Case Details for WIPO Case D2012-2514

WIPO Case Summary

WIPO Case NumberD2012-2514
Domain name(s)cheap-opi-nail.com
cheapopinail.com
cheap-opi-nail-polish.com
cheapopinailpolishonline.com
googleopinailpolish.com
nailpolishbyopi.com
opinailonline.com
opinailpolishforsale.com
opinailpolishlacquer.com
opi-nail-polish-online.com
opi-nail-polish-sale.com
opi-nail-polish-shop.com
opi-nail-polish-store.com
opinailpolishwebsite.com
opi-nail-polish-wholesale.com
opinailsale.com
opinailstore.com
opinailwholesale.com
ComplainantO P I Products, Inc.
RespondentLi Wang/Wang A/Wang
Lin Yu/Yu Lin
Yuanzhen Zou/Jiang Zheng
PanelistHughes, Sebastian M.W.
Decision Date18-02-2013
DecisionTransfer

Next Search