About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

SKF Türk Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. v. Ofistech Bilgisayar

Dava No. D2013-0190

1. Taraflar

Şikâyet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Göğüş Hükuk Ofisi tarafından temsil edilen, SKF Türk San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

Şikâyet Edilen İstanbul, Türkiye’de yerleşik Ofistech Bilgisayar’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <skfrulman.com> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 28 Ocak 2013 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 28 Ocak 2013 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 29 Ocak 2013 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. 6 Şubat 2013 tarihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen Tescil Eden Kuruluş ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e e-mail ile iletmiş ve Şikayet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. Şikayet Eden, 8 ve 12 Şubat 2013 tarihlerinde yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak, iki kez Şikayet’i değiştirmiştir.

6 Şubat 2013 tarihinde Merkez taraflara işlem diliyle ilgili belgeyi hem İngilizce hem de Türkçe olarak iletmiştir. 8 Şubat 2013 tarihinde Şikayet Eden, işlem dilinin İngilizce olmasını talep etmiştir. 9 Şubat 2013 tarihinde Şikayet Edilen, işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 13 Şubat 2013’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 5 Mart 2013 olarak belirlenmiştir. Cevap 22 Şubat 2013 tarihinde Merkez’e Türkçe olarak sunulmuştur.

Merkez, 14 Mart 2013 tarihinde tek Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, AB SKF şirketinin Türkiye temsilcisidir. AB SKF, 100 civarındaki fabrikası ve 40.000’i aşkın çalışanı ile dünya çapında rulman üreticisi olup sektöründe lider durumdaıdr. 1907 yılında kurulan AB SKF 130’u aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. <skf.com> alan adına sahip olan AB SKF ayrıca Türkiye’de <skfturk.com.tr> adresinde faaliyet göstermektedir.

Ek 4’de gösterildiği üzere AB SKF, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 31 Ocak 1997 tarih ve 96505 sayılı SKF şekil markası üzerinde Şikayet Eden’e lisans vermiştir.

Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını 10 Kasım 2009 tarihinde tescil etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesine göre ihtilaflı alan adı <skfrulman.com>’un Şikayet Eden’e devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adın Şikayet Eden’in tescilli markası ile aynı ve iltibas uyandıracak derecede benzer olduğunu belirtmektedir. SKF markası 31 Ocak 1997 tarihinden bu yana Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescillidir ve ayrıca benzer markalar Avustralya, Benelüks, Kanada, ABD, ve Türkiye de dahil olmak üzere 130’a yakın ülke nezdinde de tescil edilmiştir. Dolayısıyla Paris Konvansiyonu’nun 6 maddesi uyarınca “tanınmış marka” statüsünü kazandığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı ziyaret edildiğinde tüm sitenin Türkçe olduğunu ve iletişim bilgilerinin mevcut olmadığını, ancak sitenin altında bulunan “Rulman Kataloğu” linkine tıklandığında internet sitesinin Şikayet Eden’e ait “www.skf.com” sitesinde bulunan kataloğa yönlendirildiğini belirtmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in tescilli markası SKF ile iltibas uyandıracak derecede benzer olduğunu, ayrıca ihtilaflı alan adında bulunan ve SKF kelimesine ilave olan “rulman” kelimesinin gelen tanımlayıcı bir kelime olduğunu ve dolayısıyla benzerliğin bu kelime bakımından da mevcut olduğunu belirtmektedir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in gerçekten kim olduğunun belirli olmadığını, ancak ihtilaflı alan adının ticari bir amaçla kullanıldığının açık olduğunu belirtmekte, internet sitesinin alt kısmında bulunan “iletişim” sayfasının Şikayet Eden’in müşterilerinden sipariş almaya yönelik olduğunu ileri sürmektedir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla kurulan site aracılığıyla Şikayet Eden’in müşterilerine mal sattığını ve haksız ticari kazanç elde ettiğini ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Internet kullanıcılarının karıştırma durumuyla karşı karşıya kalacaklarını ve ihtilaflı alan adıyla ulaşılan web sitesinin kendisine ait olacaklarını zannedeceklerini, ve ayrıca Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’le ticari bir bağlantısının olduğu ya da Şikayet Eden tarafından desteklendiği kanısına kapılacaklarını iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına karşı Cevap’ı sunmuş ve Merkez’den Şikayet Eden tarafından ihtilaflı alan adının kendilerine devrine karar verilmesi yönündeki yapılan talebi reddetmesini talep etmiştir.

