ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

İDARİ HAKEM KARARI

Turkcell Iletişim Hizmetleri A.S. v. Şükrü Altan ve PrivacyProtect.org

Dava No. D2012-0643

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd. tarafından temsil edilen, Türkcell Iletişim Hizmetleri A.S.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Şükrü Altan ve Avustraliya’da yerleşik PrivacyProtect.org’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <turkcellfaturaodeme.com> ve <turkcellfaturaodeme.net> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştirler.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 27 Mart 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 28 Mart 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 29 Mart 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluşu ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 12 Nisan 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 2 Mayıs 2012 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 3 Mayıs 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 10 Mayıs 2012 tarihinde tek Hakem olarak Selma Ünlü’nü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyette aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

(1) Şikâyet Eden, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) 1994 yılında kurulmuş, 27 Nisan 2011 itibariyle GPRS ile ilgili olarak 165 ülkede 468 operatör ile ve 3G ile ilgili olarak 111 ülkede 228 operatör ile anlaşması bulunan Türkiye’nin önde gelen ve düyada sayılı operatörlerden biridir. Turkcell, 31 Mart 2011 itibariyle de 33.1 milyon kullanıcıya sahiptir.

(2) 9 Eylül 1996’da 173130 ve 174691 numaralı “Turkcell” ibaresini içeren hizmet markaları Şikâyet Eden tarafından Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil ettirilmiştir. Bunun haricinde, Şikâyet Eden TPE nezdinde Turkcell ibaresini içeren pek çok ticaret ve hizmet markasının da sahibidir.

(3) Şikâyet Eden, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S. ticaret ve servis markasını Topluluk Markası (CTM) olarak 4 Ocak 2002’de İç Pazarı Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) nezdinde 002525194 başvuru numarası altında ve TURKCELL hizmet markasını 20 Ocak 2004 tarihinde 2,806,970 tescil numarası ile Amerika Birleşik Devletleri’nde tescil ettirmiştir.

(4) TURKCELL markası Türk Patent Enstitüsü tarafından 2008 yılında tanınmış marka olarak ilan edilmiştir.

(5) “Turkcell” ibaresi Şikâyet Eden’in ticaret ünvanının çekirdek unsurunu oluşturmaktadır.

(6) Şikâyet Eden, 10 Kasım 1996’dan beri tescilli olan ve halen kullanmakta olduğu <turkcell.com.tr> şeklinde alan adının da sahibidir.

(7) Şikâyete konu olan alan adlarından <turkcellfaturaodeme.com> 27 Kasım 2011’de, <turkcellfaturaodeme.net> ise 5 Ocak 2012’de oluşturulmuştur.

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) Şikâyet Edilen’in Tescil eden kuruluş tarafından bildirilen isim, şirket adresi ve e-posta adresi bilgileri Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğunu göstermektedir.

(2) Hakemin Şikayet Edilen’in web sitelerini ziyaret ettiği 19 Mayıs 2011 tarihinde alan adları aktif olmayıp herhangi bir içerik mevcut değildir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adları, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir, ve;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır, ve;

(iii) İhtilaflı alan adları, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadırlar.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendisine ait, aynı zamanda ticaret ünvanını oluşturan TURKCELL markasının yanına “fatura” ve “ödeme” kelimelerinin getirilmesi ile oluştuğunu belirtmektedir. Dolayısı ile Şikâyet Eden, uyuşmazlık konusu alan adının kendisinin tanınmış ve daha önceki tarihli TURKCELL markasını, tanımlayıcı ve genel bir terim olan “fatura ödeme” ibaresi ile birlikte içerdiğini iddia etmektedir. Başka bir ifadeyle, ihtilafa konu alan adı “turkcell” ifadesini tam ve bütün olarak ayırt edici ve ana unsur olarak içermektedir.

Şikâyet Eden ayrıca, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Guccio Gucci S.p.A. v. Zhou Guodong, WIPO Dava No. D2010-1695 ve ESAT Digifone Limited v. Colin Hayes, WIPO Dava No. 2000-0600 davalarına atıfta bulunarak “fatura ödeme” şeklindeki jenerik bir ibarenin buradaki vakıa kapsamında karıştırılma yaratacak derecede benzerliği kendiliğinden ortadan kaldırmayacağını iddia etmektedir. Zira, Şikayet Eden “fatura ödeme” kelimesinin başlı başına jenerik bir terim olmasına rağmen, Şikâyet Eden’in TURKCELL markası ile kombinasyon halinde kullanılması, Şikâyet Eden’in TURKCELL markaları ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerlik oluşturduğunu belirtmektedir.

