WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

BASF SE ve Construction Research & Technology GmbH v. PrivacyProtect.org ve Bekir Akgün - Özen Yapı Malzeme ve Makinalari Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti

Dava No. D2010-1834

1. Taraflar

Şikayet Eden, Ludwigshafen ve Trostberg, Almanya’da faaliyet gösteren ve Almanya’da Hogan Lovells International LLP tarafından temsil edilen BASF SE ve Construction Research & Technology GmbH’dır.

Şikayet Edilen, Antalya, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Ali Topuz tarafından temsil edilen PrivacyProtect.org// Bekir Akgün - Özen Yapı Malzeme ve Makineleri Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <conipur.com> FBS Inc. Tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlem Tarihçesi

Şikayet, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) 29 Ekim 2010 tarihinde sunulmuştur. Merkez tarafından 29 Ekim 2010 tarihinde FBS Inc.’den ihtilaflı alan adını doğrulaması için e-posta ile talepte bulunulmuştur. FBS Inc., 9 ve 11 Kasım 2010 tarihlerinde, Şikayet Edilen’in tescil ettiren olarak kayıtlı olduğunu doğrulayan cevabını Şikayet Edilen’in iletişim bilgileriyle birlikte Merkez’e iletmiştir. FBS tarafından ayrıca tescil sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğu Merkez’e iletilmiştir.

Merkez, ilgili tescil edenden alınan bilgiye göre 11 Kasım 2010 tarihinde, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğu taraflara bildirilmiştir. Bu sebeple, Şikayet Eden tarafından, i) Şikayet Eden ve Şikayet Edilen arasında, işlemlerin İngilizce olarak yürütüleceği yönünde sözleşme bulunduğunu gösteren delil sunması veya ii) Şikayet’in Türkçeye tercüme edilmiş bir nüshasının sunulması veya iii) İngilizcenin idari işlem dili olması için talepte bulunulması gerekmiştir. Söz konusu talebin, işlemin hangi sebeplerle İngilizce dilinde yürütülmesi gerektiğini gösteren gerekçeleri ve destekleyici materyalleri ihtiva etmesi gerekmektedir. Şikayet Eden tarafından Şikayet’in Türkçe’ye tercüme edilmiş bir nüshası 24 Kasım 2010 tarihinde Merkez’e sunulmuştur.

Merkez, tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte sunulan Şikayet’in Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekli koşullara uygun bir Şikayet sunmuş olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre Merkez, Şikayet’i usulüne uygun biçimde Şikayet Edilen’e bildirmiştir ve idari işlem süreci 25 Kasım 2010 tarihinde başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre Cevap’ı sunmak için son tarih, 15 Aralık 2010 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Cevap, 15 Aralık 2010 tarihinde Merkez’e sunulmuştur. 14 Ocak 2011 tarihinde, Şikayet Edenler tarafından Şikayet Edilen’in Cevap’ında öne sürülen noktalara ilişkin olarak İlaveler Merkez’e sunulmuştur ve İlaveler aynı tarihte Hakem’e iletilmiştir. 19 Ocak 2011 tarihinde Hakem tarafından Şikayet Edilen’e Şikayet Edenler tarafından sunulan İlaveler’e varsa cevaplarını sunması için Hakem Kararı gönderilmiştir. İşbu tarihten itibaren Merkez’e veya Hakem’e herhangi bir belge sunulmamıştır. İlavelerin sunulması sebebi ile Hakem’in işbu davaya ilişkin karar tarihi 25 Ocak 2011 tarihine uzatılmıştır.

Merkez, 28 Aralık 2010 tarihinde tek hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. Hakem, söz konusu görevlendirmenin uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikayet Edenler BASF SE ve Construction Research & Technology GmbH isimli şirketlerdir. Şikayet Edenler’den BASF SE Almanya’da faaliyet gösteren dünyanın en büyük kimyasal şirketlerinden biridir. BASF SE dünya genelinde 170 ülkede yaklaşık 105.000 kişiyi istihdam etmektedir. BASF SE ve bağlı kuruluşları 2009 yılında kimyasal maddeler, plastikler, performans ürünleri, işlevsel çözümler, tanmsal çözümler ile petrol ve gaz konusundaki altı iş sahasında yaklaşık 50 milyar Euro ciro elde etmiştir. BASF SE'nin 160 üzerinde bağlı kuruluşu ve iştiraki bulunmaktadır, Ayrıca Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika ve Afrika kıtalarında yüz ellinin üzerinde üretim alanında faaliyet göstermektedir. BASF SE’nin iki yüzün üzerinde ülkede müşterileri bulunmaktadır ve BASF SE dünya genelinde çeşitli sanayi kuruluşlarına ürünler temin etmektedir.

