WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HEYET KARARI

Seiko Epson Corporation (SEC) v. Muhammed Muslu

Dava No. D2011-1193

1. Taraflar

Şikayet eden, Amsterdam Hollanda'da mukim Seiko EPSON Corporation’dır ve İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda mukim Demys Limited tarafından temsil edilmektedir.

Şikayet edilen Bursa Türkiye’den Muhammed Muslu’dur.

2. Alan adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <epsonpx720.com>, <epsonpx820.com>, <epsonp50.com>, <epsontr.com>, <epson11880.net>, <epson1400.com>, <epson3880.net>, <epson4900epson9700.com>, <epson4900epson9700.net>, <epson7700.com>, <epson7700.net>, <epson7890.com>, <epson7890.net>, <epson7900.net>, <epson9880.net>, <epson9890.com> ve <epson9890.net> FBS Inc.tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlem Tarihçesi

Şikayet 13 Temmuz 2011 tarihinde Türkçe olarak WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 13 Temmuz 2011 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak FBS Inc. Şirketine e-posta yoluyla tescil teyidi talebini göndermiştir. FBS, Inc. şirketi 14 Temmuz 2011 tarihinde Merkeze gönderdiği e-posta mesajı ile Şikayet Edilenin tescil ettiren olduğunu teyit etmiş ve iletişim bilgilerini vermiştir

Merkez, Şikayetin Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası İçin Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası İçin Yeknesak Kurallara WIPO Ek Kuralları (“Ek Kurallar”) resmi şartlarına uyduğunu kabul etmiştir.

Kurallar, 2(a) ve 4(a) maddelerine uygun olarak Merkez Türkçe Şikayeti Şikayet Edilene resmi olarak bildirmiş ve 19 Temmuz 2011 tarihinde yasal işlemler başlamıştır. Kurallar, 5(a) numaralı maddeye göre son Cevap tarihi 08 Agustos 2011 tarihidir. Şikayet edilen şikayete ilişkin ve yasal süresi içerisinde bir cevap vermemiştir. Merkez 09 Ağustos 2011 tarihinde süresi içerisinde cevap vermeme bildirimi yayınlamıştır.

Merkez 18 Ağustos 2011 tarihinde iş bu uyuşmazlığın hakemi olarak Dilek Ustun Ekdial’ı görevlendirmiştir. Kurallar, 7. madde uyarınca ve Merkezin talebi üzerine Hakem Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’ nı sunmuştur.

Prosedürün dili Türkçe’dir. 19 Ağustos 2011 tarihinde şikayet eden ek bir talep dilekçesi vererek, gerçekleştirilen şikayetten ve hakem ataması yapıldıktan sonra, aynı şikayet edilen tarafından tescil edilmiş üç adet daha alan adı sırasıyla <epsonsx125.com>,<epsonsx425.com> ve <epsont1281.com tespit ettiklerini, bu nedenle de bu alan adlarının da yapılan şikayete eklenmesini talep etmiştir. Merkez yanıt olarak, söz konusu talebin hakeme iletildiğini ve Kuralların 10. Paragrafı gereğince talebi değerlendirme inisiyatifinin hakemde olduğunu bildirmiştir.

İdari Panel söz konusu ek talebi aşağıdaki gerekçelerle reddetmiştir:

Hepsi olmamakla birlikte bazı idari heyet hakemleri, uyuşmazlık konusu davanın niteliğine ve ek alan adları talebinin yapıldığı zamana bağlı olarak şikayette değişiklik yapılması durumunda söz konusu olabileceğini kabul etmektedirler. Örneğin Société Air France v. Spiral Matrix, WIPO Dava No. D2005-1337 de; hakem ek alan adlarını talebini, talep davaya hakem atanmadan , dava dosyaları henüz bir hakeme devredilmeden ve karar oluşturulmadan önce yapıldığı için şikayette değişiklik yapılarak ek alan adlarının şikayete eklenmesine izin vermiştir.

Bununla birlikte Archipelago Holdings LLC v. Creative Genius Domain Sales and Robert Aragon d/b/a Creative Genius Domain Name Sales, WIPO Dava No. D2001-0729 davasında Hakem şikayette değişiklik yapılarak ek alan adlarının eklenmesini şu gerekçelerle reddetmiştir: Hakem şikayete yeni tespit edilen alan adlarını eklenmesini reddetmektedir; zira aksi halde bu durum şikayetin sonuçlanmasında önemli bir gecikmeye neden olacaktır. Uyuşmazlığın tek hakemi devamla; ayrıca, merkez tescil şirketi ile doğrulama için yeni bir yazışma yapacak ve devamında şikayet edilene iş bu değiştirilmiş şikayet için 20 gün cevap süresi tanıyacak ve daha pek çok prosedürel zorluk yaşayacak, şikayet edilenin üç hakem seçme hakkı ilave edilen alan adları bakımından engellenmiş olacaktır” görüşünde bulunmuştur.

