Sazebník poplatků za domény .eu

Níže uvedený sazebník poplatků se použije pro jakékoliv řízením, které má probíhat pod Arbitrážním a Mediačním Centrem při Světové organizaci duševního vlastnictví (dále jen "Centrum") podle Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (dále jen "Pravidla ADR").

Jediný Rozhodce

Počet doménových jmen zahrnutých v Žalobním návrhu (EUR)

1 až 5

1300 EUR [Rozhodce: 900 EUR; Centrum: 400 EUR]

6 až 10

1600 EUR [Rozhodce: 1100 EUR; Centrum: 500 EUR]

Více jak 10

Bude rozhodnuto po konzultaci s Centrem

 

Tři rozhodci

Počet doménových jmen zahrnutých v Žalobním návrhu (EUR)

1 až 5

3100 EUR [Předseda Senátu: 1200 EUR; další Rozhodce: 600 EUR; Centrum: 700 EUR]

6 až 10

4000 EUR [Předseda Senátu: 1500 EUR; další Rozhodce: 800 EUR; Centrum: 900 EUR]

Více jak 10

Bude rozhodnuto po konzultaci s Centrem

Žádost o změnu jazyka řízení Námitky Žalující strany proti zpětvzetí Žalobního návrhu
Jediný Rozhodce 500 EUR Jediný Rozhodce 500 EUR

1. Poplatek se skládá z částky, kterou si ponechá Centrum jako administrativní poplatek a z částky, která bude zaplacena Rozhodci.

2. Platby lze provést pouze jedním z následujících způsobů:

Bankovní převod (pro platby v EUR):

Příjemce:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Číslo účtu (IBAN): CH3304835048708082003
Swift kód: CRESCHZZ80A
Bank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Při provádění převodu uveďte prosím účel platby, včetně sporných doménových jmen (povinné), plátce a pokud je k dispozici, číslo případu)

Kreditní karta (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Platby kreditní kartou mohou být provedeny prostřednictvím zabezpečeného online platebního systému Centra pro platby kreditní kartou v doménových věcech. V případě dotazů nebo problémů souvisejících s platbou, obraťte se prosím na tel. (+41 22) 338 8247. Z důvodů zabezpečení dat je tento online platební systém jediným způsobem, jakým mohou být platby kreditní kartou provedeny.

WIPO Center's secure online payment facility

Účet WIPO: odečtení částky z Účtu WIPO

3. Platby šekem nebo v hotovosti nebudou akceptovány. Šeky budou vráceny odesílateli.

4. Veškeré bankovní poplatky, poplatky za převod nebo jiné částky, které mohou být účtovány v souvislosti s platbou provedenou Centru, jdou k tíži strany provádějící platbu.