Şikayet Edenler’den Construction Research & Technology GmbH , BASF’a bağlı bir şirkettir ve BASF grubunun bir parçasıdır. Şirket kimyasal sistemler ve formülasyon konusunda inşaat sektörünün önde gelen tedarikçilerinden biridir.

Şikayet Edenin “Conipur” markası altında pazarladıkları ürünleri ve “Conipur” unvanının kullanım geçmişine ilişkin bilgilerin ihtiva edildiği Ek I’de belirtildiği üzere “Conipur” markası 1930 senesinden bu yana Şikayet Edenler tarafından kullanılmaktadır.

Conica Technik AG BASF’ın iştiraki olan BASF Construction Chemicals Europe AG ile 2001 yılında birleşmiş ve BASF Construction Chemicals Europe AG’nin bir parçası olmuştur. EK J’de belirtildiği ve Şikayet’te birçok kez tekrar edildiği üzere CONIPUR markası 9 Mart 1983 tarihinde Conica Technik AG tarafından uluslararası bir marka olarak tescil ettirilmiştir. Şikayet’in EK K’sında belirtildiği üzere CONIPUR markası Construction Research Technology GmbH tarafından 23 Temmuz 2002 tarihinde uluslararası alanda marka olarak tescil ettirilmiştir.

Şikayet Edilenler’den Bekir Akgün, Özen Yapı Malzeme ve Makinaları Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklarından biridir. İhtilaflı alan adı <conipur.com> 29 Haziran 2001 tarihinde Bekir Akgün tarafından tescil edilmiştir. BASF’ın Türkiye’de bulunan iştiraki tarafından 2007 yılında Şikayet Edilen’le irtibata geçilip ihtilaflı alan adının 150.000 Euro’ya alınması teklif edilinceye dek, Şikayet Eden söz konusu alan adının Şikayet Edilen tarafından tescil edildiği bilmemektedir. Şikayet Ek D’de belirtildiği üzere 15 Eylül 2009 tarihinde Şikayet Edenlerin Türkiye temsilcisi tarafından ihtilaflı alan adının devrine ve söz konusu alan adının kullanımının durdurulmasına ilişkin Şikayet Edilen’e bir ihtarname gönderilmiştir. Şikayet Ek E’de belirtildiği üzere, Şikayet Eden tarafından ayrıca ihtilaflı alan adının transferine ilişkin konunun çözümlenmesi amaçlı bir yazı da gönderilmiştir ancak Şikayet Edilen tarafından söz konusu yazıya cevap verilmemiştir.

5. Tarafların Beyanları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <conipur.com>’un kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Edenler ile Şikayet Edilen arasında 2002 yılına kadar süren bir distribütörlük sözleşmesi yürürlükte kalmıştır. Söz konusu sözleşmenin feshedilmesini müteakip, Şikayet Edenler Türkiye’de başka bir distribütör ile çalışmaya başlamıştır.

Şikayet Edenler, ihtilaflı alan adının tescilli markaları ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ileri sürmüştür.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati olmadığını belirtmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak iyi niyetli bir kullanımın söz konusu olmadığını iddia etmektedir. Şikayet Eden, ticari olmayan nitelikte yasal ya da meşru bir alan adı kullanımından bahsetmenin mümkün olmadığını, bu sebeple söz konusu kullanımın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e tescilli markasını kullanması için bir lisans ya da izin verilmediği, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile hiçbir fiili ilişkisi olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla hiçbir zaman yaygın olarak tanınmadığı ifade edilmiştir. Şikayet Eden CONIPUR markasının kullanımının ve tescilinin, ihtilaflı alan adının tescilinden çok önce yapıldığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Eden ile Şikayet Edilen arasında akdedilen ve 2002 senesinde feshedilen distribütörlük sözleşmesinin Şikayet Edilen’e söz konusu markanın kullanılmasına ilişkin meşru bir menfaat sağlamadığını ve söz konusu sözleşme uyarınca Şikayet Edilen’e açık veya zımni bir şekilde ihtilaflı alan adını kullanma veya tescil ettirme hakkı verilmediğini ileri sürmüştür. Ayrıca Şikayet Edilen’in ile Şikayet Eden’in arasındaki distribütörlük ilişkisinin uzun süre önce sona erdiğini, bu sebeple söz konusu ihtilaflı alan adını kullanma konusunda geçerli bir nedeni bulunmadığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’e ait markayı ihtiva eden ürünlerin pazarlanması için değil Şikayet Edilen’in kendi ürünlerinin pazarlanması için kullandıklarını da ayrıca belirtmiştir. Söz konusu web sitesinde Şikayet Eden’e veya iştiraklerine veya BASF’a ilişkin ürün veya hizmetlere ilişkin herhangi bir bilgi ihtiva olmadığı da belirtilmiştir.