İş bu uyuşmazlığın hakeminin görüşüne göre prosedürün son aşamasında, şikayet edenin şikayetini düzelterek yeni alan adlarını eklemesine izin vermek hızlı bir prosedürü ve alınacak sonucu gereksiz bir şekilde geciktirmek sonucunu doğuracaktır. Prosedüre bu aşamada yeni alan adları eklemek, şikayet eden bakımından yeni bir şikayette bulunmaktan daha hızlı ve daha etkili olmayacaktır. Ayrıca, prosedürün tekrarı; merkez için herhangi bir idari işlem ücreti almaksızın ek maliyet, ek süreç ve ilave haftalar anlamına gelecektir.

4. Vaka Bilgileri

Seiko EPSON Corporation (“SEC”), küresel bir sirkettir ve mürekkep püskürtmeli, nokta matris ve lazer yazıcılar, tarayıcılar, masaüstü bilgisayarlar, ticari, multimedya ve ev sinema projektörleri, büyük ev sinema televizyonları, robotlar ve endüstriyel otomasyon gereçleri, magaza etiket yazıcıları ve yazarkasalar, dizüstü bilgisayarlar, entegre devreler, LCD parçaları ile bunlarla ilgili baska elektronik parçalar üreten dünyanın en büyük üreticilerinden birisidir.

EPSON Europe BV, Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren çok önemli bir bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri imalatçısı ve tedarikçisidir ve SEC satışlarının yaklaşık %23,4’sını EPSON Europe BV gerçekleştirmiştir.

Davacının ana şirketi SEC, aşağıda sayılan yürürlükteki ilgili markaların fikri mülkiyet hak sahibidir.

Marka No.

Ülke

Marka

Başvuru Tarihi

Sınıflar

200300490

Turkey

EPSON

Mart 19, 2002

02 / 07 / 09 / 14 / 16 / 37 / 40 / 42

1048343

UK

EPSON

Haziran 19, 1975

09 - Liquid crystal data display panels, magnetic drums, marked card readerdevices, cash registers, digital display instruments, computer print-out apparatus, paper tape punching apparatus.

1134004

United States

EPSON

Ağustos 25, 1975

IC 009. US 021 026. G & S:
lineprinters, printers, magnetic drums, marked card readers, paper tape punchers, paper tape readers, cash registers and parts thereof

004147229

CTM

EPSON

Kasım 29, 2004

02 / 09 / 16.

Davacının önceki UDRP (Benzer Alan Adı İhtilafları Çözüm Politikası) ihtilaflarıdan bazıları , sadece bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile , aşağıda sunulmuştur:

EPSON Europe BV (pour le compte et au nom de Seiko EPSON Corporation) contre CESA, WIPO Dava No. D2011-0168;

EPSON Europe BV (Seiko EPSON Corporation adına ve hesabına) ile Bladimir Boyiko Arasında, WIPO Dava No. D2010-0601;

Seiko EPSON Corporation adına ve hesabına EPSON Europe BV ile Igor S. Panin Arasında, WIPO Dava No. D2009-1503;

Seiko EPSON Corporation adına ve hesabına EPSON Europe BV ile Lal Kakar Arasında, WIPO Dava No. D2009-1246;

Seiko EPSON Corporation adına ve hesabına EPSON Europe BV ile Costas Ioannou Arasında, WIPO Dava No. D2009-0816;

Seiko EPSON Corporation adına ve hesabına EPSON Europe BV ile ESPON.COM Arasında, WIPO Dava No. D2008-1807;

EPSON Europe BV ile M31 Internet Palma, S.L. Arasında, WIPO Dava No. D2005-0604;

EPSON Europe BV ile Ink2U Arasında, WIPO Dava No. D2005-0467.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Edenin iddiaları aşağıda belirtilmektedir (Şikayetçinin dilekçe ve sunumlarından özetlenmiştir):

Şikayet eden uyuşmazlık konusu alan adlarının yukarıda sayılan markalarına karıştırılacak seviyede benzer olduğunu iddia etmektedir. Zira

a) EPSON oldukça iyi tanınan “oluşturulmuş” bir terimdir ve her bir ihtilaflı internet alan adının da ilk, baskın, en önemli ve en belirgin unsurunu oluşturmaktadır;

b) Biri haricinde, internet alan adlarında bulunan ilave sözcükler ya da karakterler, tamamıyla Davacıya işaret etmektedir; ve Davacının modellerine gönderme yapmaktadır:

c) Uyuşmazlık konusu internet alan adlarında EPSON markaları olmamış olsa, alan adlarının anlamı ve vurgusu tamamen farklı olurdu; bu takdirde belirgin bir biçimde Davacı ya da ürünleriyle ilişkili olmazlardı.

Şikayet eden ayrıca iddia eder ki;

Şikayet Edilen yaygın olarak EPSON adıyla tanınmamaktadır. Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmiş değildir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır. Ayrıca Şikayet Edilen, EPSON olarak isimlendirilmemekte ve bu yaygın olarak EPSON olarak bilinmemektedir ve EPSON markalarını içeren herhangi bir markaya sahip değildir. Ayrıca şikayet edenin markalarının tanınmışlığı karşısında uyuşmazlık konusu alan adları üzerinde şikayet edilene ait herhangi bir meşru hakkı olması mümkün değildir.