Şikayet Edilen “.com” uzantılarda ilk gelen alır prensibinin geçerli olduğunu, 10 Kasım 2009 tarihinde satın alınan <skfrulman.com> alan adının dört yıldan beri herhangi bir itiraz olmaksızın kullanılmakta olduğunu belirtmiştir. İhtilaflı alan adının içeriğinde SKF markalı rulmanların satışı, bedelli veya bedelsiz temini ya da pazarlamasına yönelik hiçbir faaliyet olmadığı, ticari bir amaç güdülmediği, sadece rulman tanıtımı için kullanılmakta olduğu ileri sürülmüştür. Ticari bir faaliyet ve pazarlama eylemi olmadığı için Şikayet Eden’in ticari marka haklarının ihlal edildiğinden ve markanın tanınmışlığından faydalanılmadığı belirtilmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in “SKF Rulman” şeklinde bir markasının bulunmadığını ve SKF ile kullanılabilecek her türlü kelime ve kelime öbeği üzerinde hak sahibi olduğu iddiasının yersiz olduğunu ileri sürmektedir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in marka hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarının yersiz olduğunu, bu tür iddialarda yetkili mercin Türk Mahkemeleri olduğunu ileri sürmüş, Türkiye’de SKF Türk adı altında faaliyette bulunan Şikayet Eden’in “SKF Rulman” ifadesi üzerinde hak sahibi olmadığı belirtmiştir. “SKF Rulman” ifadesinin SKF Türk ile aynı veya karışıklığa sebep olacak derecede benzerlik göstermediği ileri sürülmüştür.

6. Değerlendirme ve Tespitler

İşlemler Dili Hakkında Karar

Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Şikayet Eden işlemler dilinin İngilizce olmasını talep etmiş, Şikayet Edilen ise Türkçe olmasını talep etmiştir. Taraflar arasında işlemler dili konusunda mutabakat sağlanamadığı ve tescil kayıt sözleşmesinde aksi belirtilmediği için, Hakem, tescil kayıt sözleşmesinin dilinin işlemler dili olması gerektiği kanaatine varmıştır. Hakem, tescil kayıt sözleşmesi dilinin Türkçe olması ve Tarafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet göstermekte olmaları sebebiyle, işlemler dilinin Türkçe olacağı görüşündedir.

Hakem, Şikayet Edilen’in savunmasını incelediğinde Şikayet’te yer alan iddialara cevap verildiğini ve Şikayet’in Şikayet Edilen tarafından tam olarak anlaşıldığını gözlemlemiş, dolayısıyla Şikayet Edilen’in İngilizce’ye hakim olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, bu durumu göz önüne alarak, Şikayet’in Şikayet Eden tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesinin zaman kaybına ve masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır. Bu nedenle Hakem, Şikayet’in Türkçe’ye tercümesine gerek olmadığı görüşündedir.

Şikayet Edilen’in tespiti yönünden ise, Şikayet Eden, Şikayet’te Şikayet Edilen olarak Ofistech Bilgisayar’ın yanında IHS Telecom, Inc. ve PrivacyProtect.org’u da belirtmiştir. Ancak, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adının sahibinin Ofistech Bilgisayar olduğunu beyan etmiştir. Bu nedenle, Hakem Şikayet Edilen’in yalnızca Ofistech Bilgisayar olduğu ve işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceği kanaatindedir.

Davanın esasına gelince, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen’den Şikayet Eden’e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikayet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu;

(b) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

(c) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar’ın 15(a) no’lu maddesi uyarınca Hakem, Şikayet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika uyarınca, temel olarak Şikâyet Eden’in ihtilaflı alan adının içerdiği markayla benzer ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir.

Hakem, Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi’nde yaptığı araştırmada 96505 numaralı SKF markasının AB SKF adına tescilli olduğunu tespit etmiştir. Şikayet Eden tarafından Ek 4’te sunulan Lisans Kaydı ve Ek 5’te sunulan Marka Lisans Sözleşmesi ışığında Şikayet Eden’in SKF markası üzerinde lisans sahibi olduğuna kanaat getirmiştir.