Şikayet Eden, ticari olmayan nitelikte yasal ya da meşru bir alan adı kullanımından bahsetmenin mümkün olmadığını, bu sebeple söz konusu kullanımın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in eski distribütörleri olması sebebi ile “Conipur” markasını bildiğini ve Şikayet Edenlerin bu marka üzerindeki 1983 yılından beri süregelen uluslararası düzeyde koruma altındaki haklarının farkında olduğunu ileri sürmüştür. Bu sebeple, Şikayet Edenler ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını belirtmiştir.

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in, alan adını Şikayet Edenlere ait marka aleyhine iltibas yaratmak suretiyle ticari maksatla ve kasten Şikayet Edenlerin işlerine zarar vermek, İnternette Şikayet Eden’in markasını arayan İnternet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek ve böylelikle kendi web sitesinde sunulan ürün veya hizmetlerle ilişkilendirmek maksadıyla tescil ettirdiğini ileri sürmektedir. Şikayet Edenler, ürünlerini “Conipur” markası altında sattıklarını ve bu durumun Şikayet Edilen tarafından bilindiğini bu durumun Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kullanmalarının, Şikayet Edenler ticari itibarından yararlanmak isteğinin açık bir kanıtı olduğunu ileri sürmüştür.

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını 150.000 Euro’ya satmayı teklif ettikleri ve ücretin söz konusu alan adı için yaptıkları harcamayı fazlaca aştığını belirterek bu durumun bir kötü niyet göstergesi olduğunu ileri sürmüştür.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Edenlerin iddialarına karşı Cevap’ını sunmuş ve Merkez’den Şikayet Edenler tarafından ihtilaflı alan adının kendilerine devrine karar verilmesi yönündeki yapılan talebi reddetmesini talep etmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Edenlerin iddialarının gerçeği yansıtmadığını zira kendisinin Şikayet Edenlerin ürettiği tüm ürünlerin ana distribütörü olarak faaliyette bulunduğunu ve halen faaliyette bulunmakta olduğunu ileri sürmüştür. Şikayet Edilen, Şikayet Edenler tarafından üretilen Conipur isimli ürünü Türkiye’ye ve dünyaya tanıtan yegane şirket olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Şikayet Edilen 1997 yılında Conipur ürünleri için makine parkına yatırım yaparak, ve şirketindeki her şantiyede yüksek meblağlar harcayarak demolar yaptırdığını ileri sürmüştür. Şikayet Edilen, bugüne kadar halen birçok distribütöre eğitim ve seminerler verdiğini ve “Conipur” ürünlerinin reklamına ilişkin olarak katalog üretimine katkıda bulunduğunu belirtmiştir.

Şikayet Edilen tarafından, Şikayet Edenler ile aralarında uzun yıllardır süregelen bir distribütörlük ve uygulayıcı bayilik ilişkisi olduğunu belirtmiş ve Cevap’ında ilişkiyi kanıtlamaya yönelik deliller sunmuştur.

Şikayet Edilen, Şikayet Edilenler Bekir Akgün’ün ortağı olduğu AYKS Antalya Yapı Kimyasalları Ltd. Şti’nin (“AYKS”) halen Şikayet Edenlerin distribütörü olarak faaliyet gösterdiğini ancak “Conipur” ürünlerine ilişkin tüm satış, pazarlama ve eğitim işlemlerinin Şikayet Edilen tarafından yapıldığını ileri sürmüştür. Şikayet Edilen iddialarına ilişkin olarak katıldıkları bir seminer masrafını yansıtan faturayı ek olarak Merkez’e sunmuştur. Şikayet Edilen 2007 yılına ait Şikayet Edilen’in direk Şikayet Eden’den ürün aldığını gösteren bir faturayı da ek olarak sunmuştur.

