WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Western Digital Technologies Inc. v. Yusuf Erhan ARI, Yemliha Toker

Dava No. D2012-1684

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD) yerleşik Yalciner Patent & Consulting Ltd. tarafından temsil edilen, Western Digital Technologies Inc.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Yusuf Erhan ARI, Yemliha Toker’dir.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <westerndijital.com>, <westerndijital.net> ve <westerndijital.org> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 22 Ağustos 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 23 Ağustos 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 24 Ağustos 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen iletişim bilgileri aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adları Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adları Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adları Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kuralların 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 30 Ağustos 2012’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 19 Eylül 2012 olarak belirlenmiştir. 19 Eylül 2012 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilenden resmi bir Cevap niteliğinde olmayan e-posta almıştır. Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından gönderilen iletişimin alındığını 25 Eylül 2012 tarihinde Taraflara bildirmiştir.

Merkez, 2 Ekim 2012 tarihinde tek Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’ın 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, Western Digital Technologies Inc. 42 yıldır bilişim sektöründe yer alan, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olup, alanında birçok ülkede lider durumdadır. Ayrıca dünyada veri depolama ve sistemleri ile ilgili tekniğin bilenen durumunu belirleyen birkaç firmadan biridir. Şikâyet Eden’in ürünleri dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de yaygın biçimde pazarlanmaktadır. Şikâyet Eden, ayrıca Fortune dergisinin araştırmasında Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında yer almaktadır. Şikâyet Eden’in 2011 yılındaki net karı 3,196,000,000 ABD Dolarıdır.

Şikâyet Edilen, Yusuf Erhan Arı/ Yemliha Toker, gerçek kişilerdir. İhtilaflı alan adları <westerndijital.com> ve <westerndijital.net> 1 Ocak 2011 tarihinde ve ihtilaflı alan adı <westerndijital.org> 30 Haziran 2012 tarihinde Şikâyet Edilen tarafından tescil edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzerlik

Şikâyet Eden ürünleri Türkiye’nin en önde gelen teknoloji mağazaları olan Bimeks, Darty, Electro World, Gold, Media Markt, Teknosa, Saturn, Vatan gibi mağazalarda satılmakta olup, WESTERN DIGITAL markalı ürünler ayrıca çevrim içi olarak Hepsi Burada, Teknobiyotik ve İnce Hesap gibi internet siteleri üzerinden de satılmaktadır. Ek 7’de Şikâyet Eden ile ilgili olarak Türk basınında yer alan haberler ve Şikâyet Eden’in almış olduğu ödüllerin bir kopyası yer almaktadır.

