Case Details for WIPO Case D2010-2134

WIPO Case Summary

WIPO Case NumberD2010-2134
Domain name(s)alexanderwangshop.com
alexanderwangstore.com
alexanderwangstore.net
ComplainantAlexander Wang
Alexander Wang Inc.
Respondentchen chen
Chen Xiaodong
Li Yunlong aka Yunlong Li
Xu Fei
Zhou Huang
Zhouhuang
PanelistClark, Douglas
Decision Date23-01-2011
DecisionTransfer

Next Search