Şikayet Edilen, Şikayet Edenlerin ana distribütörü gibi faaliyet gösteren bir uygulayıcı bayisi olmasına rağmen, yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, Şikayet Edenlerin iddialarının aksine, ihtilaflı alan adının tescili sırasında Şikayet Eden’in tescilli markası konusunda bilgi sahibi olmadığını ileri sürmektedir. Şikayet Edilen söz konusu ihtilaflı alan adının Şikayet Edenlerin tescilli markası ile aynı olmasına rağmen bu alan adını uzun süredir kullandığını ve bu durum karşısında Şikayet Edenlerin herhangi bir aksiyon almadığını ve konuya ilişkin bir şikayette bulunmadıklarını belirtmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Edenler tarafından 15 Eylül 2009 tarihinde kendisine gönderilen ihtilaflı alan adının transferine ilişkin ihtarnameye verdiği 24 Eylül 2009 tarihli cevabı da delil olarak Hakem’in dikkatine sunmuştur.

6. Değerlendirme ve Tespitler

14 Ocak 2011 tarihinde Şikayet Edenler tarafından Şikayet Edilen’in Cevap’ında ileri sürdüğü hususlara ilişkin olarak İlaveler sunulmuştur. İlaveler konusunda Kurallar’da açık bir hüküm bulunmamaktadır, İlavelerin değerlendirilmesi konusunda İdari İşlem’in taraflar açısından eşit bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kurallar 10(a) ve 10(b) maddeleri uyarınca Hakem’in takdir yetkisi bulunmaktadır.

Hakem kararını oluştururken Şikayet Edilen’in İlaveler’e karşı cevabını sunması için yeterli zamanı ve fırsatı olduğunu göz önünde bulundurarak, Şikayet Edenlerin İlaveleri’ni kabul etmiş ve kararında göz önünde bulundurmuştur. Ancak Hakem yine de İlaveler sunulmadan önceki kararı ile aynı kararı vermiştir.

Politika’nın 4(a) no’lu maddesi uyarınca, işbu süreçte ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen’den Şikayet Edenlere devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikayet Edenlerin aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

a) İhtilaflı alan adının Şikayet Edenlerin markası ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu,

b) Şikayet Edilen’in alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı,

c) Alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar’ın 15(a) no’lu maddesi uyarınca Hakem, şikayet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

A. Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Politika, Şikayet Edenlerin, ihtilaflı alan adının üzerinde, hakları bulunduğunu iddia ettiği markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde kullanıldığını göstermesi gerektiğini öngörmektedir.

Şikayet Ek J’de belirtildiği üzere ilki 1983’de olmak üzere Şikayet Edenler CONIPUR markasını tescil ettirmiştir. Hakem, söz konusu unsurları göz önüne alarak Şikayet Edenlerin markanın sahibi olduğu ve CONIPUR markası üzerinde münhasır hakkı bulunduğu kanaatine varmıştır. T. Rowe Price Associates, Inc. v. J A Rich, WIPO Case No. D2001-1044.

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Edenlerin markası ile fiilen aynı olduğu görüşündedir; zira ihtilaflı alan adı, tamamıyla birebir veya iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde Şikayet Edenlerin markasından oluşmaktadır. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr. WIPO Case No. D2000-1525 “bir alan adı şikayet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu Politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir”.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Edenlerin lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır. Politika’nın 4(a)(i) maddesinde belirtilen gerekler yerine getirilmiştir, dolayısıyla, Şikayet Edenler Politika’nın ilk maddesi anlamında iddialarını ispatta başarılı olmuşlardır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gerekleri karşılayabilmek için Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığı yönünde ortaya bir karine koymak zorundadır Croatia Airlines d.d. v Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455. Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını belirtmiştir. Bu itibarla Hakem, söz konusu kullanımın iyiniyetli (bona fide) veya adil yahut ticari amaç gütmeyen bir kullanım olmadığı ve Şikayet Edilen lehine delilin bulunmadığı dikkate alındığında Şikayet Edilen’in uyuşmazlık konusu alan adı üzerinde hakkı veya meşru menfaatinin varlığını gösteren herhangi bir kayıt bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Ayrıca Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in Şikayet Edenin eski distribütorü olması sebebi ile Şikayet Edilen’in alan adının tescil tarihi sırasında Şikayet Edenlere ait markayı bilebilecek durumda olduğunu ileri sürmüştür.

