Case Details for WIPO Case D2015-1772

WIPO Case Summary

WIPO Case NumberD2015-1772
Domain name(s)nallis.ooo
ComplainantMr. Nalli Kappuswami Chetty / Mr. Ramnath K. Nalli
Nalli Chinnasami Chetty
DecisionTerminated