Standard pro velikost souborů a formátování

Příloha E

Velikost souborů pro e-mailovou komunikaci

Pokud nebude předem s Centrem sjednáno jinak, velikost jednotlivé e-mailové zprávy (včetně příloh) zaslané Centru v souvislosti s řízením ve věci domény .eu, nesmí být větší než 10 MB (deset megabytů). Pokud je třeba odeslat větší množství dat, soubory mohou být rozděleny do více než jedné e-mailové zprávy.

Velikost jednotlivých souborů (např. přílohy e-mailu)

Pokud nebude předem s Centrem sjednáno jinak, velikost jednotlivého souboru (jako jsou dokumenty formátu Word, PDF nebo Excel) zaslaného Centru v souvislosti s řízením ve věci domény .eu, nesmí být větší než 10 MB (deset megabytů). Pokud je třeba odeslat větší množství dat, větší soubory mohou být rozděleny do několika samostatných souborů nebo dokumentů nepřesahujících 10 MB.

Celková velikost souborů ve věcech domén .eu

Celková velikost Žalobního návrhu nebo Vyjádření (včetně všech příloh) zaslaného Centru v souvislosti s řízením ve věci domény .eu, nesmí přesáhnout 50 MB (padesát megabytů) s výjimkou mimořádných okolností (včetně případu podání týkajících se vysokého počtu sporných doménových jmen) po předchozím ujednání s Centrem.