Şikâyet Eden, Ek 5’de gösterildiği üzere Şikâyet Eden’in WESTERN DIGITAL ve WD ibareli markaları, Türkiye’de dâhil olmak üzere pek çok ülkede halen tescillidir. Şikâyet Eden, WESTERN DIGITAL ve WD ibareleri markalarına ilişkin Türkiye’de ilk tescilin Türk Patent Enstitüsü nezdinde 26 Mart 2010 tarihinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Ayrıca, Şikâyet Eden WESTERN DIGITAL ibareli markasını ilk olarak 18 Mayıs 1973 tarihinde menşei memleket olan ABD’de tescil ettirmiştir. Şikayet Eden işbu tarihten beri söz konusu markayı sürekli olarak kullanmakta olduğunu ifade etmiştir. Şikâyet Eden’in markasının sektöründe iyi bilinir marka olarak kabul edildiği Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdindeki marka itirazlarına ilişkin kararlarda da kabul edilmiştir. Ek 4’de yer alan TPE Markalar Dairesi tarafından verilen 18 Şubat 2010 tarih ve 2010-O-60063 sayılı kararda, Şikâyet Eden’e ait markaların sektörde iyi bilinen marka oldukları yönünde karara varılmıştır.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in tescilli markası ile benzer olduğunu belirtmiştir ve ihtilaflı alan adlarında yer alan “.com”, “.net” ve “.org” gibi uzantıların benzerlik değerlendirmesi sırasında dikkate alınmayacağını ifade etmiştir. Ayrıca, ihtilaflı alan adlarının esas unsurunun “western” ibaresi ile bu ibareye bitişik olarak yazılan “dijital” ibareleri olduğunu ve Şikâyet Eden’in markasında yer alan “g” harfinin yerine “j” harfinin getirilerek ihtilaflı alan adlarının markası ile karıştırılması olasılığının bertaraf edilmeyeceğini belirtilmiştir. Şikâyet Eden’e ait markanın okunuşu ile ihtilaflı alan adlarının okunuşunun fonetik olarak birebir aynı olduğunu, dolayısı ile ihtilaflı <westerndijital.com>, <westerndijital.net> ve <westerndijital.org> alan adlarının, Şikâyet Eden’e ait WESTERN DIGITAL markası ile ayniyet derecesinde benzer olduğunu ve bu ayniyetin mutlak surette iltibasa sebep olacağını ileri sürmüştür.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’e, tescilli markasını herhangi bir alan adında kullanması için bir lisans ya da başka bir izin verilmediği ve Şikâyet Eden’in, markasının ve markasına benzer alan adlarının internette üçüncü kişiler tarafından nasıl kullanılacağını kontrol etme hakkı olduğu ifade edilmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in 1 Kasım 2011 tarihinde “westerndijital” ibaresi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka başvurusu yaptığını ve Şikâyet Eden’in söz konusu başvuruya itiraz ettiğini belirtmiştir. Şikâyet Eden ayrıca, Şikâyet Edilen’in bu marka başvurusuna dayalı olarak Türkiye’deki yetkili kuruluşa <westerndijital.com.tr> alan adı müracaatında bulunduğunu ve Şikâyet Eden’in 16 Ağustos 2012 tarihinde bu müracaata da itirazda bulunduğunu belirtmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in marka başvurusunu yapmış olmasının kendisine herhangi bir marka hakkı tanımadığını, bu marka başvurusuna usulüne uygun gerekli itirazların yapıldığını, Şikâyet Eden’in Şikayet Eden’in mülkiyetindeki WESTERN DIGITAL markasına benzer markayı ve alan adını kullanmak için herhangi bir lisans veya izin almadığını ifade etmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen hakkında internet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucunda ve Ek 6’da yer alan dokümanda da görüldüğü üzere Şikâyet Edilen’in bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren “Segment Bilgisayar Dış. Tic. Ltd. Şti.” şirketinde çalışmakta olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple Şikâyet Edilen’in, Şikâyet Eden’in markalarının varlığından haberdar olmamasının imkânsız olduğunu ileri sürmüştür.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını belirtmiştir. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen tarafından ihtilaflı alan adlarını tescil ettirirken, Şikayet Edilenin, Şikâyet Eden’e ait tescilli markadan haberdar olduğunu belirtmiştir. Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarını tesadüfî olarak seçmesinin mümkün olmadığını ve Şikâyet Edilenin piyasadaki bilinirlik düzeyi ve ayırt edicilik niteliği yüksek olan Şikâyet Eden’e ait markalar ile aynı ya da benzer nitelikte alan adlarını tescil ettirmesinin ilişkilendirme amacı taşıdığını ve bu durumun Şikâyet Eden’e ait markaların tanınmışlığından haksız yarar sağlama ihtimalini ileri sürmüştür.

Şikâyet Eden ihtilaflı <westerndijital.com> alan adını 14 Ağustos 2012 tarihinde ziyaret ettiğinde, Ek 7’de gösterildiği üzere, “Hakkımızda” içerikli bölümünde “Westerndijital, Türkiye ve dünyadaki teknoloji okurları ve meraklıları için teknolojiler alanında pratik ve kalıcı bilgiler sunmayı ilke edinmiş, kaynak ortamdır” şeklinde bir açıklamanın yer aldığını tespit etmiştir. Dolayısı, bu durum Şikâyet Edilenin Şikâyet Eden’in markalarından haberdar olduğunu açıkça göstermektedir.

Şikâyet Eden, Ek 8’de gösterildiği üzere ihtilaflı <westerndijital.com> alan adında yayınlanan bir haberde, Şikâyet Eden’den “Depolama devi Western Digital” olarak bahsedildigini tespit etmistir. Şikâyet Eden, bu verilerin Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden’in markalarından haberdar olduğunu açıkça gösterdiğini belirtmektedir. Ayrica, Şikâyet Eden, Ek 11’de gösterildiği üzere ihtilaflı <westerndijital.net> alan adını ziyaret ettiğinde ise bu alan adının park edildiğini ve ihtilaf konusu <westerndijital.org> alan adının ise <westerndijital.com> alan adına yönlendirildiğini tespit etmiştir.

