WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Medyabil Reklam ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. v. Ahmet Burçin Özensel

Dava No. D2013-0876

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Cem Cankıran tarafından temsil edilen Medyabil Reklam ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Ahmet Burçin Özensel’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <altınsepeti.com> [xn--altnsepeti-zub.com] Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 17 Mayıs 2013 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 21 Mayıs 2013 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 22 Mayıs 2013 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri ayni olduğunu berlirtmiştir. Merkez, 31 Mayıs 2013 tarihinde Şikayet Eden’e eposta göndererek Şikayet Edilen’in Şikayet dilekçesinin 5 paragrafta belirtilen bilgileri doğru şekilde yeniden belirtmesini talep etmiştir. Şikayet Eden Şikayet dilekçesini 5 Hazıran 2013 tarihinde değiştirmiştir.

Merkez, 31 Mayıs 2013 tarihinde taraflara email göndermiş olup, Şikayet dilekçesinin hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanmış olduğunu ve Tescil Eden Kuruluş’un tescil sözleşmesinin Türkçe olduğunu teyit etmiştir. Şikayet dilekçesinin Türkçe sunulmuş ve kayıt sözleşmesinin de Türkçe olduğu göz önüne alındığında, Merkez hakem aksine de karar verebileceğine tabi olarak bu ihtilafın Türkçe çözümlenmesi yolunda ilerlemiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 5 Hazıran 2013’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 25 Hazıran 2013 olarak belirlenmiştir. 20 Hazıran 2013 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan üç e-posta almıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verildiğini 21 Hazıran 2013 tarihinde taraflara bildirmiştir. 24 Hazıran 2013 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan ayrı bir e-posta almıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından gönderilen iletişimin alındığını 26 Hazıran 2013 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 2 Temmuz 2013 tarihinde tek Hakem olarak Selma Ünlü’nü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

Şikayet Edilen’in Merkez’e göndermiş olduğu 24 Hazıran 2013 tarihli epostaya istinaden, Hakem 10 Temmuz 2013 tarihinde Şikayet Edilen’e once belirtilmiş ifade ve taleplerini desteklemek için 5 günlük süre uzatım verdiğini bildirmiştir. Ancak Şikayet Edilen verilen ek süre içinde herhangi bir cevap sunmamıştır.

4. Vakıalar

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

1) Şikâyet Eden, kendisine ait <altinsepeti.com> alan adını 8 Ekim 2006 tarihinde tescil ettirmiştir.

2) Şikayet Eden’in Şikayetine dayanak gösterdiği markaları ALTINSEPETİ WWW.ALTİNSEPETİ.COM 2008’DEN BERİ ve ALTINSEPETİ markaları Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde sırasıyla 11 Mart 2010 ve 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren koruma altındadır. Ayrıca ALTINSEPETİ marka başvurusu 21 Ocak 2013 tarihinde TPE tarafından tescil edilmiştir. Bunun yanısıra, Şikayet Eden ALTINSEPETİ markasını 2006’dan dolayı kullandığını iddia etmiştir.

3) İhtilaflı alan adı 6 Aralık 2007 tarihinde tescil edilmiştir.

4) Hakem ihtilaflı alan adını taşıyan web sitesine girmeye çalışmışsa da söz konusu web sitesinin şu an için aktif olmadığını görmüştür.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir; ve

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır; ve

(iii) İhtilaflı alan adı kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadırlar.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikâyet Eden, TPE nezdinde “altınsepeti” ifadesi üzerinde markalara sahip olduğunu ihtilaflı alan adının, sahibi olduğu bu tescilli markalardan kaynaklanan yasal haklarını doğrudan ihlal ettiğini iddia etmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden’in sahip olduğu <altinsepeti.com> alan adına karıştırılacak derecede benzer olan ihtilaflı alan adının tescil ettirilmesinin tüketiciler nezdinde karıştırılanabileceğini iddia etmiştir. İhtilaflı alan adında sadece “i” harfi yerinde “ı” harfinin yazılmasının tüketiciler nezdinde karışıklığa yol açacağını da belirtmiştir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikayet Edilen’e herhangi bir lisans veya diğer yetki vermediğini belirtmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının sahibinin Şikayet Eden’in yetkili temsilcisi, distributoru veya satıcısı olmadığını ve Şikayet Eden ile bir iş veya yasal ilişkisi olmadığını belirtmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının web sitesinde de Şikayet Edelin ve Şikayet Eden arasında herhangi bir ilişkini içeren hiçbir feragatnamenin bulunmadığını belirtmiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen ile arasında herhangi bir yasal ilişki bulunmadığını, ihtilaflı alan adı içeriğinde Şikayet Eden tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak yanıltıcı nitelikte ticari bilgi verildiğini, tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğini ve yönlendirildiğini iddia etmiştir.