İhtilaflı alan adı aktif olarak kullanılmaktadır ve Özen Yapı Malzeme ve Makineleri Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve Conipur’un tanıtımına ilişkin bilgiler içermektedir. Buna karşılık, ürünün Şikayet Edenlere ait olduğunu belirten bir açıklama yoktur ve Hakem Şikayet Edilen’in bu alan adını Şikayet Edenlerle bir bağ kurmak maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştır.

Şikayet Edilen, Şikayet Edenler ile arasında halen sürmekte olan bir uygulayıcı bayilik ilişkisi olduğunu iddia etmiştir. Hakem yaptığı araştırmalar sonucunda Şikayet Edilen’in Şikayet Edenlerin ürünlerinin uygulayıcı bayisi olduğu ancak söz konusu ilişkinin 2010 senesinde sona erdiği bilgilerine ulaşmıştır. Ayrıca söz konusu uygulayıcı bayilik ilişkisi uyarınca Şikayet Edilen’in CONIPUR markasını Şikayet Edenlerin onayı olmaksızın kullanma hakkı bulunmamaktadır. Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, WIPO Case No. D2000-1774 davasında olduğu gibi Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını ancak tescilli markalı ürünlerin satımı için kullanmalı ve söz konusu sitede tescil ettiren ile marka tescili sahibi arasındaki ilişki açıkça gösterilmelidir. Ancak mevcut durumda böyle bir durum söz konusu olmadığı için Şikayet Edilen’in Şikayet Edenlerin markasını kullanmakta haklı bir menfaati bulunmamaktadır.

Şikayet Edilen tarafından bir başka şirketin Şikayet Edenlerin distribütörü olduğu ileri sürülmüştür böyle bir ilişkinin varlığı sebebi ile de Hakem Şikayet Edilen’in yetkisi olmadan Şikayet Edenlerin tescilli markasını kullanmaya hakkı bulunmadığı görüşündedir.

Buna göre, madde 4(a)(ii)’de belirtilen gerekler karşılanmış olup, sonuç olarak Hakem Politika’nın ikinci şartı anlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edenlerin markası ihtilaflı alan adının tescilinden çok uzun süre önce tescil edilmiştir. Ayrıca Şikayet Edilen’in Şikayet Edenlerin eski distribütörü olması sebebi ile Hakem, Şikayet Edilen’in alan adının tescil tarihi itibarıyla Şikayet Edenlere ait markanın mevcudiyetini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Edenlere ait markayı bildiğini ve bunun kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının Şikayet Edenlere ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğunu, dolayısıyla iyi niyetli kullanım yönünde hiçbir zaman niyetin söz konusu olmadığına karar vermiştir. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003.

Hakem, Şikayet Edilen’in alan adını tescil ettirmekteki öncelikli amacının rakibin faaliyetlerine zarar vermek olduğu konusunda açık delil bulunduğu görüşündedir. Şikayet Edilen, alan adını Şikayet Edenler ile doğrudan rekabet içindeki mal ve hizmetlerin sunulduğu bir web sitesine aktarmak için kullanmıştır. Hakem, Şikayet Edilen’in ticari kazanç için kasti olarak Şikayet Edenlere ait marka aleyhine iltibasa yol açmak suretiyle kullanıcıları Şikayet Edilen’e ait web sitesine çekmeye çalıştığı kanaatindedir. General Electric Co. v Fisher Zvieli, a/k/a Zvieli Fisher, WIPO Case No. D2000-0377; The Sportman’s Guide, Inc. v. John Zuccarini, WIPO Case No. D2001-0617.

Telstra kararı ve Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC WIPO Case No. D2002-0131 davalarında olduğu gibi, söz konusu ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <conipur.com> alan adının Şikayet’te talep edildiği üzere Şikayet Eden BASF SE’ye devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek Hakem
Tarih: 25 Ocak 2011