İhtilaflı alan adı, SKF markasını, tanımlayıcı bir kelime olan “rulman” kelimesi ile birlikte içermektedir. Hakem, tanımlayıcı kelime eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı düşüncesindedir. Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010; Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024.

İhtilaflı alan adında kullanılan tanımlayıcı bir kelime olan “rulman” benzer davalarda olduğu gibi doğrudan Şikayet Eden’in işi ile kesin bir ilişki kurmaktadır, zira Şikayet Eden rulman üreticisidir. Söz konusu markanın Şikayet Eden’in işi ile ilgili olan tanımlayıcı bir kelime ile ihtilaflı alan adında kullanımının internet kullanıcıları nezdinde karışıklık yaratması muhtemeldir, zira ihtilaflı alan adıyla ulaşılan web sitesi Şikâyet Eden’le ilişkili olduğu veya onun tarafından desteklendiği yönünde izlenim uyandırmaktadır.

Yukarıda belirtilenler ışığında Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait markaya iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır; bu sebeple Şikâyet Eden Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(a)(ii) maddesine göre, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikâyet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için genelde zor olduğu dikkate almakta ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adı üzerindeki hakkın veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Croatia Airlines d.d. v Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

Politika madde 4(c)’de Şikâyet Edilen’e ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan verilmektedir.

Hakem, ihtilaflı alan adında Şikâyet Eden’in tescilli markasının birebir aynen kullanıldığını ve Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e bu markayı kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini kabul etmiştir.

Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını ticari olmayan amaçlarla, sadece rulmanlar hakkında bilgi vermek amacıyla kullanıldığını ileri sürmektedir. Ancak, ihtilaflı alan adının yönlendirdiği site incelendiğinde sitenin rulmalar hakkında genel bilgi içermediği, aksine SKF marka rulmanların tanıtım ve pazarlamasına yönelik içeriğe sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu içeriğe ek olarak, Şikayet Eden’in de ileri sürdüğü gibi, firma, telefon, e-posta ve benzeri bilgilerin istendiği iletişim formunun ihtilaflı alan adının yönlendirdiği sitede mevcut olması ticari bir amaç güdüldüğü kanaatini uyandırmaktadır. İşbu uyuşmazlıkta markanın tanınmışlığından hareket eden Şikâyet Edilen’in, internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etme amacında olduğu açıktır. Dolayısıyla Hakem, Politika’nın 4(c)(iii) maddesi bağlamında Şikâyet Edilen’in meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Hakem ayrıca, Şikayet Edilen’in yukarıda belirtilen Politika’nın 4(c)(i) ve 4(c)(ii) maddesi bağlamında da hak ve meşru menfaati olduğunu gösterecek herhangi bir cevap, bilgi, savunma veya belgeyi sunmamış olması sebebiyle Şikâyet Edilen lehine Politika’nın 4(c)(i), (ii) ve (iii) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğuna karar vermiştir.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikâyet Eden’e ait marka, Şikâyet Edilen tarafından ihtilaflı alan adını tescil ettirilmeden çok uzun süre önce Şikayet Eden tarafından tescil ettirilmiş ve kullanılmıştır. İhtilaflı alan adının yönlendirdiği site incelendiğinde, Şikayet Eden’in markası ve logosunun kullanılmak suretiyle ve “Ürünlerimiz”, “OE Numaralarına Göre Yedek Parça Rulmanlarını Sağladığımız Başlıca Markalar” gibi ifadeler kullanmak suretiyle Şikayet Edilen kendini Şikayet Eden’in yetkili temsilcisi veya bağlı kuruluşu gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır.

Ayrıca, ihtilaflı alan adının yönlendirdiği sitenin altında bulunan “Rulman Kataloğu” bağlantısına tıklandığında internet sitesinin Şikayet Eden’e ait “www.skf.com” sitesinde bulunan kataloğa yönlendirildiği göz önüne alındığında, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi websitesine çekmeyi amaçladığı ve Politika’nın 4(b)(iv) maddesi uyarınca alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği kanaatine varılmıştır.

Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131 davasında olduğu gibi, ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikâyet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <skfrulman.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 30 Mart 2013