Ayrıca ihtilaflı alan adında yer alan “en şık modeller” betimlemesinin tüketiciler nezdinde hatalı bir izlenim yaratmak için yapıldığını iddia etmiş ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı tasarımlarında Şikayet Eden’in alan adı tasarımlarına benzer şekilde kullanıdğını bu şekilde de tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali yaratmak amacıyla kötü niyetli hareket edildiğini iddia etmiştir.

Şikâyet Eden, ayrıca site üzerinde ihtilaflı alan adının satılık olduğunun belirtilmesinin, Şikayet Eden’in tüketiciler nezdinde karıştırılarak kendisine ait internet sitesinin kapandığı izlenimini oluşturacağı görüşündedir.

Ayrıca Şikayet Eden ihtilaflı alan adının tüketiciler nezdinde hatalı yazılarak <altinsepeti.com> yerinde <altınsepeti.com> olarak yazılabileceğini, buradaki harf farklılığının “typosquatting” olarak da bilinen tüketicinin yanılmasına neden olan girişimde bulunmak olduğunu savunmuştur.

Bu sebeplerle de, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen 20 Haziran 2013 tarihinde göndermiş olduğu resmi olmayan cevabında ihtilaflı alan adı için emek ve para harcadığını ve 6 Aralık 2021 tarihine kadar tescil ettirdiğini belirtmiştir. Bunun yanında, Şikayet Eden cevap süresi zarfında seyahat ediyor olacağını uçak biletlerini de sunarak ispatlamış ve bu nedenle de ek süre talep etmiştir.

Ayrıca, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı için EUR 35.000 bedelinde yatırım yaptığını belirtmiştir. Ancak buna ilişkin herhangi bir delil veya ek sunmamıştır.

Hakem Şikayet Edilen’e 5 günlük ek bir cevap süresi vermiş, Merkez söz konusu cevap süresinin 15 Temmuz 2013’te sona ereceğini belirten e-postayı taraflara 10 Temmuz 2013 tarihinde göndermiştir. Belirtilen süre içinde Şikayet Edilen herhangi bir cevap sunmammıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Eden Şikayet dilekçesini Merkez’e hem İngilizce hem de Türkçe sunmuştur. Merkez ihtilaflı alan adı tescil sözleşmesini incelediğinde ise, kayıt sözleşmesinin Türkçe hazırladığını ve her iki tarafın da Türkçe diline hakim olduğunu görmüştür. Bu nedenle Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlem dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Tescil kayıt sözleşmesinde aksi belirtilmediği, Şikayet Eden’in Türkiye’de yerleşik olduğu ve faaliyet gösterdiği, ve istisnai bir durum bulunmadığı için, Hakem, tescil kayıt sözleşmesinin dilinin işlem dili olması gerektiği kanaatine varmıştır.

Şikayet’in esasına gelindiğinde, Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, resmi bir Cevap sunulmadığı durumlarda, Kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikayet kapsamında verecektir. Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Dosyada ilk olarak belirlenmesi gereken husus Şikayet Eden’in “altınsepeti” ibaresi üzerinde önceki hak sahipliğinin bulunup bulunmadığıdır.

Bu vakıada, Şikayet Eden’in <altinsepeti.com> alan adını 8 Ekim 2006 tarihinde tescil ettirmiş olduğu belirlenmiştir. İhtilaflı alan adının tescil tarihi ise 6 Aralık 2007 olarak belirlenmiştir. Şikayet Eden’in TPE nezdinde sahip olduğu kayıtlar dikkate alındığında ise, markaların başvuru tarihlerinin ihtilaflı alan adının tescil tarihinden sonra olduğu anlaşılmıştır.

WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)’da da belirtildiği üzere Politika, marka sahibinin hakkını hangi tarihte elde etmesi gerektiğine ilişkin bir atıfta bulunmamaktadır. Nitekim, işbu vakıada Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adından daha evvelki bir tarihte <altinsepeti.com> alan adını tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.

Hakem bu noktada daha önceki kararlara atıfta bulunarak Şikayet Eden’in söz konusu “altınsepeti” ibaresi üzerinde önceki hak sahipliğini kabul etmektedir. Bkz. Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. Huw Marshall, WIPO Dava No. D2006-0916.

