Case Details for WIPO Case D2017-2108

WIPO Case Summary

WIPO Case NumberD2017-2108
Domain name(s)fiwaguard.com
ComplainantFiWaRec Valves & Regulators GmbH & Co. KG
RespondentYangfang, bei jing guo tai zhong xing ke ji fa zhan you xian gong si
PanelistTan, Francine
Decision Date18-01-2018
DecisionTransfer

Next Search