Ayrıca, Şikâyet Eden, Ek 12’de sunulan belgelerle, ihtilaflı <westerndijital.com> ve <westerndijital.org> alan adları, Şikâyet Eden’in rakiplerine ilişkin haberler olduğunu ve bu rakip ürünlerin Şikâyet Edilen’in çalıştığı tespit edilen Segment Bilgisayar’da satıldığı belirtilmekte olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adlarını Şikâyet Eden’in ürünleri ile aynı konudaki ürünleri pazarlamak amaçlı olarak kullanmakta ve böylece Şikâyet Eden’in ticaret unvanı ve markasının tanınmışlığından haksız yere yaralanmakta olduğunu ifade etmiştir.

Şikâyet Eden, yukarıdaki veriler ışığında Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını Şikâyet Eden’in ürünleri ile aynı konudaki ürünleri pazarlamak amaçlı olarak kullanmakta ve böylece Şikâyet Eden’in ticaret unvanı ve markasının tanınmışlığından haksız yere yaralanmakta oldugunu iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, 19 Eylül 2012 tarihinde gönderdiği e-posta mesajında, suçlamaları kabul etmediğini, şirketinin konu ile ilgisi olmadığını, websitesini aldığını ve haber sitesi olarak kullandığını ifade etmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet'e söz konusu e-posta mesajından başka bir Cevap vermemiştir. Kurallar'ın 5(e) maddesine göre istisnai durumlar söz konusu olmaksızın Şikayet Edilen tarafından Cevap verilmediği takdirde Hakem, uyuşmazlık hakkında Şikayet'e istinaden karar verecektir.

Bununla birlikte, Politika uyarınca idari işlem süreçlerinde resmi cevap verilmemesi, ileri sürülen iddiaların kabul edildiği anlamına da gelmemektedir. Bu çerçevede Hakem, Şikâyet Eden’in delillerini ve Politika’nın 4(a) maddesinde öngörülen gerekler karşısında Şikâyet Edilenin web sitesini incelemeye geçecektir, WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) 4.6 no’lu madde. Stanworth Development Limited v. E Net Marketing Ltd., WIPO Case No. D2007-1228.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Politika’nın 4(a) no’lu maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilenden Şikâyet Eden’e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikâyet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu;

(b) Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

(c) İhtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar’in 15(a) no’lu maddesi uyarınca Hakem, Şikâyet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

Şikâyet Edilenin Şikayet’e cevap vermemesi durumunda dahi, Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde belirtilen şartların mevcudiyetini ispat etmek zorundadır, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, WIPO Case No. D2002-1064. Ayrıca Hakem, Şikâyet’te bulunan iddiaların doğruluğunu takdir edecektir, ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, WIPO Dava No. D2001-1425.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzerlik

Politika uyarınca, temel olarak Şikâyet Edenlerin ihtilaflı alan adlarının içerdiği markayla benzer ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir.

Hakem, Şikâyet Eden’in WESTERN DIGITAL markasının tescilli sahibi olduğuna kanaat getirmiştir. Hakem, Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers, WIPO Dava No. D2000-1525 kararına atıfta bulunarak, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e ait marka ile fiilen aynı oldukları görüşündedir. Söz konusu markanın ihtilaflı alan adlarında kullanımının internet kullanıcıları nezdinde karışıklık yaratması muhtemeldir, zira ihtilaflı alan adlarıyla ulaşılan web sitesi Şikâyet Eden’le ilişkili olduğu veya onun tarafından desteklendiği yönünde izlenim uyandırmaktadır.

Hakem, bir harf olan “j”’in “g” yerine kullanılmasının da Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarını, Şikâyet Eden’e ait markadan ayırmadığı kanısındadır; zira markalardan oluşan alan adlarının iltibasa mahal verecek şekilde benzerlik göstermeye devam edebileceği Politika uyarınca istikrarlı biçimde ortaya konulmaktadır.

Yukarıda belirtilenler ışığında Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e ait markaya iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır; bu sebeple Şikâyet Eden Politika’da öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(a)(ii) maddesine göre, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikâyet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için genelde zor olduğu dikkate almakta ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Politika madde 4(c)’de Şikâyet Edilen’e ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan verilmektedir.

Hakem, başkaca bir delilin bulunmaması nedeniyle Şikâyet Eden tarafından sunulan delillere dayanmaktadır.