Politika madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ve karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır.

İhtilaf alan adı ve Şikaet Eden’in alan adı incelendiğinde arasında oluşan farklılığın sadece bir harf farklılığı olduğu anlaşılmıştır. İhtilaflı alan adı <altınsepeti.com> adresi iken Şikayet Eden’in alan adı <altinsepeti.com> alan adıdır. Alan adının oluşturulduğu dil olan Türkçe’de ihtilaflı alan adının “ı” harfiyle yazılmış olması anlamsal olarak bir farklılık yaratmamaktadır. Zira normalde alan adlarında Türkçe karakter kullanılmaması nedeniyle Şikayet Eden tarafından “altin” olarak alınan alan adı Şikayet Edilen tarafından kelimenin orijinal hali olan “ı” harfiyle yazılmış olan “altın” kelimesi kullanılarak alınmıştır. Bu durumun, tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali yaratacağı açıktır. Hakem bu noktada Perfetti Van Melle S.p.A. v. DomainPrivacyGuard.com 3686459, WIPO Dava No. D2009-1213 kararında olduğu şekilde, bir harf değişikliğinin farklılık yaratmayacağı hususunda hemfikirdir. Söz konusu harf farklılığının sesçil ve anlamsal olarak bir farklılık yaratmadığı ortadadır.

Daha da önemli olarak, Hakem, ihtilaflı alan adın Şikayet Eden’in 2008’den beri kullandığı ve 2013’de tescil ettirmiş olduğu ALTINSEPETİ markasıyla ayni olduğu kanaatindedir.

Dolayısıyla, Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan ALTINSEPETİ markasıyla ayni ve Şikayet Eden’in alan adı ile ayniyet derecesinde benzer olduğu kararına varmış ve böylece Politika madde 4(a)‘da yer alan ilk gerekliliğin yerine getirildiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) “Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı”.

İspat yükü kural olarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikayet Eden’de olmaktadır. Şikâyet Eden’in Şikâyet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Şikayet dilekçesi incelendiğinde ise, Şikayet Eden’in <altinsepeti.com> alan adıyla internet üzerinde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Hakem, Politika’nın amacı gereğince Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e ihtilaflı alan adını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Hakem Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen’in “altınsepeti” ifadesini kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden’in ticari rakibine, Şikâyet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Dosyada belirtilen bilgilerden Şikayet Edilen’in Türkiye’de mukim bir Türk vatandaşı olduğu anlaşılmaktadır. Şikayet Edilen’in aynı ülkede Şikayet Eden’e ait altın ve altın mamulü ürünlerin satışında yoğun derecede kullanılan internet sitesinden haberdar olmadığı düşünülemez. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087

Ayrıca, ihtilaflı alan adına ait internet sitesinden alınan çıktılardan ihtilaflı alan adının satışa çıkartıldığı anlaşılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan “domain adresimiz satılıktır” ibaresi açıkça göstermektedir ki Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’e, onun rakiplerine ve diğer kişilere satışa çıkartmaktadır. Bu durum da Politika’nın 4(b)(i) maddesi kapsamına girmektedir. Bkz. VENTURUM GmbH v. Coventry Investments Ltd., DomainCollection Inc. WIPO Dava No. D2003-0405.

Tüm bunların yanında dosyaya sunulan delillerden Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı altında sunduğu önceki internet sitesinin Şikayet Eden’in “www.altinsepeti.com” internet sitesinin tasarımına çok benzer bir şekilde altın ve altından mamul ürünler sattığı anlaşılmaktadır.

Dosyaya sunulan delillerin ışığında, Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in itibarından faydalanmak suretiyle ticari kazanç elde etmek maksadıyla bilinçli olarak internet kullanıcılarını kendi web sitesine yönlendirmeye çalıştığı kararına varmıştır.

Sonuç olarak,

i. Şikayet Edilen herhangi bir karşı argümanda bulunmamış ve kendisine tanınan sürede iddialara cevabını ve bunu destekler delillerini sunmamıştır.

ii. Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını iyiniyetli olarak tescil ettiğine ve kullandığına dair herhangi bir delil sunmamış, tam tersine ihtilaflı alan adını satışa çıkardığı anlaşılmıştır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında Hakem, Pitcher Partners Licensing Pty Ltd v. N/A WIPO Dava No. D2008-0989 kararına atıfta bulunarak ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <altınsepeti.com> [xn--altnsepeti-zub.com] alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 29 Temmuz 2013