WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Media-Saturn Holding GmbH v. Gurkan Pekel

Dava No. D2011-0919

1. Taraflar

Şikayet Eden, Almanya’da mukim Media-Saturn Holding GmbH‘dir ve Almanya’da Boehmert & Boehmert tarafından temsil edilmektedir.

Şikayet Edilen, Avustralya ve İstanbul, Türkiye’de mukim Gürkan Pekel’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <saturnturkiye.com> FBS Inc tarafinda tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlem Tarihçesi

Şikayet, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) 26 Mayıs 2011 tarihinde sunulmuştur. Merkez, 27 Mayıs 2011 tarihinde FBS Inc.’den ihtilaflı alan adını doğrulaması için e-posta ile talepte bulunmuştur. FBS Inc., 30 Mayıs 2011 tarihinde, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. 31 Mayıs 2011 tarihinde Merkez, tescil eden tarafından bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e e-mail ile iletmiş ve Şikayet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 3 Haziran 2011 tarihinde Şikayet Eden Şikayet’ini değiştirmiştir.

Merkez, Şikayet’in değiştirilmesi ile, Şikayet Eden'in Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar'da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekli koşullara uygun bir Şikayet sunmuş olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre Merkez, Şikayet'i usulüne uygun biçimde Şikayet Edilen'e bildirmiş ve idari işlem süreci 6 Haziran 2011 tarihinde başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre Cevap'ı sunmak için son tarih, 26 Haziran 2011 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Cevap, Merkez'e sunulmamıştır. Buna göre Merkez, Şikayet Edilen tarafından cevap verilmediğini 28 Haziran 2011 tarihinde bildirmiştir. 28 Haziran 2011 tarihinde Merkez Şikayet Edilen’den resmi olmayan e-mail almıştır.

Merkez, 14 Temmuz 2011 tarihinde tek hakem olarak Gökhan Gökçe'yi atamıştır. Hakem, söz konusu görevlendirmenin uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikayet Eden, Almanya’da faaliyet gösteren en büyük elektronik mağazaları Media-Markt ve Saturn’ün birleşmesi ile oluşmuş Media-Saturn Holding GmbH isimli şirkettir. Şikayet Eden’in yıllık 20 milyar Euro cirosu ve 300 milyon müşterisi vardır. SATURN markası 50 yıldır, Avrupa çapında faaliyet gösteren elektronik mağazalar zincirinde kullanılmaktadır. Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İspanya, Fransa, Polonya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Macaristan, Yunanistan, Rusya ve Türkiye’de toplam 250 Saturn mağazası faaliyet göstermektedir.

Şikayet Eden, Türkiye’de ilk Saturn Mega Mağazası’nı Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde 29 Ekim 2009 tarihinde açmıştır. Bu tarihten itibaren İstanbul’da 3 mega mağaza daha açılmıştır.

Şikayet Edilen, Gürkan Pekel, bir gerçek kişidir. İhtilaflı alan adı <saturnturkiye.com> 3 Kasım 2009 tarihinde Şikayet Edilen tarafından tescil edilmiştir.

5. Tarafların Beyanları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <saturnturkiye.com>’un kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Eden, Ek 7’de gösterildiği üzere Şikayet Eden'e ait SATURN markasına ilişkin ilk tescilin Türk Patent Enstitüsü nezdinde 20 Eylül 1999 tarihinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, Ek 6'da gösterildiği üzere SATURN’ün WIPO nezdinde uluslararası marka olarak 20 Aralık 2006 tarihinde tescil edildiğini de belirtmiştir. Şikayet Eden, bu markaların elektronik cihazları kapsayan 9. sınıfta tescil olduğunu ve Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen <saturnturkiye.com> web sitesi üzerinden de bilgisayar malzemeleri için elektronik cihaz ticareti yapıldığını ifade etmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in tescilli markası ve Şirket adı ile benzer olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ihtilaflı alan adının sadece “Saturn” ve “Türkiye” kelimelerini içerdiği ve jenerik bir ekin, özel olarak coğrafi bir göstergenin, eklenmesinin alan adının bir marka ile karıştırılması olasılığını bertaraf etmeyeceği belirtilmiştir.