Hakem, Şikâyet Edilenin meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. İşbu uyuşmazlıkta markanın tanınmışlığından hareket eden Şikâyet Edilenin, internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etmekte olduğu açıktır.

Hakem Şikâyet Edilen’in marka hakkı olmadığı görüşündedir. Şikâyet Edilen “westerndijital” ibaresi için marka başvurusunda bulunmuş ancak bu başvuruya Şikâyet Eden tarafından itiraz edilmiştir. Hakem, itiraz sonucunda marka başvurusunun reddedilme ihtimali olması nedeniyle, tescil edilmiş bir marka ve dolayısıyla Şikâyet Edilen’in bir marka hakkı söz konusu olmadığı kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarında hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını belirtmektedir. Bu itibarla Hakem, söz konusu kullanımın iyi niyetli (bona fide) veya adil yahut ticari amaç gütmeyen bir kullanım olmadığı ve Şikâyet Edilenin lehine delilin bulunmadığı dikkate aldığında Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adları üzerinde hakkı veya meşru menfaatinin varlığını gösteren herhangi bir kayıt bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Politika’nın 4(a)(ii) maddesine göre, Şikâyet Eden’in, ihtilaflı alan adlarında Şikâyet Edilenin hiçbir hak ve meşru menfaatinin olmadığını ispatlaması gerektiğini öngörmektedir. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını (prima facie) ortaya koymuştur. Şikâyet Edilen bir Cevap sunmadığından ve aleyhine ileri sürülen iddiaların da aksini kanıtlayamadığından Hakem, Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir. De Agostini S.p.A v. Marco Cialone, WIPO Dava No. DTV2002-0005.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikâyet Eden’e ait marka, Şikâyet Edilen tarafından ihtilaflı alan adlarını tescil ettirilmeden çok uzun süre önce Şikayet Eden tarafından tescil ettirilmiş ve kullanılmıştır.

Hakem, ihtilaflı alan adlarından <westerndijital.com> ve <westerndijital.org>’un Şikâyet Eden’in faaliyet gösterdiği alanda hizmet veren web sitesine yönlendirilmesi nedeniyle, ihtilaflı alan adlarının tescili esnasında Şikâyet Edilenin, Şikâyet Eden’in markasından, markasının itibarı ile mal ve hizmetlerinden haberdar olduğu görüşüne varmıştır. Zira Hakem, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarını tescil ettirmeden önce Şikâyet Eden’in markasının varlığından haberdar olduğu kanaatindedir, dolayısıyla, söz konusu markaya iltibas doğusturacak şekilde benzer alan adlarının tescil ettirilmesi nedeniyle, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği kanaatine varılmıştır. Bu sebeple, Şikâyet Edilenin, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adlarının ticari kullanımının Şikâyet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyi niyetli kullanımın söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir, Telstra Corp. Limited. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Şikâyet Edilen tarafından resmi cevap verilmemiştir; bu durum, kötü niyetin varlığını kesin olarak ortaya koymamakla birlikte kötü niyet olarak kabul edilebilir ve Hakem tarafından kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınmıştır.

Hakem, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarından <westerndijital.com> ve <westerndijital.org>’ı tescil ettirmekteki amacının rakibin faaliyetlerine zarar vermek olduğu konusunda açık delil bulunduğu görüşündedir. Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adlarından <westerndijital.com> ve <westerndijital.org>’ı Şikâyet Eden’in ürünleri ile doğrudan rekabet içindeki mal ve hizmetlerin sunulduğu bir web sitesine yönlendirmek için kullanmaktadır. Hakem, Şikâyet Edilenin Şikâyet Eden’in markasıyla iltibas oluşturarak internet kullanıcılarını ticari amaçla online ortama çekmeye kasten girişimde bulunduğu görüşüne varmıştır.

Hakem, ihtilaflı alan adlarından <westerndijital.net>’in aktif olarak kullanılmayarak ve alan adının pasif olarak elde bulundurulması ile Şikayet Edilen’in kötü niyetini tespit etmiştir, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon, WIPO Dava No. D2004-0245; CareerBuilder, LLC v. Finity Development Group, WIPO Dava No. D2006-0615.

Telstra kararı ve Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131 davalarında olduğu gibi, ihtilaflı alan adları ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikâyet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’in 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <westerndijital.com>, <westerndijital.net> ve <westerndijital.org> alan adlarının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 2 Kasım 2012