Son olarak; Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kötüniyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kullanmasının, Şikayet Edilen'in web sitesinde rakiplerine de yer vererek karışıklık yaratmak sureti ile işine zarar verdiğini belirtmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet edilen şikayet edenin iddialarına yanıt vermemiştir. Kuralların 5 (e) maddesine göre, şikayet edilen taraf cevap vermediği takdirde, istisnai koşulların yokluğu halinde, hakem şikayeti esas alarak karar verecektir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar, 15(a) maddesine göre Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Edenin aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adları Şikayet Edenin hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde bunlara benzerdir ve

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir ve

(iii) İhtilaflı alan adları Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Pek çok UDRP hakem kararlarında EPSON markasının tanınmış bir marka olduğuna değinilmiştir; see e.g. Epson Europe BV v. Armitage, WIPO Case No. D2009-0995; EPSON Europe BV v. Costas Ioannou, WIPO Case No. D2009-0816. Hakem ayrıca EPSON’nın pazardaki yeri ve elektronik parçaları sektöründeki bilinirliğini de not etmektedir. Bununla birlikte bu davada Politikanın 4(a)(i) paragrafı gereğince şikayet edenin, şikayet edilenin uyuşmazlık konusu alan adlarını tescil tarihinden önce hak sahibi olduğu tescilli markaları karşısında tanınmışlığına ayrıca başvurmaya gerek olmayacağı düşünülmektedir.

Şikayet edenin EPSON markası uyuşmazlık konusu alan adlarında tümüyle yer alan baskın ve ayırtedivici unsurdur. Söz konusu markaya eklenen numaralar ise şirketin ürün modellerinin numaralarıdır ve karışıklığı engellemeye yeterli unsurlar değildirler. Bu nedenle hakem uyuşmazlık konusu alan adlarının şikayet edenin EPSON markasına ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğuna kanat getirmiştir.

Bu sebeple Şikayet Eden Politika'da öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet edenin iddiaları karşısında; Şikayet Edilenin yaygın olarak EPSON adıyla tanınmaması, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmiş olmadığı ve Şikayet Edilenin Şikayet Eden' den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığına karşı herhangi bir iddia ve delil bulunmamaktadır. Ayrıca Şikayet Edilen, EPSON olarak isimlendirilmemekte ve bu yaygın olarak EPSON olarak bilinmemektedir ve EPSON markalarını içeren herhangi bir markaya sahip değildir. Ayrıca şikayet edilenin uyuşmazlığa konu alan adları altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Şikayet eden tarafından dosyaya sunulan delillerden uyuşmazlığa konu alan adlarının işaret ettiği web sayfaları çıktılarına bakıldığında; şikayet edenin rakiplerine ait ürünlerin satışa sunulduğu görülmüştür. Bu durum doğaldır ki; Politika kuralları gereği ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903 davasında üzerinde tartışıldığı üzere iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunumu olarak değerlendirilemez.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı yönünde karine ortaya koymuştur. Şikayet Edilen cevap vermediği ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem burada sadece şikayet edenin sunmuş olduğu iddialar çerçevesinde, uyuşmazlığa konu alan adlarını Şikayet Edilen'in tescil ettirmekteki amacının Şikayet Eden'in ürünleri ile doğrudan rekabet içindeki mal ve hizmetlerin sunulduğu bir web sitesine yönlendirmek için kullanmaktadır. Hakem, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in markasıyla iltibas oluşturarak Internet kullanıcılarını ticari amaçla online ortama çekmeye kasten girişimde bulunduğu görüşüne varmıştır. Pek çok hakem kararında dab u durum kötü niyet olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, daha önce verilen UDRP kararlarında not edildiği gibi; , (see Epson Europe BV and on behalf of Seiko Epson Corporation v. Lal Kakar, WIPO Case No. D2009-1246):

“Şikayet eden uluslar arası alanda tanınmış ve onlarca yıl boyunca EPSON markası altında ticari aktivitesini gerçekleştirmektedir. EPSON markasının elektronik parçalar üzerindeki yüksek ayırt ediciliği karşısında şikayet edilenin söz konusu alan adlarını şikayet edenin markasını bilmeden tescil ettirdiğini düşünmek olasılık dışıdır.”

Aynı nedenle bu uyuşmazlıkta şikayet edenin ürün numaralarının da bilerek seçilmiş ve tescil edilmiş olduğu sonucuna varılabilecektir.

Sonuç olarak; Hakem, Şikayet Edilenin ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, Politikanın 4(i) numaralı maddesi ve Kuralların 15. Maddesi uyarınca Hakem <epsonpx720.com>, <epsonpx820.com>, <epsonp50.com>, <epsontr.com>, <epson11880.net>, <epson1400.com>, <epson3880.net>, <epson4900epson9700.com>, <epson4900epson9700.net>, <epson7700.com>, <epson7700.net>, <epson7890.com>, <epson7890.net>, <epson7900.net>, <epson9880.net>, <epson9890.com> ve <epson9890.net> alan adlarının Şikayet Edene devredilmesine karar vermiştir.

Dilek Ustun Ekdial
Tek Hakem
Tarih: 6 Eylül 2011