Case Details for WIPO Case D2007-0912

WIPO Case Summary

WIPO Case NumberD2007-0912
Domain name(s)itaushopping.com
ComplainantBanco Itau S.A.
RespondentLaercio Teixeira
PanelistAoki, Erica
Loureiro Oliveira, Alvaro
Montaury Pimenta, Luiz E. (Presiding)
Decision Date20-08-2007
DecisionTransfer

Next Search