Πίνακας αμοιβών για .eu

Ο κάτωθι πίνακας αμοιβών εφαρμόζεται αναφορικά με οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία Ονόματος Τομέα της οποίας η διαχείριση γίνεται από το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (το “Κέντρο”) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) σύμφωνα με τους Κανόνες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών .eu (οι “Κανόνες ΕΕΔ”)

Μονομελής Επιτροπή

Αριθμός Ονομάτων Τομέα που συμπεριλαμβάνονται στην Καταγγελία Αμοιβή (ΕΥΡΩ) (EUR)

1 έως 5

1.300 [Μέλος Επιτροπής: 900, Κέντρο ΠΟΔΙ: 400]

6 έως 10

1.600 [Μέλος Επιτροπής: 1.100, Κέντρο ΠΟΔΙ: 500]

Περισσότερα από 10

Θα αποφασιστεί κατόπιν διαβουλεύσεων με το Κέντρο ΠΟΔΙ

 

Τριμελής Επιτροπή

Αριθμός Ονομάτων Τομέα που συμπεριλαμβάνονται στην Καταγγελία Αμοιβή (ΕΥΡΩ) (EUR)

1 έως 5

3.100 [Προεδρεύον Μέλος Επιτροπής: 1.200, Συναποφασίζον Μέλος Επιτροπής: 600, Κέντρο ΠΟΔΙ: 700]

6 έως 10

4.000 [Προεδρεύον Μέλος Επιτροπής: 1.500, Συναποφασίζον Μέλος Επιτροπής: 800, Κέντρο ΠΟΔΙ: 900]

Περισσότερα από 10

Θα αποφασιστεί κατόπιν διαβουλεύσεων με το Κέντρο ΠΟΔΙ

Αίτημα αλλαγής γλώσσας Ένσταση απόσυρσης Καταγγελίας
Μονομελής Επιτροπή 500 ΕΥΡΩ Μονομελής Επιτροπή 500 ΕΥΡΩ

1. Η αμοιβή αποτελείται από ένα ποσό που θα παρακρατηθεί από το Κέντρο ΠΟΔΙ ως διοικητική αμοιβή και ένα ποσό που θα πληρωθεί σε Μέλος της Επιτροπής.

2. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μόνο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Τραπεζικό έμβασμα (για πληρωμές σε ΕΥΡΩ):

Δικαιούχος:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Αριθμός Λογαριασμού (IBAN): CH3304835048708082003
Swift Code: CRESCHZZ80A
Bank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Όταν εκτελείτε τη συναλλαγή, παρακαλούμε όπως επισημάνετε το σκοπό της πληρωμής, συμπεριλαμβάνοντας το αμφισβητούμενο Όνομα (-τα) Τομέα (υποχρεωτικό), το μέρος που υποχρεούται σε πληρωμή και, εάν χρειάζεται, τον αριθμό αναφοράς της υπόθεσης του ΠΟΔΙ).

Πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα πρέπει να εκτελούνται χρησιμοποιώντας την ασφαλή ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής με Πιστωτική Κάρτα για Ονόματα Τομέα (Domain Name Credit Card Payment) του Κέντρου ΠΟΔΙ. Για ερωτήματα σχετικά με την πληρωμή ή τυχόν δυσκολίες, παρακαλούμε καλέστε στο (+41 22) 338 8247. Για λόγους ασφαλείας δεδομένων, αυτή η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληρωμής θα είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα θα μπορούν να γίνουν δεκτές.

the WIPO Center's secure online payment facility

Τρεχούμενος λογαριασμός ΠΟΔΙ: παρακράτηση από τον αριθμό του τρεχούμενου λογαριασμού του ΠΟΔΙ.

3. Πληρωμές με επιταγή ή μετρητά δεν θα γίνονται δεκτές. Οι επιταγές θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

4. Όλες οι τραπεζικές χρεώσεις, τα έξοδα εμβάσματος ή άλλα ποσά τα οποία μπορεί να καταβληθούν αναφορικά με μία πληρωμή στο Κέντρο ΠΟΔΙ επιβαρύνουν το μέρος που εκτελεί την πληρωμή.