Şikayet Eden’in tanınmış markasının bu durumda olduğu gibi sadece coğrafi bir ekin eklenmesi ile kullanılmasının, Şikayet Eden’in internetteki mevcudiyetini araştıran müşterilerin yanıltıcı bir şekilde yönlendirilmeleri tehlikesini oluştuğu da belirtilmiştir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden ile Şikayet Edilen’in arasında hiç bir türden akdi ilişki bulunmadığı ve Şikayet Edilen’e SATURN markasının kullanma yetkisinin verilmediği belirtilmiştir.

Aynı zamanda Şikayet Eden, <saturnturkiye.com> alan adının kullanımında Şikayet Edilen’in meşru bir menfaatinin olmadığını belirtmiştir. Alan adı “Gürmel Bilgisayar”ın <gurmelbilgisayar.com> adresinden de ulaşılabilen web sitesine yönlendirildiği ve bu sitenin hiçbir yerinde hiçbir şekilde SATURN’e atıf bulunmadığı belirtilmiştir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını belirtmiştir. Ayrıca Şikayet Edilen’in, Internet kullanıcılarının Şikayet Eden ile bir ilişki oluşturmasına ve kendi Internet sitesine yönlendirilmesine çalıştığı ifade edilmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in tarafından ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden’e ait tescilli markasından haberdar olduğunu belirtmiştir. Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını 3 Kasım 2009 tarihinde tescil ettirdiği esnada Saturn Mega Mağazası’nın 29 Ekim 2009 tarihinde gerçekleşen başarılı açışından haberdar olmaması ve iyi niyetli olmasının söz konusu olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, markanın sahibi Şikayet Eden’e aşırı yüksek fiyatlar ile satmak üzere tescil ettirdiği belirtilmiştir.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını 25.000 Euro’ya satmayı telefon görüşmesinde teklif ettiği ve ücretin söz konusu alan adı için yaptıkları harcamayı fazlaca aştığını belirterek bu durumun bir kötü niyet göstergesi olduğunu ileri sürmüştür.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, 28 Haziran 2011 tarihinde gönderdiği e-posta mesajında, ihtilaflı alan adını 1,500 USD karşılığında devredebileceğini belirtmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet'e söz konusu e-posta mesajından başka bir Cevap vermemiştir. Kurallar'ın 5(e) maddesine göre istisnai durumlar söz konusu olmaksızın Şikayet Edilen tarafından Cevap verilmediği takdirde Hakem, uyuşmazlık hakkında Şikayet'e istinaden karar verecektir.

Bununla birlikte, Politika uyarınca idari işlem süreçlerinde Cevap verilmemesi, ileri sürülen iddiaların kabul edildiği anlamına da gelmemektedir. Bu çerçevede Hakem, Şikayet Eden'in delillerini değerlendirmeye ve Şikayet Edilen'in web sitesinde Politika'nın 4(a) maddesinde öngörülen gereklere aykırı davranıp davranmadığını değerlendirmeye devam edecektir. Stanworth Development Limited v. E Net Marketing Ltd., WIPO Case No. D2007-1228.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Politika'nın 4(a) no'lu maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen'den Şikayet Eden'e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikayet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(a) İhtilaf konusu alan adının Şikayet Eden'in markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu,

(b) Şikayet Edilen'in alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı,

(c) Alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar'ın 15(a) no'lu maddesi uyarınca Hakem, Şikayet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

Şikeyet Edilen’in Şikayet’e cevap vermemesi durumunda dahi; Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde belirtilen şartların mevcudiyetini ispat etmek zorundadır, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, WIPO Case No. D2002-1064. Ayrıca Hakem, Şikayet’te bulunan iddiaların doğruluğunu takdir edecektir, ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, WIPO Case No. D2001-1425.

A. Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Politika, Şikayet Eden'in, ihtilaflı alan adının, üzerinde hakları bulunduğunu iddia ettiği markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde kullanıldığını göstermesi gerektiğini öngörmektedir.

Hakem, Şikayet Eden'in Ek 6 ve 7’de sunulan SATURN markasının tescilli sahibi olduğuna kanaat getirmiştir. Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in markası ile fiilen aynı olduğu görüşündedir; zira ihtilaflı alan adı, iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde Şikayet Eden'in markasından oluşmaktadır, Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Case No. D2000-1525. Bunun yanı sıra Hakem'in kanaatine göre, söz konusu markanın ihtilaflı alan adında kullanımı, internet kullanıcıları nezdinde karışıklık yaratmakta ve ihtilaflı alan adının Şikayet Eden tarafından oluşturulan veya onunla bir biçimde ilişkisi bulunan bir web sitesi izlenimini uyandırmaktadır.

Hakem, alan adına markanın yanı sıra coğrafi bir kelime olan “Türkiye”'nin eklenmiş olmasının da Şikayet Edilen'in alan adının Şikayet Eden'e ait markadan ayırmadığı kanısındadır. Marka, Türkiye’de kullanıldığı ve bilindiği için markanın sonuna “Türkiye” kelimesinin eklenmesi farklılık kazandırmamaktadır; zira ihtilaflı alan adının en önemli unsuru “Türkiye” kelimesi olmayıp “Saturn” kelimesidir. Politika ve WIPO içtihadı da, markalara coğrafi kelimenin eklenerek alan adı oluşturulmasının iltibasa engel olmayacağını belirtmiştir, Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas, WIPO Case No. D2007-0768.

Bu bilgiler ışığında Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in markasına iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği ve bu sebeple Politika'da öngörülen unsurlardan ilkinin gerçekleştiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Madde 4(a)(ii)'ye göre, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika'nın 4(a) maddesine göre Şikayet Eden madde 4(a)'da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir. Politika madde 4(c)'de Şikayet Edilen'e alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan vermektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını, ticari kazanç ve müşterileri yanlış yönlendirme niyeti ile dışında, ticari olmayan veya meşru bir amaç doğrultusunda kullanmadığını ileri sürmektedir.

Hakem, ihtilaflıı alan adını ziyaret etmiş ve bu sitenin bir başka web sitesine yönlendirme yapmadığını ve hata mesajı verdiğini tespit etmiştir. Hakem, başkaca bir delilin bulunmaması nedeniyle Şikayet Eden tarafından Ek 4’te sunulan ekran çıktıları deliline dayanmaktadır. Hakem, tanınmış bir marka olan alan adının tescil edilmesinin ve ihtilaflı alan adının kullanıldığı adresten <gurmelbilgisayar.com> adresine yönlendirme yapılmasının, Şikayet Edilen’in meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. İşbu uyuşmazlıkta markanın tanınmışlığından hareket eden Şikayet Edilen'in, Internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etmekte olduğu açıktır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adında hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını belirtmektedir. Şikayet Edilen'in Şikayet Edilen veya onun tarafından idare edilen hiçbir işletmenin, ihtilafl konusu alan adıyla tanındığını gösteren bir kayıt bulunmamaktadır. Bu itibarla Hakem, söz konusu kullanımın iyiniyetli (bona fide) veya adil yahut ticari amaç gütmeyen bir kullanım olmadığı ve Şikayet Edilen lehine delilin bulunmadığı dikkate alındığında Şikayet Edilen'in uyuşmazlık konusu alan adı üzerinde hakkı veya meşru menfaatinin varlığını gösteren herhangi bir kayıt bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Madde 4(a)(ii), Şikayet Eden'in, ihtilaflı alan adında Şikayet Edilen'in hiçbir hak ve meşru menfaatinin olmadığını ispatlaması gerektiğini öngörmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını (prima facie) ortaya koymuştur. Şikayet Edilen bir Cevap sunmadığından ve aleyhine ileri sürülen iddiaların da aksini kanıtlayamadığından Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir. De Agostini S.p.A v. Marco Cialone, WIPO Case No. DTV2002-0005.