Şikâyet Eden, ayrıca, karıştırılma ihtimalinin varlığına karar verilmesinin markaların, aralarındaki görsel ve kavramsal benzerlik açısından bütünsel olarak değerlendirilmesi ile mümkün olduğunu Avrupa Adalet Divanı (AAD) tarafından verilen C251/95 No.lu, 11 Kasım 1997 tarihli Sabel/Puma kararına atıf yaparak belirtmektedir.

Şikâyet Eden, jenerik “fatura ödeme” ibaresinin eklenmesinin ihtilaflı alan adlarının markadan yeteri kadar ayırt edilmesini sağlamayacağını, bilhassa bu alan adlarının tüketiciler nezdinde Turkcell faturalarının ödendiği, Şikayet Eden ile bağlantılı resmi bir siteye yönledirildikleri şeklinde bir izlenim bırakacağını savunmaktadır.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in “Turkcell” ibaresi üzerinde tescilli hakkı bulunmamasından ötürü, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve Şikâyet Edilenin, Şikâyet Eden’in bir lisansiyesi olmadığını ve Şikâyet Eden’e ait olan TURKCELL ticaret/servis markasını kullanmak üzere Şikâyet Eden’in yetkisi ya da iznine de sahip olmadığını savunmaktadır.

Şikâyet Eden bunun ötesinde ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir markaya ilişkin olmadığını iddia etmektedir.

Ayrıca Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in alan adını tescil ettirdiği esnada Şikâyet Eden’in TURKCELL markası üzerinde hak sahibi olduğunun farkında olduğunu iddia etmektedir. Turkcell tanınmış bir şirket ve markadır. Şikâyet Edilen Türk vatandaşıdır ve Türkiye’de ikamet etmektedir. Şikâyet Edilen’in TURKCELL markalarından haberdar olmadığı söylenemez.

Şikâyet Eden bunun ötesinde kendilerinin <turkcellfaturaodeme.com> ve <turkcellfaturaodeme.net> alan adlarını Şikâyet Edilen’in tescili dolayısıyla tescil ettiremeyeceklerini ve Şikayet Eden’in kendi faturalarına ilişkin fatura ödeme hizmetini başka kanallar aracılığı ile yapmak zorunda kaldıklarını belirtmektedir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Edenin tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve Şikâyet Eden’in bu alan adını kullanmasını engellemek amacıyla ihtilafa konu alan adlarını Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için kendi web sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir.

Şikayet Eden ayrıca, önceki tarihli <turkcellfaturaodeme.com> alan adının Şikayet Edilen tarafından kullanıldığı ve kendisine gönderilen ihtarname sonucu bu siteyi kapatarak <turkcellfaturaodeme.net> alan adını tescil ettirdiğini ve kullandığını idda etmekte olup, şu anda her iki alan adının da kullanılmaksızın Şikayet Edilen’in elinde bulunduğunu ve bu durumun da kötü niyet belirtisi olduğunu savunmaktadır.

Bu hususta, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 ve CBS Broadcasting, Inc. V. Dennis Toeppen, WIPO Dava No. D2000-0400 kararlarına atıfta bulunarak tanınmış bir alan adını aktif olmayan bir şekilde elde tutmanın da kötü niyetli tescil ve kullanım belirtisi olduğunu iddia etmektedir.

Bu sebeple, Şikâyet Edilen’in Şikayet Eden’in faaliyet alanı ile doğrudan ilişkili jenerik kelimeler içeren “turkcellfaturaodeme” ibareli alan adını tescil ettirerek karıştırılma ihtimali yaratmaya çalıştığını savunmaktadır.

Şikâyet Eden, Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226 davasına atıfta bulunmakta ve “ihtilaflı alan adının tescili sırasındaki farkındalığın kötü niyet çıkarımı olarak düşüldüğünü” belirtmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet WIPO Tahkim ve Arabuluculuk merkezine 28 Mart 2012’de ulaşmıştır. Bu tarihte WhoIs kayıtlarında ikinci alan adı <turkcellfaturaodeme.net>, sahibinin kimliğinin Privacyprotect.org tarafından gizlendiği görülmektedir. Her iki alan adının sahibinin aynı kişi olduğu yönündeki iddialara ilişkin olarak dava dosyası incelendiğinde, söz konusu alan adlarının Tescil Eden Kuruluş tarafından WIPO’ya gönderilen 29 Mart 2012 ve 12 Nisan 2012 tarihli e-postalardan her iki alan adının da sahibinin Şükrü Altan olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, Hakem muhtelif görünen “tescil ettirenler”in tek bir Şikayet Edilen olarak ele alınması gerektiğini düşünmektedir. Şikayet dilekçesinde WhoIs kayıtlarıyla tutarlı ve buna uygun şekilde, iki adet Şikayet Edilen gösterildiyse de, yapılan şikayette, Kurallar 2(a) maddesi uyarınca usule uygun olmayan bir yön yoktur.

