Case Details for WIPO Case DEU2022-0008

WIPO Case Summary

WIPO Case NumberDEU2022-0008
Domain name(s)primonial-reim.eu
ComplainantNew Primonial Holding
Respondentsynthia kouosseu
PanelistBuchman, Louis-Bernard
Decision Date17-06-2022
DecisionTransfer