Buna göre, 4(a)(ii)'nin gerekleri yerine getirilmiş olup, Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikayet Eden, Politika'nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikayet Eden'e ait SATURN markası, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adı tescil ettirilmeden çok uzun süre önce tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Ayrıca Şikayet Eden “www.saturn.com.tr” alan adı 29 Aralık 2009 tarihinde tescil edilmiştir.

Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikayet Eden'in markasının varlığından haberdar olduğu kanaatindedir. Zira Saturn Mega Mağazası’nın ihtilaflı alan adının tescilinden dört gün önce İstanbul’daki açılışı basında geniş yer almıştır. Hakem, WHOIS kayıtlarından Şikayet Edilen’in İstanbul’da mukim olduğunu anlamış ve bu nedenle İstanbul yaşayan bir kişinin açılışı geniş yankı bulan bir mağazadan haberinin olmama ihtimalinin söz konusu olmayacağı kanaatine varmıştır. SATURN markasını kullanan mağazanın açılışından hemen sonra söz konusu markayı içeren alan adının tescil ettirilmesi nedeniyle, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği kanaatine varılmıştır.

Ayrıca ihtilaflı alan adı Şikayet Eden’in faaliyet gösterdiği alanda hizmet veren web sitesine yönlendirilmesi nedeniyle, alan adını tescili esnasında Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in markasından, markasının itibarı ile mal ve hizmetlerinden kuvvetle muhtemel haberdar olduğu görüşüne varılmıştır. Bu sebeple, Şikayet Edilen'in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının Şikayet Eden'e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyi niyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir, Telstra Corp. Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003. Bunun yanı sıra, Hakem incelemesi esnasında ihtilaflı alan adının kullanıldığı web sitesinin kapatıldığı tespit edilmiştir. Oysa ki, Şikayet Eden’in sunduğu delillerde söz konusu web sitesinin daha önceki tarihlerde başka bir siteye yönlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, Şikayet Edilen’in Şikayet’ten haberdar olunca Hakem’i yanıltma saikıyla davrandığı ve kötü niyetle hareket ettiği kanaatini uyandırmaktadır.

Şikayet Eden, 11 Mart 2011 tarihinde ihtilaflı alan adının kullanılmasının durdurulmasını ve devrini ihtar eden yazı göndermiştir. Şikayet Eden’in Şikayet’te belirttiği üzere, söz konusu ihtara cevap olarak Şikayet Edilen ihtilaflı alan adının 25.000,00 Euro karşılığında satabileceğini telefon görüşmesinde belirtmiştir. Şikayet Edilen Cevap vermediği için bu iddiaya itiraz edilmediği kabul edilmektedir. Buna ek olarak, Şikayet Edilen 28 Haziran 2011 tarihinde ihtilaflı alan adını 1500 USD karşılığında satabileceğini belirtmiştir. Bu teklif de Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettiğini ve kullandığını göstermektedir, Benetton Group SpA v. Domain for Sale, WIPO Case No. D2001-1498.

Şikayet Edilen tarafından bir Cevap verilmemesi kötü niyetin varlığını kesin olarak ortaya koymamakla birlikte Şikayet Eden'in kötü niyet iddialarını destekleyen bir durumdur.

Telstra kararı ve Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Case No. D2002-0131 davalarında olduğu gibi, söz konusu ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <saturnturkiye.com> alan adının Şikayet’te talep edildiği üzere Şikayet Eden Media-Saturn Holding GmbH’ye devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek Hakem
Tarih: 1 Ağustos 2011