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu ve;

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve;

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Edendedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzerlik

Politika madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikâyet Eden TURKCELL markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

İhtilaflı alan adlarının 27 Kasım 2011 ve 5 Ocak 2012’de tescil edildiği gözönünde bulundurularak, Şikâyet Eden’in 1996 yılına dayanan “Turkcell” ibaresi üzerindeki haklarını iyi bir şekilde kanıtlamış olduğu açıktır. İhtilaflı alan adları, TURKCELL markasını, tanımlayıcı bir ibare olan “fatura ödeme” kelimeleri ile birlikte içermektedir.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017, Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Somut olayda eklenen ifadelerin “fatura ödeme” ifadeleri olduğu gözönünde bulundurulduğunda, tüketicilerin bu alan adlı İnternet sitesinden TURKCELL markalı ürün ve hizmetlere ilişkin faturaları ödeyebileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Bu nedenle Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in markası TURKCELL ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğunu ve böylece Politika madde 4(a)‘da yer alan ilk gerekliliğin yerine getirildiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) sizin [Şikâyet Edilen] herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığınız, veya;

(ii) sizin [Şikâyet Edilen] (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmanıza rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olmanız, veya;

(iii) sizin [Şikâyet Edilen], alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımınız.

İspat yükü kural olarak, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikâyet Eden’de olmaktadır. Şikâyet Eden’in Şikâyet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem, Şikâyet Eden’in en eskisi 1996 yılına dayanan TURKCELL markası üzerindeki haklarını yeterli derecede ispat ettiğini ve ayrıca Politika’nın amacı gereğince Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e TURKCELL ticaret ve servis markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Hakem, Şikâyet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen’in TURKCELL markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır;

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden’in ticari rakibine, Şikâyet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, TURKCELL markasının tanınmışlık düzeyi ve bu tür markaların ve yukarıda bahsedilen alan adlarının yaygın ve yoğun kullanımları nedeniyle, Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen’in bu tür markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Ayrıca, Şikâyet Edilen, Şikayet Eden tarafından gönderilen 3 Ocak 2012 tarihli ihtarname ile söz konusu alan adlarından <turkcellfaturaodeme.com> alan adının kullanımının yasal olduğuından haberdar edilmiştir.

Diğer taraftan, ihtilaf konusu alan adlarından <turkcellfaturaodeme.net> ise 5 Ocak 2012 tarihinde tescil edilmiş olup, söz konusu alan adına ilişkin kontak bilgileri PrivacyProtect.org aracılığı ile gizlenmiştir. Bu tür gizlilik programlarının kullanımı kötü niyetin göstergesi olarak kabul edilmemekle beraber bu tarz bir kullanımın kötü niyetle bağlantılı olduğu pek çok kararda kabul edilmiştir. Bkz. WSFS Financial Corporation v. Private Registrations Aktien Gesellschaft 2, WIPO Dava No. D2012-0033.

Bunun yanında WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)’nin 3.9 no.lu paragrafında varılan ortak görüşe göre privacy servislerinin kullanımının başlıbaşına bir kötüniyet oluşturmayacağı kabul edilmekle beraber, bazı özel durumların varlığı halinde bu gizlilik servisi uygulamalarının kötüniyet belirtisi oluşturabileceği belirtilmiştir. Olayımızda ise <turkcellfaturaodeme.com> alan adına ilişkin olarak Şikayet Edilen’e gönderilen ihtarnamenin ardından yine aynı ibare için “.net” uzantılı yeni bir alan adına başvurulmuş ve söz konusu alan adına ilişkin iletişim bilgileri bu gizlilik hizmeti kullanılarak gizlenmiştir.

Tüm bunların ötesinde söz konusu alan adları Şikayet Edilen tarafından aktif olarak kullanılmamasına rağmen iptal edilmemiş yahut Şikayet Eden’e devredilmemiştir. Tanınmış “TURKCELL” markasını içeren ihtilaf konusu alan adlarının pasif olarak elde bulundurulması ise gerçek marka sahibinin faaliyet alanına ilişkin olarak müşterilerinin fatura ödeme eylemini bu alan adları aracılığı ile gerçekleştirmesini önlemektedir.

Hakem bu noktada Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 ve Cellular One Group v. Paul Brien, WIPO Dava No.. D2000-0028 kararlarına atıfta bulunarak ihtilaf konusu alan adlarının pasif olarak elde bulundurulmasının kötü niyet belirtisi olduğunu kabul etmektedir. Zira, söz konusu kararlarda da belirtildiği gibi ihtilafa konu alan adlarının Şikayet Edilen tarafından meşru olarak kullanımı için akla yatkın bir durumu tasavvur etmek mümkün değildir.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaf konusu alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, <turkcellfaturaodeme.com> ve <turkcellfaturaodeme.net> ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 24 Mayıs 2012