri Doldurulamaz Girişimci İş Adamlarımızdan NejatEczacıbaşı.com Domain Adı Adımıza Tescillidir” olarak bahsetmiş ve kendisini gayet iyi bildiğini ve iddia ettiğinin aksine Şikayet Eden’in bu talebini haksız ve mesnetsiz bulmayarak kendilerinden belirli bir maddi bedel talebinde bulunmuştur.

Zira Şikayet Edilen’in kendisinin göndermiş olduğu ve Şikayet Eden’in Şikayet dilekçesi eklerinde sunmuş olduğu ihtarnameye cevap yazısından da anlaşıldığı üzere Şikayet Edilen Şikayet Eden kişinin kimliğinden ve ününden haberdar olduğu barizdir. Sadece bu yanıt dahi Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’i tanıdığını ve ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’e satmak amacıyla aldığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle de Şikayet Edilen’in tescil edebileceği milyonlarca alan adı mevcut iken ihtilaflı alan adını seçmiş olmasının bu yüzden olduğu sonucuna varmak yanlış olmayacaktır.

Ayrıca, dosyaya sunulan delillerde de görüldüğü üzere ihtilaflı alan adı altında geçmişde yer alan Internet sitesinde ihtilaflı alan adının “Bu Alan Adı Satılıkdır” olduğu ibaresinin yer aldığı ve Şikayet Edilen’in cep telefonu numarasının iletişim bilgisi olarak verildiği görülmektedir. Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını iyi niyetli olarak tesciline ve kullandığına dair herhangi bir delil sunmamıştır. Bu yüzden, Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’in tescil esnasında kendisi tarafından bilinen itibarından faydalanarak, alan adı tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştı.

Tüm bu deliller ışığında, Hakem, ihtilaflı alan adının herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı ve kötü niyetli olarak tescili ve kullanıldığı kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <nejateczacıbaşı.com> [xn--nejateczacba-b5bc30e.com] alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Dilek Üstün Ekdial
Tek İdari Hakem
Tarih: 28 Kasım 2013