Gebyroversigt for .eu

Den følgende oversigt over gebyrer finder anvendelse for enhver administrativ procedure for domænenavne som WIPO´ Arbitration and Mediation Center ("Centret") skal håndtere under Reglerne for løsning af tvister om .eu domænenavne ("ADR-Reglerne") .

Et enkelt nævnsmedlem

Antallet af domænenavne, der er omfattet af klagen (EURO)

1 til 5

1300 [Nævnsmedlemmet: 900; Centret: 400]

6 til 10

1600 [Nævnsmedlemmet: 1100; Centret: 500]

Flere end 10

Vil blive fastlagt i samarbejde med Centret

 

Trepersoners nævn

Antallet af domænenavne, der er omfattet af klagen (EURO)

1 til 5

3100 [Formanden for nævnet : 1200; De øvrige nævnsmedlemmer: 600; WIPO Centret: 700]

6 til 10

4000 [Formanden for nævnet: 1500; De øvrige nævnsmedlemmer: 800; Centret: 900]

Flere end 10

Vil blive fastlagt i samarbejde med Centret

Anmodning om ændring af sproget Indsigelse mod afvisning af klagen
Et enkelt nævnsmedlem 500 EURO Et enkelt nævnsmedlem 500 EURO

1. Gebyret består af et beløb, som vil blive tilbageholdt af Centret for dets administration af sagen, og et beløb til et nævnsmedlem.

2. Betalinger kan kun finde sted på én af følgende måder:

Bankoverførsler (for betalinger i EURO):

Betalingsmodtager:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Kontonummer(IBAN): CH3304835048708082003
Swift Kode: CRESCHZZ80A
Bank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(I forbindelse med overførslen, bedes du angive betalingens formal, inclusive de(t) omtvistede domænenavn(e), (obligatorisk), afsenderen af betalingen og, hvis det er tilgængeligt, WIPO´ sagsnummer.)

Kreditkort (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Betaling med kreditkort skal ske via Centrets sikre online Domain Name Credit Card Payment Service. For spørgsmål og vanskeligheder I forbindelse med betalinger kan du ringe på (+41 22) 338 8247. Af hensyn til datasikkerheden, er denne online betalingsmetode den eneste made, som betalinger med kreditkort kan foretages på.

Konto hos WIPO :

Overførsel fra kontonummeret hos WIPO.

3. Betalinger med check eller kontanter accepters ikke. Checks vil blive returneret til afsenderen.

4. Alle gebyrer og andre former for omkostninger, som kan blive opkrævet i forbindelse med betalinger til Centret, skal afholdes af betaleren.