About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş v. DNSADMIN BURSANET

Dava No. D2011-1892

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Istanbul, Türkiye’de yerleşik Dericioğlu & Yaşar Law Office tarafından temsil edilen, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

Şikâyet Edilen, Bursa, Türkiye’de yerleşik DNSADMIN BURSANET’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <floorpan.net> ve <kastamonuentegre.com> Reg2C.com Inc. tarafından tescil edilmiştir (“Tescil Eden Kuruluş”).

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 1 Kasım 2011 tarihinde İngilizce olarak WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 1 Kasım 2011 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Reg2C.com Inc. şirketine tescil teyidi talebini göndermiştir. 2 Kasım 2011 tarihinde, Reg2C.com Inc. Merkez’e gönderdiği e-posta mesajıyla Şikâyet Edilen’in tescil ettiren olduğunu tezit etmiş ve iletişim bilgilerini iletmiştir. Reg2C.com Inc. ayrıca tescil sözleşmesinin dili Türkçe olduğunu Merkez’e bildirmiştir.

Merkez’in Şikâyet ’in idari açıdan eksik olduğunu bildirmesi üzerine, Şikâyet Eden 17 Kasım 2011 tarihinde degiştirilmiş Şikâyet ’in Türkçe tercümesini Merkez’e sunmuştur.

Merkez, tercüme ve degiştirilmiş bir nüshasi ile birlikte sunulmuş Şikâyet ’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’in 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet‘i bildirmiştir ve idari işlem süreci 21 Kasım 2011’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 11 Aralık 2011 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 14 Aralık 2011 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 22 Aralık 2011 tarihinde tek hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka bilgileri

Şikâyet Eden, 1969 yılında kurulmuştur ve o yıldan bu yana orman ürünleri ve mobilya sektöründe faaliyet göstermektedir. 1975 yılından beri Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şikâyet Eden’in altısı Türkiye’de, üçü yurt dışında olmak üzere dokuz tesisi bulunmaktadır. Panel üretim kapasitesi ile Şikâyet Eden Türkiye pazarında lider ve dünya pazarında 11’inci sırada yer almaktadır.

Ek 8’de belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden Türk Patent Enstitüsü nezdinde 21 Eylül 2001 tarihinde FLOORPAN markasını tescil ettirmiştir. Ayrıca FLOORPAN şekil markası Türk Patent Enstitüsü nezdinde 29 Eylül 2000 tarihinde tescil edilmiştir. Kararın 6 Bölümünde açıklandığı gibi, Hakem Şikâyet Eden’in KASTAMONU ENTEGRE ile ilgili tescil edilmemiş hakk faydalanmasın’dan memnundur.

Ek 6’da belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden 5 Şubat 1998 tarihinde <kastamonuentegre.com.tr> alan adını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web siteyi o günden beri kullanmaktadır. Ek 9’da belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden ayrıca 15 Haziran 2004 ve 19 Ağustos 2002 tarihlerinde FLOORPAN markasını içeren <floorpan.com.tr> ve <floorpan.com> alan adlarını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web sitelerini kullanmaktadır.

İhtilaflı olan alan adı <kastamonuentegre.com> 22 Mayıs 2002 ve ihtilaflı olan alan adı <floorpan.net> 4 Eylül 2003 tarihinde Şikâyet Edilen tarafından tescil edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adları <kastamonuentegre.com>’u ve <floorpan.net>’i kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet’i öncelikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının KASTAMONU ENTEGRE ve FLOORPAN markalarıyla aynı olduğunu iddia etmektedir. KASTAMONU ENTEGRE markası tescil edilmiş olmamasına rağmen, bu ticari ünvanın Şikâyet Eden tarafından 1975 yılından beri yaygın bir şekilde kullanılması nedeniyle ayırt edici hale geldiğini ve bu ibare üzerinden marka hakkı doğuduğunu iddia etmektedir.

Üstelik, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markaların kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddasına göre, alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait olan markalarıyla aynı olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet hakkında Cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’in 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikâyet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adları ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nin 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen Cevap vermediği taktirde ve Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in KASTAMONU ENTEGRE ve FLOORPAN markalarıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden FLOORPAN markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 2000 yılından beri çeşitli FLOORPAN markalarına sahip olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Kastamonu Entegre ibaresi tescilli marka olmamasına rağmen, Hakem’in görüşüne göre, Şikâyet Eden bu ibareyi 36 yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanarak ve kendi faaliyet alanında Türkiye pazarında lider ve dünya pazarında önde gelen şirketlerden biri olması nedeniyle, KASTAMONU ENTEGRE ibaresi ayırt edici hale gelip tanınan bir marka olarak UDRP koruma kapsamına girmektedir.

Bu değerlendirmeye dayanarak, Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e ait olan marklarıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

Üstelik, Hakem’in görüşüne göre, alan adlarının “.com” ve “.net” uzantılarıyla kullanımı, söz konusu KASTAMONU ENTEGRE ve FLOORPAN markalarıyla aynılığı ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikâyet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

UDRP’deki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikâyet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan dolayı, Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’in alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kararına varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e KASTAMONU ENTEGRE ve FLOORPAN markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu göstermemiştir. Web sitelerin galiba Şikâyet Eden’in ürünlerini satılığa çıkarmasına rağmen, marka hakkı sahibi ile Şikâyet Edilen’in hiçbir alaka ifşaat’nı Hakem dikkate aliyor. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, Hakem, Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden’in markalarının Türkiye’deki tanınmışlık düzeyi ve Kastamonu Entegre ibaresi ile FLOORPAN markalarının Türkiye’deki yıllardır yoğun bir şekilde kullanımları nedeniyle, Hakem, Türkiye’de ikameti olan Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının tescil edildiğinde bu markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Hakem, Şikâyet Edilen’in söz konusu web sitelerinin iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaçla kullanım olmadığı ve haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiği kanaatine varmıştır. Şikâyet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre, ihtilaflı alan adları ile bağlantılı olan web site görüntülendiğinde, Şikâyet Edilen’in bu alan adları altında özellikle laminat ve parke ürünlerin satışa sunduğu görülmektedir. Hakem, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adlarının kullanımı ile Şikâyet Eden’in FLOORPAN ve KASTAMONU ENTEGRE marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. Dosyada Şikâyet Eden tarafından ihtilaflı alan adı ile bağlantılı olan web sitelerin kullanımı hakkında ibraz edilmiş deliller, Politika’nın 4(b)(iv) maddesi’nde belirtildiği şekilde, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adlarını Şikâyet Eden’in markalarıyla iltibas yaratmak ve haksız kazanç elde etmek için kullandığını göstermektedir,.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü ve son şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <kastamonuentegre.com> alan adının ve <floorpan.net> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 5 Ocak 2011