Размер на файловете и изисквания за формат

Приложение E

Изисквания към размера на файловете при комуникация по електронна поща

Освен по предварителна уговорка с Центъра, размерът на всяко съобщение по електронна поща (включително приложенията) до Центъра във връзка с всяко производство за име на домейн в областта .eu не трябва да надхвърля 10 MB (десет мегабайта). Когато е необходимо да се изпрати по-голям обем информация, файловете могат да се разделят в повече от едно съобщения по електронна поща.

Изисквания за размер на отделните файлове (напр. приложение към имейл)

Освен по предварителна уговорка с Центъра, размерът на всеки отделен файл (като документ в Word, PDF или Excel), изпратен до Центъра във връзка с производство за име на домейн в областта.eu, не трябва да надхвърля 10 MB (десет мегабайта). Когато е необходимо да се изпрати по-голям обем информация, файловете могат да се разделят в повече на брой файлове, като всеки от тях бъде не по-голям от 10 МБ.

Изисквания за обем на файлове по дела за имена на домейн в областта .eu

Общият обем на Жалбата и на Отговора на жалбата (включително приложенията), подадена във връзка със спор за име на домейн в областта.eu, не трябва да надвишава 50 MB (петдесет мегабайта), освен в изключителни случаи (включително при пледоарии, касаещи голям брой спорни имена на домейн), като това бъде предварително уточнено с Центъра.